نتایج جستجو برای Temperature

تعداد نتایج: 235303  

Journal: :Nursing times 1985
A Boylan, P Brown,

We present a study of the topological susceptibility χ on the lattice for full QCD with 2 and 4 flavours of staggered fermions at zero and finite temperature T . We find that χ presents a sharp drop across the deconfinement transition. We also study the dependence of χ on the quark mass at T = 0: we have no conclusive evidence for the expected chiral behaviour.

1998
H. W. Ring,

Measurements using a Pt-Rh heater strip in a high temperature X-ray diffractometer furnace show that the temperature indicated by a two-colour infra-red pyrometer directed at the upper surface of the strip is within fl “C of the temperature indicated by a Pt/Pt-lO%Rh (type S) thermocouple welded to the lower surface, over the temperature range from 600-l 100 “C. However, the temperature of a po...

2008
W. M. Ruszel,

We present a class of examples of nearest-neighbour, bounded-spin models, in which the low-temperature Gibbs measures do not converge as the temperature is lowered to zero, in any dimension.

2000
Mark Voit,

Evolution of the cluster temperature function is extremely sensitive to the mean matter density of the universe. Current measurements based on cluster temperature surveys indicate that ΩM ≈ 0.3 with a 1σ statistical error ∼ 0.1, but the systematic errors in this method are of comparable size. Many more high-z cluster temperatures will be arriving from Chandra and XMM in the near future. In prep...

Journal: :Archives of ophthalmology 1999
F Girardin, S Orgül, C Erb, J Flammer,

BACKGROUND Because the temperature of the body surface depends largely on local blood flow, temperature measurements might provide information on the latter. OBJECTIVE To evaluate the relationship between corneal temperature and finger temperature. METHODS Corneal, finger, and body core temperatures were measured in a relatively unselected population of 266 white persons. Excluded were pers...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 0

مدارکی وجود دارد مبنی براینکه گیرنده ها d1 و d2 دوپامینی و مرکز از طریق چرخه فسفواینوزیتایدها عمل می کنند که در این میان ارتباط گیرنده d2 دوپامینی با این چرخه بیشتر حائز اهمیت است . از آنجایی که کاربرد توام آنتاگونیستهای دوپامینی همراه با لیتیوم اثر بیشتری در مهار این چرخه از خود نشان میدهد، لذا کاهش بیشتر درجه حرارت در اثر کاربرد توام آنتاگونیستهای دوپامینی و لیتیوم در مطالعات حاد می تواند ناش...

A. Nasri, H. Zolfkhani, M. Katebi, S. Toofan,

This paper presents a temperature compensation voltage controlled oscillator (VCO) based on Cross-Coupled pair and Colpitts structures which is suitable for military fields. Also, two inductors have been used for increasing the negative conductance. By using this method, start-up condition has been improved. Two varactors and a simple capacitor bank are applied for covering a wide tunning range...

2003
S. Wang, Juming Tang, F. Younce,

Temperature is a principle parameter that needs to be monitored and controlled in most food processing operations such as heating, cooling, drying and storage. Temperature sensors have been developed based on different temperature-dependent physical phenomena including thermal expansion, thermoelectricity, electrical resistance, and thermal radiation. Temperature sensors used in agricultural an...

2014
András Garami, Miklós Székely,

Despite smaller physiological variations (circadian changes, ovulatory cycle, exercise, etc.), deep body temperature is relatively stable (depending on species) due to regulatory processes (Fig. 1). Core temperature is one of the components of milieu intérieur, similarly to other components it contributes to the stability of physiological functions. The basic physiological regulation is determi...

2008
J. R. Goodwin, V. V. Golovko, V. E. Iacob,

This experiment was undertaken to investigate whether the half life of the β-decay of Au in a metallic environment showed any dependence on temperature as had been claimed in a recent publication [1]. An article describing this experiment has already been published [2]. Previous publications claiming to observe a temperature dependence of β-decay half-lives [1, 3, 4] have invoked the so-called ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید