احمد بیات

کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه تبریز

[ 1 ] - پیش‌بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله‌ای و نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی

دوران نوجوانی یکی از دوره­های تحولی مهم است. مشکل در تنظیم هیجان، مقابله و نیز وجود نشانه­های شخصیت مرزی می­تواند منجر به اختلالات اضطرابی شود. هدف این پژوهش پیش­بینی اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب نوجوانان براساس تنظیم هیجان، راهبردهای مقابله­ای و نشانه­های اختلال شخصیت مرزی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیش­بینی بود. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان تویسرکان...

[ 2 ] - تأثیر تمرین‌های مبتنی بر بازسازی سیستم عصبی مرکزی برسرعت و دقت نارساخوانی نوع زبان شناختی

هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر تمرین‌های مبتنی بر بازسازی سیستم عصبی مرکزی بر اختلال نارساخوانی نوع زبان شناختی بود. بدین منظور ابتدا 41 دانش‌آموز مقطع ابتدایی مبتلا به نارساخوانی به مراکز اختلالات یادگیری شهر تبریز انتخاب شده، پس از مصاحبه‌ی اولیه و تشخیص اولیه‌ی نارساخوانی و بررسی ملاک‌های ورود مراجعه کننده و بعد از غربالگری و تعیین نوع نارساخوانی با استفاده از آزمون خواندن پوراعتماد در گروه ز...

[ 3 ] - مقایسه سلامت روان مادران دارای کودکان با و بدون اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی

Background: Hyperactivity is one of the most common behavioral disorders that increase risks of mental health in parents, especially mothers. The purpose of this research was survey on mental health components in mothers of children with ADHD in comparison with normal children in Hamedan province. Method: The method of this research was causative-comparative. Population of study includes all...

[ 4 ] - بررسی مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی بیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان اکباتان همدان در ارتباط با جنسیت، سن و تحصیلات، سال 1391

Background: Nowadays psychological well-being is one of the important subjects in the studies of chronic diseases. Cardiovascular diseases are directly due to some wrong behaviors of people, their psychological traits, stress and anxiety. The aim of this study was to study and describe the psychological well-being components of heart patients referred to Ekbatan hospital of Hamedan. Methods:...

[ 5 ] - رابطة عزت‌نفس دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا با شادکامی و خلاقیت آنها

  زمینه: یکی از مسائل و مشکلاتی که امروزه بسیاری از دانشجویان با آن مواجه هستند، سطح پایین عزت‌نفس و به‌تبع آن مشکلات مختلف درزمینهٔ تحصیلی، فردی و اجتماعی است. هدف: این مطالعه باهدف بررسی رابطهٔ بین عزت‌نفس با شادکامی و خلاقیت در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 92-1391 انجام شد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی (همبستگی) انجام شد. 375 نفر از دانشجویان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای...

[ 6 ] - مقایسه راهبردهای مقابله ای و تنظیم هیجان دانش‌آموزان دارای نشانه های اختلال های هیجانی مرتبط با اضطراب با گروه بهنجار

زمینه و هدف: دوران کودکی و نوجوانی شرایط خاصی دارد. مشکل در مقابله و تنظیم هیجان می­تواند منجر به اختلال­های اضطرابی شود. هدف این پژوهش مقایسه راهبردهای مقابله­ ای و تنظیم هیجان دانش ­آموزان دارای نشانه ­های اختلال­ های هیجانی مرتبط با اضطراب با گروه بهنجار بود. روش­: روش از نوع علّی- مقایسه ­ای بود. 331 نفر از دانش­ آموزان مقطع راهنمایی شهرستان تویسرکان در سال تحصیلی 94- 1393 به روش نمونه­ گیری...

[ 7 ] - مقایسه حافظه کاری و توانایی سازمان دهی و برنامه ریزی در کودکان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری

زمینه و هدف: امروزه اغلب پژوهشگران نقش کنش‌های اجرایی در بروز ناتوانی‌های یادگیری را تأیید می­کنند. هدف این پژوهش مقایسه حافظه کاری و سازمان­دهی و برنامه­ریزی کودکان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری بود. روش: طرح پژوهش از نوع علّی- مقایسه ­ای بود. 120 دانش­ آموز مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری (30 نفر نارساخوان، 30 نفر با ناتوانی ریاضی، 30 نفر با ناتوانی بیان نوشتاری، و 30  نفر عادی) به روش در دسترس ا...

[ 8 ] - The Comparison of Fundamental Concepts of Mental Health from Adler's Point of View with Traits of Virtue Individuals in Nahj-Ol-Balagheh

Anthropology is one of the branches of human sciences that recently has been under attention of the psychologists. The purpose of this paper was to compare the fundamental concepts of mental health from Adler's point of view with traits of virtue individuals in Nahj-Ol-Balagheh. The method of gathering information was library and the research method was descriptive of the analytical type. The t...