محمد امیر کریمی ترشیزی

دانشیار و استاد گروه مدیریت پرورش طیور، دانشگاه تربیت مدرس

[ 1 ] - تاثیر اسانس مرزه خوزستانی و جاذب پلی ذورب بر باروری، جوجه درآوری و عملکرد نتاج در بلدرچین های تخم‌گذار تغذیه شده باجیره های آلوده به آفلاتوکسین

به منظور ارزیابی کارایی اسانس مرزه خوزستانی و جاذب سم پلی ذورب 120 قطعه بلدرچین‌ 51 روزه، طی آزمایشی با چهار تکرار (هر تکرار 2 قطعه نر و 3 قطعه ماده) در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند.گروه‌های آزمایشی عبارتند از: یک- شاهد منفی (جیره بدون آفلاتوکسین)، دو- شاهد مثبت ( جیره آلوده به 5/2 میلی‌گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین)، سه- جیره آلوده +300 میکروگرم بر کیلوگرم اسانس مرزه، چهار- جیره آ...

[ 2 ] - Effect of thyme, garlic and caraway herbal extracts on blood parameters, productivity, egg quality, hatchability and intestinal bacterial population of laying Japanese quail

Background: In the current Iranian poultry industry, antibiotics are the most frequently used additive in poultry feeds to increase productivity. The negative effects on human health, resulting from the consumption of chicken whose feeds contain antibiotics, makes finding an appropriate alternative of great importance. As a result of their nature, herbal extracts could be specifically considere...

[ 3 ] - Effects of propolis, royal jelly, honey and bee pollen on growth performance and immune system of Japanese quails

Effect of ethanolic extract of propolis, royal jelly, honey and bee pollen in comparison with virginiamycin (as growth promoter antibiotic) as regards the performance and immune system of Japanese quail were assessed. We used 256 mixed-sex quail chicks in a completely randomized design by eight treatments, including control, ethanolic extract of propolis 1000 (PE1) and 5000 (PE2) mg kg-1</...

[ 4 ] - جداسازی باکتریوفاژ لیتیک از مدفوع طیور و ارزیابی کارایی آن در کاهش سالمونلا انتریتیدیس در شرایط In vitro و In vivo

زمینه و اهداف: اهمیت گوشت و تخم طیور در تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت رو به افزایش متقاضی غذا غیر قابل انکار است. از طرف دیگر این محصولات به عنوان مخازن پاتوژن ­های مشترک بین انسان و طیور مانند سروتیپ­های سالمونلا شناخته شده­اند. در گذشته از آنتی­بیوتیک­ها به عنوان عوامل کنترل کننده این پاتوژن­ها استفاده شده است، امروزه با توجه به ممنوعیت استفاده از آنتی­ بیوتیک­های محرک رشد و گسترش پاتوژن­های ...

[ 5 ] - تاثیرگیاه دارویی رزماری بر عملکرد رشد، ویژگی‌های لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

زمینه مطالعه: استفاده از گیاهان دارویی با قدرت آنتی اکسیدانی بالا، ضمن کاهش اثرات زیان بار استرس اکسیداتیو و رادیکال های آزاد ناشی از تنش گرمایی، به بهبود عملکرد جوجه‌های گوشتی کمک می‌کند. هدف: این پژوهش برای ارزیابی تاثیر سطوح مختلف پودر و عصاره (اتانولی) گیاه رزماری بر صفات عملکردی، ویژگی‌های لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه‌های گوشتی در معرض تنش گرمایی انجام شد. روش کار: برای بررسی اثر تیما...

[ 6 ] - مقایسه اثر عصاره رزماری، آویشن، بره موم، آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر فراسنجه های خونی، میکروفلور دستگاه گوارش و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی چالش یافته با سالمونلا انتریتیدیس

زمینه مطالعه: سالمونلا انتریتیدیس یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده بیماری در طیور است. برخی از ترکیبات گیاهی به دلیل داشتن اثر ضد باکتریایی و هم چنین ترکیباتی مانند بره‌موم و پروبیوتیک می‌توانند همانند آنتی بیوتیک‌ها در کنترل و یا پیشگیری از عفونت ناشی از سالمونلا مؤثر باشند. هدف: این مطالعه به منظور مقایسه اثر عصاره رزماری، آویشن، بره‌موم، آنتی‌بیوتیک و پروبیوتیک بر سیستم ایمنی، میکروفلور دستگ...

[ 7 ] - بررسی اثر زمان حذف مکمل‌های ویتامینی و معدنی بر رشد و عملکرد اقتصادی جوجه‌های گوشتی

نیاز به ویتامین ها و مواد معدنی در جیره های طیور از دو منبع مواد اولیه غذایی و مکمل ها تأمین می شود . در تغذیه کاربردی طیور ، سهم مواد اولیه غذایی در تأمین این نیاز ها یه حساب نمی آید . لذا به منظور بررسی اثر مدت زمان مصرف مکمل‌های ویتامینی و معدنی جیره، بر عملکرد رشد و اقتصادی، آزمایشی با 450 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه (راس 308)، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 6 گروه آزمایشی و 5 تکرار ...

[ 8 ] - تأثیر تغذیه سطوح مختلف ال– کارنیتین در جیره مرغ‌های مادر و جوجه‌های گوشتی بر عملکرد، ترکیبات سرم خون، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

ال–کارنیتین به عنوان مشتق لیزین محلول در اب دارای نقش بیولوژیکی مهمی در متابولیسم چربی می‌باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی عملکرد، ترکیبات سرم، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی است که مادر یا خودشان به تنهایی و یا به طور توأCم از مکمل ال–کارنیتین تغذیه نموده‌اند. مرغ‌های مادر در سن 25 هفتگی با جیره‌های حاوی سطوح 0 و ppm60 و نتاج آنها با سطوح 0، 100 و 200 .ppm ‌مکمل ال– کارنیتین ت...

[ 9 ] - تأثیر اسیدهای آلی بر فلور میکروبی و مرفولوژی روده جوجه‌های گوشتی

تأثیر رژیم و سطح مصرف اسیدهای آلی بر فلور میکروبی و مرفولوژی روده» جوجه‌های گوشتی با استفاده از 300 قطعه جوجه گوشتی و با استفاده از طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. مصرف سالکیل در خوراک تأثیری بر میزان کاهش بار میکروبی جیره نداشت. همچنین اثر ضد سالمونلایی سالکیل در جیره، نیز تأیید نشد. تکمیل جیره با سالکیل بر تعداد پرز در میدان دید و درصد پرزهای پیچیده اثر معنی‌داری نداشت. درصد انواع پرزهای زبانی، پل...

[ 10 ] - اثر ال- کارنیتین و پودر چربی گیاهی بر کیفیت اسپرم خروس‌ها و ‌باروری و جوجه درآوری مرغ‌های مادر گوشتی‌

به منظور ‌ بررسی اثر دو سطح ال-کارنیتین‌‌‌(60 و 50‌ پی.پی.ام به ترتیب در مرغ و خروس)، چربی (5/1‌ درصد) و لیزین و متیونین (3/0 ‌ درصد) جیره بر کیفیت اسپرم، باروری و جوجه درآوری آزمایشی با استفاده از گله مادر در سن 29‌ هفتگی انجام شد. کارنیتین باعث افزایش باروری نسبت به گروه شاهد شد(05/0.)p< خصوصیات تخم مرغ تحت تاثیر جیره قرار نگرفت(05/0.)p> درصد تولید تخم مرغ در هفته‌های پنجم و ششم آزمایش در گر...

[ 11 ] - بررسی اثر اسیدهای چرب پلی انوئیک بلند زنجیر سری 3-n و n-6 و ویتامین E بر ترکیب اسید های چرب، حساسیت به پراکسیداسیون چربی و باروری اسپرم خروس

Effects of n-3 or n-6 polyunsaturated fatty acids alone or in combination with vitamin E on male breeders’ fatty acid composition of spermatozoa, fertility and lipid peroxidation were studied. Fish oil increased C22:6 n-3 and decreased C22:4 n-6 in the spermatozoa (p

[ 12 ] - مقایسه اثر شش عصاره گیاهی و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر سیستم ایمنی و لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی

این مطالعه به‌منظور بررسی اثر گیاهان دارویی بر سیستم ایمنی و لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی انجام شد. در این آزمایش 480 قطعه جوجه خروس یک روزه راس 308 به‌طورتصادفی به 8 گروه آزمایشی هر کدام با 3 تکرار و 20 پرنده در هر تکرار اختصاص داده شدند. جیره پایه (ذرت و سویا) با ppm15 ویرجینیامایسین (Virginiamycin) و هر کدام از عصاره‌های گیاهی اکالیپتوس (Eucalyptus globulus L.)، بابونه آلمانی (Matricaria cham...

[ 13 ] - اثر سطوح مختلف عصاره یوکا و آنتی‌بیوتیک بر بعضی از عملکردهای سیستم ایمنی و فاکتورهای خونی در جوجه‌های گوشتی

این بررسی به‌منظور مطالعه افزودنی‌های خوراکی شامل سطوح مختلف عصاره یوکا و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، سیستم ایمنی، فاکتور‌های خونی و شاخص آسیتی اجرا شد. از 312 قطعه جوجه گوشتی یک روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، و در 3 تکرار با 26 جوجه (13 نر و 13 ماده) استفاده شد. تیمارها شامل شاهد (بدون افزودنی)، سطوح mg/kg150 و 225 از عصاره Yucca schidigera و جیره حاوی mg/kg15 آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین ...

[ 14 ] - مقایسه اثر آنتی‌بیوفین، پروبیوتیک گالیپرو و آنتی‌بیوتیک ویرجینامایسین در جیره حاوی جو بر عملکرد، کلسترول و تری‌گلیسرید خون و پاسخ ایمنی SRBC در جوجه‌های گوشتی

این تحقیق به منظور بررسی اثر آنتی‌بیوتیک محرک رشد، عصاره گیاهی آویشن باغی (آنتی‌بیوفین) و پروبیوتیک در جیره حاوی جو بر عملکرد جوجه‌های گوشتی انجام شد. به مدت چهار هفته از (14 تا 42 روزگی) با استفاده از 320 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 20 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1) جیره حاوی 20% جو (شاهد)، 2) جو + عصاره آویشن ب...

[ 15 ] - اثر عصاره آویشن باغی و نعناع فلفلی و ویتامین E بر سیستم ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار در شرایط تنش گرمایی و میزان پراکسیداسیون در تخم‌مرغ‌های تولیدی در طی مدت ماندگاری

به منظور ارزیابی اثر عصاره الکلی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، عصاره الکلی نعناع فلفلی (Mentha piperita L..) و ویتامین E بر سیستم ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار در شرایط تنش گرمایی و میزان مالون دی‌آلدهید تخم‌مرغ‌های تولیدی در طی مدت ماندگاری، آزمایشی با استفاده از 144 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه لوهمن لایت با سن 26 هفته به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل: کنترل (بدون افزودنی)، عصاره آویشن، عصاره نعناع...

[ 16 ] - مقایسه اثر عصاره‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی مقایسه عصاره‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین به‌عنوان بهبود دهنده‌های رشد بر عملکرد جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 480 قطعه جوجه یک روزه از سویه رأس 308 در قالب طرح کامل تصادفی با 6 تیمار (شامل عصاره‌های آویشن باغی، سرخارگل، سیر، مخلوط عصاره‌ها با دوز 1/0 درصد، ویرجینیا...

[ 17 ] - تأثیر سطوح مختلف غده کامل سیر تازه بر عملکرد تولید، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

تأثیر غده کامل سیر تازه بر شاخص تولید، سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه در دو آزمایش مستقل در شرایط طبیعی و در شرایط تنش سرمائی با استفاده از 592 قطعه جوجه خروس یک‌روزه سویه آرین به مدت 42 روز مطالعه شد. آزمایش اول در دمای طبیعی با چهار تیمار، چهار تکرار و 21 پرنده در هر تکرار و آزمایش دوم در شرایط استرس سرمایی با چهار تیمار، چهار تکرار و 16 پرنده در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی متعادل اجرا شدند...

[ 18 ] - مقایسه اثر عصاره گیاهی، بره‌موم، کوکسیدیواستات و آنتی‌بیوتیک بر سیستم ایمنی، فراسنجه‌های خونی و عملکرد جوجه‌های گوشتی چالش یافته با باکتری اشریشیاکلی

اثرات عصاره­ی دو گیاه دارویی رزماری و مریم­گلی، بره­موم، آنتی­بیوتیک ویرجینیامایسین و کوکسیدیواستات با منشأ گیاهی بر عملکرد جوجه­های گوشتی چالش یافته با دو سروتیپ اشرشیاکلی (O2K12 و O78K80) بررسی شد. تعداد476 قطعه جوجه گوشتی ماده سویه کاب 500، به مدت 42 روز در یک طرح کاملاً تصادفی در هفت گروه آزمایشی، با چهار تکرار و 17 پرنده در هر تکرار توزیع شدند. دو گروه شاهد منفی و مثبت با جیره پایه بدون افز...

[ 19 ] - اثرات استفاده از دانه و بلغور جو به همراه مکمل آنزیمی در جیره‌ی مرغ‌های تخم گذارتجاری بر عملکرد تولیدی و قابلیت هضم مواد مغذی

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مصرف دانه جو به صورت کامل به همراه مکمل پلی‌آنزیمی گالی­زیم بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ‌های تخمگذار بود. در این تحقیق، از 105 قطعه مرغ تخم­گذار سویه­های ­لاین  w-36در سن 40 هفته در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 7 تکرار و 3 قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره­ شاهد، جیره­ حاوی دانه جو بدون آنزیم، جیره حاوی دانه جو و م...

[ 20 ] - عملکرد، حساسیت به آسیت، و بازده اقتصادی در جوجه‏های گوشتی تحت ‌تأثیر برنامۀ خوراک‏دهی متناوب آردی ‌-‌ حبه

تأثیر شش نوع برنامۀ خوراک‏دهی متناوب آردی‌ـ‌حبه بر عملکرد و حساسیت به آسیت با استفاده از 480 قطعه جوجۀ گوشتی در پنج تکرار و 16 پرنده در هر تکرار بررسی شد. تیمارها شامل 1. جیرۀ آردی، 2. جیرۀ آردی حرارت‌دیده، 3. جیرۀ آردی در دوره‌های آغازی و رشد و در ادامۀ جیرۀ حبه، 4. جیرۀ آردی در دورۀ آغازی و در ادامۀ جیرۀ حبه، 5. جیرۀ حبه، و 6. جیرۀ حبۀ آرد‌شده است. تغذیۀ جیرۀ حبه در کل دورۀ پرورش، مصرف خوراک ...

[ 21 ] - مطالعۀ کارایی‌ باکتریوفاژ در مهار زیستی کلونیزاسیون انتروکوکوس در بلدرچین

تحقیق حاضر با هدف جداسازی باکتریوفاژ برای مهار زیستی باکتری انتروکوکوس مقاوم به پادزیست و کاهندۀ رشد جداشده از مدفوع بلدرچین ژاپنی در سه آزمایش انجام شد. 60 نمونه از محتویات دستگاه گوارش بلدرچین‌های بالغ برای جداسازی انتروکوکوس‏های بالقوۀ کاهندۀ رشد، جدا و یک نمونۀ منتخب به‌همراه باکتری انتروکوکوس فکالیس سوش51299براساس زنده‌مانی و کاهندگی رشد در بلدرچین‌، انتخاب و در سطح گونه شناسایی شد. سپس با...

[ 22 ] - تأثیر منبع چربی و نوع افزودنی بر عملکرد، صفات تولیدی و ریخت شناسی رودۀ جوجه های گوشتی

تأثیر منبع چربی و نوع افزودنی ‌بر عملکرد و شاخص‌های ریخت‏شناسی رودۀ جوجه‌های گوشتی آمیختۀ تجاری آرین در آزمایش فاکتوریال 3×2 با دو منبع چربی (کلزا و تخم‏کدو) و سه نوع افزودنی (بدون افزودنی، 1/0 گرم در کیلوگرم باکتوسل، و 15/0 گرم در کیلوگرم ویرجینامایسین) در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار به‌مدت 42 روز بررسی شد. اثر منبع چربی، افزودنی‌ها و نیز تأثیرات م...

[ 23 ] - تأثیر عصارۀ اتانولی بره موم، پودر رزماری و کرم خاکی بر عملکرد بلدرچین درحال رشد

تأثیر عصارۀ اتانولی بره‏موم سبز ایرانی، پودر رزماری و کرم‌خاکی بر عملکرد، سیستم ایمنی و فراسنجه‏های خونی بلدرچین ژاپنی، با استفاده از 160 قطعه جوجۀ بلدرچین مخلوط نر و ماده در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار (شامل 1/0 درصد عصارۀ اتانولی بره‏موم، 5/0 درصد پودر برگ رزماری، 5/0 درصد پودر کرم‌خاکی و تیمار شاهد) و چهار تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار به‌مدت 42 روز بررسی شد. پودر کرم‌خاکی سبب بهب...

[ 24 ] - تأثیر عسل، ژله رویال و گردۀ زنبورعسل بر عملکرد، سامانۀ ایمنی و فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی

تأثیر عسل، ژله‏رویال و گردۀ زنبور عسل بر عملکرد، سامانۀ ایمنی و فاکتورهای خونی بلدرچین ژاپنی، با استفاده از 160 قطعه جوجۀ بلدرچین در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار [شاهد (بدون افزودنی)، یک ‏گرم گرده در کیلوگرم خوراک، 125 میلی‏گرم در لیتر ژله‏رویال در آب آشامیدنی و 22 گرم در لیتر عسل در آب آشامیدنی] با چهار تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار به‌مدت 42 روز بررسی شد. مصرف خوراک و درصد تلفات در ...

[ 25 ] - تأثیر تغذیة سطوح مختلف مکمل ورمی‌هوموس بر عملکرد رشد و کیفیت گوشت جوجه‌‌های گوشتی

به منظور ارزیابی اثر تغذیة سطوح مختلف مکمل ورمی‌هوموس (به منزلة منبع اسید هیومیک) بر عملکرد جوجة گوشتی، آزمایشی با استفاده از ۲۴۰ قطعه جوجة گوشتی (راس ۳۰۸) در قالب طرحی کاملاً تصادفی با چهار تیمار (شامل سطوح صفر، 5/0، 1 و 5/1 درصد ورمی‎هوموس) و پنج تکرار و تعداد دوازده قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز اجرا شد. اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد، بازده لاشه، وزن نسبی اندام‌های داخلی، غلظت کلسیم و ...

[ 26 ] - بررسی اثر محافظتی ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم‌مرغ (IgY) علیه آفلاتوکسین بر فراسنجه‌های خونی، مورفومتری ایلئوم و هیستوپاتولوژی سلول‌های کبد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با آفلاتوکسین B1

زمینه و هدف: این تحقیق به منظور بررسی اثر محافظتی ایمنوگلوبولین اختصاصی زرده تخم‌مرغ (IgY) علیه آفلاتوکسین بر کاهش عوارض آفلاتوکسین از طریق افزودن به آب آشامیدنی ۱۹۲ قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس ۳۰۸ از سن ۱ تا ۴۲ روزگی انجام شد.  مواد و روش‌ها: آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمار، ۴ تکرار و ۸ مشاهده (جوجه) بود. ابتدا با تزریق کنژوگه آفلاتوکسین B۱- آلبومین سرم گاوی به مرغان تخمگذار ز...

[ 27 ] - تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج همراه با فرآیند اتوکلاو بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی

In this study the effects of different levels of raw and autoclaved rice bran (0, 6, 12 or 18%) on the growth performance, carcass parameters, internal organs and the nutrients digestibility were assessed. This experiment was designed on 420 fourteen-day-old male broilers (Ross 308). Birds were randomly divided into 7 treatment groups and 3 replications, each with 20 birds. Treatments were: 1= ...

[ 28 ] - اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر شکل خوراک (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و میکروبیولوژی روده در جوجه­های گوشتی انجام شد. بازده انرژی و پروتئین و شاخص بازده اروپایی در طول دوره آزمایش محاسبه گردید و مورفولوژی ژژونوم، طول نسبی روده، اسیدهای چرب فرّار، جمعیت میکروبی و ویسکوزیته محتویات ایلئوم روده در 42 روزگی تعیین شدند. نتایج نشان داد که اثر شکل خوراک بر مورفولوژی ژژونوم (ع...