محمد رزم کبیر

استادیار گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

[ 1 ] - مطالعۀ ژنتیکی شمارۀ سلول‌های سوماتیک با مدل تابعیت تصادفی روزآزمون در گاوهای شیری ایران

پارامترهای ژنتیکی صفت شمارۀ سلول‏های سوماتیک جمعیت گاوهای شیری، با استفاده از رکوردهای روزآزمون جمع‌آوری‌شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام ایران در سال‏های 1380 تا 1389 برآورد شد. داده‌ها شامل 222923 رکورد روزآزمون دورة اول شیردهی، متعلق به 29668 حیوان در 100 گلۀ مختلف بود. برآوردها با روش نمونه‌گیری گیبس و بر اساس یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی انجام گرفت. منحنی شیردهی براساس چندجمله‌ای‌های لژاند...

[ 2 ] - برآورد پسروی ناشی از هم‌خونی در صفات مرتبط با رشد در بزغاله‌های مرخز

چکیده سابقه و هدف: بز مرخز یک نژاد چند منظوره است که بیشتر به منظور تولید موهر پرورش داده می‌شود. تعداد این نژاد در سال‌های اخیر کاهش شدیدی داشته است که این کاهش احتمال ایجاد هم‌خونی را افزایش می‌دهد. بر اساس تعریف، آمیزش بین افرادی که رابطه خویشاوندی آنها بیشتر از متوسط جمعیت است هم‌خونی گفته می‌شود. هم‎خونی باعث افزایش واریانس ژنتیکی بین فامیل‌ها، کاهش واریانس ژنتیکی داخل یک فامیل، افزایش همو...

[ 3 ] - بررسی روند همخونی و تاثیر آن بر صفات تولیدی مرتبط با رشد در گوسفندان زندی

هدف از این مطالعه برآورد ضرایب همخونی و بررسی اثرات آن بر صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن 6 ماهگی، وزن 9 ماهگی و وزن یک‌سالگی در گوسفند زندی است. داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ثبت شده 6140 راس بره بود که طی سال‌های 1370 تا 1390 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند زندی تهران جمع‌آوری شده بود. 32/36 درصد از کل حیوانات همخون بودند. میانگین ضریب همخونی کل جمعیت و جمعیت همخون 22/1 و 61/3 درصد ...

[ 4 ] - بررسی نسبت جمعیت کروموزوم‌های جنسی X و Y در انزال گاوهای نر هلشتاین و نقش غلظت تستوسترون خون بر نسبت جمعیتی

توانایی و امکان تعیین جنسیت گوساله در صنعت دامپروری بسیار حائز اهمیت است و یکی از اهداف دیرینه در صنعت گاو شیری و گوشتی به شمار می‌رود. گاو نر در مقایسه با گاو ماده به علت هتروگامتیک بودن سهم بیشتری در نسبت جنسی ایفا می‌کند. تشخیص نسبت جنسی اسپرماتوزوئیدها از طریق نسبت کروموزوم‌های X و Y قابل انجام است. این پژوهش با هدف تاثیر غلظت تستوسترون خون بر تغییر نسبت جنسی کروموزوم هایX و Yاسپرماتوزوئید...

[ 5 ] - A field study on the reproductive efficiency of sex-sorted semen in Holstein heifers

Sex-sorted semen can increase the profitability of dairy cattle by producing offspring of the desired sex. The objective of the present study was to compare conception rate, stillbirth, calving difficulty and sex ratios from sexed and conventional semen in a commercial dairy herd in Isfahan province, Iran. Data were collected from April 2009 until December 2015 on 13,343 inseminations in 8,011 ...

[ 6 ] - ارزیابی استراتژی‌های اصلاح‌نژاد در مرغان بومی مازندران با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای

هدف از پژوهش کنونی مقایسه استراتژی‌های اصلاح نژاد در گله­ مرغ بومی مازندران به کمک شبیه­سازی رایانه‌ای بود. صفات شبیه‌سازی­شده، وزن بدن در زمان تولد (BW1)، هشت هفتگی (BW8)، دوازده هفتگی (BW12)، زمان بلوغ جنسی (BWM)، سن بلوغ جنسی (AFE)، وزن اولین تخم­ (EWM)، میانگین وزن تخم­مرغ در هفته­های 28 تا 32 (EW28-32) و تعداد تخم­مرغ (EN) بودند. در استراتژی اول خروس­ها بر اساس ارزش اصلاحی صفت BW12 و مرغ­ه...

[ 7 ] - اثرات خطا و نقص شجره‌ بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه‌بندی حیوانات در گاوهای شیری

وجود شجره کامل به عنوان یکی از فرضیات ارزیابی ژنتیکی حیوانات با معادلات مختلط است. در این پژوهش، با هدف تأثیر روابط خویشاوندی بر ارزیابی ژنتیکی، از اطلاعات شجره و تولید 100 گله بزرگ گاو شیری تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد دام ایران استفاده شد. داده ها مربوط به 302860 رأس گاو در دوره اول شیردهی بودند که شجره کامل این حیوانات توسط نرم‌افزار DMUTrace  ردیابی و استخراج شد. به منظور اعمال خطا و نقص در شجر...

[ 8 ] - استخراج رابطه علّی- معلولی ترانسکریپتومی در بافت غدد پستانی گاو شیری با استفاده از شبکه بیزی

هدف از این مطالعه، شناسایی ژن‌های تنظیمی مؤثر در بروز بیماری ورم پستان در گاو شیری با استفاده از داده-های ریزآرایهDNA بود. بدین منظور فایل بیان ژنی با بیشترین تعداد آرایه و متعلق به پلت‌فرم افی‌متریکس GPL1221 با شماره دسترسی GSE24560از پایگاه GEO استخراج شد. برای آزمون کنترل کیفیت داده از بسته‌یArrayQualityMetrics و برای پیش‌پردازش داده‌ها از تابع Threestep بسته‌ی AffyPLM در محیط R استفاده شد. ...

[ 9 ] - Comparison of Introgression and Synthetic Breed Strategies for Litter Size Trait in Sheep using Computer Simulation

The objective of this study was to compare introgression and synthetic breed strategies for litter size trait improvement in sheep using computer simulation. For this purpose, a trait with heritability of 0.1, consisting of two chromosomes was simulated. On chromosome 1, a single QTL as the major gene was created that accounted for 40% of the total genetic variance. The effect of favorable and ...