نتایج جستجو برای: Fatty acid

تعداد نتایج: 801925  

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم پایه 1390

نقش فزاینده رادیکال های آزاد و اکسید کننده های وابسته در فرایند پیری و بیماری زایی آشکار شده است ، نظر به افزایش روز افزون مقدار رادیکال های آزاد در سیستم حیاتی، استفاده از آنتی اکسیدان ها جهت جلوگیری از اثرات مخرب آنها اهمیت می یابد. بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه قدرت آنتی اکسیدانی میوه ها و سبزیجات، انار را در گروه میوه های مهم واجد اثرات آنتی اکسیدانی قوی قرار داده است، لذا در این پژوهش ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده منابع طبیعی 1387

زئوپلانکتون¬ها گروه بسیار مهمی از موجودات زنده بوده که پایه زنجیره غذایی را در اکوسیستم¬های آبی تشکیل می¬دهند. از بین آن¬ها کلادوسرها و کپه¬پودها نقش مهمی را در زنجیره غذایی آبها داشته و از طریق تغذیه روی انواع موجودات زنده آبزی، انرژی را از میکروالگ¬ها به سطوح بالای هرم غذایی انتقال می¬دهند. همچنین زئوپلانکتون¬ها منابع ارزشمندی از پروتئین¬ها، اسیدهای آمینه، لیپیدها، اسیدهای چرب، ویتامین¬ها و آ...

Journal: :international journal of advanced biological and biomedical research 0
beemnet mengesha kassahun ethiopian institute of agricultural research, wondo genet agricultural research center. p.o.box 198, shashemene, ethiopia manaye balcha ethiopian petroleum enterprise zewdinesh damtew ethiopian institute of agricultural research, wondo genet agricultural research center. p.o.box 198, shashemene, ethiopia daniel bisrat addis ababa university, school of pharmacy gelila asaminew ethiopian institute of agricultural research, agricultural and nutritional research laboratories, ethiopia. seferu tadese ethiopian institute of agricultural research, wondo genet agricultural research center. p.o.box 198, shashemene, ethiopia muluken philipos

for determining the fatty acid characteristics and biodiesel quality of ethiopian jatropha provenances, the study was conducted in five regions namely southern nation nationalities peoples regional state (snnprs), amhara region, tigria region, oromia region and benishangul gumuz regions, where physic nut is found abundantly. for each region, representative sampling sites were selected following...

Journal: :iranian journal of nursing and midwifery research 0
omid sadeghi zahra maghsoudi fariborz khorvash reza ghiasvand gholamreza askari

abstract background: migraine is a primary headache disorder that affects the neurovascular system. recent studies have shown that consumption of some fatty acids such as omega‑3 fatty acids improves migraine symptoms. the aim of the present study is to assess the association between usual intake of fatty acids such as eicosapentaenoic acid (epa), docosahexaenoic acid (dha), and saturated fatty...

A. A. Motallebi , A. Aghababyan , A. Fazlara , S. Taheri, Y. Aftabsavar ,

  In this study changes in fatty acids profile during frozen storage at -18°C of Cobia (Rachycentron canadum), caught from the Persian Gulf (Bandar Abbas) were studied. Changes in saturated fatty acids (SFAs), monounsaturated fatty acids (MUFAs), polyunsaturated fatty acids (PUFAs), EPA+DHA/C16, n-3 PUFA/n-6 PUFA (n-3/n-6) and polyunsaturated fatty acids /saturated fatty acids (PUFA/SFA) were i...

A. A. Motallebi A. Aghababyan A. Fazlara S. Taheri, Y. Aftabsavar

  In this study changes in fatty acids profile during frozen storage at -18°C of Cobia (Rachycentron canadum), caught from the Persian Gulf (Bandar Abbas) were studied. Changes in saturated fatty acids (SFAs), monounsaturated fatty acids (MUFAs), polyunsaturated fatty acids (PUFAs), EPA+DHA/C16, n-3 PUFA/n-6 PUFA (n-3/n-6) and polyunsaturated fatty acids /saturated fatty acids (PUFA/SFA) were i...

ژورنال: توسعه آبزی پروری 2019

Marine diatoms are important sources of fat and fatty acids that are considered for aquaculture and alternative energy sources, and under varying environmental conditions in algae. In order to influence the nitrogen deficiency and light intensity of the medium culture on the C.calcitrans fatty acid composition, algae was exposed to 4 nitrogen treatments (25,50,75 and 100% nitrogen) and light in...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی 1386

چکیده ندارد.

Journal: :international journal of reproductive biomedicine 0
korosh khanaki mohammad reza sadeghi mohammad mehdi akhondi masoud darabi amir mehdizadeh mahdi shabani

background: endometriosis, a common chronic inflammatory disorder, is defined by the atypical growth of endometrium- like tissue outside of the uterus. secretory phospholipase a2 group iia (spla2-iia) and fatty acid binding protein4 (fabp4) play several important roles in the inflammatory diseases. objective: due to reported potential anti-inflammatory effects of ω-3 and ω-6 fatty acids, the pu...

A. A. Motalebi , A. H. Hemmasi , E. Hoseini , M. Oraei, S. Javan ,

The present study was conducted to evaluate the effect of low-dose gamma irradiation (0, 1, 3 and 5 kGy) on fatty acid composition of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillet. Among all of the fatty acids, oleic acid (C18:1) (with mean 33.50±3.02 g/100 g fatty acids) and myristoleic acid (C14:1) (with mean 0.41±0.26 g/100 g fatty acids) were the most predominant and the lowest fatty acids in ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید