نام پژوهشگر: روح الله رحمتیان

empathie; la dynamique émotionnelle entre lenseignant du français et les apprenants iraniens
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  عاطفه زرینی   رویا لطافتی

cette étude tente d’étudier et de comprendre le rôle que joue l’empathie en enseignement. lempathie y est observée en tant que modèle de communication entre l’enseignant et l’élève. de façon générale, lempathie permet dassouplir les échanges entre les personnes. dans un contexte éducatif, la qualité de la communication est associée à un vécu relationnel plus harmonieux et à un meilleur climat de classe, permettant ainsi des apprentissages plus significatifs. cette recherche permet didentifier des stratégies permettant de vivre lempathie dans un milieu éducatif. il sagit dobserver dabord les élèves par un mouvement de réceptivité et douverture à autrui, de se positionner également en tant quapprenant avec eux et de s’abstenir de les juger. quelques moyens sont également identifiés comme pouvant servir à opérationnaliser ces stratégies. il sagit de trois moyens pédagogiques, un plan de cours clair et détaillé, lutilisation dun cahier de communication et lanimation de périodes déchange, de trois techniques de communication verbale, la reformulation, la révélation de soi et dautrui et la métacommunication de même que de quelques techniques de communication non verbale qui semblent particulièrement empathiques au sein dune pratique denseignement. a la fin une enquête est réalisée sur les enseignants iraniens afin de découvrir la présence de l’empathie dans leurs cours.

بررسی تاثیرات فاصله طبقاتی در فرآیند آموزش- یادگیری زبان آموزان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392
  مجید احسانی ینگی کند   روح الله رحمتیان

آموزش و یادگیری به معنای عام کلمه از موضوعاتی است که همواره در طول تاریخ بشر، همراه آدمی بوده است به نحوی که در هیچ برهه ای از زمان انسانها نمی توانستند خود را بی نیاز از آموزش و یادگیری ببینند. اما این امر خود را در رابطه ای تنگاتنگ با موضوعات دیگر تعریف کرده است که از جمله آنها عوامل اقتصادی و فرهنگی و فاصله طبقاتی می باشند. در این پژوهش سعی ما بر این خواهد بود تا در یک مطالعه موردی در سطح شهر نسیم?شهر به بررسی تاثیرات فاصله طبقاتی در این فرآیند بپردازیم. بدین منظور ابتدا به بررسی فرآیند آموزش/یادگیری پرداخته ایم و با بررسی نظریات مختلف در این زمینه به تکمیل مبانی نظری تحقیق حاضر نائل آمدیم. در ادامه نیز تاثیرات مسائل اجتماعی از جمله عوامل اقتصادی و فرهنگی و فاصله طبقاتی را بررسی کرده?ایم. پایان راه این پژوهش را باید در مطالعه میدانی از میان جامعه زبان آموزان 15-30 ساله نسیم شهر و تفسیر داده?های حاصل، دانست تا بدین وسیله راستی آزمایی فرضیات تحقیق حاضر با نتایج عینی همراه باشد.

تأثیر شناخت مفاهیم حقوقی در یادگیری زبان خارجی: زبان فرانسه تخصصی در رشته حقوق
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
  عادله سادات مهدوی   روح الله رحمتیان

عبارت"فرانسه تخصصی" با علامت اختصاری (fos) شناخته می شود. فرانسه تخصصی یکی از شاخه های آموزش زبان فرانسه به عنوان فرانسه زبان خارجی به شمار می رود. از سوی دیگر، (fle) علامت اختصاری عبارت "فرانسه زبان خارجی" است که مورد استفاده کسانی قرار می گیرد که قصد دارند زبان فرانسه را به صورت عمومی یاد بگیرند. فرانسه تخصصی دارای خصایصی است که موجب تمایز آن از فرانسه زبان خارجی است. مهم ترین وجه افتراق این دو، "تعلق فرانسه تخصصی به یک گروه خاص" می باشد. این گروه، فرانسه تخصصی را به عنوان یک حرفه در محیط کاری یا دانشگاهی مورد استفاده قرار می دهند. لذا چنین به نظر می رسد که آنها بر آنند تا چیزی را از زبان فرانسه یاد بگیرند و نه خود زبان فرانسه را. زمینه های اصلی فرانسه تخصصی شامل: - فرانسه هتل داری و رستوران داری - فرانسه شغلی - فرانسه پزشکی - فرانسه حقوقی می باشد. فرانسه حقوقی به عنوان یکی از این زمینه ها نقش مهمی در یادگیری زبان آموزان دارد. یادگیری فرانسه حقوقی به زبان آموزان این اجازه را می دهد که از زبان فرانسه به عنوان یک فعالیت حرفه ای در محیط حقوقی استفاده کنند. از این رو این موضوع را انتخاب کردیم، برای بررسی این مسئله که آیا شناخت مفاهیم تخصصی حقوق در یادگیری فرانسه حقوقی به زبان آموزان کمک می کند یا خیر.در این راستا ما آزمایشی بر روی 12 زبان آموز رشته حقوق انجام داده ایم. نتایج بدست آمده از این آزمون نشان می دهند که زبان آموزان رشته حقوق مفاهیم و اصطلاحات حقوقی را می دانند اما در ساختارجمله مشکل دارند.

les avantages de la formation professionnalisante des enseignants du f.l.e
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1385
  شبنم میناییان   روح الله رحمتیان

مدرس آینده یک "اجرا گر متفکر" است "متخصصی " که قابلیت تجزیه و تحلیل های ظریف در شرایط متفاوت تدریس را دارد و برای رسیدن به این دو خصوصیت ، نه تنها او باید به زبان فرانسه تسلط کامل داشته باشد ، بلکه نیاز مند به فراگیری آگاهی ها و مهارت های خاص استفاده صحیح و بجا از دانسته هایش و تسلط کامل به دانش های علمی - فرهنگی اجرایی زبان است . لازم به ذکر است که یک استاد" متفکر" همیشه در حال تکمیل و تکامل آموخته هایش است ، همچنین او همیشه روش ها و آموخته هایش را به چالش می کشاند تا به این ترتیب از پویایی و حرکت به جلو باز نایستد و دچار خمودگی و تکرار نشود. یک استاد " اجراگر متفکر " می داند که زبان آموز باید بخشی از مسئولیت آموزش خویش را بر عهده بگیرد. زبان آموز باید کار گروهی و یادگیری از طری.....

مشکلات تلفظ زبان فرانسه و روشهای اصلاح آنها نزد زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1386
  هاله چراغی   روح الله رحمتیان

توجه به نحوه صحیح تلفظ زبان فرانسه و فعالیت اصلاح آوایی برای تمام زبان آموزان و گویشوران ایرانی این زبان در راس کار این پایان نامه قرار دارد. مطالعه عناصر آوایی دشوارزبان فرانسه ‘ بررسی میزان خطای تلفظی پانزده زبان آموزمبتدی که تلفظ دوره های اصلاح آوایی نگذرانده اند ‘ تحلیل خطاهای این گروه و مقایسه نتایج این گروه با یک گروه پانزده نفری مبتدی دیگر پس از گذراندن اصلاح آوایی و ارائه روشهای مناسب برای فعالیت اصلاح آوایی به ترتیب از جمله فعالیتهای مهم این پایان نامه هستند.

مطالعه تطبیقی زمان حال در زبان فرانسه و فارسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
  کیوان مجیدی   پریوش صفا

چکیده در تحقیق حاضر به مطالعه مقایسه ای زمان حال در دو زبان فرانسه و فارسی پرداخته ایم. اهمیت این موضوع به جهت تفاوت های معنایی و کاربردی زمان حال در فرانسه و فارسی و نیز تاثیر این تفاوت ها بر درک و یا نحوه ترجمه متون مختلف نزد زبان آموزان ایرانی غیر قابل انکار است. در این تحقیق به منظور تشخیص و مشاهده تغییرات صورت گرفته در ترجمه افعال به کار رفته در زمان حال، به مطالعه برخی آثار ترجمه شده از زبان فرانسه به فارسی و بالعکس اقدام شده است. در قسمت دیگری از تحقیق، برای مشاهده ی دقیق تر تفاوت های موجود در نحوه به کارگیری زمان حال، فهرستی از پر کاربردترین افعال در زبان فرانسه و فارسی به همراه مثال های متعدد از این افعال تهیه شده است. در پایان برای اثبات تغییرات وجهی، معنایی و نحوی ظاهر شده در خلال ترجمه از یک زبان به زبان دیگر، مطالعه ای آماری انجام گرفته است. در این مطالعه آماری از دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان ترم آخر کارشناسی خواسته شده است تا بیست جمله فرانسه و بیست جمله فارسی راکه در آنها از زمان حال ساده استفاده شده، به ترتیب به فارسی و فرانسه ترجمه کنند. بررسی داده های حاصل از این مطالعه آماری نشان می دهد که 50% دانشجویان برای ترجمه این جملات از زمانی به غیر از حال ساده، مانند آینده یا گذشته استفاده کرده اند.

بررسی و تحلیل متدهای آموزش فرانسه تخصصی : فرانسه تجاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1387
  مینا نیک اعتقاد   روح الله رحمتیان

زبان فرانسه ابزاری، فنی، تخصصی، کاربردی، فرانسه حرفه ها با اهداف ویژه آموزشی، بعنوان مسئله ای مهم در حیطه آموزش زبان فرانسه وارد شده است. موضوع کار تحقیقاتی حاضر با نظر به این زمینه آموزشی، زبان فرانسه تخصصی تجاری می باشد. مطالعه مفاهیم پایه فرانسه تخصصی و نیز مطالعه نگرش ارتباطی بعنوان متودولوژی بنیادین و تعیین کننده در تدریس متدهای فرانسه تخصصی در این کار تحقیقاتی ضروری می نماید. سوالات اصلی مطرح شده در این پژوهش: جایگاه مهارت ارتباطی درآموزش ارتباطی چیست؟ زبان فرانسه تخصصی و فرانسه عمومی چه ارتباطی دارند؟ نحوه آماده سازی یک برنامه آموزش زبان فرانسه تخصصی به چه ترتیب می باشد؟ چگونگی تحلیل نیازها و تهیه محتوای آموزشی بر اساس نیازها و مهارت های زبان آموز؟ چگونه مهارت ارتباطی زبان آموز را در شاخه ای تخصصی پرورش دهیم؟ پس از ارایه روش های آموزشی و مفاهیم بنیادین تئوریک که شاخه تخصصی زبان فرانسه بر آنها استوار شده است. یه بررسی و مطالعه کارایی یک متد آموزش زبان فرانسه تخصصی تجاری با عنوان نزد زبان آموزان ایرانی خواهیم پرداخت. "affaires.com"

بررسی کنش و واکنش معنایی در تعاملات زبانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388
  بیتا ترابی   حمیدرضا شعیری

این تحقیق با رویکرد جامعه شناسی زبان و معنا شناختی صورت گرفته و هدف اصلی آن بررسی دریافت معنا خارج از کادر محدود و بسته زبان با قوانین حاکم بر آن می باشد. در واقع ، می خواهیم ببینیم چگونه فهم های گوناگونی از زبان در هنگام کنش گفتمانی ایجاد می شود . زبان ها منظومه ای از نماد ها تلقی شده اند که با هدف ارتباط انسان ها با یکدیگر و انتقال آنچه در ضمیر خود دارند ، شکل گرفته اند. " زبان" در مقام حامل معنایی که گوینده می خواهد یه مخاطب منتقل کند ، معیاری است برای فهم مخاطب و واکنش مناسب در برابر آن . انواع گوناگونی از توانش ها در فهم معنا نقش دارند: توانش زبان شناختی ، توانش منطقی ، توانش دائره المعارفی ، توانش بلاغت عملی ، توانش حسی – ادراکی، توانش عاطفی و...که این تحقیق به تبیین جایگاه آنها در ارتباطات زبانی خواهد پرداخت . در مجموع این تحقیق از سه فصل تشکیل شده است : فصل اول به تاریخچه زبان می پردازد. و زبان را از دو دیدگاه فلسفی و روان شناختی تعریف می کند . همچنین به بیان بافت ها و موقعیت های مختلفی که کلام در آن شکل می گیرد ، می پردازد. فصل دوم به گفتار می پردازد و سعی دارد بر خلاف نظریه های توصیفی- ساختاری زبان که فقط به واژگان و جایگاهشان در جمله و دستور زبان حاکم بر جمله توجه داشتند ، نقش و جایگاه گوینده را هم در گفتار بیابد . در فصل سوم یا آخر ، سعی شده است نشان داده شود چگونه با بررسی عناصر محیطی و موقعیتی می توان به فهم درست تری از معنا ی کلام رسید. همچنین به تعریف فهم و بررسی فهم معنا در تعاملات زبانی و توانش های دخیل در این فهم پرداخته شده است. در این تحقیق سعی شده است به مطالعه ای هر چند کوتاه بر جنبه ی ضمنی و نیمه روشن زبان پرداخته شود و نیز مطاله ای در زمینه ی تفاوت میان کنش و گفتار و مرز میان این دو صورت بگیرد. کلید واژه: زبان، گفتار ، فهم معنا، بافت و موقعیت ، کنش و واکنش .

بررسی استراتژی خودسازماندهی در یادگیری زبان فرانسه نزد دانشجویان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1385
  زینب دریس محافی   روح الله رحمتیان

روش خودسازماندهی همانطور که از نامش مشخص است، دلالت بر این دارد که زبان آموز فعالیتهای خود را خود، سازماندهی کند. منظور از فعالیتها در واقع اعمالی است که زبان آموز پس از خارج شدن از محیط آموزشی در جهت یادگیری و تقویت زبان خود انجام می دهد. به عنوان مثا ل اینکه زبان آموز در منزل تمام کارهای درسی خود را در نظر گرفته و وقت خود را برای مطالعه و مرور درسهایش با فاصله زمانی معین تنظیم می کند یک نوع خودسازماندهی می باشد.

مقایسه متدهای آموزشی ارتباطی زبان فرانسه بامتدهای ارتباطی تدوین شده براساس چارچوب اروپائی مشترک ارجاعی برای زبانها.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389
  سپیده شکری پوری   حمید رضا شعیری

چکیده در سال های اخیرآموزش زبان فرانسه همچون سایر روش های آموزشی/یادگیری پیشرفت های بسیاری کرده است. یکی از مهمترین این پیشرفتها، بدون شک رویکرد جدید آموزشی به جایگاه و نقش زبان آموز در فرایند یادگیری است. یکی از نهادهائی که در این راستا طرحی آموزشی ارائه نمود اتحادیه اروپا است. این طرح که به «چارچوب اروپائی مشترک ارجاعی برای زبانها» شهرت دارد،مرجعی است که در راستای آموزش زبانهای زنده دنیا و نیز آسانتر نمودن روشهای آموزشی/یادگیری در بطن این اتحادیه شکل گرفت. هدف از این تحقیق پاسخ به چند پرسش است از جمله1- چارچوب اروپائی مشترک ارجاعی برای زبان ها چیست؟ 2- چه ویژگیائی می توان برای متدهای تدوین شده بر اساس این چارچوب در نظر گرفت؟ 3- آیا روشهای آموزشی ارائه شده در متدهای تدوین شده بر اساس این چارچوب سبب پیشرفت فرآیند آموزشی/یادگیری زبان فرانسه شده اند یا نه؟ این تحقیق بر آنست تا دیدگاهی شفاف از چارچوب اروپائی مشترک ارجاعی برای زبانها ارائه کند و نقاط قوت متدهائی که بر این اساس تدوین شده اند را نشان دهد. امید است از این رهگذر آموزشی هرچه بهتر و شناختی هرچه عمیق تر از زبان فرانسه حاصل گردد. کلید واژگان : چارچوب اروپائی، آموزش/یادگیری، روش ارتباطی.

نقش ارتباطات اینترنتی بر یادگیری/یاددهی زبان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
  مونا صالح   رویا لطافتی

امروزه کامپیوتر و اینترنت به یکی از ضروریات در زندگی بشر تبدیل شده و پاسخگوی بسیاری از نیازهای او می باشند . اینترنت دسترسی به منابع نوشتاری و دیداری- شنیداری را برای آموزش زبان و فرهنگ ممکن می سازد . همچنین امکان برقراری ارتباط بین افراد و زبان آموزان گفته می شود . cmo را به وجود آورده است که به آن ارتباط توسط اینترنت یا به عنوان یک واسط می تواند در بهبود کیفیت cmo مساله این است که چگونه کامپیوتر و یا آموزش ویادگیری یک زبان خارجی ایفای نقش کند . در این تحقیق سعی بر آن است که پاسخ مناسبی برای سوالات زیر یافته شود : -1 ارتباط توسط اینترنت یا cmo شامل چه روش هایی می شود؟ -2 این ارتباط به عنوان یک ابزار کمک آموزشی دارای چه مزایا و چه کاستی هایی می باشد؟ -3 آیا چت (یکی از ابزارهای ارتباط اینترنتی) می تواند باعث ارتقا توانایی های ارتباطی زبان آموزان شود؟ این تحقیق سه بخش را شامل می شود : در بخش اول ، انواع تئوری های آموزش زبان ، روش های cmo و زیرمجموعه های آنها توضیح داده شده است . بخش دوم به تحلیل تاثیرات استفاده از cmo از نظر فرهنگی ، بینافرهنگی ، زبان شناسی و غیره اختصاص یافته و نتایج آن روی توانایی های نوشتاری و گفتاری مورد مطالعه قرار گرفته است . بررسی چت به عنوان یکی از ابزارهای ارتباط اینترنتی و تاثیر آن در آموزش و یادگیری زبان ، بخش سوم این تحقیق را تشکیل می دهد . در چت ، زبان آموز از طریق اینترنت با یک مخاطب انسانی ارتباط برقرار می کند . یکی از اهداف این فعالیت ، آموزش از طریق همکاری و تعاون در فضایی مجازی می باشد . زبان آموزان می توانند به کمک مربی خود ، یک فعالیت مشترک را برنامه ریزی کرده و با یکدیگر در طول این فعالیت همکاری نمایند . بررسی قابلیت های بالقوه چت نشان می دهد که می توان هدفی آموزشی را برای آن متصور شد . لذا بر پایه این فرض ، مزایا و کاستی های این شیوه ارتباطی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .

بررسی میزان تطبیق برنامه آموزش زبان چارچوب مشترک اتحادیه اروپادر ایران ( در مورد آموزش متد زبان فرانسهrond-point )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388
  پرناز راستی بروجنی   روح الله رحمتیان

در فصل اول این پایان نامه به مطالعه تاریخی متد های آموزش زبان در دوره های مختلف ( از متد گرامر-ترجمه تا رویکد ارتباطی و امروزه رویکرد کنشی)پرداخته شده. ویژگی بارز این بخش بررسی عنصر کنش درمتدولوژی های آموزش زبان می باشد. سایر عناصر از جمله شیوه آموزش گرامر، نگاه به زبان آموز، مسایل فرهنگی ، ارزشیابی توانایی های زبانی و غیره همراه با توضیحات لازم در جداول آورده شده اند. در فصل دوم به صورت جداگانه به معرفی رویکردکنشی که مبتنی برکار و فعالیت گروهی زبان آموزان در کلاس می باشد اختصاص دارد. تعریف تکلیف گروهی از نظر چارچوب اروپایی و تفاوت آن با تمرین ساختاری، فعالیت آموزشی و پروژه و همچنین شیوه ارائه آن در کلاس زبان به تفصیل در این بخش آورده شده. در فصل سوم به معرفی و آنالیز متد rond-point که نمونه مورد مطالعه میدانی ما را تشکیل می داد پرداختیم .در آخر این بخش نقدی به این متد آموزشی ارائه شده. در فصل چهارمبه بررسی میزان کارایی این شیوه آموزشی در ایران از سه ذیدگاه جامعه شناسی، روانشناسی و آموزشی پرداختیم. در فصل پنجم نتایج آماری حاصل از پرسشنامه و نظرسنجی که توسط زبان آموزانی که زبان فرانسه را با شیوه کنشی و کار گروهی فرا گرفته بودند، ارائه شده.

بررسی شیوه های گوناگون مدیریت کلاس در آموزش زبان های خارجی در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389
  وجیه امین   روح الله رحمتیان

معمولا، در فرآیند اجرای کلاس زبان خارجی، خواه در موسسه، خواه در مدرسه، سبک ها و استراتژی های متفاوتی در مدیریت کلاس وجود دارد. این استراتژی ها از یک مدرس زبان به مدرس دیگر بر اساس سن، تجربه، شخصیت و جنسیت مدرس و همچنین ویژگی های زبان آموزان تغییر می یابد. هدف اصلی در این تحقیق، این است که بدانیم چگونه می توان به مدیریت موثر کلاس زبان دست یافت، علیرغم تفاوت هایی که در سبک های آموزش، استراتژی های مدیریتی و ویژگی های زبان آموزان وجود دارد. در جواب به این مساله، می توان گفت که مدرس زبان می تواند با خلق یک فضای عاطفی در کلاس و همچنین روابط منسجم بین اعضای کلاس، این تفاوت ها را در جهت تعامل خلاق جهت دهد. در فصل اول، بر روی سبک های یاددهی/یادگیری زبان خارجی، با در نظر گرفتن تعریف هایی در مورد مدیریت کلاس و همچنین استراتژی هایی برای هدایت و مدیریت کلاستکیه می کنیم. فصل دوم این کار، به تئوری هایی در رابطه با تنوع مدیریت کلاس و همچنین سبک های مدیریت و فاکتور های موثر بر آن پرداخته است. در آخر، در فصل سوم، سعی بر آن است که فاکتور های تعیین کننده بر مدیریت کلاس را مشخص سازیم و با دادن مثال هایی از چند سند، به عنوان ابزار آموزشی به سمت پویا سازی پیش رویم.

مطالعه مقایسه ای جهت مجهول در زبان فرانسه و فارسی و مشکلات کاربرد آن نزد زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  جعفر آیینی   روح الله رحمتیان

یکی از مسائل اساسی در امر اموزش یک زبان خارجی عبارت است از توجه به آموخته ها و یادگیری های قبلی زبان آموزان و تطابق آنها با یادگیری های جدید. آموخته های قبلی همان زبان مادری و معمولا یک یا دو زبان دیگر است که زبان آموز از قبل با آنها آشنایی دارد. عقیده ما بر این است که یکی از موثر ترین روش های آموزش زبان، روشی است که بر اساس توصیف علمی از زبان مادری زبان آموزان و مقایسه آن با زبان خارجی مورد آموزش تدوین شده باشد. مقایسه دو زبان در یک مورد خاص به ما امکان می دهد که با بررسی تحلیل ساختارهای دو زبان، مسائل و مشکلات زبان در هنگام کاربرد آن مورد خاص را بیابم و به مدرسین نیز کمک می کند تا برای کاهش این مشکلات یادگیری و به کارگیری اجزای تشکیل دهنده ساختاری زبان خارجی راهکارهای مناسب و عملی ارائه دهند. در این تحقیق سعی کرده ایم تا بروی مجهول به عنوان یکی از عناصر دستوری مطالعه دقیقی صورت بگیرد و به دنبال آن تحقیقی در مورد مشکلات به کارگیری این عنصر دستوری داشته باشیم. در بخش اول این تحقیق به بررسی مجهول در زبان فرانسه با ارائه توضیحاتی از قبیل تعریف، چگونگی شکل گیری، ساختار... پرداخته ایم. بخش دوم به مطالعه مجهول فارسی و مقایسه آن با معادل هایش در زبان فرانسه اختصاص یافته است. بخش پایانی تحقیق به بررسی نتایج یک آزمون انجام شده بر تعدادی .بان آموز ایرانی و تحلیل خطا هایشان در آزمون می پردازد. در خاتمه، راهکار هایی برای کاهش این خطاها و مشکلات در یاد گیری و بکار بردن مجهول ارائه شده است

بررسی مشکلات کاربرد زبان خارجی دوم متاثر از زبان خارجی اول (مورد انگلیسی - فرانسه، فرانسه - انگلیسی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1390
  شیوا قاسمی   روح الله رحمتیان

اهمیت یادگیری دو زبان خارجی بر همگان و مخصو صاًً بر متخصصین آموزش زبان بارز و مبرهن است. تأثیر زبان اول خارجی بر روی زبان دوم خارجی نیز در ده? اخیر نظر متخصصان این رشته را به خود جلب نموده است. زبان آموز ایرانی برای ساده تر کردن روند یادگیری خود، با استناد بر شباهت های موجود بین دو زبان خارجی، سعی می نماید تا آموخته های خود را در زبان خارجی اوّ ل به زبان خارجی دوم تعمیم دهد. انجام این کار معمولاً یادگیری را سهولت می بخشد، با این حال به علّت تفاوت های میان دو زبان، موجب بروز اشتباهاتی می شود که یک زبان آموز صرفاً فارسی زبان با آنها روبرو نمی شود. در این تحقیق تلاش گردیده است به مسائلی چون اشتباهات ناشی از تشابه ظاهری و تفاوت معنایی و کاربردی واژگان زبان اول و زبان دوم، تلفظ ناصحیح زبان دوم ناشی از زبان اول ، اشتباهات املایی متأثر از تشابهات زبانی و نیزتأثیر ساختارهای صرفی و نحوی زبان خارجی اول در زبان دوم در سه سطح زبانی مبتدی، متوسط و پیشرفته، پرداخته شود. در بخش دیگر این تحقیق به گونه شناسی، آسیب شناسی و روش های برطرف سازی خطا نیز پرداخته ایم. روش تحقیق ما توصیفی، تطبیقی، میدانی می باشد. بدین معنی که ابتدا به توصیف عناصر مورد مطالعه در زبان پرداخته سپس به تطبیق آنها اقدام می نماید. و در مرحل? سوم با اجرای مطالع? میدانی، به نوع، میزان و درج? اصلاح پذیری آنها می پردازد. از آنجایی که تحقیقات انجام شده تا کنون تنها بر روی تأثیر یک زبان بر روی زبان دوم بوده و مطالعه ای که به میزان تأثیر هر کدام بر دیگری بپردازد تا کنون انجام نشده است، این تحقیق می تواند به نوب? خود دارای نو آوری باشد. نکت? دیگر آنکه، در اینجا بر روی پیکر? متد طبیعی تحقیق می شود در حالی که تحقیقات پیشین به صورت معیاری و تمرینات الگویی انجام شده اند و به همین دلیل پاسخ ها به حدّ کافی طبیعی نبوده اند.

بررسی تاثیر درون گرایی و برون گرایی بر بیان شفاهی یک زبان خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389
  هادی مسکنی   روح الله رحمتیان

یکی از مسائل اساسی در امر اموزش یک زبان خارجی عبارت است از توجه به نوع شخصیت زبان آموز. در میان انواع گونه های شخصیتی درون گرایی و برون گرایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. درون گرایی بدان معناست که فرد انرژی لازم را برای انجام فعالیت های خود از منبع درونی و شخص برون گرا این انرژی را از اطرافیان یعنی از منابع بیرونی بدست می آورد. عقیده ما بر این است دانش لازم مربوط به این ویژگی شخصیتی می تواند به ما در پیش بینی دشواری های یادگیری برای هر یک از زبان آموزان کمک کند. با اطلاع از ویژگی های شخصیتی درون گرایان و برون گرایان می توانیم نقاط قدرت و ضعف هر یک را در روند یادگیری زبان خارجی بهتر درک کنیم. این آگاهی می تواند به مدرس کمک کند تا راهکارها و تمرینات مناسبی را برای حل مشکلات زبان آموزان بکار گیرد. در این تحقیق بر روی درون گرایی/برون گرایی به عنوان یکی از عوامل روانی تأثیرگذار بر روند زبان آموزی هر فرد کار کرده ایم. در مرحله ی بعدی نحوه ی عملکرد زبان آموزان ایرانی دارای هر یک از ویژگی های شخصیتی را در یک کلاس زبان فرانسه مورد تحلیل قرار داده ایم و سپس در پایان این تحقیق چند راهکار را جهت تسهیل روند یادگیری هم برای زبان آموز و هم برای مدرس توصیه کرده ایم.

بررسی مشکلات املایی زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1382
  فاطمه مرادی   روح الله رحمتیان

چکیده با در نظر گرفتن مشکلات پیچیده ای که در راه آموزش دیکته زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی وجود دارد علل و عوامل تاًثیرگذار بر این روند را مورد مطالعه و تحلیل قرار دادیم. با توجه به این مسئله که زبان آموزان ایرانی برای یادگیری یک زبان جدید بیشتر بر روی حافظه دیداریشان تاکید می کنند املای آن زبان در فرایند یادگیری بعنوان یک وسیله کمک آموزشی برای ایرانیان می تواند مشکلات پیچیده ای داشته باشد. در ابتدای آموزش، دیکته زبان فرانسه بعلت در برداشتن عناصر و ترکیبات متفاوت با زبان مادری مانند اکسان ها، پیوستگی ها ، حروف ناخوانا آخر کلمه برای زبان آموز ایرانی ایجاد تداخل بین زبانی می نماید. ریشه یابی این مشکلات و طبقه بندی آنها که بخش عمده این تحقیق را شامل می شود می تواند کمک .....

مطالعه و بررسی چالشهای فرهنگی در ترجمه متون ادبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  مهناز یزدانی فرساد   رویا لطافتی

در این پژوهش کوشیده ایم تا به بررسی مشکلات فرهنگی که جزئی تفکیک ناپذیر از ترجمه متون ادبی هستند بپردازیم. در خلال کار شاهد آن بودیم که هر چقدر فرهنگها از هم دورتر باشند، نقش مترجم کلیدی تر می شود و به همان اندازه ترجمه دشوارتر می گردد. روش کار در این پایان نامه در سه فصل، و به این ترتیب صورت گرفته است: پس از تعریف واحد ترجمه، ابتدا به بررسی ماهیت ترجمه ادبی و همچنین خطاهای مترجمان پرداختیم، سپس به تعریف وفاداری در ترجمه در طی تاریخ آن، و مزیت خلاقیت مترجم و تأثیر آن بر نتیجه نهایی ترجمه تأکید کردیم، بدین معنی که هر قدر مترجم خلاق تر باشد، بهتر می تواند به ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی بپردازد. پس از آن، موانع متعدد فرهنگی را که مترجم در حین کار با عناوین متفاوت به آنها برمی خورد، برشمردیم، و در آخر تأثیر مثبت دوزبانه بودن مترجم و در نتیجه ارائه ترجمه ای روان تر را مطالعه، و روشهای گوناگونی را که مترجمان بزرگ ایرانی برای غلبه بر این عناصر به کار گرفته اند، بررسی کردیم. در تمامی بخشها با ذکر مثالهایی از متون متفاوت، از فارسی به فرانسه و برعکس، برای روشن تر کردن توضیحات و نتیجه گیری بهتر بهره گرفته ایم. در پایان، به این نتایج رسیدیم که هیچ روش واحدی برای ترجمه موجود نیست. همچنانکه نظریه ای که بتواند جامع باشد و تمام جنبه ها را در بر گیرد، وجود ندارد. هر مترجم روش خاص خود را در ترجمه در پیش می گیرد. البته نمی توان نقش تجربه را انکار کرد، اما داور نهایی نتیجه کار و موفقیتی است که در آن زمان در پی داشته است. واژگان کلیدی: ترجمه ادبی، موانع فرهنگی، وفاداری، خلاقیت، دوزبانگی.

بررسی تفاوت های زبانی میان زنان و مردان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389
  ایوب مرتضوی باباحیدری   پریوش صفا

بدون شک درهرجامعه ای میان زبان زنان و مردان تفاوتهایی وجود دارد. بررسی این تفاوتها و خاستگاه آنها شاخه ای را در جامعه شناسی زبان با نام "زبان و جنسیت" به خود اختصاص داده است. در این راستا، محققان همواره با دو سوال اساسی روبرو بوده اند: نخست اینکه آیا زنان و مردان به شیوه های متفاوتی زبان را به کار می گیرند، و اگر پاسخ مثبت است، چه عواملی در ایجاد این تفاوتها دخیل اند؛ و دوم اینکه زبان چه نگرشی نسبت به زنان و مردان دارد، آیا ساختار زبان برخوردی عادلانه و متعادل میان زنان و مردان دارد یا نه. دراین تحقیق تلاش کرده ایم تا ضمن روشن کردن موضوع، پاسخی برای سوالات بالا ارائه کنیم. در پایان نیز با انجام تحقیقی میدانی بر روی جامعه زبانی ایران سعی کرده ایم جنبه هایی از تفاوت های زبانی میان زنان و مردان فارسی زبان را در حوزه انتخاب واژگان بررسی و با توجه به داده های نظری تجزیه و تحلیل نماییم.

فراموشی مانعی در تولید کلامی روان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  سمانه مصیبی   روح الله رحمتیان

یادگیری اطلاعات زبانی مانند یادگیری بقیه اطلاعات دستخوش فراموشی است. در زمینه زبان خارجی و تولید زبانی روان، از دست رفتن اطلاعات از اهمیت بیشتری برخوردار است. چراکه این فعالیت زبانی نمود دانش زبانی زبان آموز است. این تحقیق با هدف بررسی پدیده فراموشی در حوزه یادگیری زبان خارجه فرانسه در سطح کلامی روان شکل گرفته است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی ـ توصیفی جهت بررسی تئوری های مرتبط با فراموشی، حافظه و ذخیره سازی اطلاعات استفاده شد. در ادامه طی یک تحقیق میدانی با استفاده از کلمات عینی و ذهنی نسبت به بررسی فراموشی کلمات در حوزه زبان خارجی اقدام گردید. بررسی فراموشی کلمات در قالب دو تست بر پایه دو نوع سند (لیست کلمات و متن) به زبان فرانسه در زبان آموزان زن و مرد مربوط به دو گروه سنی 25 تا 30 سال و 31 تا 39 سال صورت گرفت. تجزیه داده ها نشان داد که اثر متقابل سن و جنس اثر معنی داری بر روی فراموشی کلمات عینی و ذهنی داشتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد فراموشی وابسته به نوع کلمات زبانی هست و کلمات ذهنی بیشتر فراموش شده اند. نتایج نشان داد اثر متقابل سن، جنس و نوع کلمه (عینی، ذهنی) در زمانیکه کلمات در قالب یک متن باشد در فراموشی تاثیر گذار است. بطوریکه در گروه سنی 25 تا 30 سال فراموشی عینی کلمات در بین مردان82/1% بیشتر و معنی دار بود. ولی در گروه سنی 31 تا 39 سال نتیجه برعکس گردید و میزان فراموشی زنان به میزان 5/2% بیشتر گردید. اغلب در کلاسها زبان آموزان زن و مرد در گروههای سنی مختلف حضور دارند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد ویژگیهای فردی، سن و جنس بر میزان فراموشی زبان آموزان تأثیر گذار است. تأثیر ویژگی های فردی به ویژه سن بر فراموشی در تحقیقات مشابه مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده در زمینه فراموشی توصیه می شود در تولید روان زبان خارجی در سطح نوشتار در کنار استفاده بیشتر از کلمات عینی که از دو شیوه کدگذاری کلامی و تصویری به طور همزمان بهره می برند به ویژگی های فردی زبان آموزان نیز توجه داشت.

بررسی کتابهای تمرین متدهای رایج آموزش زبان فرانسه در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  سارا توفیقی   پریوش صفا

هدف آموزش افزایش تواناییها و مهارتهایمان است. آموزش فقط با تمرین و تکرار میسر است. این مقاله به بررسی کتابهای تمرین رایج ترین متدهای آموزش زبان فرانسه در ایران می پردازد. کتابهای تمرین انتخاب شده مربوط به رایج ترین متدهای آموزشی در آموزشگاههای زبان هستند.( رفله، بر پایه ی رویکرد ارتباطی) و ( التر اگو، بر پایه ی رویکرد کنشی). در چارچوب این پژوهش،بر اساس چارچوب مشترک مرجع اروپایی برای زبانها ، تمرینها ی کتاب تمرین را از نظر نوع، قاعده ی گرامری مورد نظر، میزان کارآیی تمرینات در مکالمه و برقراری ارتباط زبان آموز و .... تحلیل کردیم. از سویی دیگر با توزیع تعدادی پرسش نامه در میان زبان آموزان و مدرسین این دو نوع متد دریافتیم که گروههایی که با متد رفله کار می کنند بیشتر از گروه دیگر به انجام تمرینات کتاب تمرین و حل آن در کلاس می پردازند. همچنین از خلال این پرسشنامه ها دریافتیم که کار با کتاب تمرین و نحوه ی اعمال آن در کلاس، باید در دوره ی آموزشی مدرسین قرار گیرد.

etude sur le degré d’apprentissage parallèle de deux langues etrangères chez les apprenants adultes persanophones
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1391
  مهدیه فرشادجو   روح الله رحمتیان

در دنیای کنونی دانستن بیش از یک زبان خارجی تبدیل به نیازی رایج شده است. برخلاف جوامع اروپایی، در ایران زبان آموزان بیشتر تک زبانه هستند. زبانهای مورد نیاز آنها نه به زبان مادریشان- فارسی- نزدیک است و نه کاربرد هرروزه ی اجتماعی دارد. هدف از این تحقیق گسترش دانش زبانی و بهبود روشهای آموزش همزمان دو زبان خارجی به زبان آموزان بزرگسال است. با مطالعه روی دوزبانگی که نزدیکترین مفهوم به موضوع بحث است، علاوه برژرف نگری بیشتر در امر آموزش همزمان، طرحی برای یک دوره آموزش یک ماهه شامل 20 جلسه کلاس زبان انگلیسی و فرانسه در دو گروه آ (مبتدی در هر دو زبان) و گروه ب (متوسط در انگلیسی، مبتدی در فرانسه) اجرا شد. 36 نفر شامل دوازده نفر زبان آموز همزمان و 24 نفر گروه شاهد، در چهار گروه 6 نفره به تفکیک سطح زبانی، در پروژه شرکت داشتند. بر اساس میانگین نمرات در آزمون پایان دوره و آزمون تعیین سطح (پیش وپس از دوره) نتایج زیر به دست آمد. گروه a بر خلاف گروه b در آزمون تعیین سطح پیشرفت معناداری نداشت. گروه a در زبان انگلیسی در مقایسه با گروه شاهد به صورت معناداری ضعیف عمل کرد، اما در زبان فرانسه عملکرد بهتری داشت. گروه b در زبان انگلیسی تفاوت معناداری با گروه شاهد نداشت، اما در زبان فرانسه یادگیری معنادار بهتری داشت. یادگیری زبان فرانسه در گروه b از گروه a بهتر بود، اما اختلاف معنادار نبود. گروههای a و b در مجموع میانگین بالاتری از گروههای شاهد به دست آوردند. طبق یافته های این تحقیق، یادگیری همزمان نه تنها بازدارنده نبوده، بلکه برای گروه سطح متوسط، یادگیری فراتر از سطح خوب، به خصوص در زبان فرانسه، صورت گرفته است. امید می رود این تحقیق پایه ای برای مطالعه در پروژه ای ملی به ویژه برای کودکان باشد تا ایرانیان بتوانند در آینده ای نزدیک به چندزبانگی مطلوب دست یابند.

تحلیل خطاهای نوشتاری زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
  زهره دیواندری   رویا لطافتی

به نظر می رسد در روشهای جدید یادگیری زبان، زبان نوشتاری نیز به عنوان یکی از راههای برقراری ارتباط، جایگاه خود را به دست آورده است و هم اکنون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همان طور که میدانیم با گذشت زمان، روشهای یادگیری زبان، با توجه به اهداف آنها دچار تحولاتی شده است و با این تغییر اهداف، روشها و معیارهای سنجش یادگیری نیز تغییر یافته است. این روزها ملاک یادگیری فقط با جنبه های زبانی سنجیده نمی شود و علاوه بر آن، چگونگی استفاده از کلمات و ساختارها نیز مد نظر گرفته می شود. یادگیری زبان، شامل یادگیری مجموعه ای از کلمات و ساختارها و مرتب کردن آنها نیست بلکه علاوه بر آن، دانستن چگونگی استفاده و کاربرد آنها به منظور برقراری ارتباط نیز لازم است. همه زبان آموزان در روند یادگیری مرتکب خطاهایی می شوند که تحلیل و بررسی این خطاها میتواند برای مدرس زبان نشان دهنده نقاط ضعف آنها باشد تا مدرس در پی کشف علت آنها برآید و راهکارهای لازم را برای حذف آنها بیاندیشد. خطاهای نوشتاری به خصوص بغرنج تر است زیرا در ارتباط نوشتاری به علت عدم حضور گوینده و عناصر دیگر ارتباطی از قبیل حرکات دست و صورت... ارتباط در چارچوب نوشتار خلاصه می شود. در این تحقیق برآنیم تا با تحلیل خطاهای نوشتای زبان آموزان ایرانی نشان دهیم که چگونه کاربرد نادرست کلمات باعث مختل شدن برقراری ارتباط می شود و اهمیت کاربرد درست کلمات، که اغلب نادیده گرفته میشود را نشان دهیم.

بررسی زبانشناختی مشکلات ترجمه متون حقوقی قضایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  منصوره حاجیان   پریوش صفا

این پژوهش در حوزه زبانشناسی انجام گرفته و دارای بعد مطالعاتی توصیفی-تحلیلی می باشد. در این پژوهش دلایل دشواری ترجمه متون حقوقی و قضایی، به عنوان چالش اصلی، بر اساس مطالعه عناصر زبانی سازنده این گونه تخصصی مورد واکاوی قرار گرفته است. مطالعه و تجزیه و تحلیل پیکره زبانی این پژوهش نشان می دهد که از میان سه گروه اصلی این دسته از متون، می توان ریشه برخی از دشواری های این نوع خاص از ترجمه را شناسایی کرد.متون حقوقی و قضایی در این پژوهش به سه گروه اصلی 1.اسناد حقوقی عمومی نظیرقانون جزای عمومی 2.اسناد حقوقی شخصی نظیر وصیت نامه 3.متون آیین نامه ها، دسته بندی و مورد مطالعه قرار گرفته ا ند. برخی از ریشه های دشواری این نوع از ترجمه بر اساس بررسی اسناد حقوقی چنین تشخیص داده شدند: استفاده رایج از گروه های اسمی به جای جملات، دشواری ترجمه عناصر تصویری مانند مهر،تمبر، آرم و ...، استفاده از افعال به شکل صفت مانند " صادره از"، مبهم بودن مرز معنایی میان دسته ای از کلمات هم خانواده مانند دو کلمه "رسمی" و "قانونی"، استفاده از قعل "شدن" در زبان فارسی برای بیان جملات مجهول زبان فرانسه... بر اساس این پژوهش، با وجود دشواریهای ترجمه این دسته از متون، با به خاطرسپاری واژگان، اصطلاحات و ساختارهای خاص زبانی متون حقوقی و قضایی در دو زبان مبدا و مقصد، مترجم به راحتی از پس این نوع ترجمه برخواهد آمد.در واقع می توان گفت مشکل اصلی بر سر راه این نوع از ترجمه، نه عدم وجود و تطابق عناصر نحوی و نه واژگان معادل در هر دو زبان است، بلکه عدم تسلط مترجم بر این دو مقوله می باشد. به زبان دیگر، مشکل اصلی، انتقال مفهوم یک متن از زبانی به زبان دیگر نیست، بلکه عدم توانایی بیان درست مطالب حقوقی و قضایی به صورت مکتوب و به صورت شفاهی حتی در زبان مادری می باشد. این پژوهش به منظور بررسی و شناخت مشکلات این دسته از متون و در جهت ارائه راهکار برای رفع این مشکلات انجام شده و نتایج آن می تواند در خدمت افرادی که مایلند ترجمه تخصصی این متون و یا کار در دارالترجمه ها را به عنوان حرفه خود انتخاب کنند، قرار گیرد.

مقایسه تولیدات گفتاری و نوشتاری زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1386
  لیلا محرمی   روح الله رحمتیان

تحقیق حاضر که در حوزه آموزش زبان فرانسه تحقق یافته، به بررسی و مقایسه تولیدات گفتاری و نوشتاری زبان آموزان ایرانی پرداخته است. بدین منظور، از یک سو به بررسی و مقایسه تولید گفتاری و نوشتاری زبان فرانسه از دیدگاه زبانشناسی و آموزشی پرداختیم واز سوی دیگر، به تحلیل و بررسی نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی اقدام نمودیم. برای انجام مطالعات میدانی، ابتدا از 20 زبان آموز مشغول به تحصیل در کانون زبان ایران، آزمون هایی در 5 مرحله به عمل آمد؛ سپس نتایج به دست آمده از این آزمون ها را با نتایج آزمون های delf وdalf برگزار شده در سال 2007 میلادی مقایسه نمودیم. از این مقایسه، نتایج زیر به دست آمد: در سطوح مبتدی آموزش زبان فرانسه، زبان آموزان بیشتر در تولیدات گفتاری دچار ضعف هستند؛ اما به تدریج و در سطوح بالاتر، به ویژه در سطح پیشرفته، زبان آموزان به طور میانگین، توانایی لازم و مطلوب را در تولیدات گفتاری کسب نموده اند؛ اما در خصوص تولیدات نوشتاری، هنوز به سطح توانایی مطلوب دست نیافته اند. در این تحقیق تلاش شده است تا تصویری واقعی از سطح زبان آموزان ایرانی در تولیدات گفتاری و نوشتاری ارایه شود. امید است تا مدرسین زبان فرانسه با توجه به این نتایج وبا به کار گیری صحیح منابع آموزشی شرایط را برای بهبود سطح زبان آموزان ایرانی در این دو توانایی فراهم کنند.

همدلی، کنش احساسی پویا بین مدرس زبان فرانسه و زبان آموز ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  عاطفه زرینی   رویا لطافتی

تحقیق حاضر سعی در مطالعه و درک نقش همدلی در آموزش دارد. همدلی در قالب یک الگو رفتاری بین مدرس و زبان آموز معرفی شده است. به طور کلی همدلی به تعاملات انسانی انعطاف می بخشد و در حوزه آموزش نیز با ایجاد فضایی مطلوب در کلاس روند یادگیری را بهبود می بخشد. این تحقیق امکان شناخت مهارت هایی که به ایجاد حس همدلی منجر می شوند را فراهم می سازد. بر اساس مدل همدلی پیشنهادی، در گام نخست، مدرس می بایست با رضایت و احترام دانشجو را مقدم بر خود و نیازهای خود بدارد و خود را به جای زبان آموز بگذارد و از پیش قضاوتی ها بپرهیزد. برای تثبیت این رابطه ابزارهایی پیشنهاد شده است: تهیه طرح درسی روشن و دقیق، استفاده از دفتر ارتباطی، مدیریت هوشمندانه گفتگوهای داخل کلاس. علاوه بر این ابزار تکنیک های ارتباط کلامی و غیر کلامی نیز موثرند: بازگویی، ابراز احساس خود و دیگری، «فراگویی» و شناخت زبان بدن. در پایان تحقیق میدانی صورت گرفته که به وسیله آن میزان تحقق همدلی بین مدرس زبان و زبان آموزان ایرانی مورد مطالعه قرار می گیرد.

بررسی مقابله ای بیان کنش زبانی موافقت و مخالفت در دو زبان فرانسه و فارسی.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1391
  گیلدا رمضان پور چهارده   پریوش صفا

این تحقیق در حوز? تحلیل کلام انجام گرفته و دارای بعد مطالعاتی میان فرهنگی و تطبیقی است. در این تحقیق عبارتهای بیان موافقت و مخالفت در فرانسه و فارسی، بر اساس پیکره ای زبانی که شامل اصطلاحات شفاهی و کتبی بیانگر این دو کنش زبانی می باشند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق، ابتدا، کنش های زبانی موافقت و مخالفت بر اساس ساختارهای دستوری و محتوای معنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در مرحله بعد، داده های به دست آمده بر اساس « نظریه ادب » براون ولوینسون،نظریه ای که در زبان فرانسه توسط کربرا-اورکیونی گسترش پیدا کرده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های به دست آمده در این تحقیق نشان می دهند که سخنوران در هر دو زبان از مولفه های گوناگون کلامی و غیر کلامی و فرا کلامی، به منظور برقراری بهتر ارتباط کلامی بینافردی استفاده می کنند، همچون بیان صریح/ غیر صریح، کامل / نسبی، مکث یا تسریع در بیان کنش زبانی مورد نظر و همچنین لحن، ژست، ریتم و غیره. به ویژه در این تحقیق راه کارهای تعدیل کنش زبانی مخالفت مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج به دست آمده نشان می دهد که گویشوران فارسی زبان از راه کارهای بیشتری جهت ارتقا وجهه مخاطب در روابط کلامی استفاده می کنند.

بررسی مقایسه ای عبارت های مبین کنش زبانی تحسین و تحقیر در فرانسه و فارسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1391
  سمیه زالی بویینی   پریوش صفا

این تحقیق در چارچوب تجزیه و تحلیل تقابلی انجام می شود و از نوع کتابخانه ای است که در آن جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه ی کتاب ها? مقالات? پایان نامه ها، رساله های دکتری وغیره، انجام می گیرد. پیکره ی کار به دو صورت شفاهی و کتبی، به زبان فارسی و فرانسه فراهم شده است که متشکل از تعداد قابل توجهی عبارت های مبین تحسین و تحقیر می باشد. نمونه های کتبی از چهار رمان به همراه ترجمه هایشان برگرفته شده اند، دو رمان فرانسوی با ترجمه فارسی و دو رمان فارسی با ترجمه ی فرانسوی. در قسمت شفاهی علاوه بر نمونه های واقعی و رایج بین مردم، از یک فیلم فرانسوی و یک سریال ایرانی مشابه استفاده شده است. این تجزیه و تحلیل بر سه پارامتر نحوی، معنایی، کاربردی و جامعه شناسی زبان استوار است. پس از تعاریف، مفاهیم و ذکر رویکردهای مرتبط که فصل اول این پایان نامه را تشکیل می دهند. تجزیه و تحلیل نحوی و معنایی نمونه ها، فصل دوم را به خود اختصاص می دهد. در این فصل ابتدا عناصری مانند: اصوات، اسم و زیر مجموعه های آن، صفت، قید و عبارت های قیدی، افعال، اصطلاحات، عبارات، همایی ها، لحن، آهنگ صدا، تآکید، کوتاه سازی کلمات و عبارات بررسی می شوند سپس ساختارهایی که این عناصر را در خود جای می دهند مورد مطالعه قرار می گیرند و در نهایت مقایسه با داده های فارسی صورت می گیرد. به این ترتیب به دو سوال ابتدایی این تحقیق پرداخته می شود. اینکه از چه عناصر زبان شناختی برای کنش زبانی تحسین و تحقیر در زبان فارسی استفاده می کنیم؟ و عناصر سازنده کنش زبانی تحسین و تحقیر در زبان فرانسه کدام هستند؟ در فصل سوم این پایان نامه، داده های فرانسوی و فارسی از نظر کابردی و جامعه شناسی زبان تجزیه و تحلیل می شوند. در این فصل مسئله ی اساسی این تحقیق مورد مطالعه قرار می گیرد. اینکه به کارگیری نابجای هریک از این عناصر با توجه به بافت گفته پردازی و نیز با درنظر گرفتن فرهنگ گوینده و شنونده به چه نوع مشکلاتی می انجامد؟ مراجعه به نظریه ی کنش های زبانی، نظریه ی پارازیت، رویکرد نحوی-معنایی و رویکرد روانی- اجتماعی- کاربردی برای پیشبرد تجزیه و تحلیل این عبارت ها لازم و ضروری می نمود. نظریه کنش زبانی آستین و سپس سرل، نظریه ی اساسی این تحقیق را تشکیل می- دهد چراکه نمونه های برگرفته شده از نوع عبارت های کنشی می باشند اما نظریه پارازیت به توضیح و تبیین آن سری از داده هایی می پردازد که به گفته ی آستین غیرمعمول هستند. رویکرد روانی- اجتماعی- کاربردی نیز بستری است مناسب برای بیان جنبه های فرازبانی که تکمیل کننده ی دو نظریه قبلی در این تحقیق است. داده های یافت شده در این تحقیق نشان می دهند که گاه واژه ها و عبارت ها خود به تنهایی معنای مثبت و یا منفی دارند ولی گاهی اوقات شرایط و بافت کلام و یا حتی احساس گوینده و شنونده هستند که تعیین کننده ی مفهوم واقعی گفته می باشند. شرایط فرهنگی را نیز در بیان این پدیده های زبانی از یاد نبریم. بنابراین یک عبارت تحسین آمیز می تواند با توجه به بافت و موقعیت کلام و با توجه به اصول فرهنگی حاکم بر یک جامعه زبانی، معنای تحقیر آمیزی پیدا کند ویا بالعکس. برای حفظ شکل صحیح ارتباطی بینا فردی و رفع سوءتفاهم بین آن ها، کاربران هردو زبان از پارامترهای زبانی و غیر زبانی مانند: تن، تاکید، ژست و غیره استفاده می کنند. همچنین فرهنگ و بافت از عاملان مهم و تصمیم گیرنده در فهم این گونه عبارت ها به شمار می آیند.

la réactivation des connaissances lexicales passives chez les apprenants iraniens de fle
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392
  سارا سدیدی   روح الله رحمتیان

malgré l’influence indéniable de l’étendu du vocabulaire sur le niveau de maîtrise des apprenants, connaitre un grand nombre d’unités lexicales ne suffit pas au perfectionnement dans la production langagière. la connaissance lexicale peut être active et productive ou passive et réceptive. notre objectif est de trouver une solution pour enseigner un vocabulaire actif et disponible. dans le premier chapitre de cette recherche, nous avons essayé de fournir les éléments théoriques nécessaires pour comprendre ce que c’est le vocabulaire passif et actif, dans le deuxième chapitre ces éléments sont étudiés en enseignement et dans la troisième chapitre les solutions trouvées pendant la recherche ont été vérifiées sur les apprenants iraniens. nous avons constaté que l’établissement d’une relation entre la forme et le sens, était une étape nécessaire à l’apprentissage actif et que l’emploi des stratégies et l’autonomie des apprenants contribuaient à avoir un lexique actif plus large. mots clés : vocabulaire actif, vocabulaire passif, stratégies d’apprentissage, l’autonomie

اهمیت شناخت هوش های چندگانه و بررسی چگونگی شیوه های یادگیری متاثر از هوش های چندگانه در یادگیری و یاددهی زبان فرانسه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  مریم ملاصادقی   روح الله رحمتیان

این پایان¬نامه به بررسی میزان تطبیق تئوری هوش¬های چندگانه هاوارد گاردنر در یادگیری/یاددهی زبان دوم و در محدوده تحقیق ما، زبان فرانسه می¬پردازد. هوش یکی از متغییرهایی است که هنگام اکتساب اطلاعات یا معلومات بر روی فراگیری یک زبان خارجی تاثیر می¬گذارد و روند آن را سهولت می¬بخشد. مولفه هوش یکی از جنبه¬های مهم را برای محققان و زبان¬آموزان در حال حاضر تشکیل می¬دهد. رابطه تنگانگ بین هوش¬های چندگانه و یادگیری/یاددهی در حیطه¬ی زبان¬های خارجی به خصوص زبان فرانسه تا کنون به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به اینکه یک زبان خارجی موضوعات مختلفی را مانند تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، هنر و ....در بر می¬گیرد، یادگیری/یاددهی آن، فرصت¬های زیادی را برای استفاده از تئوری هوش¬های چندگانه در اختیار ما می¬گذارد. یکی از جدیدترین مفاهیم قرن بیستم در بحث آموزش، انتقال تمرکز از مدرس به زبان¬آموز است. منشا این مفهوم اهمیت وجود اشخاص (زبان آموزان) مختلف می¬باشد. تئوری هوش¬های چندگانه گاردنر بر همین مفهوم تاکید دارد. بر طبق این تئوری، هشت نوع هوش مطرح شده است، که هر فردی آمیزه¬ای منحصر به فرد از این هشت نوع را داراست. یکی از مهم¬ترین نتایج این تحقیق این است که شناخت انواع هوش می-تواند به انتظارات مطرح شده توسط محیط آموزشی پاسخ دهد. واقعیت بهره¬مند بودن از استعدادهای ذاتی نزد اشخاص مختلف(زبان¬آموزان)، راه حل¬های روشن و زودبازده ی را در مقابله با مشکلاتی که ممکن است هنگام فراگیری یک زبان خارجی به وجود آید، پیش رو می¬گذارد. نتیجه دیگر حاصل از این تحقیق درک پویایی هوش¬های چندگانه است که با گذشت زمان تغییر و تحول پیدا می¬کند. طی این تحقیق، پی برده¬ایم که هر فردی، توانایی یادگیری حداقل یک زبان خارجی را دارد، حتی اگر استعدادهای بالقوه برای یادگیری آن را نداشته باشد، می¬تواند با گسترش این استعدادها به هدف خود دست پیدا کند. واژگان کلیدی: تئوری هوش¬های چندگانه، روان¬شناسی، یادگیری/یاد-دهی زبان فرانسه، زبان¬آموزان ایرانی.

مشکلات ترجمه از یک زبان میانجی (فارسی/فرانسه/انگلیسی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392
  مریم امینی   پریوش صفا

چکیده : ترجمه حوزه ای بسیار مهم است که در پیشبرد علم و تبادل اطلاعات نقش به سزایی دارد. انجام تحقیقات و مطالعات در این زمینه برای افزایش کیفیت آن لازم و ضروری است. در این تحقیق سعی بر آن بوده تا نوعی از مشکلات ترجمه که مسبب پیچیدگی های خاصی است، بررسی شود. موضوع این رساله بررسی یک نمونه ترجمه از زبان میانجی است. این نوع ترجمه در ایران به دلیل نبود متون به زبان اصلی یا نبود مترجمِ زبان های غیر متداول، انجام می شود. در این تحقیق با بررسی ترجمه ی کتاب" آهستگی" نوشته ی میلان کوندرا به مشکلات ترجمه از زبان میانجی پرداخته شده. این کتاب ترجمه های متعددی دارد که برای نمونه ترجمه ی نیما زاغیان انتخاب شد که از روی متن انگلیسی این رمان انجام شده است. تجزیه و تحلیل متن انتخابی در فصل سوم با کمک نظریه های نظریه پردازان عرصه ی ترجمه، آنتوان برمن، ژان پل وینه و ژان دربلنه انجام گرفت. بخش های تحلیل شده در این فصل با توجه به جنبه های مهم آثار کوندرا دسته بندی شده اند و در تمام این بخش ها فرایند های فنی و سیستم تحریف متن که در نظریه ها بازگو شده اند ، مورد بررسی قرار گرفته و درصورت امکان پیشنهاد هایی نیز ارائه شده است. . کلید واژه ها : ترجمه، میلان کوندرا، ترجمه از زبان میانجی، آهستگی، سیستم تحریف متن

بررسی مشکلات املائی زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1382
  فاطمه مرادی   روح الله رحمتیان

با در نظر گرفتن مشکلات پیچیده ای که در راه آموزش دیکته زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی وجود دارد علل و عوامل تاًثیرگذار بر این روند را مورد مطالعه و تحلیل قرار دادیم. با توجه به این مسئله که زبان آموزان ایرانی برای یادگیری یک زبان جدید بیشتر بر روی حافظه دیداریشان تاکید می کنند املای آن زبان در فرایند یادگیری بعنوان یک وسیله کمک آموزشی برای ایرانیان می تواند مشکلات پیچیده ای داشته باشد. در ابتدای آموزش، دیکته زبان فرانسه بعلت در برداشتن عناصر و ترکیبات متفاوت با زبان مادری مانند اکسان ها، پیوستگی ها ، حروف ناخوانا آخر کلمه برای زبان آموز ایرانی ایجاد تداخل بین زبانی می نماید. ریشه یابی این مشکلات و طبقه بندی آنها که بخش عمده این تحقیق را شامل می شود می تواند کمک موثری در آموزش این زبان محسوب گردد.

نقش متن ادبی در آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان مبتدی ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1393
  مهرآفرین حیدری پور   رویا لطافتی

در حوزه آموزش زبان فرانسه در ایران، بالاخص در سطح مبتدی، معلم محدود به اجرای دستورات کتاب های آموزش فرانسه که عمدتاً مختص فرهنگ ایرانی طراحی نشده اند، می شود. از این روی، همواره نیاز به ابزاری برای آموزش وجود دارد که علاوه بر آموزه های زبانی ، با آموزه های فرهنگی نیز سازگار باشد. در این میان ادبیات، که آئینه راستین فرهنگ ملل است، به عنوان ابزار آموزشی می تواند در بردارنده غنای زبانی و فرهنگی باشد. با این حال آنچه که شاهدش هستیم آن است که به این ابزار آموزشی جایگاهی در خور، بالاخص در سطح مبتدی آموزش زبان فرانسه، داده نشده است. در حوزه وسیع ادبیات ویژگی های وجود دارد که می تواند آن را به ابزاری بی مانند برای آموزش در سطح مبتدی بدل کند. این در حالی است که نام "ادبیات" برای زبان آموز ایرانی ، گهگاه، یادآور ابیات موزون و یا نثر های کلاسیک است . حال آن که ادبیات می تواند به اشکال مختلف همانند: فیلم ، شعر ، نثر، ترانه، نمایش نامه و ... درآید؛ به گونه ای که تمرین زبانی در این سطح دیگر طاقت فرسا نبوده و به واسطه ارتباط بینا فرهنگی و پیوند عاطفی ادبیات با رو ح و جان انسان میزان فراموشی عناصر واژگانی و دستوری به حداقل برسد. نکته مهمی که در این تحقیق سعی بر اذعان آن داشته ایم، چگونگی انتخاب و سازگارسازی ابزار آموزشی ادبیات برای سطح مبتدی است. این امر بدان جهت شایان توجه است که انتخاب این ابزار مستلزم دقت فراوان در سازگارسازی و به کارگیری آن در کلاس درس است. بدین سبب در این تحقیق سعی بر آن شده است که نقش ادبیات را در یادگیری آموزه های زبانی بررسی کنیم. این بررسی ها به ما نشان داده است که با انتخاب صحیح ابزار آموزشی و مناسب سازی آن با سطح زبانی و ویژگی های فرهنگی می توان از ادبیات در جهت بهبود روند آموزش بهره برد.

مطالعه و بررسی تحلیلی مقایسه ای رشد توانش نوشتاری در متودهای کنشی آموزش زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی سطح a2
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1393
  مطهره مرادیان سرخی   روح الله رحمتیان

چهارچوب مشترک اروپایی قابل ارجاع برای زبان ها، زبان آموز را به عنوان کنشگر اجتماعی محسوب کرده و توانش را به عنوان مجموعه ای از شناخت ها تعریف میکند که به زبان آموز امکان می دهد در موقعیت ارتباطی عملی را انجام دهد. به طور کلی می توان توانش را به دو دسته توانش شفاهی و توانش نوشتاری تقسیم بندی کرد. توانش شفاهی و نوشتاری خود شامل درک و تولید شفاهی و نوشتاری هستند. در این تحقیق به توانش نوشتاری پرداخته شده است. همچنین در میان رویکرد های اخیر طراحی کتب آموزش زبان فرانسه، رویکرد کنشی یکی از نوین ترین رویکردهاست که طراحی بسیاری از کتاب های آموزش زبان فرانسه موجود در بازار را به خود اختصاص داده است. این رویکرد سهم قابل توجهی را برای توانش شفاهی ( گفتار و شنیدار) زبان آموز در نظر گرفته است. هدف ازاین تحقیق، بررسی رشد توانش نوشتاری زبان آموزان ایرانی که با متد های کنشی، زبان فرانسه می آموزند است. این هدف از طریق مطالعه ای میدانی نزد زبان آموزان در سطح a2محقق شده است. در فصل اول پایان نامه، نظریات مربوط به توانش نوشتاری و عناصر آن مطرح شده اند. فصل دوم شامل بررسی سه متد آموزش زبان فرانسه echo, connexions, alter égo می باشد. هدف از این فصل تحلیل نقاط قوت و نقاط ضعف این سه متد در رشد توانش نوشتاری زبان آموزان ایرانی بوده است. فصل سوم به بررسی نتایج حاصل از مطالعه میدانی اختصاص یافته است. در پایان مشکلات رایج زبان آموزان ایرانی در رشد توانش نوشتاری به تفصیل آمده اند. واژگان کلیدی: توانش، درک نوشتاری، تولید نوشتاری، متدهای کنشی

نقش فعالیت گروهی در فرایند یاددهی و یادگیری زبان فرانسه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392
  اکرم قنبری نیا   حمید رضا شعیری

آموزش زبانهای خارجی همیشه در طول تاریخ متحول شده است و این امر مدرسان را به تفکر در مورد علم تعلیم و تربیت بر می انگیزد و همچنین یافتن شیوه هایی که بتوانند به تقاضاهای جدید پاسخ دهند و نتایج مطلوبی را فراهم کنند. بدین ترتیب، تمام مدرسان و زبان آموزان زبان خارجی خواهان آموزشی کارآمد و طولانی مدت هستند. در این مطالعه، هدف این است که کارایی فعالیت گروهی در فرایند یاددهی/ یادگیری زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. کار گروهی عبارت است از فعالیت کنش متقابل که برای گروههای 3 الی 5 نفره با عملکردهای نامساوی در نظر گرفته شده است. چنین فعالیتی به لحاظ جنبه اجتماعی اش قابل تشخیص است و هدفش قبل از هر چیزی، بالا بردن توانائیهای عمل گرایانه در کلاسهای زبان فرانسه می باشد. هدف از مطالعه حاضر این است که ببینیم چگونه فعالیت گروهی را مدیریت کنیم که زبان آموزان را به سوی استقلال کنشی در فرایند یادگیری و تعامل هر چه بهتر آنها با یکدیگر جهت دستیابی به ویژ گیهایی همچون خود اصلاحی، خود ارزیابی و خود انتقادی سوق دهد.لازم به ذکر است فرضیه این تحقیق بر این اصل استوار است که در فعالیت گروهی، زبان آموزان ایرانی می توانند بر اساس تعامل با هم گروههای خود به استقلال کنشی وتفکر خود ارزیابی،خوداصلاحی،خود انتقادی، ارزیابی انتقاد دیگران از خود و بهره برداری از انتقاد دیگران دست یابند. می توانند نتایج بدست آمده از طریق کار میدانی، ما را به این امر واقف سازد که توسل به فعالیتهای گروهی، مشارکت زبان آموزان را به حداکر می رساند،انگیزه آنان را تشدید می کند، علاقه آنها را برای درس بر می انگیزد،تفکر انتقادی را بسط می دهد و موقعیتهای دنیای واقعی را وارد محتوا می کند و زبان آموزان برای تامل در مورد معلومات داده شده تشویق می شوند.

کاربرد متون فکاهی در آموزش زبان فرانسه در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  تهمینه اخوان لیمودهی   پریوش صفا

اگر باور داشته باشیم که طنز به دلیل کاربردهای گوناکونی که دارد یکی از جهانیهای زبان محسوب میشود و در تمام زبانهای دنیا به گونه ای وجود دارد، در می یابیم که چرا بررسی ظرافتهای آن در زبانهای گوناگون از دیرباز دغدغه نویسندگان و زبان شناسان بوده است. طنز به دلیل لطافت و لحن خوشایندی که دارد همواره برای مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار گرفته و در صورتها و اشکال متنوعی تجلی یافته و از زوایای مختلفی نیز بررسی شده است. این بار آنچه ذهن ما را درگیر این زمینه می سازد، بررسی چگونگی استفاده از این سبک زبانی در امر آموزش زبان فرانسه به فارسی زبانان است که به این ترتیب تحقیق مورد نظر را در شاخه زبان شناسی و بررسی ساختارنحوی-واژگانی و معنایی طنز از یکسو و چگونگی استفاده از آن در آموزش زبان از سوی دیگر قرار می دهد. با توجه به اینکه طنز یکی از عناصر نسبتاً دشوار و بسیار ظریف زبان محسوب می گردد و ضمناً به دلیل جذابیت خاصی که دارد می تواند در آموزش زبان به کمک معلم زبان بیاید و در بسیاری از موارد از ویژگیهای زبان روزمره بهره می گیرد، توجه به آن در آموزش زبان از اهمیت خاصی برخوردار است و بررسی این نکته که شباهتها و تفاوتهای موجود در ساختار طنز در دو زبان از چه جهت امر آموزش را تسهیل می کند و از چه جهت بازدارنده است مسأله اصلی این تحقیق را می سازد.

