حمیدرضا غلام نیا روشن

گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

[ 1 ] - اعتباریابی ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی براساس نظریه نمایندگی

در دهه اخیر شرکت‌ها توجه ویژه‌ای را برای اندازه گیری سرمایه فکری برای ارائه گزارش به استفاده کنندگان دارند. از طرفی بر اساس نظریه های نمایندگی و علامتدهی، شرکتها علاقه مند هستند کیفیت اطلاعات ارائه شده خود را بهبود بخشند. افزایش کیفیت گزارشگری مالی می‌تواند پیامدهای اقتصادی مهمی به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی ابزار سنجش گزارشگری سرمایه فکری در ایران ان...

[ 2 ] - تبیین نقش معیارهای عملکردی و حاکمیتی در تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی

هدف: پیش‌بینی ارزش شرکت توسط سهام‌داران، در برآورد آنها از ریسک، بازده و قیمت سهام شرکت تأثیرگذار است. هدف این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر ارزش شرکت با استفاده از معیارهای عملکردی و حاکمیتی و نیز، پیش‌بینی ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به تصمیم‌گیری مدیران و سرمایه‌گذاران است. روش: برای تبیین عوامل مؤثر بر ارزش شرکت، از الگوریتم حداقل زاویه گ...

[ 3 ] - Banks Credit Risk, with Emphasis on Audit Report of Legal Customers

 The increasingly expansion credit risk in the form of non-current debts reduces the bank's financial ability to provide facilities and profitability, and could ends up in monetary & financial crisis through its externalities from banking sector to other economic sectors. Therefore, controlling this risk by focusing on the factors that influence its creation is important. Although various varia...

[ 4 ] - شناسایی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری برای اتخاذ تصمیم مناسب­تر در اعطای تسهیلات است. بدین منظور برای انتخاب متغیرهای موثر، از الگوریتم­های تجزیه و تحلیل مولفه­های همبستگی و لاسو و برای کلاس‎بندی نمونه­ها، از شبکه­های عصبی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. در این پژوهش، نمونه­ای از 660 مشتری حقوقی بانک سپه برای سال‌های 1396-1385 انتخاب و بر متغیرهای خ...

[ 5 ] - مدلسازی مبادلات سهام با رویکرد شمعدان فازی و روش بهینه سازی کرم شب تاب و مورچگان

اخیرا از روش هوشمند مبتنی بر فازی برای پویاسازی الگوهای کندل استیک ژاپنی در جهت تحلیل الگوهای کندل استیک با در نظر گرفتن اطلاعات غیر قطعی استفاده شده است. از انجایی که منطق فازی مبتنی بر دانش خبره است، اگرچه متخصصان انسانی میتوانند نقش مهمی در تنظیم مقادیر توابع عضویت متغیرهای فازی داشته باشند، اما از انجایی که معمولا دانش انسانی دارای ابهام است، تنظیم بهینه ای حاصل نمیگردد. از اینرو ارائه تکنی...

[ 6 ] - پیش بینی گرایش احساسی سرمایه گذاران با استفاده ازتکنیک‏های ماشین بردار پشتیبان(SVM) و درخت تصمیم(DT)

گرایش‏های احساسی سرمایه‏گذاران بیانگر حاشیه میزان خوش‏بینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهم می‏باشد. احساسات سرمایه‏گذاران تحت تاثیر پدیده‏های روانشناختی، به رفتار افراد جهت می‏بخشند و در بسیاری از مواقع، موجب انحراف افراد از رفتار عقلایی می‏شوند. هدف از انجام این پژوهش، بکارگیری روش‏های فراابتکاری جهت پیش‏بینی گرایش‏های احساسی سرمایه‏گذاران است. در این پژوهش با استفاده از 97 نسبت مالی مربوط ...