میثم شهبازی

دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبایی

[ 1 ] - الگویی مبتنی بر مهندسی همزمان برای مدیریت تنوع محصول در زنجیرة تأمین صنعت پوشاک

با توجه به اهمیت تنوع و سفارشی­سازی محصول در دهه­های اخیر، شرکت­های بزرگ تولیدی الگوهای مدیریتی را جستجو می­کنند که با کمترین تغییرات و نوسان­های ساختاری و فرایندی در درون زنجیرة تأمین، آن­ها را قادر به تولید و عرضة محصولات بسیار متنوع کند. به عبارت دیگر، آن­ها به دنبال افزایش سطح تنوع و سفارشی­سازی محصولات به منظور توسعة توان رقابتی از یک سو، و حفظ کارایی زنجیرة تأمین از سوی دیگر، هستند. در ای...

[ 2 ] - طراحی نوعی سیستم خبره برای برون‌سپاری در سازمان‌های حاکمیتی

انتخاب بین «انجام کار در درون سازمان» یا «برون‏سپاری به منابع بیرونی» یکی از تصمیم‎هایی است که اغلب مدیران با آن مواجه می‏شوند. شواهد تجربی و نظری نشان می‏دهد تصمیم‎گیری درست در این رابطه، بر کارآیی و پاسخ‌گویی عملیات سازمان‌ها تأثیر شایان ‏توجهی دارد. در این تحقیق با استفاده از روش‌های استخراج و مدل‌سازی دانش خبرگان، چارچوبی منطقی برای تصمیم‏گیری دربارۀ برون‏سپاری در سازمان‌های حاکمیتی طراحی ش...

[ 3 ] - Conceptual Agent based Modeling in Supply Chain: An Economic Perspective

Abstract: The implementation of government legislation, social responsibility, environmental concerns regarding the reduction of waste, hazardous material and other consumer residuals have made the competition between the firms stricter than ever and nowadays firms that want to survive need a more productive and innovative approach toward the financial aspects of their businesses.his pape...

[ 4 ] - شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب راهبرد اکتساب نوآوری

نوآوری در بخش های گوناگون شرکت ها و سازمان ها به یکی از عوامل اصلی موفقیت تبدیل شده است. طی دهه های اخیر، با توجه به رشد نوآوری در دنیا و صنایع گوناگون، همچنین گسترش همه جانبۀ علوم، مدیران شرکت ها و سازمان ها دیگر قادر نیستند، چه از لحاظ منابع انسانی و چه از لحاظ منابع مالی و غیرمالی، صرفاً در مراکز تحقیق و توسعۀ داخلی به همه یا بخش زیادی از پیشرفت های نوآورانۀ روز در صنعت دست یابند؛ بنابراین، ن...

[ 5 ] - طراحی مدل ارزیابی تاب‌آوری زنجیره تأمین صنعت برق با استفاده از رویکرد آمیخته: تحلیل تم ـ تحلیل عاملی

هدف: وجود ریسک در زنجیره تأمین اختلال ایجاد می‎کند، از این رو به‎منظور کاهش تأثیر ریسک، زنجیره تأمین باید به‎گونه‏ای طراحی شود که بتواند به‎طور کارا و مؤثر به تغییرات محیطی پاسخ دهد، از آنجا که صنعت برق، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‏دهد و هر گونه ریسک و اختلال در جریان آن موجب می‎شود هزینه‌های جبران‌ناپذیری به تولید و صنایع وابسته به کشور وارد شود، ضرورت دارد که زنجیره تأمین صنعت برق تاب...

[ 6 ] - شناسایی عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورها در جام‌جهانی فوتبال

جام جهانی فوتبال به‌دلیل جذابیت‌های ویژۀ آن به عرصه‌ای برای نشان دادن برتری‌های کشورها بر رقبای آنها تبدیل شده است. به همین دلیل شناسایی عوامل موفقیت کشورها در این مسابقات برای سیاستگذاران ورزشی حائز اهمیت است. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی به‌منظور تعیین مهم‌ترین عوامل پیش‌بین بر موفقیت کشورها استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی شاخص‌های مؤثر شناسایی شد. س...

[ 7 ] - Assessment of Supply Chain Resilience of Electric Power Industry in Iran: Fuzzy Approach

The purpose of this paper is to analyze the supply chain resilience of Electric Power industry in Iran using fuzzy approach. The research is based on a survey of 23 experienced managers and experts in electricity industry having MA, MS or PhD degrees in Management, Electrical Power and Industry Engineering. Questionnaire data was used to assess the resilience status of Electric Power Industry i...

[ 8 ] - Choosing the Best Financing Source in a Supply Chain by PROMETHEE Approach

Issues related to structures of goods and information are frequently discussed in the logistics and Supply Chain Management (SCM) literature. But, only few contributions are exploring the financial structures associated with supply chains. This paper presents a framework to identify the appropriate financing source used for supply chain. It is extensively noticed that although various financing...

[ 9 ] - Assessment of Supply Chain Resilience of Electric Power Industry in Iran: Fuzzy Approach

The purpose of this paper is to analyze the supply chain resilience of Electric Power industry in Iran using fuzzy approach. The research is based on a survey of 23 experienced managers and experts in electricity industry having MA, MS or PhD degrees in Management, Electrical Power and Industry Engineering. Questionnaire data was used to assess the resilience status of Electric Power Industry i...

[ 10 ] - طراحی مدل برای آربیتراژ آماری سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق، جنگل‌های تصادفی و درخت‌‌های با شیب تقویت‌شده

آربیتراژ آماری، استراتژی‌ رایج سرمایه‌گذاری در بازارهای ناکاراست که نسبت به بازار خنثی بوده و بدون نیاز به سرمایه اولیه از هر دو جهت بازار کسب سود می‌کند. این تحقیق برآن است تا ضمن طراحی مدل‌های مناسب برای آربیتراژ آماری سهام با استفاده از الگوریتم شبکه‌های عصبی عمیق، جنگل‌های تصادفی، درخت با شیب تقویت شده و ترکیب ساده این مدل‌ها، به تحلیل و بررسی بازده و ریسک مدل‌های طراحی شده بپردازد. بدین من...

[ 11 ] - مروری تحلیلی و نظام مند بر نظریه های مربوط به راهبرد همرقابتی به عنوان تعارضی در ادبیات مدیریت راهبردی

در شرایط پیچیده و چالشی دنیای کسب‌و‌کار، فعالان اقتصادی به‌دنبال راهبردهای نوین جهت غلبه بر ریسک‌های پیش‌رو هستند. یکی از رویکردهای جدید درحوزه کسب وکار، تغییر در نوع روابط بنگاه ها با رقبای خود در یک صنعت و حرکت به سمت همکاری و تعامل بیشتر با رقبا می‌باشد که از آن تحت عنوان "هم‌رقابتی"، یاد می‌شود. این رویکرد که به تضادی در ادبیات مدیریت استراتژیک تبدیل شده از دیدگاههای نظری مختلفی مورد بررسی ...

[ 13 ] - ارائه رویکردی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی و زنجیره مارکوف به منظور بهینه سازی بازتولید و برون سپاری در زنجیره تامین

محیط پر تلاطم و پویای دنیای کسب وکار امروزی بیش از پیش عرصه را بر سازمان هایی که در زمینه های مختلف تجاری فعالیت می کنند تنگ کرده است. در چنین وضعیتی برای رهایی از این شرایط، حرکت به سمت و سویی که برای سازمان ها افق های نوینی از سودمندی و بقا را نوید می دهد، آرزو و تفکر سیستمی بسیاری از آن هاست. در این میان برحسب شرایط و اقتضائات خاصی که بر هر موسسه یا سازمان حاکم است و برای رسیدن به بهره وری م...

[ 14 ] - شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد اشتراکی در سیستم‌های تولیدی (مورد مطالعه: شرکت‌های قطعه‌سازی استان قم)

یکی از چالش‌های مدیران در دنیای کسب‌وکار، محدودیت منابع و چگونگی استفادۀ بهتر از آن است. بر این اساس، به‌تازگی، مدیران سیستم‌های تولیدی به مفهوم اقتصاد اشتراکی[i] توجه کرده‌اند که این امر به استفادۀ بهتر از منابع با اشتراک‌گذاری و درنهایت، ارتقای بهره‌وری در سطح ملی منجر می‌شود. برای پیاده‌سازی مفهوم اقتصاد اشتراکی در سیستم‌های تولیدی باید ابعاد و مؤلفه‌های آن به‌طور کامل تبیین شود؛ بنابراین، پ...