بررسی تاثیر منابع شنیداری و دیداری در فهم شفاهی زبان خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1386
  نوید آرمیون   روح الله رحمتیان

چکیده ندارد.

بررسی هم معنایی فعل " ...کردن " در حوزه واژگانی معادلهایی نظیر " ساختن، به وجودآوردن، ساختن ... " در فرانسه و فارسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1386
  فهیمه اسدی زیدآبادی   پریوش صفا

چکیده ندارد.

بررسی تأثیر عوامل شناختی بر روی تقویت استقلال زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1386
  مرضیه زهره وندی   روح الله رحمتیان

چکیده ندارد.

بررسی نقش عناصر شناختی در فرایند فهم و تولید زبانی: شناخت عملی و شناخت زیست فرهنگی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1385
  حمیده ممتاز   حمیدرضا شعیری

چکیده ندارد.

بررسی چگونگی تهیه محتوای نرم افزارهای آموزشی زبان فرانسه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1386
  محمدحسین اطرشی   روح الله رحمتیان

چکیده ندارد.

"بررسی مشکلات یاددهی/یادگیری زبانهای خارجی در مدارس ایران"
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
  پرویز جواهری شایسته   روح الله رحمتیان

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر استرس در آموزش و یادگیری زبان فرانسه (مورد زبان آموزان ایرانی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
  مهشاد ایمانی   روح الله رحمتیان

چکیده ندارد.

تجزیه و تحلیل متد studio 60 و کاربرد آن در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387
  محسن حسنی   روح الله رحمتیان

نام خانوادگی دانشجو: حسنی نام: محسن عنوان پایان نامه: تجزیه و تحلیل متد studio 60 و کاربرد آن در ایران استاد راهنما: آقای دکتر روح ا.. رحمتیان درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: زبان فرانسه گرایش: آموزش محل تحصیل (دانشگاه): دانشگاه تربیت مدرس دانشکده: علوم انسانی تاریخ فارغ التحصیلی: 29/08/1387 تعداد صفحه: 163 کلید واژه ها(فارسی): آموزش- متد- رویکرد ارتباطی کلید واژه ها(انگلیسی): teaching – method - communicqtive approach در عصر حاضر، پیشرفت بشر در علوم ارتباطات و ظهور فناوریهای پیشرفته، لزوم یادگیری یک یا دو زبان خارجی را بیش از پیش آشکار ساخته است. متد یکی از عناصر اصلی در آموزش / یادگیری یک زبان خارجی محسوب می گردد. در این راستا studio60 متدی فرانسوی است که خود را وامدار نگرش های ارتباطی می داند و ضمن اینکه مخاطب آن، زبان آموزان جوان و بزرگسال می باشد و برخوردار از ویژگیهای قابل ملاحظه است، شایسته تحلیل و تجزیه است تا بتوان نقاط قوت و ضعف آن را یافت. در ابتدا برای فهم اینکه چگونه یک متد زبانی، معرفی و ارائه می گردد، اصول نگرش ارتباطی را تعریف نموده سپس به کمک روش تحلیلی، عناصر تشکیل دهنده روش مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم. این تجزیه و تحلیل امکان بررسی تفصیلی عناصر تشکیل دهنده متد را فراهم ساخت. سرانجام چنین نتیجه گرفته شد که این روش در میان متدهای ارتباطی قرار گرفته ضمن اینکه گرایشهایی نیز به سمت نگرش جامع در متدهای sgav دارد.

بررسی تطبیقی نظامهای ارزشیابی دانشجویان در ایران و خارج از کشور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1387
  سمیه آقایی لیندی   روح الله رحمتیان

ارزشیابی به جهت کنترل کیفیت یادگیری صورت می گیرد، به همین جهت بنا بر نظر متخصصین? یک ارزشیابی خوب باید میزان کیفیت یادگیری را نشان دهد. اما تنها ملاک ارزشیابی دانشجویان در ایران میزان اطلاعات منتقل شده بر روی برگه امتحان پایان ترم می باشد. بنابراین مقایسه تطبیقی نظام ارزشیابی در ایران و کشورهای موفق می تواند راهی برای حل این مشکل باشد. ارزشیابی اهداف متعددی را دنبال میکند که میتوان به رتبهبندی دانشجویان، پی بردن به مشکلات آموزشی آنان، ارزیابی روشهای آموزشی به کار گرفته شده و میزان موفقیت در دروس یا دوره مربوطه اشاره نمود. باید توجه کرد که ارزشیابی، بخشی جدا نشدنی از آموزش است. عملکرد فرد باید در راستای اهداف آموزشی ارزیابی شود، روشهای ارزشیابی باید با اهداف آموزشی هماهنگ باشد و ارزیابی باید پدیدهای مستمر بوده، با بازخورد به دانشجو همراه باشد. این موضوع نشان دهنده نقش و اهمیت بالای ارزشیابی است. ارزشیابی در هر کشور ملاک های خاص خود را دارد که این ملاک ها تعیین کننده شیوه ارزشیابی در آن کشور می باشد، بنابراین گام نخست شناخت این ملاک ها می باشد. امروزه یکی از مهمترین کارکردهای ارزشیابی بالا بردن کیفیت است، اما متاسفانه نظام ارزشیابی در ایران نه تنها کیفیت یادگیری را بالا نمی برد بلکه تبدیل به مانعی بر سر راه یادگیری شده است. در نتیجه برای اصلاح این نقص باید به دنبال راهکاری اساسی بود و با توجه به اهمیت این قضیه سریع ترین راه یعنی بهره بردن از تجربیات دیگر کشورها ارجح می باشد. از آنجائی که نظام ارزشیابی در هر کشور بخشی از نظام آموزشی است، در این تحقیق ابتدا سعی شده به معرفی ویژگی های نظام های متناسب با روش ارزیابی در آن کشورپرداخته شود و سپس با یک نگاه تحلیلی بر تشابهات و همچنین تفاوتهای موجود، راه حل هایی برای بهبود کیفیت ارائه شود.

به کارگیری شیوه های سمعی و بصری در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1378
  جعفر یاره   روح الله رحمتیان

انتخاب یک شیوه سمعی و بصری مناسب برای آموزش زبان فرانسه در ایران کار نسبتا دشواری است . در اینمنطقه رابطه باید عواملی نظیر اهداف آموزشی، فرهنگی و... متد مورد توجه قرار گیرد. یکی از شیوه های سمعی و بصری زبان فرانسه که مورد استفاده گسترده دانشگاههای ایران می باشد شیوه ساخت یکپارچه است . در این پایان نامه سعی شده است تا حد امکان نقاط قوت و مزایای آموزشی این شیوه مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر مشکلات عمده ای که بر سر راه بکارگیری آن در ایران وجود دارد مطرح گردد. از آنجا که این شیوه سمعی و بصری از لحاظ اصول آموزشی بسیار غنی میباشد و از نظر فرهنگی نیز سازگاری زیادی با فرهنگ ما دارد این بررسی لازم به نظر می آید.

نقش گرامر ارتباطی در یادگیری زبان فرانسه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1379
  حمید بیکس شورکایی   روح الله رحمتیان

گرامر یکی از پایه های اساسی در آموزش و یادگیری زبان خارجی است که روش یادگیری و آموزش ان هم برای زبان آموز و هم برای مدرسان زبان سوال برانگیز است. در این تحقیق ما ابتدا نقش گرامر را در یادگیری زبان خارجی مورد بررسی قرار داده و سعی در پاسخ به این سوال بر آمدیم که آیا می توان در آموزش زبان خارجی از تدریس گرامر صرف نظر کرد و یا خیر.در بخش دوم این تحقیق تاریخچه ای از آموزش گرامر و تحولاتی را که روش تدریس آن در طول قرون گذشته پدید آمده را مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم و به تشریح انواع متدها پرداختیم.در بخش پایانی این تحقیق گرامر ارتباطی که روش جدید در آموزش گرامر است را برای زبان آموزان ایرانی پیشنهاد دادیم.گرامر ارتباطی با تکیه بر یافته های جدید زبان شناسان در آموزش زبان و بویژه در آموزش گرامر سعی دارد قوائد گرامری را در جهت بکارگیری آنها در برقراری ارتباط به زبان آموزان آموزش دهد. بنابراین در این روش از آموزش گرامر یادگیری و تدریس قوائد گرامری فقط به منظور برقراری ارتباط است.

بررسی تفاوتهای واژگانی-نحوی در فرانسه گفتاری و نوشتاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1380
  نرگس آیتی فر   پریوش صفا

در یک جامعه بشری، ارتباط میان انسانها به میزان قابل توجهی بر مبنای قوه ناطقه استوار است که آن خود به واسطه زبان محقق می شود. زبان به دو گونه گفتاری و نوشتاری تفکیک می گردد. ولی این دو گونه دقیقا بر هم منطبق نمی شوند، تفاوتهای ساختاری زیادی چه در سطح شنیداری و چه در سطح دیداری میان این دو شیوه زبانی وجود دارد. این تفاوتها به هنگام یادگیری زبان مشکلات و اشتباهات عدیده ای برای زبان آموز بوجود می آورند.

مسائل فرا زبانی در یادگیری زبان فرانسه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381
  سیما ناصری صالح آباد   روح الله رحمتیان

این پایان نامه به بررسی مشکلاتی که باعث می شود فارغ التحصیلان زبان فرانسه نتوانند به زبان فرانسه صحبت کنند می پردازد.