نتایج جستجو برای: viability of the system

تعداد نتایج: 23968178  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1390

اندیشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی بر این باورند که مرحله تازه ای در تاریخ جوامع بشری اغاز شده است. ویژگیهای این جامعه نو را می توان پدیده هایی از جمله اقتصاد اطلاعاتی جهانی ، هندسه متغیر شبکه ای، فرهنگ مجاز واقعی ، توسعه حیرت انگیز فناوری های دیجیتال، خدمات پیوسته و نیز فشردگی زمان و مکان برشمرد. از سوی دیگر قدرت به عنوان موضوع اصلی علم سیاست جایگاه مهمی در روابط انسانی دارد، قدرت و بازتولید...

Hadi Tavakkoli, Samaneh Noori Gooshki,

Objective: In recent years, antibiotics have been used widely in the glob to prevent and treat bacterial diseases. They injected into eggs to eliminate pathogens and prevention of egg transmission of disease, but the adverse effects of drugs have always been a major concern. There is little information available about the safety of tetracycline drugs in the embryonated eggs of the birds. The ob...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی 1392

flow in natural river bends is a complex and turbulent phenomenon which affects the scour and sedimentations and causes an irregular bed topography on the bed. for the reason, the flow hydralics and the parameters which affect the flow to be studied and understand. in this study the effect of bed and wall roughness using the software fluent discussed in a sharp 90-degree flume bend with 40.3cm ...

Journal: :Italian Journal of Animal Science 2015
JoseRivas, JosePerea, ElenaAngón, CecilioBarba, MartiñaMorantes, RafaelaDios-Palomares, AntónGarcía,

پایان نامه :دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

در میان عواملی که ممکن است ذهن مترجم را هنگام ترجمه تحت تأثیر قرار دهند، می توان به مقوله انتقال ایدئولوژی از طریق متن یا گفتمان اشاره کرد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل جنبه های ایدئولوژیکی و فرهنگی متن مبدأ انگلیسی نوشته جیمز موریه تحت عنوان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی ( 1823) و ترجمه فارسی میرزا حبیب اصفهانی(1880) بوده است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - پژوهشکده علوم 1388

heteropoly acids (hpa) and their salts have advantages as catalysts which make them both economically and environmentally attractive, strong br?nsted acidity, exhibiting fast reversible multi-electron redox transformations under rather mild conditions, very high solubility in polar solvents, fairly high thermal stability in the solid states, and efficient oxidizing ability, so that they are imp...

Journal: :International Journal of Surgery 2017
S.Yapa, O.Mulla, R.Cheah, J.Greenman, V.Green, J.England,

Journal: :Revista Sul-americana de Engenharia Estrutural 2018
Newton Galvão de CamposLeite, F. M.Monticeli, L. H.Coutinho Jr., P. N.Linhares, Humberto AraujoMachado,

Journal: :Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems 2021
Daniel R.Schneider, TihomirTomić, RaunoRaal,

Journal: :IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2019
ShivaPujan Jaiswal, VivekShrivastava, ShashankSingh,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید