آرمان بخشی جهرمی

دانشجوی دکترا، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

[ 1 ] - عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت

کارآفرینی یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال و کاهش فقر در روستاها است. کارآفرینان دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که از آن میان می‌توان به انگیزه پیشرفت در آنها اشاره نمود. پژوهش حاضر به دنبال تعیین عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت به عنوان یکی از عوامل مهم در موفقیت کارآفرینان می‌باشد. این مطالعه به روش پیمایش در بین 41 نفر از زنان کارآفرین ساکن در روستاهای بخش...

[ 2 ] - لیاقت‌های ترویجی مورد نیاز کارشناسان کشاورزی شرکت‌های مشاوره‌ای (مورد مطالعه: مروجان خصوصی شهرستان مرودشت)

این پروژه تحقیقاتی با هدف بررسی لیاقت‌های ترویجی کارشناسان کشاورزی شرکت‌های مشاوره‌ای (مروجان خصوصی) شهرستان مرودشت طراحی و اجرا شد. در این تحقیق پیمایشی از پرسشنامه برای جمع‌آوری داده استفاده گردید. جامعه آماری شامل کارشناسان کشاورزی 13 شرکت موجود در شهرستان مرودشت می‌باشد که عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز می‌باشند. با توجه به اینکه جامعه فوق دربرگیرنده 85 کارشناس می‌باشد، ل...

[ 3 ] - تیشه قانون به ریشه آب: تحلیلی پژوهشی بر قانون «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری»

آب، روح­بخش­ حیات و قانون، نظم­بخش زندگی است. بحران آب مسئله تازه­ای نیست، هرچند که در سال­های اخیر، نمود عینی و ملموس پیدا کرده است. از طرفی قوانین نانوشته، عرف و شرع نیز سابقه­ای کهن در فرهنگ این مرز و بوم دارد؛ اما قدمت قوانین رسمی و مدون که لازمه یک جامعه مدنی است، به‌خصوص قوانین مرتبط با آب عمر چندانی در کشور ندارد و به ده­های اول قرن جاری برمی­گردد. قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن آن‌، قانون‌...

[ 4 ] - تحلیل وضعیت اشتغال دانش‌آموخته‌های رشته های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان کرمان)

The purpose of this study was investigation of the situation and the obstacles of agricultural graduates to the employment, that was quantitative research, which conducted by survey method. Statistical population include all graduates (n=280) from Kerman University of Applied Science and Technology. Required information included individual and educational data was extracted directly from educat...

[ 5 ] - شناسایی چالش‌ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب‏شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

نظام ترویج کشاورزی ایران به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه کشاورزی، طی دو دهه گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده است؛ طوری که سبب شده است تا این نظام از سوی مسئولین، کارفرمایان و روستاییان مورد انتقاد باشد. به‌منظور حل مشکلات این نظام، طرح اصلاح ساختار نظام ترویج کشاورزی، در قالب رهیافت نوین ترویج، با هدف احیای خدمات ترویجی و انتقال مناسب یافته‌های تحقیقاتی و فناوری، مطرح شد؛ اما پس از گذشت حدود ...

[ 6 ] - Factors Influencing the Development of Entrepreneurship Skills in Students at Agriculture Jihad Training Centers

The present study seeks to investigate the factors influencing the development of entrepreneurship skills among students of science-applied education centers of Fars, Khorasan Razavi and Alborz provinces. The present study is an applied research in terms of the purpose, a causal-relational research in terms of the approach, and a survey study in terms of the method. A researcher-made questionna...