بررسی نقش مترجم در واژه سازی درترجمه آثار ادبی در دهه 70و 80 در ایران

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس
  • نویسنده شیلا خوروش
  • استاد راهنما رویا لطافتی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

چکیده : با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی وانقلاب صنعتی در اروپا، تحول بزرگی در فرهنگ و زبان ملل غرب پدید آمد؛ و به تبع آن واژه های نوین سر برآوردند.و به تدریج مفهوم" واژه سازی" (néologisme)در زبان های اروپایی شکل گرفت . از آن پس، با گسترش ارتباط و رویارویی فرهنگ ها با یکدیگر، ملل شرقی، از جمله ایران ، همواره با چالشی بزرگ مواجه بوده تا کمبودهای واژگانی ناشی از این تحولات را برطرف سازد.از این رو ، فرهنگستان ایران در سال 131? شمسی هجری تاسیس شد. این انجمن تلاش های زیادی در جهت نشان دادن راه درست بهره گیری از مایه های زبان فارسی انجام داده است. با مطالعه آثار بزرگ ادبی جهان، می توان دریافت که همواره نویسنده بار آفرینش واژه های نوین را بر دوش کشیده و به خواننده کمک کرده تا بتواند انتزاعی ترین مفاهیم را به کمک واژگانی نو ، دریافت کند. از دیگر سوی ، نباید نقش مترجم را در این میان نادیده گرفت.چرا که مترجم تنها پل ارتباطی میان نویسنده و خواننده است. به همین جهت ما در این پایان نامه به بررسی نقش مترجم در واژه سازی در زبان فارسی پرداخته و سعی داریم که میزان تأثیر مترجمان برغنای دایره واژگان فارسی را بررسی کنیم.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش کارگزاران و عوامل اجتماعی موثر بر مترجمان معاصر در انتخاب رمانهای ترجمه شده در ایران

در دهه های اخیر ترجمه نوعی فعالیت نظام مند اجتماعی قلمداد شده است. این امر به منزله آن است که کارگزاران ترجمه و روابط پیچیده ی آنها نقش بسزایی در تولید نهایی ترجمه دارند. در ایران تا کنون ترجمه بیشتر از جنبه زبانی و خلاقیت ها و یا ضعف های فردی مترجم مورد بررسی قرارگرفته است و به بررسی سایر عوامل اجتماعی دخیل در آن کمتر پرداخته شده است. هدف این رساله پر کردن خلأ در این زمینه است. این تحقیق بر آن...

15 صفحه اول

بررسی روشهای ترجمه در آثار مترجم - نویسندگان (مطالع? موردی ترجمه های « محمدعلی جمال زاده » و« احمد شاملو»)

بعضی از نویسندگان و شاعران به دلیل نگاه ویژه ای که به مطالع? آثار ادبی زبان های خارجی دارند، می خواهند که ارتباط مستقیمی با نویسندگان و شاعران زبان های خارجی و تفکرات آنها داشته باشند و از طریق آشنایی با سبک نوشتاری آنها نوشتار خود را رونق ببخشند. اما قطعا نمی توان گفت که روش ترجمه در نزد نویسندگان مترجم وفادار یا آزاد است، چون روشی که هر مترجم انتخاب می کند به عوامل مختلفی از جمله فرهنگ زبان م...

15 صفحه اول

بررسی افکار فمینیستی در داستان کوتاه دهه ی 70 و 80 ( بر اساس آثار منیرو روانی پور، فرخنده آقایی،فریده خرمی، شیوا ارسطویی و شیوا مقانلو )

فمینیسم واژه ای فرانسوی به معنی « طرفداری از حقوق زن » و « جنبش آزادی زنان » است که اگرچه با معنای کنونی واژه ای نوین است ، قدمتی به اندازه ی تاریخ دارد. نظرات فمینیست ها به صورت های مختلف به ادبیات راه یافت و موجب ظهور ادبیات فمینیستی شد که راهی برای ارائه ی نظرها و دیدگاه های مختلف زنان بود. در ایران این نهضت با رویکرد اسلامی، از دوره ی مشروطیت آغاز شد و هم زمان با آن نویسندگان مرد و زن زیا...

15 صفحه اول

a study of translation of english litrary terms into persian

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ترجمه ی واژه های تخصصی حوزه ی ادبیات به منظور کاوش در زمینه ی ترجمه پذیری آنها و نیز راهکار های به کار رفته توسط سه مترجم فارسی زبان :سیامک بابایی(1386)، سیما داد(1378)،و سعید سبزیان(1384) است. هدف دیگر این مطالعه تحقیق در مورد روش های واژه سازی به کار رفته در ارائه معادل های فارسی واژه های ادبی می باشد. در راستای این اهداف،چارچوب نظری این پژوهش راهکارهای ترجمه ار...

15 صفحه اول

گفتمان کاوی شعر قیصر امین پور با تکیه بر شعرهای کودک و نوجوان وی

چکیده: گفتمان کاوی متون ادبی، شکلی ویژه از کاربرد زبان است که از اواسط دهه های 60 و 70 قرن بیستم میلادی در پی تغییرات گسترده ی علمی- معرفتی به سرعت وارد حوزه علوم انسانی شد و امروزه در حوزه نقد مدرن از جایگاه و اهمّیّتی خاص برخوردار است. گفتمان کاوی دارای انواع زیادی است که مهم ترین آن ها عبارتند از گفتمان ادبی و هنری. در گفتمان کاوی ادبی، دو عنصر کلیدی«بافت متن» و «بافت موقعیتی» بسیار حائز اهمّ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}