بهروز حسن پور

استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان کهگیلویه و بویر‏احمد

[ 1 ] - شناسایی چالش‌ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‏شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

نظام ترویج کشاورزی ایران به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه کشاورزی، طی دو دهه گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده است؛ طوری که سبب شده است تا این نظام از سوی مسئولین، کارفرمایان و روستاییان مورد انتقاد باشد. به‌منظور حل مشکلات این نظام، طرح اصلاح ساختار نظام ترویج کشاورزی، در قالب رهیافت نوین ترویج، با هدف احیای خدمات ترویجی و انتقال مناسب یافته‌های تحقیقاتی و فناوری، مطرح شد؛ اما پس از گذشت حدود ...

[ 2 ] - بررسی میزان پذیرش گندم دوروم رقم دهدشت و ارزیابی آثار اقتصادی آن در ایران

اهداف پژوهش حاضر شامل بررسی شاخص‌های پذیرش و سنجش سودآوری از جمله نرخ بازده و مازاد اقتصادی تحقیقات و کشت گندم دوروم دیم رقم دهدشت می­باشد. داده­ های مورد نیاز این پژوهش مربوط به دوره 1389 الی 1396 بوده که از سطح مؤسسات، سازمان­های جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان­های هدف، جمع­آوری گردید. در این  پژوهش از شاخص­های تحلیل پذیرش و معیار مازاد اقتصادی استفاده شد. طبق...