سید داود حاجی میررحیمی

- استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

[ 1 ] - بررسی روش‌های اصلاح دوره‌های آموزش ضمن خدمت‌کوتاه‌مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ستادی

منابع انسانی توانمند، عنصر اصلیموفقیت سازمان‌ ها در دستیابی به هدف‌هایشان می‌ باشند. برای داشتن چنین منابعی، لازم است سازمان‏ ها برنامه ‌ریزی بلندمدت، متمرکز، عمیق و فراگیری انجام داده و نسبت به ارزشیابی و اصلاح مستمر این برنامه‌ ها اقدام نمایند. هدف تحقیق حاضر بررسی روش ‌های اصلاح دوره ‌های آموزش ضمن خدمت کوتاه‌مدت کار...

[ 2 ] - بررسی توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان دوره‌های علمی-کاربردی کشاورزی «مورد مطالعه: مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)»

برای حفظ کارآمدی نظام آموزش عالی علمی- کاربردیکشاورزی، ارزیابی و توسعه مستمر قابلیت‌های کارآفرینانه دانشجویان ضروری است. مسئله تحقیق، عدم شناخت سطح توانمندی‌های کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی کشاورزی کشور بود. بر این اساس، هدف اصلی تحقیق، ارزیابی این توانمندی‌ها در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) تعیین شد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان کشاورزی در حال...

[ 3 ] - The Effects of Educational, Extension, and Research Factors on the Development of Medicinal Plants in Markazi Province of Iran

The main objective of this study was identifying the effects of educational, extension and research factors on the development of medicinal plants in Markazi Province of Iran. The statistical population included all managers, extension agents and experts involved in medicinal plants in Markazi Province in 2014 (N = 50), who were selected by the census sampling method (n=50). The research instru...

[ 4 ] - بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه داران به کشاورزی پایدار در استان البرز

بهبود نگرش گلخانه‌داران، به‌عنوان متولیان تولید، نسبت به کشاورزی پایدار می‌تواند زمینه‌ساز افزایش پایداری این نوع نظام کشت گردد؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه‌داران به کشاورزی پایدار در استان البرز بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 366 گلخانه‌دار فعال استان البرز (366N=) تشکیل می‌دادند. با استفاده از فرم...

[ 5 ] - بررسی موانع و راهکارهای توسعه صنعت ماهیان زینتی در ایران «مورد مطالعه: استان مرکزی»

دریای خزر، خلیج فارس و محیط­های آبی طبیعی، جغرافیای راهبردی و موقعیت اقتصادی- اجتماعی بخش شیلات و آبزیان ایران را منحصر به فرد کرده است. این بخش در سه حوزه "اکوتوریسم"، "تولید غذا" و "رفتار اجتماعی" نقش ارزنده­ای در فرایند تحقق اهداف چشم­انداز ایران 1404 ایفا می­نماید. با این وجود، جایگاه ارزشمند صنعت پرورش ماهیان زینتی ایران کمتر مورد توجه واقع شده و مسائل مختلفی روند توسعه آن را با نقصان روب...

[ 6 ] - تاثیر آموزش‌های کاردانی علمی-کاربردی در کسب مهارت‌های شغلی دانش‌آموختگان مرکز آموزش عالی امام خمینی

بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان مراکز آموزش‌عالی، یکی از شاخص‌های مهم در اثرگذاری دوره‌های ‏آموزشی، در راستای ارتقای توان اشتغال‌پذیری افراد است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ‏دوره‌های آموزشی‌علمی‌کاربردی مرکز آموزش عالی‌امام خمینی- به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی ‏وزارت‌جهادکشاورزی- در کسب مهارت‌های شغلی‌دانش‌آموختگان مرکز است. جامعه آماری عبارت‌اند از ‏دانش‌آموختگان‌کاردانی‌کشاورزی این...

[ 7 ] - متغیرهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی در مرکزآموزش عالی امام خمینی

فلسفه نظام آموزش عالی علمی-کاربردی کشاورزی ایران، توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی از طریق تربیت دانش-آموختگان کارآفرین است. در این راستا، مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) با انجام اقداماتی از جمله برنامه‌ریزی و اجرای، مزرعه کارآفرینی، پروژه‌های کارحین تحصیل و کارآفرینی، برگزاری تورهای آموزشی، ترویجی و پژوهشی در سطح ملی و ایجاد پارک علم و فناوری دانشجو ، تلاش کرده است در جهت تبدیل شدن به یک مرکز آم...

[ 8 ] - عامل های موثر بر بهبود دوره های آموزش تخصصی کشاورزی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

تحقیق با هدف تعیین عوامل بهبود دورههای آموزش ضمن خدمت تخصصی کارشناسان و شناخت راهکارهای انگیزشی توسعه مشارکت مؤثر آنان در این دورهها انجام شد. برای این منظور از دو روش «کمی» و «کیفی» استفاده شد. در بخش کیفی از مصاحبه عمیق و در بخش کمی از روش پیمایشی و دو نوع پرسشنامه استفاده گردید. روایی ابزار سنجش با بهره گیری از دیدگاه خبرگان آموزش کارکنان و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و پ...

[ 9 ] - بررسی سطح رضایت روستاییان دامدار از فعالیت‌های آموزشی- ترویجی سازمان جهادکشاورزی استان قم

«پرورش دام» فعال­ترین و مؤثرترین فعالیت اقتصادی در بخش کشاورزی استان قم، است. از آنجا که برنامه­های آموزشی- ترویجی ابزار اصلی تحقق هدف­های توسعه کشاورزی است، با هدف سنجش رضایت روستاییان دامدار از این برنامه­ها و تعیین راهکارهای بهبود آن­­ها، تحقیق حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری تحقیق کلیه دامداران روستایی شرکت­ کننده در دست کم یک دوره ترویجی مرتبط با ام...

[ 10 ] - بررسی راهکارهای توسعة توانمندی‌های کارآفرینانة دانشجویان دوره‌های علمی- کاربردی کشاورزی (مورد مطالعه: مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره))

مهندسی دوبارة ساختار­های دولتی در کشورهای درحال توسعه برای افزایش قدرت حاکمیتی سازمان­های دولتی و افزایش نقش بخش غیر دولتی در توسعة کشاورزی موجب ظهور ظرفیت­های جدیدی برای کارآفرینان و تعمیق موقعیت ایشان در مدیریت و پیشبرد این تحولات شد. نظام آموزش عالی کشاورزی برای حفظ جایگاه مسئولیتی و بهبود توان تأثیرگذاری خود در توسعة کشور، لازم است با افزایش کیفیت برنامه­ریزی آموزشی در تربیت منابع انسانی کا...

[ 11 ] - شناسایی چالش‌ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‏شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

نظام ترویج کشاورزی ایران به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه کشاورزی، طی دو دهه گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده است؛ طوری که سبب شده است تا این نظام از سوی مسئولین، کارفرمایان و روستاییان مورد انتقاد باشد. به‌منظور حل مشکلات این نظام، طرح اصلاح ساختار نظام ترویج کشاورزی، در قالب رهیافت نوین ترویج، با هدف احیای خدمات ترویجی و انتقال مناسب یافته‌های تحقیقاتی و فناوری، مطرح شد؛ اما پس از گذشت حدود ...

[ 12 ] - عوامل مؤثر بر افزایش دانش پدافند غیرعامل کارشناسان ستادی وزارت جهادکشاورزی

اصل حفاظت و بهره‌برداری اثربخش از منابع و نهاده‌های موجود، از اصول اولیه توسعه پایدار کشاورزی است و برای این منظور آموزش و توانمندسازی دست اندرکاران توسعه کشاورزی اولویت اصلی کشورها به شمار می‌رود. «پدافند غیرعامل» یکی از بخش‌های مهم دفاع غیرنظامی بوده و حوزه موضوعی آن تهدیدات عمدی خارجی است. این موضوع در بخش کشاورزی به واسطه گستره اثرگذاری تهدیدات عمدی خارجی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است...