سلمان نظری شیرکوهی

استادیار گروه مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشکدۀ فنی فومن، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ایرانن

[ 1 ] - بررسی تأثیر شایستگی‌ هوش تجاری بر فرایند مدیریت ارتباط با مشتری: مطالعۀ تجربی در صنعت بانکداری

امروزه، ایجاد روابط بلندمدت و مؤثر با مشتریان یکی از مؤلفه­های کلیدی درک اولویت‌ها و نیازهای آنها و کسب مزیت رقابتی است. همچنین، سازمان­ها با نیاز فزاینده به اطلاعات و دانش تحلیلی دربارۀ مشتریان، بازار، رقبا، محیط سازمانی و سایر عوامل مؤثر بر کسب­و­کار مواجه‎اند که باعث توجه به هوش تجاری به­عنوان راه­حلی برای پاسخ به این نیاز شده است. هدف این پژوهش، مطالعۀ نقش شایستگی‌ هوش تجاری در بهبود فرایند...

[ 2 ] - ارائه‌ چارچوبی برای ارزیابی و الویت‌بندی فاکتورهای ریسک برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات: دیدگاه خبرگان طراحی سیستم‌های اطلاعاتی

برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات دارای مزیت‌هایی مانند: کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت سرویس‌دهی، ایجاد سودهای رقابتی و... است. عدم‌توجه به ریسک‌ها در هنگام برون‌سپاری این پروژه‌ها، باعث تحقق نیافتن منافع پیش‌بینی‌شده و در نتیجه شکست پروژه می‌شود. با توجه به روند رو به‌گسترش استفاده از برون‌سپاری پروژه‌های فناوری اطلاعات در ایران، هدف از انجام این پژوهش شناسایی ریسک‌های برون‌سپاری پروژه‌های فناو...

[ 3 ] - به‎کارگیری شبیه‎سازی گسسته پیشامد و تحلیل پوششی داده‎ها به‎منظور بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان

هدف: در این مطالعه از شبیهﺳﺎزی گسسته پیشامد برای بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان با هدف کاهش زمان انتظار بیماران و بهینهﻳﺎبی منابع استفاده شده است. روش: نخست بر اساس فرایند جریان بیماران در اورژانس بیمارستان، با استفاده از نرم‎افزار ARENA یک مدل شبیهﺳﺎزی توسعه داده شد، سپس این مدل شبیهﺳﺎزی برای هر سناریوی شدنی که شامل تعداد پزشک عمومی، متخصص طب اورژانس، پرستاران بخش تحت نظر، بخش درمان حاد، تخت ت...

[ 4 ] - A Unique Mathematical Framework for Optimizing Patient Satisfaction in Emergency Departments

In healthcare systems, emergency departments (EDs) are the most vital elements, in that they provide critical and immediate healthcare services to the patients 24 hours a day. Patient satisfaction is a crucial concept and a practical tool for evaluating the performance of the EDs. This study presents a unique framework for the performance optimization of an emergency department in a big general...