× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

آذر حسینی

استادیار مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

[ 1 ] - بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کلم قرمز بر مهار رشد و القاء آپوپتوز در سلول های سرطانی پستان (MCF-7)

مقدمه: سبزیجات براسیکا متعلق به خانواده کلم بوده و شامل انواع مختلف کلم (قرمز، سبز و ...)، گل کلم، کلم بروکلی و کلم پیچ می باشد. گزارشات نشان می دهند که مصرف این گیاهان در کاهش خطر ابتلاء به بیماری های حاد مانند بیماری قلبی عروقی و سرطان مؤثرند. یک گروه از این خانواده کلم قرمز می باشد. مطالعات نشان داده اند که کلم قرمز حاوی ترکیباتی است که در درمان بیماری های مختلف از جمله سرطان نقش دارند. مطال...

[ 2 ] - Synergistic effects of Ferula gummosa and radiotherapy on induction of cytotoxicity in HeLa cell line

Objective: Cervical cancer is the second most common type of cancer among women, worldwide; and for treatment of this type of cancer radiotherapy is commonly used. Ferula gummosa Boiss(“Barije” in Persian, from the family Apiaceae), (F. gummosa), is an extremely precious medicinal plant which naturally grows throughout the Mediterranean and Central Asia and is a native plant in Iran. The presen...

[ 3 ] - Cuscuta campestris induces apoptosis by increasing reactive oxygen species generation in human leukemic cells

Objective: Cuscuta campestris or common dodder is a holoparasitic  plant  that  has  been valorized for treatment of liver injury and cancer prevention in traditional medicine. Recently, extract of C. campestris had shown moderate antimicrobial properties and cytotoxic effects. In this study, we examined the level of cellular oxidants, cytotoxicity, apoptosis and differentiation induced by hydr...

[ 4 ] - Potentiating effects of Perovskia abrotanoides on pentobarbital-induced sleep

Objective: Sleeplessness is the most common sleep disorder. In this study the hypnotic effect of the hydro-alcoholic extract (HAE) of Perovskia abrotanoides and its water fraction (WF), ethyl acetate fraction (EAF) and n-butanol fraction (NBF) were studied in mice.Materials and Methods: The test compounds were administered intraperitoneally to mice 30 min before the administration of sodium pen...

[ 5 ] - Kelussia odoratissima potentiates cytotoxic effects of radiation in HeLa cancer cell line

Objective: Cervical cancer is the second most common cause of death from cancer in women throughout the world. The aim of this study was to evaluate the cytotoxic activity of Kelussia odoratissima (K. odoratissima) extract associated with radiotherapy in cervical cancer cells (HeLa cell line).Materials and Methods: Different concentration of the extract (25-500µg/ml) was tested in HeLa cell lin...

[ 6 ] - Protective effect of pomegranate seed oil against H2O2 -induced oxidative stress in cardiomyocytes

Objective: It has been well documented that oxidative stress is involved in the pathogenesis of cardiac diseases. Previous studies have shown that pomegranate seed oil (PSO) has antioxidant properties. This study was designed to investigate probable protective effects of PSO against hydrogen peroxide (H2O2)-induced damage in H9c2 cardiomyocytes.Materials and Methods: The cells were pretreated 2...

[ 7 ] - Capparis spinosa reduces Doxorubicin-induced cardio-toxicity in cardiomyoblast cells

Objective: Doxorubicin (DOX) is an effective anticancer drug but its clinical application is limited because it induces apoptosis in cardiomyocytes and leads to permanent degenerative cardiomyopathy and heart failure possibly due to oxidative stress. Recent studies showed that Capparis spinosa (C. spinose)exhibits potent antioxidant activity. So, in this study, we explored the protective effect...

[ 8 ] - Ctotoxic and apoptogenic effects of Perovskia abrotanoides flower extract on MCF-7 and HeLa cell lines

Objective: Perovskia abrotanoides Karel, belongs to the family Lamiaceae and grows wild alongside the mountainous roads inarid and cold climate of Northern Iran. The anti-tumor activity of P. abrotanoides root extract has been shown previously. This study was designed to examine in vitro anti-proliferative and pro-apoptotic effects of flower extract of P. abrotanoides on MCF-7 and Hela cell lin...

[ 9 ] - Effect of saffron on liver metastases in patients suffering from cancers with liver metastases: A randomized, double blind, placebo-controlled clinical trial

Objective: Cancer represents the second cause of mortality in the world. Saffron as a medicinal plant is known for its anti-cancer and anti-depressant properties. In this randomized double blind clinical trial, the effects of saffron on response to treatment in patients suffering from liver metastasis were evaluated. Materials and Methods: Thirteen patients suffering from liver metastases who r...

[ 10 ] - Cancer therapy with phytochemicals: evidence from clinical studies

Cancer is still one of the major causes of mortality in both developing and developed countries. At this time, in spite of intensive interventions, a large number of patients have poor prognosis. Therefore, the effort for finding new anticancer agents with better efficacy and lesser side effects has continued. According to the traditional recommendations and experimental studies, numerous medic...

[ 11 ] - The evaluation and comparing of cytotoxic effects of Ferula gummosa gum, Scutellaria lindbergii, Kelussia odoratissima and Artemisia kopetdaghensis extracts on ACHN cell line

Renal cell carcinoma (RCC) is one of most fatal cancers. In most patients It is resistant to chemotherapy. Ferula gummosa gum, Scutellaria lindbergii, Kelussia odoratissima and Artemisia kopetdaghensis are herbs that there are some cytotoxic activity reports about them. In this study cytotoxic and apoptotic activity of these four extracts on RCC cell line (ACHN) were evaluated and compared.ACHN...

[ 12 ] - The evaluation and comparing of cytotoxic effects of Ferula gummosa gum, Scutellaria lindbergii, Kelussia odoratissima and Artemisia kopetdaghensis extracts on ACHN cell line

Renal cell carcinoma (RCC) is one of most fatal cancers. In most patients It is resistant to chemotherapy. Ferula gummosa gum, Scutellaria lindbergii, Kelussia odoratissima and Artemisia kopetdaghensis are herbs that there are some cytotoxic activity reports about them. In this study cytotoxic and apoptotic activity of these four extracts on RCC cell line (ACHN) were evaluated and compared.ACHN...

[ 13 ] - Protective effect of Rheum turkestanicum root against mercuric chloride-induced hepatorenal toxicity in rats

Objective: The present study was designed to investigate the protective effects of hydroalcoholic extract of Rheum turkestanicum against HgCl2 hepatorenal toxicity in rats. Materials and Methods: Animals were randomly divided into five groups (n= 6 in each group) and received HgCl2 and plant’s extract, intraperitoneally. Group1 received saline (1 mL/kg/day), group 2 received extract (200 mg/kg/...

[ 14 ] - Reno-protective effect of Rheum turkestanicum against gentamicin-induced nephrotoxicity

Objective(s): Gentamicin belongs to the family of aminoglycoside antibiotics and is a preferred drug in developing countries because of its low cost, availability, and potent effects against bacterial. However, gentamicin can induce nephrotoxicity. In this research, hydroalcoholic extract of Rheum turkestanicum was used against gentamicin- induced nephrotoxicity. Rheum turkestanicum is used aga...

[ 15 ] - Saffron (Crocus sativus) petal as a new pharmacological target: a review

Saffron petal is the main by-product of saffron processing which produced at high level but it is not applied and thrown out. Saffron petal is containing of several compounds such as mineral agents, anthocyanins, flavonoids, glycosides, alkaloids and kaempferol. As saffron petal is cheaper and produces in large amounts compared to saffron stigma, so, it can be considered as an appropriate sourc...

[ 16 ] - Tanacetum parthenium enhances pentobarbital-induced sleeping behaviors

Objective: Sleep disorders are among the most common psychiatric and medical conditions. In the present study, the hypnotic effect of Tanacetum parthenium was studied in mice.  Material and Methods: The hydro-alcoholic extract (HAE) of T. parthenium and three fractions of it, namely water fraction (WF), ethyl acetate fra...

[ 17 ] - Genus Boswellia as a new candidate for neurodegenerative disorders

Neurodegenerative diseases, characterized by progressive loss of neurons, share common mechanisms such as apoptotic cell death, mitochondrial dysfunction, inflammation, and oxidative stress. Genus Boswellia is a genus in the Burseraceae family. It comprises several species traditionally used for treatment of chronic inflammatory diseases, cerebral edema, chronic pain syndrome, gastrointestinal d...

[ 18 ] - Potential protective roles of phytochemicals on glutamate-induced neurotoxicity: A review

Glutamate, as an essential neurotransmitter, has been thought to have different roles in the central nervous system (CNS), including nerve regeneration, synaptogenesis, and neurogenesis. Excessive glutamate causes an up-regulation of the multiple signaling pathways, including phosphoinositide-3 kinase/protein kinase B (PI3K/Akt), Akt/mammalian target of rapamycin (mTOR) protein, mitogen-activat...