علی رجب زاده قطری

دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

[ 1 ] - ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران

در اقتصاد دانش بنیان مهمترین نوع حمایت از کسب وکارهای نوپا حمایت مالی می‌باشد. چرا که اصلی ترین چالش کسب وکارهای نوپا تامین مالی در مراحل راه اندازی می‌باشد. با ظهور وب 2 و شبکه‌های اجتماعی، تامین مالی جمعی بعنوان جدیدترین روش تامین مالی خارجی مطرح شده است. در دنیا مطالعات مختلفی با استفاده از مطالعات تجربی به بررسی این روش از ابعاد مختلف پرداخته که بیشتر مبتنی بر ویژگی‌های کشورهای پیشرفته و پل...

[ 2 ] - طراحی یک مدل ارزش گذاری دانش فنی برای فن بازارها

اقتصاد دانش بنیان را می توان نوعی از اقتصاد تصور کرد که در آن تولید و بهره برداری از دانش نقش عمده ای در ایجاد ثروت ایفا می کند. آنچه در این چارچوب اهمیت پیدا می کند؛ تجاری سازی طرح ها و ایده های نوآورانه و دانش‌بنیان است. در این مقاله سعی بر آن است که بر اساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده در زمینه ارزش گذاری دانش فنی، یک مدل ارزش گذاری برای فن بازارها به عنوان یکی از ارکان بازار فناوری و محلی...

[ 3 ] - نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی

اندازه گیری شاخصهای تولید پایدار به علت دستورات دولت و افزایش آگاهی افراد برای حفاظت از محیطزیست و کاهش ضایعات، در حال تبدیل شدن به یک فعالیت مهم زیست محیطی است. شاخصهای تولیدپایدار میتواند برای ارزیابی اثر فعالیتهای مختلف مدیریت و تولید استفاده شود و در نتیجه یک سازوکارمناسب برای نظارت بر عملکرد تولید پایدار به منظور حرکت به سمت پایداری شرکت فراهم کند.هدف ازانجام این پژوهش، ارتقاء سطح پایداری ...

[ 5 ] - Roles of triglyceride and phosphate in atherosclerosis of diabetic hemodialysis patients

Background: A growing number of patients with End-Stage Renal Disease (ESRD) are undergoing long-term hemodialysis (HD).  HD needs a vascular access (VA) and complications of VA account for a sizable proportion of its costs. One of the important cardiovascular diseases (CVD) is atherosclerosis, which is a major cause of premature deaths in the world. So, it is essential to find the risk fa...

[ 6 ] - بررسی تأثیر فناوری‌ اطلاعات بر توسعة پایدار مقاصد گردشگری به ‌منظور توسعة مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب)

در سال‌‌های اخیر ظهور و توسعة فناوری اطلاعات به تحول صنعت گردشگری منجر شده است. این توسعه مستلزم شکل‌گیری مدل‌های جدید رفتار سفر، طراحی محصول و پژوهش و ارزیابی است که به نوبة خود، یک الگوی جدید از مدیریت گردشگری را شکل می‌دهد. گردشگری یک صنعت اطلاعات‌محور است و فناوری اطلاعات مانند یک محرک اصلی در صنعت گردشگری عمل می‌‌کند. باوجود قدرت فناوری اطلاعات در دگرگونی صنعت گردشگری تحقیقات اندکی دربارة ...

[ 7 ] - مدل‏سازی عامل‏گرای رفتار سهام‏داران در بازار سرمایه ایران

هدف:یکی از دغدغه‏های متولیان بازار پیش‏بینی تأثیرات استراتژی‏های جدید باتوجه به ناهمگن بودن، عقلانیت محدود و عوامل رفتاری در تصمیم‏گیری سهامداران است. بازار سهام ایران همواره با نواسانات شدیدی روبرو بوده، آگاهی از تأثیرات استراتژی‏ها قبل از اجرا به متولیان در جهت کاراتر نمودن بازار کمک می‏نماید. هدف اصلی این تحقیق ایجاد یک بازار مصنوعی مطابق با بازار سهام ایران بوده به نحوی که بتوان سناریوهای م...

[ 8 ] - طراحی مدل ریاضی چندهدفۀ انتخاب اعضای تیم‌های کاری چندتخصصی

استفاده از تیم‌های چندتخصصی، راهبردی مناسب برای تقویت عملکرد سازمانی است. تعیین ترکیب اعضای تیم یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با بحث تیم‌های چندتخصصی است؛ بنابراین در این پژوهش ویژگی‌های مؤثر در انتخاب اعضای تیم چندتخصصی و ارائۀ مدلی مناسب برای انتخاب اعضای تیم مطالعه شده است. برای این منظور با مرور ادبیات پژوهش، عوامل و معیارهای مؤثر برای انتخاب اعضای تیم شامل ارتباطات، انطباق و هماهنگی، توانایی...

