× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

محمد سلطانی فر

دکتری روزنامه‌نگاری و دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

[ 1 ] - بررسی نقش رسانه‌های جمعی در کاهش موانع توسعۀ فرهنگی با رویکرد مدیریتی

هدف: نظر به اهمیت مفهوم توسعه، به ویژه توسعۀ فرهنگی و نبود مطالعات جدی در این حوزه، پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع توسعۀ فرهنگی و بررسی نقش رسانه‌های جمعی در کاهش این موانع صورت گرفت. روش: برای تحقق هدف، از روش تحلیل محتوای کیفی، با انجام مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساخت‌یافته با گروهی از خبرگان و تلفیق دیدگاههای آنان با ادبیات نظری پژوهش و انجام مطالعات اسنادی، برای طراحی الگوی مفهومی استفاده شد. یا...

[ 2 ] - روش‌های اطلاع رسانی در شرایط تحریم بین‌المللی

این پژوهش در پی تدوین و تنظیم ویژگی‌های یک مدل ساختاری رسانه‌ای برای شرایط تحریم است. برای انجام این پژوهش با 10 نفر از اساتید اقتصاد، ارتباطات و روزنامه‌نگاری مصاحبه شده است. مدیران رسانه‌ها و اساتید رشته اقتصاد و ارتباطات از طریق نمونه‌گیری گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. از این مصاحبه‌ها پرسشنامه‌ای با 38 محور تعیین شده است که به‌طور مستقیم در مصاحبه‌ها به آن اشاره شده است. برای وز...

[ 3 ] - طراحی الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانان

هدف از این تحقیق، طراحی الگوی نقش عملکرد شبکه­‌های اجتماعی (تحرک اجتماعی، دانش اجتماعی، ایجاد پیوندهای اجتماعی، آگاهی بخشی اجتماعی، سازمان‌دهی اعتراضات اجتماعی و پیوستگی اجتماعی) بر تحول اجتماعی جوانان بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش در زمره‌ مطالعات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه­‌های آزاد اسلامی استان فارس بود. در این تحقیق برای انتخاب نمونه تحقیقاتی ا...

[ 4 ] - معرفی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نقشة راهبردی (مطالعة موردی: روزنامة همشهری)

موفقیت سازمان‌ها در گرو برنامه‌ریزی است. امروزه این مهم در فرایندی چندمرحله‌ای نظیر تعریف چشم‌انداز، تدوین راهبرد‌ها، اجرا، ارزیابی عملکرد و تحلیل اطلاعات و برنامه‌ریزی جهت بهبود صورت می‌پذیرد. تعریف و تدوین اهداف از یک‌سو و اجرا و ارزیابی عملکرد از سویی دیگر مهم‌ترین چالش مدیران ارشد امروزی است، چرا که گستردگی سازمان‌هایی نظیر روزنامة همشهری انعطاف‌پذیری در مدیریت را کاهش و عواقب اشتباهات مدیر...

[ 5 ] - مقایسه نظرات نخبگان و مجریان در خصوص الزامات آموزش سواد رسانه‌ای (با رویکرد فرهنگی) به دانش آموزان ابتدایی

مقدمه و هدف پژوهش: در دهه های اخیر، استفاده بی رویه کودکان از رسانه های نوین زنگ هشدار نفوذ فرهنگ غرب را در کشورمان به صدا درآورده است.با عنایت به کنترل پذیری محدود ، محدودیت گریزی و گریزناپذیری استفاده از این رسانه ها به نظر می رسد تنها راه حل بنیادین ، آموزش شیوه استفاده مناسب از انواع محتواهای رسانه های نوین باشد. در این تحقیق، با هدف تحقّق زمینه های اجماع نظرات میان نخبگان ومجریان و افزایش ا...

[ 6 ] - مزیت‌ها و کارکردهای شبکه‌های اجتماعی برای گروه‌های تروریستی (مطالعه موردی: استفاده گروه داعش از توییتر و فیس‌بوک)

شبکه‌های اجتماعی علاوه بر تولید و انتشار اطلاعات بستر مناسبی برای مدیریت سازمانی محسوب می‌شوند. گروه دولت اسلامی (داعش) اهداف تروریستی را از طریق شبکه‌های اجتماعی بویژه فیس‌بوک و توییتر به‌پیش می‌برد. این گروه اقداماتی مانند جذب و سازمان‌دهی نیروها، برنامه‌ریزی و اجرای عملیات، نظارت و کنترل، هدایت و رهبری، ارتباطات و هماهنگی عملیات تروریستی را از طریق دورکاری در شبکه‌های اجتماعی به‌پیش می‌برد. ...

[ 7 ] - نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویژه برند

هدف از مقاله حاضر بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روی ارزش ویژه برند می‌باشد؛ برای تعیین شاخص‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی از مدل کندوی عسل مطرح شده از طرف اسمیت که دارای هفت مولفه: هویت، حضور، به اشتراک گذاری، شهرت، گروه، روابط و گفتگو می‌باشد و برای بررسی ارزش ویژه برند از مدل ارزش ویژه برند آکر استفاده گردیده است. انجام این پژوهش منجر به ارائه یک مدل ساختار یافته‌ جدید بر اساس نظریه‌های...

[ 8 ] - تاثیرات و پیامدهای منفی شبکه‌های اجتماعی (فیس بوک، توییتر،لاین، وایبر) بر هویت اجتماعی کاربران

شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین دستاورهای انقلاب اطلاعاتی است که ارتباطات را معنایی تازه بخشیده و موجب دگرگونی در تعاملات اجتماعی شده است. حضور شبکه‌های اجتماعی در بزرگراه‌های اطلاعاتی امکان بهره‌گیری از انبوهی از اطلاعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط گفتاری و نوشتاری و دیداری با هزینه نسبتاً کم فراهم آورده است. ظهور این پدیده اگر چه خود معلول تحولاتی چند بوده اما پس از ظهور، خود منشأ تح...

[ 9 ] - اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر مخاطبان سیمای جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: بانک رفاه)

با تعدد روزافزون رسانه‌ها، مخاطبان سعی دارند رسانه‌ای را انتخاب کنند که ضمن متناسب بودن با معیارها و علاقه‌مندی‌هایشان دارای تنوع و جاذبه بیشتری باشد. نظر به اهمیت و تأثیرگذاری تبلیغات در جلب نظر مخاطبان و لزوم سنجش میزان اثرگذاری آن، هدف از مقاله حاضر ارزیابی اثر تبلیغات تلویزیونی بانک رفاه بر مخاطبان سیما بوده است؛بنابراین، مسئله این است که چگونه می‌توان مدلی جامع را با ابعاد مورد نظر به‌منظو...

[ 10 ] - مطالعه رابطه فرهنگ و زندگی روزمره در شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی فیس‌بوک)

شبکه‌های اجتماعی مجازی با توجه به ساختار نوین ارتباطی‌خود تبدیل به بخشی عمده از زندگی روزمره مردم ایران شده‌اند. نحوه عمل افراد در زندگی روزمره و روش‌هایی که از طریق ارتباط با دیگران به‌کار می‌برند تا زندگی خود را در شبکه‌های اجتماعی مجازی معنادار می‌کنند، موضوع مقاله حاضر است که با هدف فهم مؤلفه‌های فرهنگ و زندگی روزمره این شبکه‌ها و ارتباط احتمالی آن با مؤلفه‌های عضوی...

[ 11 ] - بررسی راهبردی نقش شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک رسانه در ایجاد ارزش ویِژه برند

هدف از مقاله حاضر بررسی راهبردی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر روی ارزش ویژه برند می باشد؛ برای تعیین شاخص های موجود در شبکه های اجتماعی از مدل کندوی عسل مطرح شده از طرف اسمیت که دارای هفت مولفه هویت، حضور، به اشتراک گذاری، شهرت، گروه، روابط و گفتگو می باشد و برای بررسیارزش ویژه برند از مدل ارزش ویژه برند آکر استفاده گردیده است. انجام این پژوهش منجر به ارائه یک مدل ساختار یافته جدید بر اساس نظری...

[ 12 ] - بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه

نظریه­ی مسئولیت اجتماعی شکل‌گیری خود را مرهون یک اقدام، کمیسیون آزادی مطبوعات آمریکا می­داند. این نظریه، مفهومی فراتر از قانون است و به نقشی مربوط می­شود که سازمان­ها در بهتر شدن جامعه انجام   می­دهند. رسانه­ها امروز تا حدی به تار و پود جامعه مبدل شده و تعاملات دیگر نهادها را هماهنگ می­کنند و بعنوان یک نهاد مسئولیت­پذیر و تا حدی مسئولیت­ساز در رشد اجتماعی مؤثر می­باشند. علاوه بر این رسانه­ها با...

[ 13 ] - بازنمایی شادکامی در سریال‌های خانوادگی با توجه به الگوی اسلامی (مطالعه موردی: سریال‌های خانه سبز، پدرسالار، زیر تیغ، متهم گریخت، میوه ممنوعه، پایتخت و پرده‌نشین)

پژوهش حاضر با توجه به ضرورت آموزش شادکامی، بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی مبنی بر یادگیری مشاهده‌ای و با هدف بررسی بازنمایی شادکامی در سریال‌های خانوادگی سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1370 تا 1394 انجام گرفته است. روش این پژوهش تحلیل محتوای کمی از نوع توصیفی بوده است. ابتدا مقیاس سنجش بازنمایی شادکامی، با توجه به الگوی اسلامی شادکامی، طراحی و سپس 7 سریال به‌صورت هدفمند با معیارهای...

[ 14 ] - بررسی رابطه نگرش شغلی و توانمندسازی و ارائه مدل برای توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه های سراسری چاپ تهران

سازمان‌ها به منظور رقابت نیازمند نیروی انسانی متخصص، مصمم و تصمیم‌گیر هستند. از این رو، در دو دهه اخیر، توانمندسازی نیروی انسانی به یکی از مباحث کلیدی برای سازمان های پیشتاز تبدیل شده است. یکی از عوامل کلیدی در توانمندسازی نگرش شغلی است. نگرش شغلی سه نوع نگرش را شامل می‌شود: رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وابستگی شغلی. این سه نوع نگرش در میان روزنامه‌نگاران که ارزشیابی نسبت به جنبه های مختلف حرفه‌ش...

[ 15 ] - طراحی الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانان

هدف از این تحقیق، طراحی الگوی نقش عملکرد شبکه­‌های اجتماعی (تحرک اجتماعی، دانش اجتماعی، ایجاد پیوندهای اجتماعی، آگاهی بخشی اجتماعی، سازمان‌دهی اعتراضات اجتماعی و پیوستگی اجتماعی) بر تحول اجتماعی جوانان بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش در زمره‌ مطالعات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه­‌های آزاد اسلامی استان فارس بود. در این تحقیق برای انتخاب نمونه تحقیقاتی ا...

[ 16 ] - بررسی نقش شبکه های اجتماعی موبایلی بر توسعه مشارکت اجتماعی

محقق در این تحقیق نیز با بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی مبتنی بر تلفن همراه بر توسعه مشارکت اجتماعی به دنبال ابعاد متفاوت این تاثیر گذاری می باشد. در جوامع کنونی همه نهادهای مدنی با بهره گیری از شبکه های اجتماعی مجازی مبتنی بر تلفن همراه، محدودیت های زمانی و مکانی را برای اعضای خود از بین برده اند و اعضا در هر زمانی از شبانه روز به راحتی در فعالیت های مورد علاقه خود شرکت می کنند. تشکل‌های مشا...

[ 17 ] - نوآوری در برندسازی روزنامه‌ها و ارزش‌آفرینی مطلوب در کشور

نحوه اطّلاع‌رسانی بر مبنای فضاهای مجازی تغییر یافته است؛ لذا اشتراک اطّلاعات و نحوه دستیابی به اطّلاعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز متفاوت شده است. به همین دلیل مطبوعات می‌بایست نسبت به تغییر راهبردها و استراتژی‌های خود اقدام نمایند و ضروری است تا از نوآوری بهره ببرند. در این راستا پژوهش حاضر که مورد توجه رسانه‌ها می‌تواند قرار گیرد به نوآوری در برندسازی روزنامه‌ها برای ارزش‌آفرینی...

[ 18 ] - شناسایی عوامل مؤثر بر دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران

ددر طول قرن بیست و یکم، سینما به عنوان یک رسانه ی تاثیر گذار وبه تبع آن جشنواره های بین المللی توانسته‌اند از خود توانایی منحصر به فردی در عرصه دیپلماسی فرهنگی ایران و جهان به نمایش بگذارند. دیپلماسی فرهنگی شامل برنامه های تبادل آکادمیک، حرفه ای ، فرهنگی از جمله مبادلات سینمایی بوده و یک کشور می تواند برای صدور منافع ملی و ارتقاء موقعیت خود در جهان،از آن استفاده نماید . پژوهش حاضر با هدف تببین ...

[ 19 ] - مقایسه پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری 1396 از سوی کانال‏های تلگرامی فارس پلاس و اصلاحات پرس

مسئله اساسی این پژوهش این است که کانال‏های تلگرامی «فارس‏پلاس» و «اصلاحات‏پرس» چه سیاست ارتباطی اتخاذ کرده‏اند و از چه نوع گفتمانی در پوشش اخبار انتخاباتی استفاده کرده‏اند. هدف این پژوهش، شناسایی عناصر تشکیل‏دهنده سیاست‏های ارتباطی و روش آن کیفی و تحلیل گفتمان انتقادی است و داده‏های گردآوری شده با استفاده از رویکرد فرکلاف توصیف، تفسیر و تبیین شده است. براساس یافته‏های این پژوهش، این دو کانال هم...

[ 20 ] - نقش هوش هیجانی در پیش بینی تعاملات اجتماعی و امنیت اجتماعی و اخلاقی در فضای شهری (مطالعه موردی: افراد بالای 18 سال شهر اردبیل)

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی در پیش بینی تعاملات اجتماعی و امنیت اجتماعی و اخلاقی در فضای شهری می باشد. روش تحقیق از نظر دستیابی به هدف از نوع کابردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی افراد بالای 18 سال ساکن در شهر اردبیل می باشد که تعداد آنها مطابق با آخرین سرشماری نفوس و مسکن 115 هزار نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنو...

[ 21 ] - تحلیل گفتمان انتقادی سیاست‏گذاری ارتباطی بی‏بی‏سی فارسی

رسانه‏ ها در زندگی امروز ما به جزو لاینفک زندگی مدرن تبدیل شده‏اند و در تصمیم‏گیری‏های سیاسی نقشی اساسی در اقناع مخاطب به عهده می‏گیرند. بی بی سی فارسی بخشی از سازمان رسانه‏ای پیچیده بین‏المللی است که هدایت‏کنندۀ سلیقه عمومی است؛ قدیمی‏ترین رسانه دنیا است و در عین حال از نتایج علوم مرتبط با رسانه برای اقناع مخاطب استفاده می‏کند. سیاست ارتباطی به عنوان مجموعه‏ای از اصول و هنجارها برای رفتار راهب...

[ 22 ] - بررسی شکل‌گیری هویت ارتباطی ناشی از عضویت در شبکۀ اجتماعی پیام‌رسان تلگرام (موردمطالعه: جوانان شهر تهران)

امروزه، به‌دلیل ورود شبکه‌­های مجازی به‌ویژه تلگرام در کشور ما، نقش جدیدی از روابط اجتماعی شکل گرفته است. بر این اساس هدف پژوهش پیش‌رو بررسی تأثیر عضویت در شبکۀ اجتماعی پیام‌رسان تلگرام بر هویت ارتباطی است. برای تحقق این هدف روش کمی ـ پیمایشی استفاده شد. جامعۀ ‌آماری پژوهش جوانان 18-30 سال ساکن شهر تهران که تعداد آنان 287345 نفر هستند؛ با استفاده از فرمول کوکران 524 نفر بین جوانان تهرانی  18-30...

[ 23 ] - The Comparative Survey of Cyberspace Role in Political Development from Student’s Viewpoint of Islamic Azad and National University of Tehran

Novel communication technologies significantly influence proactive behaviours by expanding and developing information highways and using satellite and computer facilities in the world. These influences can be examined in political, social, economic, and cultural aspects and so on. The main purpose of current research is to study the cyberspace role in political development from the student's vi...