نتایج جستجو برای: Staphylococcus aureus

تعداد نتایج: 60049  

Journal: :Microbiology Australia 2008
GraemeNimmo, Geoffrey WCoombs,

Journal: :Current Opinion in Microbiology 2014
MichaelOtto,

Journal: :Access Microbiology 2020
AmyBelfield, UliSchwab,

Journal: :JAMA 2005
Vance G.Fowler, Jose M.Miro, BrunoHoen, Christopher H.Cabell, EliasAbrutyn, EthanRubinstein, G. RalphCorey, DenisSpelman, Suzanne F.Bradley, BrunoBarsic, Paul A.Pappas, Kevin J.Anstrom, DannahWray, Claudio Q.Fortes, IgnasiAnguera, EugeneAthan, PhilipJones, Jan T. M.van der Meer, Tom S. J.Elliott, Donald P.Levine, Arnold S.Bayer, for theICE Investigators,

Journal: :Journal of the American Medical Association 1919
H. T.CHICKERING,

2014

Staphylococcus aureus is a bacterium that is a member of the Firmicutes, and is frequently found in the human respiratory tract and on the skin. Although S. aureus is not always pathogenic, it is a common cause of skin infections (e.g. boils), respiratory disease (e.g. sinusitis), and food poisoning. Disease-associated strains often promote infections by producing potent protein toxins, and exp...

2012

To date, 21 different staphylococcal enterotoxins have been described (known by letters of the alphabet, A V, although a few letters are missing from the sequence). All are heat stable, water-soluble proteins and retain their activity in the digestive tract after ingestion. Staphylococcal enterotoxin A (SEA), either alone, or in combination with other staphylococcal enterotoxins, is the one mos...

Journal: :Medical Laboratory Technology Journal 2018
LekaLutpiatina, Nisa Nur AgistniEriana,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید