فریبرز جولای

استاد دانشکدة مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

[ 1 ] - کاربرد تئوری صف در بهینه‌سازی زنجیرۀ تأمین کالای فاسدشدنی با سیاست سفارش‌دهی (S-1, S) و افزایش رضایت مشتریان

استفاده از تئوری صف در بهینه‌سازی سیستم‌های کنترل موجودی، جایگاه خاصی در ادبیات موجودی کالای فاسدشدنی دارد. با وجود این، حجم کمی از مقالات در این حوزه به بررسی سیاست سفارش‌دهی (S-1,S) و افزایش رضایت مشتریان پرداخته‌اند. در این مقاله از مبانی نظریة صف برای بهینه‌سازی سیستم کنترل موجودی و افزایش رضایت مشتریان در زنجیرة تأمین دوسطحی کالاهای فاسدشدنی استفاده شده است. زنجیره شامل یک تأمین‌کننده و یک...

[ 2 ] - کمینه کردن جریمه دیرکرد و بیشینه‌کردن پاداش زودکرد انجام فعالیت‌ها در مسئله MRCPSP/max با استفاده از الگوریتم ژنتیک دو مرحله‌ای

در این مقاله، برای اولین بار مسئله زمانبندی پروژه در شرایط محدود بودن منابع، امکان اجرای فعالیت‌ها در چندین مد و با در نظر گرفتن تأخیرات زمانی بیشینه و کمینه میان زمان‌های شروع فعالیت‌ها، MRCPSP/max ، با هدف کمینه‌کردن جریمه دیرکرد و بیشینه کردن پاداش زودکرد اتمام فعالیت‌ها، مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی تاریخچه و روند استفاده از روش‌های مختلف در حل مسائل مشابه در سال‌های گذ...

[ 3 ] - کنترل موجودی اقلام زوال پذیر در یک زنجیره تامین دو سطحی

در این مقاله یک مدل کنترل موجودی اقلام زوال پذیر با دوره عمر تصادفی برای یک سیستم دو مرحله ای تولید-توزیع توسعه داده شده است. در مرحله اول یک تولید کننده قرار دارد که اقلام خود را با نرخ ثابت تولید می کند. زوال اقلام در این مرحله از توزیع وایبل دو پارامتری پیروی میکند. در مرحله دوم، خرده فروش سفارشات خود را یکجا دریافت کرده و نرخ زوال پیرو توزیع وایبل سه پارامتری است. مقدار اولیه این توزیع واب...

[ 4 ] - روند تغییرات هزینه و مقدار اقتصادی سفارش در شرایط وجود افزایش معلوم قیمت کالا در مقاطع مشخص زمانی تحت رویکرد فازی

مسائل برنامه‌ریزی برای کنترل تولید و موجودی از جمله موضوعاتی است که سازمان‌های مختلف با آن روبه رو هستند. در برخی از موارد، بی-توجهی به نبود قطعیت در این گونه مسائل، باعث افزایش هزینه‌های سیستم کنترل تولید و موجودی می‌شود. در این مقاله یک مدل کنترل موجودی در شرایط وجود افزایش معلوم قیمت کالا در مقاطع مشخص زمانی با رویکرد فازی ارایه شده است، به طوری که پارامترهای به کار رفته در مدل به صورت عدد ف...

[ 5 ] - زمان‌بندی ماشین‌های سری انعطاف‌پذیر با مدل دومعیاره برای بهینه‌کردن ظرفیت بخش هوایی فرودگاه

در این تحقیق برای اولین بار از مدل ماشین‌های سری انعطاف‌پذیر (flexible flow shop) برای در نظر گرفتن تخصیص همزمان باندها و برنامه‌ریزی عملیاتی استفاده شده است. یکی از مزایای توسعه‌ این مدل، در نظر گرفتن مسیرهای هوایی داخل فضای هوایی فرودگاه‌ها است که سبب تشابه مدل با شرایط واقعی می‌شود. همچنین با توجه به ماهیت دو مرحله مسیرهای هوایی و باندها از حالت No-Wait بین دو مرحله استفاده شده است. با توجه ...

[ 6 ] - تحلیل نقش عوامل مالی در "اثر شلاقی" در زنجیره تأمین دو رده‌ای

یکی از مهم‌ترین مسایل در مدیریت زنجیره تأمین، مقابله با پدیده‌ای به نام "اثر شلاقی" است. چنانچه در یک زنجیره تأمین، تقاضای انتقال‌یافته از مشتری نهایی به تأمین‌کننده اولیه با حرکت به ابتدای زنجیره، نوسان بیشتری داشته باشد، در اصطلاح به آن اثر شلاقی در زنجیره اطلاق می‌شود. تا کنون بررسی‌های گوناگونی برای دلایل بروز این اثر و همچنین ارائه راهکارهایی برای برطرف‌سازی آن انجام گرفته است. نتایج تحقیق...

[ 7 ] - بررسی کارآیی روش‌های تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران

به طور کلی "تحلیل تکنیکی" به مجموعه‌ای از قوانین معاملاتی اطلاق می‌شود که با بررسی روند گذشته‌ی قیمت‌ها، سعی در پیش‌بینی روند آینده‌ی قیمت‌ها دارند. با توجه به گستردگی و تعدد روش‌های تحلیل تکنیکی و در نظر گرفتن این نکته‌ی کلیدی که تمام روش‌های تکنیکی در تمامی ‌بازارها و در کلیه‌ی شرایط، نمی‌توانند کارآیی مطلوبی داشته باشند و طراحان هر روش، موقعیت بازار مورد بررسی خود را برای طراحی تکنیک پیشنهاد...

[ 8 ] - ارائه‌ی یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح جدید و یک حد پایین مناسب برای مسائل ماشین‌های موازی یکسان با معیار کمینه‌سازی دیرکرد کل کارها

در این مقاله مسئله‌ی توالی عملیات برروی ماشین‌های موازی یکسان با معیار کمینه‌سازی مجموع دیرکرد کل کارها بررسی می‌شود. مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط کارایی برای مسئله‌ی مورد نظر ارائه می‌شود؛ سپس مدلی پیشنهادی برای به‌دست‌آوردن حد پایین بهتر و کاراتر از یکی از حدود پایین موجود در پیشینه‌ی پژوهش‌های مسئله ارائه می‌شود. مسئله‌ی ماشین‌های موازی یکسان با تابع هدف کمینه‌سازی مجموع دیرکرد کل کارها تع...

[ 9 ] - مکان‌یابی تسهیلات بازتولید و انبار در سیستم‌های یک‌پارچه لجستیک مستقیم و معکوس بر حالت تقاضای تصادفی با در نظر گرفتن کالاهای مرجوعی با محدودیت ظرفیت

در این مطالعه، با بررسی مدل‌های مختلف مکان‌یابی در سیستم‌های لجستیک مستقیم و معکوس و مرور مقالات اخیر در این زمینه، مدل یک‌پارچه‌یی برای مکان‌یابی تسهیلات در سیستم لجستیک ارائه شده است که در آن جریان کالا به‌طور همزمان به‌صورت مستقیم و معکوس در نظر گرفته شده است. در این مدل، تسهیلاتی نظیر مراکز تولیدکننده، مراکز واسطه، مراکز بازتولید و انبار، با در نظر گرفتن ظرفیت محدود تسهیلات، مکان‌یابی شده ا...

[ 10 ] - مقایسه‌ی سه الگوریتم فراابتکاری N‌S‌G‌A-I‌I،P‌E‌S‌A-I‌I و S‌P‌E‌A-I‌I در حل مسئله‌ی زمان‌بندی کامیون‌ها در مراکز بارانداز

بارانداز یک استراتژی انبارداری جدید است که با حذف ذخیره‌سازی موجودی و همچنین یک‌پارچه‌سازی محموله‌های هم‌مقصد هزینه‌های انبارداری و همچنین حمل و نقل را به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد. زمان‌بندی کامیون‌ها از جمله مسائل مهم و ضروری برای تضمین جریان مناسب مواد در بارانداز و همچنین ارسال به موقع محصولات به مشتریان است. در این مقاله مسئله‌ی زمان‌بندی کامیون‌ها در سیستم بارانداز مورد بحث و بررسی قرارگ...

[ 11 ] - مدل‌سازی ریاضی و حل مسئله‌ی تعیین توالی عملیات خودرو با در نظر گرفتن اختلالات تأمین پیش‌بینی نشده

در این مقاله مسئله‌ی تعیین توالی خودروها در خط مونتاژ نهایی با در نظر گرفتن رخداد پیش‌بینی نشده‌ی اختلال تأمین قطعات بررسی شده است. بدین‌منظور یک مدل پایه‌یی برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح توسعه یافته و برمبنای آن، الگوریتم حل مسئله مطابق با رویکرد واکنشی و مبتنی بر تجدید توالی عملیات، توسعه یافته است. برای ارزیابی روش پیشنهادی، از نمونه مسائل کتابخانه‌یی استفاده شده و برای شبیه‌سازی رخداد اختلال، در...

[ 12 ] - حل مسئله‌ی تسطیح منابع پروژه با استفاده از یک الگوریتم شبیه‌سازی تبرید کارا

در مسئله‌ی تسطیح منابع الگوی استفاده از منابع طی زمان مورد توجه قرار می‌گیرد و سعی می‌شود یک زمان‌بندی مبنا، که سطح استفاده از منابع در آن تا حد ممکن یکنواخت باشد، ارائه شود. این مسئله ازجمله مسائل کلاسیک در حوزه‌ی زمان‌بندی پروژه است که برای آن راه‌حل‌های کارای اندکی در ادبیات موضوع می‌توان یافت. در این نوشتار با استفاده از شبیه‌سازی تبرید اقدام به حل این مسئله می‌کنیم. شیوه‌ی نمایش جواب و تول...

[ 13 ] - مدل‌سازی انتخاب ساخت برای سفارش و ساخت به‌منظور انبارش در یک محیط ترکیبی

در این نوشتار یک سیستم تولید انبارش چندمحصولی در دو حالت ظرفیتِ تولیدِ نامحدود و محدود، با تقاضا و زمان تولید تصادفی در نظر گرفته شده است. هدف یافتن شرایط بهینه در انتخاب حالت ساخت برای سفارش )M‌T‌O(پانویس{m‌a‌k‌e t‌o o‌r‌d‌e‌r} یا ساخت برای انبارش )M‌T‌S(پانویس{m‌a‌k‌e t‌o s‌t‌o‌c‌k} برای هریک از محصولات، با کمینه‌سازی مجموع هزینه‌های نگه‌داری و کمبود موجودی است. فرضیات جدیدی که منطبق با شرایط د...

[ 14 ] - A Simulation-Based Optimization Model for Scheduling New Product Development Projects in Research and Development Centers

a simulation-based optimization approach for the purpose of finding a near-optimal answer can be efficient and effective. In the present paper, first, the mathematical model for the project activity scheduling problem has been presented with a job shop approach. Then, using the Arena 14 software, the simulation model has been designed. Consequently, a numerical example has been solved via runni...

[ 15 ] - Location-Allocation and Scheduling of Inbound and Outbound Trucks in Multiple Cross-Dockings Considering Breakdown Trucks

This paper studies multiple cross-dockings where the loads are transferred from origins (suppliers) to destinations (customers) through cross-docking facilities. Products are no longer stored in intermediate depots and incoming shipments are consolidated based on customer demands and immediately delivered to them to their destinations. In this paper, each cross-docking has a covering radius tha...

[ 16 ] - A Hierarchical Production Planning and Finite Scheduling Framework for Part Families in Flexible Job-shop (with a case study)

Tendency to optimization in last decades has resulted in creating multi-product manufacturing systems. Production planning in such systems is difficult, because optimal production volume that is calculated must be consistent with limitation of production system. Hence, integration has been proposed to decide about these problems concurrently. Main problem in integration is how we can relate pro...

[ 17 ] - ارایه مدل بکارگیری شبیه سازی در فرایند مدیریت پروژه های فنی مهندسی توسعه محصول جدید در مراکز تحقیق و توسعه

مهندسان طراح اغلب از شبیه‌سازی فناوری برای بهینه‌سازی عملکرد، آزمایش، آموزش و مهارت‌آموزی‌ استفاده می نمایند. از سوی دیگر می توان از شبیه‌سازی برای بهینه سازی فرایندهای مدیریتی نیز استفاده نمود. یکی از فرایندهایی که بیشتر مراکز تحقیق و توسعه با آن درگیر می باشند فرایند مدیریت و زمانبندی پروژه های توسعه محصول جدید می باشد. این مقاله به تبیین موضوع مذکور، با ارایه نحوه مدل سازی و شبیه سازی نمودن ...

[ 18 ] - حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی با استفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه

در این مقاله، یک مدل ریاضی جدید برای حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط1 با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی معرفی گردیده است. در ضمن به دلیل اهمیت زمانهای آمادهسازی وابسته به توالی2 در بحث ماشینهای موازی، این محدودیت نیز در مدل مذکور در نظر گرفته شده است. با توجه به وجود تضاد بین دو تابع هدف مذکور، استفاده از روشهای کلاسیک بهینه سازی جهت دست یابی به جوابهای بهینه، سراسری یا موضعی ا...

[ 19 ] - مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل

در این مقاله، یک سیستم لجستیکی تامین کننده/خرده فروش، به عنوان یک محیط دوسطحی مورد بررسی قرار گرفته است. در هر یک از سطوح، یک موقعیت وجود دارد؛ تامین کننده یکتا در سطح اول مسئول تامین سفارشات خرده فروش در سطح دوم می باشد. ضمنا از حالت کمبود باید اجتناب شود. در این راستا یک مدل بر اساس مدل سنتی EOQ ارائه شده است. هزینه موجودی، هزینه سفارش دهی، هزینه حمل و نقل و ... در مدل منظور می گردند. در مدل،...

[ 20 ] - حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل

در این مقاله مدل زمانبندی جریان کارگاهی با m ماشین و n کار در حالت احتمالی و غیر قطعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. زمانهای فرآیند غیر قطعی هستند. بنابراین زمان فرآیند هر کار روی هر ماشین یک مجموعه فازی است که نشان دهنده توزیع امکان زمان آن فرآیند است. و موعد تحویل برای زمان اتمام کل کارها متغیری تصادفی است. در اغلب مدلهای زمانبندی جریان کارگاهی قطعی هدف یافتن توالی است که زمان تکمیل آخرین کار روی ...

[ 21 ] - مدل کنترل موجودی مرور دایم برای اقلام فاسد شدنی در حالت بدون کمبود

در این مقاله یک مدل کنترل موجودی با سیاست مرور دایم، برای اقلام فاسدپذیر در شرایطی که تقاضا احتمالی است و کمبود مجاز نمی باشد ارایه شده است. همچنین مدت زمان تحویل قطعی فرض شده است، ولیکن با پرداخت هزینه ای متناظر با طول مدت زمان دلخواه قابل کاهش است. ابتدا مدل ریاضی مساله توسعه داده شده و سپس با کمک یک مثال عددی اعتبارسنجی و آنالیز حساسیت در مورد آن صورت پذیرفته است.

[ 22 ] - زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان

در این مقاله به مساله زمانبندی کارهای قابل تقسیم بر روی ماشین‌های موازی یکسان با هدف کمینه‌سازی دیرکرد کل پرداخته می‌شود. در این مساله هر یک از ماشین‌ها برای قبول کار جدید نیاز به راه‌اندازی دارد که زمان آن وابسته به توالی کارهاست. در اینجا با بررسی روش‌های مختلف و ارائه و اثبات قضایایی در خصوص نحوه تقسیم کار و زمانبندی آنها، یک الگوریتم ابتکاری معرفی می‌شود و سپس کارآیی آن با نتایج مدل ریاضی م...

[ 23 ] - مدل کنترل موجودی دو سطحی اقلام فاسد شدنی با در نظر گرفتن اثرات تورم

این مقاله به ارائه مدلی برای تعیین میزان سفارش اقتصادی در سیستمهای دو سطحی در شرایط تورمی و با هدف دستیابی به حداکثر سود می پردازد. فرض شده است که اقلام نگهداری شده از نوع فاسد شدنی با تقاضای ثابت بوده و دارای عمر تصادفی وابسته به زمان می باشند .همچنین کمبود مجاز نبوده و امکان نرخ هزینه های نگهداری متفاوت در هر دو سطح وجود دارد. دو حالت فاسد شدن اقلام در سطح اول و فاسد شدن اقلام در سطح دوم در ن...

[ 24 ] - یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی

یکی از مسائل شناخته شده در حوزه تحقیق در عملیات بویژه در زمینه برنامه ریزی تولید مساله برش است. مساله برش دو بعدی انطباق بیشتری با مسائل واقعی در حوزه های صنعتی دارد . از اهداف اصلی در بررسی مساله برش دو بعدی کاهش ضایعات ناشی از برش است ،این مساله زمانی که ماده اولیه برش در حجم وسیعی برش یابد اهمیت بیشتری پیدا میکند. در این مقاله با هدف کاهش ضایعات،فضای جواب برای الگوی برش دوبعدی با یک گراف and...

[ 25 ] - بهینه‌سازی بر مبنای شبیه‌سازی توالی انجام پروژه‌های توسعه محصول جدید در مراکز پژوهشی

مدیریت صحیح و اثربخش انجام پروژه‌ها در مراکز تحقیق‌وتوسعه، یکی از اهداف کلیدی این مراکز است. تعیین بهینه توالی انجام پروژه‌ها در محیط تحقیقاتی در بهره‌‌وری نیروی انسانی، ماشین‌آلات و هزینه‌‌های مربوط به دیرکرد و زودکرد تحویل پروژه‌ها تأثیرگذار است. از سوی دیگر، قوانین مختلفی برای تعیین اولویت‌دهی پروژه‌ها در گروه‌های تحقیقاتی وجود دارد که این موضوع در مسئله چندپروژه‌ای با توالی‌‌های مختلف، حل م...

[ 26 ] - Multi-Objective Scheduling Problem in a Three-Stage Production System

A three stage production system is considered in this paper. There are two stages to fabricate and ready the parts and an assembly stage to assembly the parts and complete the products in this system. Suppose that a number of products of different kinds are ordered. Each product is assembled with a set of several parts. At first the parts are produced in the first stage with parallel machines a...

[ 27 ] - Optimal design of cross docking supply chain networks with time-varying uncertain demands

This paper proposes an integrated network design model for a post-distribution cross-docking strategy, comprising multi product production facilities with shared production resources, capacitated cross docks with setup cost and customer zones with time windows constraints. The model is dynamic in terms of time-varying uncertain demands, whereas uncertainty is expressed with scenario approach an...

[ 28 ] - Location optimization of agricultural residues-based biomass plant using Z-number DEA

Co-firing biomass plants are of extensive demand due to utilization of both agricultural residues (main) and natural gas (stand-by). Researchers have shown that one strategic decision in establishment of agricultural residues based plants, is location optimization problem. Moreover, mismatch between agricultural lands and biomass plants can lead to high transportation costs and related carbon d...

[ 29 ] - ارزیابی عملکرد بیمارستان های خصوصی و دولتی بر مبنای شاخصهای مهندسی مقاومت پذیری و ایمنی: رویکرد ترکیبی شبیه سازی و تصمیم گیری

Background: Health care systems especially hospitals often encounter several risks which has weaken efficiency and hospitals performance entirely. Resilience engineering (RE) enables to remain high risk systems stable faced to sudden changes or minimizes negative effects of changes.                Materials and Methods: This study considered a new hybrid framework concept regarding the no...

[ 31 ] - برونسپاری در مسئله ماشینهای موازی

This paper considers a parallel machine scheduling problem with outsourcing allowed. The objective of this problem is the combination of makespan and Outsourcing costs. In order to solve the problem, A mathematical model is proposed. Because of high computational time of mathematical model a Tabu search and PSO methods are proposed to solve the problem.

[ 32 ] - بکارگیری الگوریتم انجماد تدریجی برای زمانبندی کارها در کارگاه جریانی دو ماشینی با هدف تولید به موقع

A two-machine permutation flow shop scheduling with n independent jobs and different due dates is considered in this paper. Since this problem is shown to be NP-Hard, We use the simulated annealing to solve this problem. The objective is minimizing the weighted earliness and tardiness that cover JIT concept. We construct our algorithm in four scenarios with considering two Markov chains and two...

[ 33 ] - کمینه‌سازی حداکثر دیرکرد کارها در مسأله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی دوباره وارد شونده چند ماشینه

  This investigation considers a reentrant permutation flowshop scheduling problem whose performance criterion is maximum tardiness. The reentrant flowshop (RFS) is a natural extension of the classical flowshop by allowing a job to visit certain machines more than once. The RFS scheduling problem, in which the job order is the same for each machine in each layer, is called a reentrant permutati...

[ 34 ] - بکارگیری الگوریتم‌های ژنتیک و شبیه‌سازی تبرید برای حل مساله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با جریان‌های نقدی تنزیل یافته (گزارش فنی)

This paper presents a multi-mode resource-constrained project scheduling problem (MRCPSP) with maximizing the net present value (NPV) form the project contractor’s point of view. Positive and negative cash flows are considered in this model. Furthermore, to make the model close to the real situations, four different models for positive cash flows are considered. Two meta-heuristics, called simu...

[ 35 ] - طراحی یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه و دیمتل فازی جهت ارزیابی عملکرد استان‌ها در حوزه‌ی حمل و نقل جاده‌ای ایران

بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها در گرو ارزیابی مستمر و هدفمند آن‌ها است. یکی از حوزه‌های بسیار حیاتی و حایز اهمیت در جهان، حوزه‌ حمل و نقل است که این حوزه به سه بخش حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و هوایی تقسیم‌بندی می‌گردد. کشور ایران با دارا بودن آمار سالیانه جابجایی حدود 600 میلیون تن کالا، 900 میلیون نفر مسافر، 10 میلیون تن ترانزیت کالا، بیش از 90 درصد جابجایی مسافر و کالا را به تنهایی انجام می‌دهد. د...

[ 36 ] - Integrated Competitive Pricing and Transshipment Problem for Short Life Cycle Products’ Supply Chain

This paper integrates competitive pricing and network design problems for the short life cycle products. The pricing problem determines selling prices of the products for different life cycle phases in a competitive market, as well as acquisition management of returned products. Besides, the selling and acquisition prices are related to the distance between distribution centers and customers. T...

[ 37 ] - Bi-objective Build-to-order Supply Chain Problem with Customer Utility

Taking into account competitive markets, manufacturers attend more customer’s personalization. Accordingly, build-to-order systems have been given more attention in recent years. In these systems, the customer is a very important asset for us and has been paid less attention in the previous studies. This paper introduces a new build-to-order problem in the supply chain. This study focuses on bo...

[ 38 ] - A Comprehensive Model for R and D Project Portfolio Selection with Zero-One Linear Goal-Programming (RESEARCH NOTE)

Technology centered organizations must be able to identify promising new products or process improvements at an early stage so that the necessary resources can be allocated to those activities. It is essential to invest in targeted research and development (R and D) projects as opposed to a wide range of ideas so that resources can be focused on successful outcomes. The selection of the most ap...

[ 41 ] - Combination of Approximation and Simulation Approaches for Distribution Functions in Stochastic Networks

This paper deals with the fundamental problem of estimating the distribution function (df) of the duration of the longest path in the stochastic activity network such as PERT network. First a technique is introduced to reduce variance in Conditional Monte Carlo Sampling (CMCS). Second, based on this technique a new procedure is developed for CMCS. Third, a combined approach of simulation and ap...

[ 42 ] - مدلی ریاضی برای طراحی خط تولید با رویکرد بهینه‌سازی پایایی در شرایط عدم قطعیت

در تحقیقات مرتبط با بهینه‌سازی پایایی قابلیت اطمینان اغلب کمتر به جنبه‌های کاربردی آن توجه شده است. هدف از ارائه‌ی این مقاله استفاده از مسئله‌ی بهینه‌سازی پایایی در طراحی خط تولید است. در این مقاله یک مدل برنامه‌ریزی چندهدفه‌ی غیرخطی عدد صحیح با پارامترهای فاصله‌یی برای مسئله‌ی طراحی خط تولید مبتنی بر استقرار محصولی و راهبرد نظریه‌ی محدودیت‌ها با در نظر گرفتن پایایی در شرایط عدم قطعیت ارائه شده...

[ 43 ] - Determining Maintenance Opportunity Window (MOW) in Job-Shop Systems by Considering Manpower of Maintenance

Nowadays, production systems seek to integrate production and maintenance activities. An effective maintenance plan can improve maintenance stability and system performance. Machines that stop for repairing operation impose a high cost on the system. On the other hand, there are always some intangible situations during a production process in which repairing activities can be carried out. If th...

[ 44 ] - Conceptual Modeling of the Internet of Things Implementation in Hospitals Supply Chain

Given the complexities of supply chain networks, the firms consider modern technologies as a potential factor to improve their supply chain performances. One of these technologies is the Internet of Things (IoT). Hence, the main purpose of this study has been to achieve the conceptual model of the IoT implementation in hospital supply chains. Considering the qualitative nature of the study, rel...