حسن حکمت نیا

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور یزد

[ 1 ] - سنجش میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

حکمروایی خوب شهری را می‌توان شیوه و فرایند ادارة امور شهری با مشارکت و تعامل سازندة‌ سه بخش دولتی، خصوصی و جامعۀ مدنی به‌منظور نیل به شهر سالم، باکیفیت و قابلیت زندگی بالا و توسعة پایدار شهری تعریف کرد. با توجه به مؤلفه‌های مورد بررسی و ماهیت کاربردی پژوهش، روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. داده­ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش به دو شیوة کتابخانه­ای و میدانی گردآوری شده ­است. هدف پژوهش، سنجش نواحی ...

[ 2 ] - بهینه‌سازی حمل و نقل درون‌شهری یزد و علل وقوع تصادفات رانندگی

حمل و نقل پیش‌نیاز و زیربنای توسعۀ پایدار است و نقش اساسی و کارآمدی در باروری امکانات و استعدادهای بالقوه دارد که این نقش و اهمیت را به‎منزلۀ یکی از مؤثرترین شاخص‌های رشد و توسعه، نمایان می‎کند. امروزه تعداد تصادفات در شهرهای کشور ما رو به افزایش است و درنتیجه خسارت‌های مالی ناشی از آنها که بر خانواده‌ها و دولت تحمیل می‌شود، بسیار بالا بوده و با توجه به اینکه خسارت‌های مالی، جانی، روانی و اجتما...

[ 3 ] - تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با استفاده از روش استانداردسازی داده‎ها، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی (مطالعه‎ی موردی : شهر اردکان)

بررسی برابری در توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری از مهم‎ترین عناوین در مطالعات شهری به‎شمار می‎آید. این پژوهش به‎دنبال بررسی توزیع فضایی خدمات عمومی شهری است. روش مطالعه، تحلیلی و توصیفی است و روش‎های گردآوری داده‎های پژوهش، ترکیبی از روش‎های اسنادی و میدانی است. برای تحلیل کمّی، از روش‎های آماری و مدل‎های کمّی شامل 4 روش مختلف جمع واحدها در ناحیه، روش استانداردسازی داده‎های مختلف‎الجنس، تاکسونوم...

[ 4 ] - برنامه‌ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه‎ی پایدار

مسکن یکی از اساسی‎ترین نیازهای زندگی انسان‌هاست و به‎عنوان کوچکترین عنصر تشکیل‌دهنده‎ی سکونتگاه‌ها و به‎وجود آورنده یکی از پدیده‌های جغرافیایی به‎شمار می‌رود. لزوم توجّه به مسکن و برنامه‌ریزی آن در راستای توسعه‎ی پایدار شهری در چهارچوب برنامه‌ریزی‎های ملّی، منطقه‌ای و شهری، بیش از پیش احساس می‌شود تا بهره‌گیری از دانش و تکنیک‌های برنامه‌ریزی، مشکلات شهروندان را برطرف کرده و درنتیجه، محیطی آرام و ...

[ 5 ] - حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد

حاشیه نشینی یکی از پیامدهای صنعتی شدن و رشد شهرها در کشورهای م ختلف، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه اس ت . حاشیه نشینی پدیده ای نامیمون و ناهمسو با سایر ابعاد جامعه تلقی م ی شود، چرا که به نوبه خود پیامدهای متعددی برای جامعه به دنبال دارد که یکی از مهم ترین آنها رشد انحراف اجتماعی است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه حاشی ه نشینی با ارتکاب جرایم اجتماعی در شهر یزد بوده است . فرضیه اصلی تحقیق...

[ 6 ] - سنجش میزان محرمیت خانه ها در راستای سبک زندگی اسلامی-ایرانی (مطالعۀ موردی: بافت قدیم و جدید شهر یزد)

پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی حاضر به‌منظور سنجش میزان محرمیت در خانه‌های بافت قدیم و جدید شهر یزد و مقایسۀ تطبیقی آن‌ها صورت گرفته است تا راهبردهایی برای حرکت به‌سوی الگوی زندگی اسلامی در مناطق شهری را تدوین کند. شاخص‌های این پژوهش فرم‌های خانه‌ها در بافت‌های قدیم و جدید است. پانزده فرم خانه براساس نمونه‌گیری تصادفی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارتباط میان متغیرها از آزمون‌های آمار استنبا...

[ 7 ] - بررسی و تحلیل تخلفات ساختمانی و تبیین عوامل کلیدی تأثیر گذار بر آن (مطالعه موردی شهر یزد)

برنامه ریزی فیزیکی-کالبدی شهرها در راستای توسعه پایدار شهرها تهیه می­شود، اما این برنامه­ریزی­ها همواره با مشکلاتی روبرو هستند، یکی از این مشکلات وقوع تخلفات ساختمانی زمان در زمان اجرای طرح­های فیزیکی می­باشد که سیمای شهر را تغییر می­دهد. این پژوهش دو هدف دارد، ابتدا تخلفات ساختمانی و نحوه برخورد با این تخلفات مورد بررسی و تحلیل خواهد گرفت، در مرحله بعد عوامل کلیدی و تأثیر گذار در بروز تخلفات س...

[ 8 ] - سطح بندی پایداری امنیتی شهرستان‌های مرزی با استفاده از تحلیل خوشه ای. نمونه موردی: شهرستان‌های استان خراسان شمالی

امنیت مرزها پشتوانه ای محکم برای امنیت با ابعاد متنوعش در داخل کشور است و هر گونه نا امنی در مرز قادر است در سیستم ها اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و نظامی داخل کشور اخلال ایجاد نماید و در مقابل امنیت مطلوب قادر است در حد خود در امنیت داخل کشور سهم برجسته ای را به خوود اختصاص دهد. یکی از مهمترین ابعاد و ملاحظات آمایش سرزمین بعد دفاعی – امنیتی آن است. زیرا ضرورت های دفاعی نظامی و غیر نظامی مس...

[ 9 ] - بررسی عملکرد کمیسیون مادۀ 100 شهرداری یزد و آثار آن بر شهرنشینی و شهرسازی با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو

تخلفات در ساخت‌وسازها در تعارض با طرح‌های توسعة شهری بوده، تأثیرات منفی بر ابعاد مختلف شهر داشته است. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد کمیسیون مادة 100 و تدوین راهبردهایی به‌منظور تأثیرات مثبت عملکردی کمیسیون مزبور بر روند شهرنشینی و شهرسازی شهر یزد است. جامعة آماری تعداد پرونده‌های ساختمانی ارجاع‌شده به کمیسیون مادة 100 شهرداری یزد است. برابر آمار و ارقام، تنها در یکی از مناطق...

[ 10 ] - تحلیل وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه ای و شهری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

پارک‌های‌ شهری بخشی از زیرساخت‌های عمومی‌اند که شهروندان می‌توانند از آن‌ها برای سرگرمی‌های بصری، زیست‌محیطی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی ـ اجتماعی و تفریحی استفاده کنند. اما یکی از چالش‌های عمده در تحقق چنین کارکردهای حیاتی پارک‌ها، نبود ایمنی کافی است. بنابراین، سنجش کیفیت ایمنی پارک‌ها به منظور ارتقای کارآیی آن مقؤله مهمی محسوب می‌شود. هدف پژوهش، تحلیل شاخص‌های ایمنی پارک‌های منطقه‌ای و شهری ارو...

[ 11 ] - تحلیل الگوی توزیع و تمرکز اشتغال در استان‌های مناطق خشک مورد: استان بوشهر

پدیده اشتغال نقش مهمی را در تمرکز‌گرایی و شکل‌گیری نابرابری در سطح منطقه‌ای ایفا می‌کند. لذا با توجه به اینکه منشأ بیشتر تمرکزها، سرمایه‌گذاری‌ها و به تبع آن تمرکزهای شغلی است؛ هدف این پژوهش، تحلیل الگوهای توزیع و تمرکز اشتغال در استان بوشهر طی سال‌های 1365 تا 1395 با تمرکز بر شهرستان بوشهر می‌باشد. از این رو در چارچوب روش توصیفی-تحلیلی، مفهوم توزیع و تمرکز اشتغال در قالب 9 معرف از طریق روش‌های...

[ 12 ] - تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر اقلید

نقطه اشتراک برنامه‌ریزی شهری و عدالت اجتماعی در شهر، عدالت توزیعی است. اساس توزیع عادلانه خدمات شهری نیز توجه به دو معیار قابلیت دستیابی و چگونگی پراکنش فضایی خدمات می‌باشد. هدف این پژوهش تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری در شهر اقلید می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. داده‌های مورد نیاز با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری، شهروندان 15 محله شهر اقلید ...

[ 13 ] - Assessing Economic, Social, and Environmental Impacts of Wind Energy in Iran with Focus on Development of Wind Power Plants

As a key economic element, energy plays an important role in the development of societies. Economic growth and its urgent need for energy highlight the need for optimal energy use. Wind energy is an energy source that has become an increasingly common source of electricity. In this study, socio-economic impacts of the cost of electricity generated by wind power plants were assessed with Iran as...

[ 14 ] - ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر میبد

امروزه گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد تجاری جهان است و بسیاری از برنامه ریزان از آن به عنوان پایه‌ی اصلی توسعه ‌یاد می‌کنند که در هر نقطه از جهان، نیازمند شرایط و امکانات ویژه‌ای چون آب و هوا، آثار تاریخی و فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی، آداب و سنن، زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات است. با توجه به اهمیت موضوع فوق؛ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات مید...