بابک بابایی

مربی پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

[ 1 ] - تأثیر بیماری ویروسی ریزومانیا (Beet necrotic yellow vein virus)بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی چغندرقند

چکیده بیماری ریزومانیا در حال حاضر یکی از مهم‌ترین بیماری­­های چغندرقند در دنیا است. عامل این بیماری ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند(Beet necrotic yellow vein virus)  است. این بیماری انتشار جهانی دارد. در مطالعه‌ی حاضر تأثیر بیماری ریزومانیا بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی ارقام چغندرقند شامل عملکرد ریشه، درصد قند، عملکرد شکر، ضریب استحصال شکر و میزان ناخالصی‌های غیرقندی (سدیم، پتاسیم و نیتروژن آم...

[ 2 ] - گزارش کوتاه: بررسی اقتصادی تولید بیواتانول از چغندرقند کشت پاییزه

ضرورت استفاده از اتانول به جای سوخت‎های فسیلی، یا اختلاط آن در کاهش آلودگی زیست محیطی موجب شده تا تولید بیواتانول از 50 میلیون مترمکعب در سال 2007 به 85 میلیون مترمکعب در سال 2012 افزایش یابد. این مطالعه با هدف مقایسه قیمت تمام شده بیواتانول از چغندرقند نسبت به سایر محصولات کشاورزی هم‎چنین مقایسه اقتصادی تولید اتانول از واحد سطح چغندرقند بهاره و پاییزه و برآورد سرمایه لازم جهت احداث واحد صنعتی ...

[ 3 ] - معرفی روش مناسب عیارسنجی چغندرقند تولید شده تحت شرایط خشکی، شوری و نرمال

در روش پلاریمتری تعیین عیار عصاره حاصل از 26 گرم خمیر چغندرقند نرمال 23 میلی‎لیتر منظور می‎شود تا با 177 میلی‎لیتر محلول شفاف کننده حجم کل معادل 200 میلی‎لیتر شود. افزایش ماده خشک و تفاله چغندرقند تحت هر نوع تنش‎ و پلاسیدگی می‎تواند موجب کاهش حجم عصاره حاصل از 26 گرم چغندرقند از 23 میلی‎لیتر گردد. این تحقیق با هدف تعیین عیار چغندرقند تولیدی تحت شرایط تنش خشکی، شوری و ریشه‎های پلاسیده در مزرعه پ...

[ 4 ] - بهینه‪سازی استخراج سلولز از خمیر چغندرقند

سلولز یکی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع می‪باشد که به‪طور وسیع در تهیه رنگ‪ها، کاغذ، نساجی، کشاورزی، محصولات آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد. تفاله و مازاد خمیر چغندرقند در مرحله عیارسنجی یکی از منابع سلولز به‪شمار می‪آید. این طرح با هدف بررسی امکان تولید سلولز از تفاله یا مازاد خمیر چغندرقند در مرحله عیارسنجی به‪صورت آزمایش فاکتوریل (2×3×3) بر پایه طرح کرت‪های کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. ب...

[ 5 ] - تأثیر کاربرد شیرآهک با غلظت‌های مختلف در سیلو بر کاهش ضایعات کمی و کیفی چغندرقند

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیرآهک بر کاهش ضایعات چغندرقند در سیلوی کنار مزرعه طی سال‪های 84-1383 در قالب آزمایش فاکتوریل (2× 4) بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در کرج انجام شد. غلظت‪های شیرآهک (فاکتور A) در چهار سطح: صفر، سه، چهار و پنج درصد پس‌از شستشوی ریشه‪ها اعمال شد. مدت نگه‌داری ریشه‪ها در سیلوی کنار مزرعه (فاکتور B) در دو سطح 30 و 60 روز بود. تشکیل سیلوی کنار مزرعه در سال 1383 در...

[ 6 ] - تأثیر نوع پوشش سیلوی کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند

انتخاب نوع پوشش به منظور جلوگیری از یخ‏زدگی و تأثیر سرزنی بر شدت تنفس چغندرقند در سیلو بسیار مهم است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر نوع پوشش و نحوه سرزنی بر ضایعات کمی و کیفی چغندرقند در سیلوی کنار مزرعه در سال 1385 در منطقه کرج انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت‏های اصلی شامل نوع پوشش سیلو (A) شامل: a1 = کلش گندم خردشده به ...

[ 8 ] - بررسی صفات کمی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در منطقه دزفول در دو سال زراعی

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی ریشه سه رقم چغندرقند مناسب کشت پاییزه (HI1059، Palma و Merac) آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد دزفول در دو سال زراعی 91-1390 و 92-1391 انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که در سال اول بین ارقام از نظر صفات ساقه‌روی، درصد قند، آلکالیته و قند قابل استحصال تفاوت معنی‌دار وجود دارد، در حالی که در س...

[ 9 ] - بررسی صفات کمی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در منطقه دزفول در دو سال زراعی

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی ریشه سه رقم چغندرقند مناسب کشت پاییزه (HI1059، Palma و Merac) آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد دزفول در دو سال زراعی 91-1390 و 92-1391 انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که در سال اول بین ارقام از نظر صفات ساقه‌روی، درصد قند، آلکالیته و قند قابل استحصال تفاوت معنی‌دار وجود دارد، در حالی که در س...

[ 10 ] - سیلوپذیری لاینهای چغندر قند مقاوم به ریزومانیا

کاهش کیفیت ریشه چغندرقند در سیلو می تواند برای ارقام حساس و مقاوم به بیماری ریزومانیا متفاوت باشد. این پژوهش با هدف بررسی کیفیت ژنوتیپ های گرده افشان چغندرقند مقاوم به بیماری ریزومانیا در سیلو در سال 1393 در منطقه کرج (بدون آلودگی به بیماری ریزومانیا) و در سال 1394 و 1395در منطقه زرقان فارس (آلوده به بیماری ریزومانیا) انجام شد. این تحقیق در قالب آزمایش کرت های خرد شده در زمان بر پایه طرح بلوک‌ه...

[ 11 ] - Stability Analysis of Genotype × Environment Interaction Effect on Sugar Yield in Sugar Beet Hybrids

   Testing plant varieties under different regions is necessary to assess their stability. In this study, 17 sugar beet genotypes were evaluated in a randomized complete block design with six replications in five regions including Karaj, Hamedan, Miandoab, Mashhad, and Shiraz. After checking the homogeneity of mean squares in five experiments by Bartlett’s test, analysis of the combined was per...