بررسی میزان شیوع و نوع ایسموسهای کانال ریشه در اولین مولرهای فک بالا و پایین در جمعیت شهر شیراز

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی
  • نویسنده پولاد امامی
  • استاد راهنما اکبر خیاط علیرضا عدل
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1388
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی موارد وجود کانال دوم در ریشه مزیوباکال مولرهای بالا

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA During the past century, valuable studies were done on maxillary mesiobuccal canals morphology. In general, knowing pulp-chamber floor is a great aid in finding extra root canals. Findings of invivo and invitro canals are highly different which implies difficulties in finding canals in clinical treatment...

متن کامل

بررسی مرفولوژی کانال ریشه پرمولر اول و دوم فک پایین

سابقه و هدف: یکی از دلایل اصلی شکست در درمان کانال ریشه دندان های پرمولر فک پایین، جا ماندن کانال اضافه می باشد. بنابراین جهت انجام درمان موفقیت آمیز ریشه ای آگاهی از مورفولوژی کانال مهم می باشد. هدف از این مطالعه In-vitro افزایش آگاهی از آناتومی دندان های پرمولر فک پایین جهت کاهش میزان شکست درمان کانال ریشه این دندان ها می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بطور تصادفی برروی تعداد 200 نمونه...

متن کامل

مقایسه رادیوگرافیک و میکروسکوپیک شیوع کانال های اضافی در پره مولرهای فک پایین در جامعه ایرانی (In-vitro)

زمینه و هدف: پره مولرهای فک پایین دارای آمار بسیار گوناگونی از نظر تعداد و کانال های ریشه هستند. عدم آگاهی کافی به این مساله می تواند مشکلات جدی در تشخیص و طرح درمان ریشه دندان ها ایجاد نماید. با توجه به آنکه تحقیقات جامعی در این زمینه در جامعه ایرانی صورت نگرفته بود، این تحقیق با هدف مقایسه رادیوگرافیک و میکروسکوپیک شیوع کانال های اضافی در پره مولرهای فک پایین جامعه ایرانی انجام گردید.روش بررس...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی وجود کانال دوم در ریشه دیستال مولرهای اول و دوم فک پائین

مقدمه: دندانهای انسان دارای تنوع آناتومیک زیاد می باشد و اطلاع کافی از آناتومی ریشه یکی از عوامل مهم موفقیت درمان ریشه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی انسیدانس کانال دوم در ریشه دیستال مولرهای اول و دوم فک پایین بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، آزمایشگاهی از 100 دندان کشیده شده مولر اول و دوم فک پایین انسان استفاده گردید. ریشه دیستال از ناحیه CEJ جدا گردید. بعد از خارج کردن بافت ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی آناتومی کانال های ریشه دندانهای مولر فک پایین

سابقه و هدف: دانش کافی از آناتومی داخلی ریشه‌ها که در انجام درمان ریشه موثر می‌باشد یکی از دلایل موفقیت درمان ریشه بوده و در پیش‌آگهی طولانی مدت درمان موثر است. در این راستا آناتومی داخلی دندانها به روشهای مختلف بررسی شده است. هدف از این مطالعه تعیین درصد انواع کانالهای ریشه در دندانهای مولر فک پایین با روش نفوذ رنگ و شفاف‌سازی می‌باشد.مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی - آزمایشگاهی یک صد دندان...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022