نقش متن ادبی در آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان مبتدی ایرانی

پایان نامه
چکیده

در حوزه آموزش زبان فرانسه در ایران، بالاخص در سطح مبتدی، معلم محدود به اجرای دستورات کتاب های آموزش فرانسه که عمدتاً مختص فرهنگ ایرانی طراحی نشده اند، می شود. از این روی، همواره نیاز به ابزاری برای آموزش وجود دارد که علاوه بر آموزه های زبانی ، با آموزه های فرهنگی نیز سازگار باشد. در این میان ادبیات، که آئینه راستین فرهنگ ملل است، به عنوان ابزار آموزشی می تواند در بردارنده غنای زبانی و فرهنگی باشد. با این حال آنچه که شاهدش هستیم آن است که به این ابزار آموزشی جایگاهی در خور، بالاخص در سطح مبتدی آموزش زبان فرانسه، داده نشده است. در حوزه وسیع ادبیات ویژگی های وجود دارد که می تواند آن را به ابزاری بی مانند برای آموزش در سطح مبتدی بدل کند. این در حالی است که نام "ادبیات" برای زبان آموز ایرانی ، گهگاه، یادآور ابیات موزون و یا نثر های کلاسیک است . حال آن که ادبیات می تواند به اشکال مختلف همانند: فیلم ، شعر ، نثر، ترانه، نمایش نامه و ... درآید؛ به گونه ای که تمرین زبانی در این سطح دیگر طاقت فرسا نبوده و به واسطه ارتباط بینا فرهنگی و پیوند عاطفی ادبیات با رو ح و جان انسان میزان فراموشی عناصر واژگانی و دستوری به حداقل برسد. نکته مهمی که در این تحقیق سعی بر اذعان آن داشته ایم، چگونگی انتخاب و سازگارسازی ابزار آموزشی ادبیات برای سطح مبتدی است. این امر بدان جهت شایان توجه است که انتخاب این ابزار مستلزم دقت فراوان در سازگارسازی و به کارگیری آن در کلاس درس است. بدین سبب در این تحقیق سعی بر آن شده است که نقش ادبیات را در یادگیری آموزه های زبانی بررسی کنیم. این بررسی ها به ما نشان داده است که با انتخاب صحیح ابزار آموزشی و مناسب سازی آن با سطح زبانی و ویژگی های فرهنگی می توان از ادبیات در جهت بهبود روند آموزش بهره برد.

منابع مشابه

جایگاه متون ادبی در متدهای آموزش زبان فرانسه

  چکیده :   در اکثر متدهای آموزش زبان فرانسه بعد از آموزش و یادگیری کامل زبان به مطالعه ادبیات پرداخته می شود. همچنین بخش اندکی ازمتدها، کتاب های زبان آموزان و کتابهای راهنمای معلمان به متون ادبی اختصاص داده می شود. مقاله حاضر بر آنست اهمیت و فایده به کارگیری متون ادبی را در متدهای آموزش زبان از آغاز اولین سطوح متدها مورد بررسی قرار دهد. بخشی از مقاله نیز به مطالعه مشکلات زبان آموزان هنگام آموز...

متن کامل

آموزش زبان فرانسه به کودکان ایرانی با رویکرد ارتباطی

در تاریخ آموزش زبان‏ها،روش سمعی_ بصری و رویکرد ارتباطی در دیدگاه‏های‏ خود نسبت به فرایند آموزش و یادگیری، چالش‏های پردامنه‏ای‏را برانگیخته‏اند.به‏ ویژه آن‏که رویکرد ارتباطی در تقابل با روش‏های آموزشی پیشین-روش دستور زبان‏ ترجمه و روش سمعی بصری-تعریف می‏شود.گسست و جدایی از این شیوه‏ها به‏ نام ارتباط و کنش اجتماعی صورت می‏پذیرد،مفهومی که امروزه به‏عنوان هدف غایی‏ یادگیری زبان،مورد پذیرش همگان است...

متن کامل

جایگاه متن ادبی در آموزش توانش نوشتاری زبان فرانسه

توانش نوشتاری در متدهای ارتباطی جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.ادبیات به عنوان مظهر عینیت یافته فرهنگ یک کشورمی تواند نقش بسزایی در آموزش زبان وفرهنگ یک کشور به خصوص در آموزش نگارش داشته باشد.از آنجا که انواع ادبی مثل شعر و رمان و... به صورت مکتوب هستند کاربرد آنها در کلاس نگارش به آموزش ظرافت های نگارش کمک شایانی می کند؛ علاوه بر این متون ادبی دارای ویژگی هایی هستند که در زبان آموز ایرانی ...

15 صفحه اول

دانشجویان ایرانی ومشکلات نگارش به زبان فرانسه

سعی ما در این مقاله، نشان دادن فاکتورهاﻯ گوناگون در ارائه یک متن به زبان بیگانه است. در این مقاله شاهد توانمندیهایی چون مجموعه شناختها و مهارتها هستیم که نقش بسیار مهمی در یادگیری زبان بیگانه‌ایفا می‌کنند. توانمندیهاﻯ عمومی بر چهار پایه استوارند: دانش (savoir)، دانش عملی یا به عبارتی مهارت بکار بستن زبان ((savoir- faire، زبان زیستی یا به عبارتی رعایت مسائل اجتماعی- فرهنگی زبان به هنگام کاربرد ...

متن کامل

مشکلات ادراک و تولید آهنگ نزد زبان آموزان ایرانی زبان فرانسه در سطح A1

آواشناسی که شامل نوای گفتار نیز می­باشد، با وجود تأکیدی که بر توانش برقراری ارتباط در آموزش زبان می‌شود، همواره در میان اهداف ثانویه قرار دارد. امروزه، اهداف یادگیری با گذشتن از مرز «چه گفتن»، به سمت «چگونه گفتن» در موقعیت‌های برقراری ارتباط سوق یافته‌اند. با این حال، این امر در میان مدرسان و زبان‌آموزان ایرانی آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است و تنها هدف ایشان در نوعی یاددهی/ یادگ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023