[ 9 ] - Conceptual Agent based Modeling in Supply Chain: An Economic Perspective

Abstract: The implementation of government legislation, social responsibility, environmental concerns regarding the reduction of waste, hazardous material and other consumer residuals have made the competition between the firms stricter than ever and nowadays firms that want to survive need a more productive and innovative approach toward the financial aspects of their businesses.his pape...

[ 10 ] - Agent Based Simulation of Sale and Manufacturing Agents Acting Across a Pharmaceutical Supply Chain

Agent based modeling and simulation consider the behavior of agents acting in a system. The agents' interactions result in changing the agent’s behavior, the whole agent based system, and its environment. In this study, the manufacturing, sale, and receiving orders behaviors pertinent to manufacturing and sale agents acting across a pharmaceutical supply chain of an Iranian manufacturing medici...

[ 11 ] - Agent Based Simulation of Sale and Manufacturing Agents Acting Across a Pharmaceutical Supply Chain

Agent based modeling and simulation consider the behavior of agents acting in a system. The agents' interactions result in changing the agent’s behavior, the whole agent based system, and its environment. In this study, the manufacturing, sale, and receiving orders behaviors pertinent to manufacturing and sale agents acting across a pharmaceutical supply chain of an Iranian manufacturing medici...

[ 12 ] - Choosing the Best Financing Source in a Supply Chain by PROMETHEE Approach

Issues related to structures of goods and information are frequently discussed in the logistics and Supply Chain Management (SCM) literature. But, only few contributions are exploring the financial structures associated with supply chains. This paper presents a framework to identify the appropriate financing source used for supply chain. It is extensively noticed that although various financing...

[ 13 ] - Supply Chain Challenges in Pharmaceutical Manufacturing Companies: Using Qualitative System Dynamics Methodology

In today’s competitive market environment, pharmaceutical companies have learned that improving supply chain performance is critical to maintain competitive advantages. Forecasting, planning, procurement, financing, stock levels, and marketing strategies are some of the areas in which managers have to decide about them and balance their enter-related effects simultaneously, to achieve organizat...

[ 14 ] - Supply Chain Challenges in Pharmaceutical Manufacturing Companies: Using Qualitative System Dynamics Methodology

In today’s competitive market environment, pharmaceutical companies have learned that improving supply chain performance is critical to maintain competitive advantages. Forecasting, planning, procurement, financing, stock levels, and marketing strategies are some of the areas in which managers have to decide about them and balance their enter-related effects simultaneously, to achieve organizat...

[ 15 ] - Dynamic Thinking Approach of Non-medical Use of Pharmaceutical Opioids

The unsteady increase in using pharmaceutical opioids is a phenomenon that has existed in human societies for a long time. Furthermore, the ever-growing trend of addiction to opioids affects communities in various economic, social, and cultural aspects. Since abusing pharmaceutical opioids is a complex dynamic problem, it is extremely difficult to recognize the factors influencing this abuse. T...

[ 16 ] - Dynamic Thinking Approach of Non-medical Use of Pharmaceutical Opioids

The unsteady increase in using pharmaceutical opioids is a phenomenon that has existed in human societies for a long time. Furthermore, the ever-growing trend of addiction to opioids affects communities in various economic, social, and cultural aspects. Since abusing pharmaceutical opioids is a complex dynamic problem, it is extremely difficult to recognize the factors influencing this abuse. T...

[ 17 ] - الگوی مسائل اصلی بهبود بهره‌وری کارکنان شهرداری تهران (مورد مطالعه: معاونت خدمات شهری و محیط زیست)

در محیط­های بسیار رقابتی و پویای امروزین ارتقای بهره‌وری جزو اصلی‌ترین پیش‌نیازهای بقای سازمان ها به شمار می‌رود. از این رو به‌کارگیری کارای منابع برای تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان وظیفه اصلی مدیران به شمار می‌رود و یکی از مهم‌ترین الزامات ارتقای بهره‌وری پایدار، شناسایی و بهسازی چالش‌ها و مسائل موثر و مرتبط با بهره‌وری در سازمان است. از این­رو، در این پژوهش الگویی از مسائل اصلی بهبود ...

[ 18 ] - ارائه سیستم توصیه گر مبتنی بر آنالیز عقاید جهت ارائه خدمات شخصی سازی شده بانکی

حفظ مشتری یک مسئله مهم برای بانک ها می باشد. مسئله حاضر در حوزه یادگیری ماشین و مباحث آماری با تمرکز بر مشکل پیش بینی صحیح نیازهای مشتری و پاسخگویی به آن در محیط پویای بانک است. از آنجا که به ندرت حرکت موثری با بهره گیری از اقدامات شخصی سازی شده برای بهبود نرخ نگهداری مشتری انجام شده، با این حال، این تصمیمات حداقل به عنوان شناسایی صحیح مشتریان در معرض خطر ریزش بسیار مهم است. تصمیم گیری برای اقد...

[ 19 ] - طراحی شاخص اندازه گیری کیفیت مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد حکمرانی خوب در بخش دولتی ایران

مدیریت منابع انسانی جزء جدایی ناپذیر سازمان بوده است و در تمامی مراحل زندگی سازمانی کارکنان؛ از تحلیل شغل گرفته تا دوران بازنشستگی آنان، دارای مسئولیت است. کیفیت مدیریت واحد منابع انسانی، به دلیل ماهیت کارکردی اش تاثیرات گسترده ای بر روی رفتارها و نگرش های کارکنان و به تبع آن عملکرد سازمانی دارد. بر این اساس، اهمیت کیفیت مدیریت منابع انسانى به عنوان سنگ بنای رفتاری و عملکردی کارکنان، امروزه بیش...

[ 20 ] - مقاصد گردشگری هوشمند: مرور سیستماتیک تحقیقات با استفاده از رویکرد قیف پارادایم

هم‌زمان با نفوذ اینترنت و پیشرفت چشم­گیر استفاده از فناوری اطلاعات در کسب­و­کارها، مفهوم نوینی در ادبیات گردشگری تحت عنوان مقاصد گردشگری هوشمند مطرح­ گردیده است. اگرچه در سال‌های اخیر مطالعاتی در این حوزه صورت گرفته، روندهای تحقیقاتی به دلیل زمان کوتاه معرفی و توسعه این فناوری روشن و شفاف نیست، به‌علاوه سنتز دانشی به‌منظور نتیجه­گیری درباره ماهیت تکاملی این موضوع و توسعه تئوری­های آن انجام نشده...

[ 21 ] - طراحی مدل پویایی‌شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران

با توجه به مشکل تامین مالی در کسب وکارهای نوپا بدلیل ماهیت آن‌ها بعضی از کارآفرینان روش تامین مالی جمعی را ابداع کردند که بجای روش‌های سنتی با استفاده از جمع و از طریق شبکه‌های اجتماعی به تامین مالی می‌پردازد. روش تامین مالی جمعی بدلیل داشتن مدل‌های مختلف با ویژگی‌های مخصوص، ذینفعان زیاد با انگیزه‌های متفاوت، ماهیت بین‌رشته‌ایی، و تفاوت در کشورهای مختلف بدلیل شرایط متفاوت؛ پدیده‌ایی پیچیده و پو...

[ 22 ] - تعریف «نیازهای روانشناختی بنیادین» کاربر در استفاده از محصولات تعاملی و شناسایی مولفه‌های آن

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه تعریف دقیقی از «نیازهای بنیادین روانشناختی کاربر» در استفاده از محصولات تعاملی و همچنین استخراج مولفه‌های آن انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه از روش فراترکیب به منظور جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش، پایان نامه‌ها و مقالات فارسی و لاتین مرتبط با موضوع است که بدون محدودیت زمانی در پایگاه‌های اطلاعاتی و مجلات علمی پژوهشی معتبر داخل و...

[ 23 ] - Prioritization of Purchasing Criteria by Linear Best-Worst Multi-Criteria Decision-Making Method for Optimal Provision of Medical Supplies

Introduction: One of the main challenges of the health system is improving the quality of healthcare services by adjusting the costs. The right choice of tools will bring economic savings besides excellent service quality. Since medical supplies are among the fundamental and costly elements in providing services, the expertise of purchasing has become an important and complex issue. This study ...

[ 24 ] - Prioritization of Purchasing Criteria by Linear Best-Worst Multi-Criteria Decision-Making Method for Optimal Provision of Medical Supplies

Introduction: One of the main challenges of the health system is improving the quality of healthcare services by adjusting the costs. The right choice of tools will bring economic savings besides excellent service quality. Since medical supplies are among the fundamental and costly elements in providing services, the expertise of purchasing has become an important and complex issue. This study ...