محمد محمدزاده

[ 1 ] - بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده GABAA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی

مقدمه: مینوسیکلین دارای اثرات ضد تشنجی است. از آن جایی که برخی داروهای ضد تشنجی باعث افزایش میانجی عصبی گابا در مغز می شوند، لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان بیان ژن گیرنده GABAA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، به دنبال تزریق مینوسیکلین در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی می باشد. روش‌ها: در این مطالعه تجربی 3 گروه موش صحرایی نژاد ویستار(24 سر) پس از جراحی استرئوتاکسیک و یک هفته دوره...

[ 2 ] - مکانیسم تعدیلی درد در بخش سری-‎شکمی‎میانی پیاز مغز

زمینه و هدف: چندین سیستم تعدیل درد در سیستم اعصاب مرکزی، پاسخ به تحریک دردزا را در شرایط مختلف از جمله استرس و هیجان تحت تأثیر قرار می دهند. تحریک هیپوتالاموس از راه رله اطلاعات به هسته های ساقه ی مغز از جمله بخش سری-شکمی میانی پیاز مغز سبب بی دردی می شود. بخش سری-شکمی میانی پیاز مغز به عنوان خروجی ساقه مغز از طریق نورون های شاخ پشتی نخاع درد را تعدیل می کند. این نقش بخش سری-‎شکمی‎میانی پیاز مغ...

[ 3 ] - ارزیابی آلرژی زایی گلبرگ و پرچم در مرحله تکوینی میانسال گیاه گل طاووسی ((cytisus scoparius L. در خوکچه هندی

مقدمه و هدف: گیاه گل طاووسی (cytisus scoparius L.) یک گیاه زینتی و فوق‌العاده معطر است. از آنجایی که گلبرگ و پرچم گیاهان معطر از عوامل مهم آلرژی‌زای گیاهی هستند، هدف از این تحقیق بررسی آلرژی‌زایی گلبرگ و پرچم در مرحله تکوینی میانسال گیاه گل طاووسی در خوکچه هندی است. مواد و روش‌ها: در این تحقیق تجربی 9 خوکچه هندی نر نژاد هارتلی به‌طور تصادفی به 3 گروه سه‌تایی تقسیم شدند. عصاره‌های گیاهی با غلظت...

[ 4 ] - بررسی اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی

مقدمه و هدف: تحریک الکتریکی با فرکانس پایین (LFS: Low Frequency Stimulation) (کم‌تر از 5 هرتز) به عنوان یک راهکار درمانی مناسب برای معالجه صرع و تشنج‌های ناشی از آن؛ محسوب می‌شود. هر یک از الگوهای LFS اثرات متفاوتی بر تشنج‌های صرعی دارد. با توجه به این‌که الگویی از LFS که بتواند کاملاً این گونه تشنجات را مهار و سرکوب کند ارائه نشده است؛ در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر 60 دقیقه اعمال LFS را بر تشن...

[ 5 ] - بررسی اثر مینوسایکلین بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی

زمینه و هدف: مینوسایکلین علاوه بر این‌که یک داروی ضد التهاب و آنتی‌بیوتیک است، دارای اثرات محافظتی سلول‌های عصبی نیز می‌باشد. با توجه به ارتباط تشنج با مرگ و میر سلولی و التهاب، هدف از این تحقیق بررسی اثر مینوسایکلین بر تشنج‌های ناشی از کیندلینگ در موش صحرایی است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 3 گروه موش صحرایی (18 سر) پس از جراحی استرئوتاکسیک و یک هفته دوره بهبودی، تحریکات کیندلینگ (2 ب...

[ 6 ] - اثر اتانول بر کارآیی داروی والپرویک اسید در موش سوری

زمینه و هدف: اتانول به عنوان ضد تشنج و پیش برنده تشنج و در پاره ای موارد بی اثر بر تشنج معرفی شده است. در رابطه با مداخله اتانول بر نقش ضد تشنجی والپرویک اسید گزارشی وجود ندارد. در پژوهش حاضر، نقش اتانول بر کارآیی داروی ضد تشنجی والپرویک اسید مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی، هشت گروه موش سوری در محدوده وزنی 30-25 گرم، روز در میان (سه بار در هفته) پنتیلن تترازول (pe...

[ 7 ] - بررسی نقش گیرنده های آدنوزینی A2A در تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت ناحیه هیپوکمپ در موش صحرایی

زمینه و هدف: مطالعات قبلی نقش گیرنده های آدنوزینی A2A را در گسترش تشنج های ناشی از کیندلینگ را به درستی روشن نکرده اند. در مطالعه حاضر با انسداد این گیرنده ها (توسط آنتاگونیست اختصاصی) نقش آن ها در تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی موش های صحرایی انجام شد که 24 سر موش در چهار گروه 6 تایی به صورت تصادفی مورد مطالعه قرا...

[ 8 ] - بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه Tanacetum sonbolii بر تشنج های ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری

مقدمه: حدود نیم تا یک درصد از جمعیت جهان به بیماری صرع مبتلا هستند در بیماری صرع، تشنج از جمله علایمی است که به علت فعالیت الکتریکی غیرطبیعی مغز دیده م یشود. از دیرباز ، برای درمان بیماری های مختلف عصبی مانند تشنج از گیاهان دارویی استفاده شده است. در موش سوری نر بررسی شد. Tanacetum sonbolii هدف: در این مطالعه اثر ض دتشنجی عصاره هیدروالکلی روش بررسی: 60 سر موش سوری نر به طور تصادفی به شش گروه...

[ 9 ] - بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه Salvia Sahendica بر روی تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری

  سابقه و هدف: صرع یکی از رایج‌ترین اختلالات عصبی در انسان می‌باشد که به صورت تشنجات ناگهانی، زودگذر، تکرارشونده و غیر قابل پیش‌بینی ظاهر می‌شود. حدود نیم تا یک درصد از جمعیت جهان به بیماری صرع مبتلا هستند. از دیرباز، برای درمان صرع از گیاهان دارویی استفاده شده است. در این مطالعه اثر ضد تشنجی عصاره Salvia Sahendica در موش سوری نر بررسی گردید. مواد و روش‌ها: 60 موش به طور تصادفی به شش گروه ...

[ 10 ] - اثر مهارکننده فاکتور رشد عصب ناشی از استرس بر رفتارهای اضطرابی در موش صحرایی

Background and purpose: Nerve growth factor (NGF), as neurotrophin, has a role in response of hypothalamic-pituitary-adrenal axis to stress. In this study, we investigated the role of NGF by inhibiting nerve growth factor anxiety-like behaviors induced by forced swim stress in rats. Materials and methods: In this experimental study, 24 male Wistar rats (200-250 g) were randomly divided into ...

[ 11 ] - اثر عصاره آبی و هیدروالکلی ساقه هوایی گیاه شوید بر تشنجات ناشی از تزریق پنتیلن‌تترازول در موش سوری نر

  Effects of the Aqueous and Alcoholic Extracts of Anethum Graveolens L (dill) on Pentylenetetrazol-induced Seizures in Male Mice     M. Mohammadzadeh [1] , A. Pajhhan1, S.J. Mirnajafizadeh [2] , M.H. Rakhshani [3]     Received: 13/10/2010 Sent for Revision: 13/11/2010 Received Revised Manuscript: 05/04/2011 Accepted: 26/04/2011     Background and Objectives : In this study, the effect of Aneth...

[ 12 ] - اثر اتانول بر میزان تغییرات عروق ریز قشر مغز در موش‌های سوری صرعی شده تحت درمان با والپریک اسید

زمینه و هدف : گزارش‌های متناقضی در خصوص اثر الکل بر تشنجات صرعی وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین اثر اتانول بر میزان تغییرات عروق ریز مغزی به روش ایمونوهیستوشیمی در موش‌های سوری صرعی شده با پنتلین تترازول تحت درمان با والپریک اسید انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه تجربی 36 سر موش سوری به‌طور تصادفی در گروه‌های 6 تایی تشنج (گروه اول): تزریق داخل صفاقی پنتلین تترازول (37 mg/kg) یک روز در م...

[ 13 ] - Effect of minocycline on amygdala kindling acquisition in rats

Introduction: Minocycline is a derivative of tetracycline that has anti-inflammatory, antiappoptic, antioxidant and neuroprotective effects. Since there is a relationship between cell death and seizure, the aim of this study was to examine the role of minocycline in development of amygdala kindling in Wistar rats. Methods: In this study, 21 rats were divided into three groups. After sterotax...

[ 14 ] - Clavulanic acid improves ethanol withdrawal symptoms in rats

Objective(s): Ethanol withdrawal following chronic use, is an important challenge clinically. In this study, the effect of clavulanic acid was evaluated on the symptoms of ethanol withdrawal in rats. Materials and Methods: Alcohol dependence was induced by the gavage of ethanol (10% v/v, 2 g/kg), twice daily for 10 days. Clavulanic acid ...