ملکانه, محمد

[ 1 ] - بررسی سطح هموسیستئین و ظرفیت تام آنتی‌‌اکسیدانی در بیماران دیابتی نوع دو

مقدمه در دیابت نوع ۱و۲ استرس اکسیداتیو در بدن افزایش می‌‌یابد. استرس اکسیداتیو حاصل عدم توازن میان تولید رادیکال‌‌های آزاد اکسیژن و دفاع آنتی‌‌اکسیدانی بدن می‌‌باشد. هایپرگلیسمی از چندین مسیر باعث افزایش اکسیداسیون گلوکز شده منجر به تولید رادیکال‌‌های آزاد بیشتر می‌‌شود. سطوح برخی پرواکسیدان‌‌ها مثل فریتین و هموسیتئین در دیابت افزایش می‌‌یابد. افزایش تولید رادیکال‌‌های آزاد اکسیژن در ایجاد آسی...

[ 2 ] - مقایسه شاخص‌های استرس‌ اکسیداتیو (MDA و 8-OHdG) و فاکتور خطر آتروژنیک (AIP) در بیماران دیابت نوع دو و افراد سالم: یک مطالعه مورد- شاهدی

Background and Aim: Oxidative stress and atherogenic dyslipidemia are the main complications in type 2 diabetics. The present study aimed at comparing between serum 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) and atherogenic index plasma (ARP) levels in type 2 diabetics and normal people. Materials and Methods: In this study the relevant data of 50 type 2 diabetics ,who had referred to Emam Reza educatio...

[ 3 ] - اثر عصاره آبی گیاه Eryngium campestre در پیشگیری از تغییرات پاتولوژیک کلیوی ایجادشده ناشی از کریستال‌های اگزالات کلسیم القاشده با اتیلن‌گلیکول در رت

Background and Aim: Due to the effects of herbs in the prevention of kidney stones, the present study aimed at assessing the effect of aqueous eryngium campestre on the prevention of pathologic alterations caused by calcium oxalate crystals induced by ethylene glycol in the cortex and medulla of rats’kidneys. Materials and Methods: To conduct the study 40 male Wistar rats, weighing 200 &...

[ 4 ] - ارزیابی استرس اکسیداتیو و سطح هموسیستئین در بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی: یک مطالعه مورد-– شاهدی

Background and Aim: Along with the development of cardiac diagnostic procedures, new risk factors ,such as homocysteine role in cardiovascular disease, have been proposed. The aim of the present study was to evaluate the levels of homocysteine and total antioxidant capacity in patients with acute myocardial infarction compared with the control group. Materials and Methods: A case-control stu...

[ 5 ] - اثرجایگزینی منبع پروتئینی کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه درجیره بعد از تولک بری مرغ‌های تخم‌گذار

به منظور بررسی جایگزینی منبع پروتئینی کنجاله سویا با کنجاله شاهدانه بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار در دوره پس از تولک، از 200 قطعه مرغ لگهورن از هیبرید های‌لاین 36- w در سن 102 هفته استفاده گردید. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار آزمایشی و پنج تکرار و تعداد هشت قطعه مرغ درهرتکرارانجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 100 درصدی منبع پروتئینی از کنج...

[ 6 ] - اثرات مصرف عصاره آبی برگ بنه (Pistacia atlantica) بر نفروپاتی دیابتی در موش صحرایی

زمینه و هدف: امروزه به دلیل افزایش اقبال عمومی‌مردم در استفاده از گیاهان دارویی، ارزیابی کارآیی و بی خطری این ترکیبات مورد اهمیت قرار گرفته است. در برخی مطالعه‌ها، عصاره برگ پسته وحشی(بنه) به عنوان ترکیبی با خواص کاهنده قند خون مطرح شده است. با این حال، مطالعه‌ای در خصوص اثرات احتمالی آن بر نفروپاتی دیابتی صورت نگرفته است، لذا هدف از این مطالعه  ارزیابی اثرات مصرف عصاره آبی برگ پسته وحشی بر نفر...

[ 7 ] - مقاله کوتاه: بررسی اثر چای کامبوچا بر قند و پروفایل‌های لیپید خون در موش‌های صحرایی دیابتی

Background and Aim: Kombucha tea is made through fermentation of sweet tea by Kombucha fungus. It has beneficial therapeutic effects in the treatment of many diseases. The present study aimed at examining the effect of Kombucha tea extract on blood sugar and blood lipid profiles in diabetes. Materials and Methods: Twenty-eight Wistar rats weighing about 250g were divided into 4 equal groups and...

[ 8 ] - تعیین ترکیب اسیدهای چرب و شاخص‌های آتروژنسیتی و ترومبوژنسیتی گوشت و پیه گاو، در استان خراسان جنوبی

Background and Aim: Animal solid lipids contain considerable saturated and trans acids fats which are the risk factors for lipidemia and as a result, predispose men to cardiovascular diseases. Thus, the present study aimed at.determining the fatty acid profiles of tallow and meat of the cattle in different places of South Khorasan Province and assessing their decisive effects. on the occurrence...

[ 9 ] - ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب سیس و ترانس کوهان و گوشت شتر در شهرستان‌های بیرجند و نهبندان

Background and Aim: Studies in the recent decade indicate that a high percent of cis and trans –fatty acids and omega 6 in man’s food sources increase the incidence of cardiovascular and atherosclerosis diseases One of animal protein sources used in human diet is the camel meat. Therefore, fatty acid profiles of the camel hump and meat in Birjand and Nehbandan cities, as two main camel meat sou...

[ 10 ] - اثر جیره‌های مختلف غذایی مرغ‌های تخم‌گذار بر شاخص‌های آتروژنز و ترومبوژنز زرده تخم‌مرغ

Background and Aim: The level of fatty acids in human diets, affecting the atherogenic and thrombogenic indices, which has an important role in the function and healthiness of cardiovascular system. Due to high level of cholesterol, eggs are risky regimen for cardiovascular patients. This study was conducted to modify the composition of layer ration for reducing the risk of cardiovascular disea...