نادر فرهپور

استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

[ 1 ] - تأثیر زانوی پرانتزی بر اجرای تکنیک شوت فوتبال در پسران فوتبالیست نوجوان

مفصل زانو با ساختار پیچیده خود، ناهنجاری های مختلفی دارد. زانوی پرانتزی یکی از آن ناهنجاری هاست که 73 درصد از بازیکنان فوتبال به آن مبتلا هستند. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر زانوی پرانتزی بر اجرای تکنیک شوت فوتبال در پسران فوتبالیست نوجوان انجام شد. این مطالعه از نوع علّی پس از وقوع به صورت مقایسه‌ای و میدانی بود و بر روی 13 فوتبالیست دارای زانوی پرانتزی و 13 فوتبالیست دارای زانوی طبیعی نوجوا...

[ 2 ] - نقش بارداری در مهارت کنترل پوسچر و تغییر وضعیت قامت ایستاده: مقایسة قبل و بعد از زایمان با افراد غیرباردار

سقوط در زنان باردار شایع است. کنترل پوسچر و جهت‌یابی مطلوب در جلوگیری از سقوط اهمیت زیادی دارد. هدف از این پژوهش، تحلیل عملکرد کنترل و جهت‌یابی پوسچر در دوران مختلف بارداری و پس از زایمان بود. آزمودنی‌ها شامل سه گروه 13 نفرة زن با دامنة سنی 20 تا 28 سال به‌ترتیب زنان غیرباردار (I)،‌زنان در سه ماهة اول (II) و در ماه نهم بارداری (III) بودند. کنترل و تغییر وضعیت پوسچر آزمودنی‌ها با استفاده از دستگ...

[ 3 ] - تحلیل کینتیک راه رفتن در بیماران مبتلا به اسکولیوز نوجوانی ناشناخته

هدف:  درناهنجاری اسکولیوز نوجوانی ناشناخته، هنوز تعامل بین انحراف ستون ­مهره­ای با جنبه­های کینتیکی راه رفتن به خوبی شناسایی نشده است. هدف از مطالعه حاضر تحلیل نیروی عکس‌العمل زمین در مرحله استقرار راه رفتن در بیماران اسکولیوز نوجوانی ناشناخته و مقایسه آنها با نوجوانان سالم بود. روش بررسی: تعداد 19 دختر 11 تا 16 ساله مبتلا به اسکولیوز و 18 دختر سالم همگن با سن، قد و جرم مشابه مورد مطالعه قرار گ...

[ 4 ] - فعالیت الکتریکی عضلات شانه هنگام دور کردن اندام فوقانی در سطوح فرونتال و اسکپشن با سرعت و بار‌های مختلف

زمینه و هدف: هدف این پژوهش مقایسه شدت فعالیت عضلات کمربند ­شان ه­ای هنگام بالا بردن اندام فوقانی در سطوح حرکتی فرونتال و اسکپشن با سرعت و بار­های مختلف بود. روش­ تحقیق: تعداد 16 زن 28-20 ساله مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی سطحی فعالیت عضلات دلتوئید (قدامی، میانی و خلفی)، فوق­خاری، همچنین ذوزنقه­ (فوقانی، میانی و تحتانی) هنگام الویشن 90 درجه اندام فوقانی در دو سطح ...

[ 5 ] - مطالعه فرضیه ای و تجربی پایداری انسان در اثر دوران سطح زیر پا در صفحه ساجیتال

شناخت واکنش های حرکتی انسان علاوه بر کاربردهایی رایج در رباتیک و گرافیک کامپیوتری، به محققان این امکان را می دهد که با تشریح و بررسی دقیق عکس العمل ها، ضمن کسب اطلاعات کاملی از فرایند حفظ پایداری و روند وقوع حرکت، الگوهای حرکتی مناسب و بهینه ای برای تقویت سیستم عصبی- عضلانی و کمک به حفظ پایداری انسان، پیشنهاد کنند. در این مقاله به دو روش فرضیه ای و تجربی به بررسی پایداری انسان در برابر اغتشاش ن...

[ 6 ] - مدل سازی اجزاء محدود سه بعدی پای انسان در حالت ایستادن متعادل

در این مطالعه مدل اجزاء محدود سه­بعدی از ساختمان پا، به واسطه‌ی بازسازی تصاویر سی­تی ایجاد شده است. مدل حاضر شامل 19 استخوان، 114 لیگامنت و فاشیای پلانتار می­باشد که در حجمی از بافت نرم محصور می­گردند. با تعریف شرایط مرزی و بارگذاری مناسب و همچنین در نظر گرفتن برهم‌کنش‌های مفصلی، حالت ایستادن متعادل شبیه­سازی شده است. در این مطالعه توزیع فشار تماسی در سطح پلانتار پا و همچنین توزیع تنش در ساختار...

[ 7 ] - فعالیت عضلات ارکتوراسپاینا هنگام استراحت در وضعیت های مختلف در بیماران مبتلا به اسکولیوز نوجوانی ناشناخته

Background & Aims:  Scoliosis is linked with asymmetrical compression loads induced by trunk muscles and external loads. The objective of this study was to measure the electrical activity of bilateral erector spinae muscles during the rest in the standing, sitting and lying positions. Materials & Methods: Ten patients with double curvature (right thoracic and left lumbar) scoliosis...

[ 8 ] - اثر کفی طبی بر نیروی‌های عکس العمل زمین، ایمپالس و میزان بار وارد شده هنگام فرود تک پا

اندازه­گیری نیروهای عکس­العمل زمین در فعالیت­های مختلف فیزیکی با ریسک آسیب­ مفاصل اندام تحتانی مرتبط است. کفی کفش در تعدیل نیروهای عکس­العمل زمین موثر است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر کفی­ طبی بر اوج نیروهای عکس­العمل زمین و زمان رسیدن به آن­ها، ایمپالس و میزان بار وارد شده هنگام فرودروش­ بررسی: 9/21 سال)، (6/12±38/175 سانتی­متر) در این مطالعه شرکت نمودند. با استفاده از یک صفحه نیرو (1000 هرتز) م...

[ 9 ] - تأثیر تکلیف دوگانه بر متغیرهای فضایی-زمانی راه‌رفتن سالمندان دارای ضعف تعادل

Objectives: The study of spatial-temporal parameters and their changes in walking with dual tasks, symmetry in right and left legs functions as well as changes in these parameters have received scant attention from researchers. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the changes in spatial-temporal parameters of walking due to their simultaneous execution with cognitive dual-t...

[ 10 ] - بررسی عملکرد سیستم‌های دهلیزی حسی و عمقی و بینایی در کنترل پوسچر مردان سالمند

Objectives: Social participation is an important aspect of health in ageing. It is also a part of life and a key element in function that improves physical and psychological health in the elderly. Using assistive mobility devices may influence social participation in this population. Current study aimed to compare social participation in older adults who use assistive mobility de...

[ 11 ] - همبستگی بین دامنه CMAP عضله بازکننده کوتاه انگشتان پا در پی تحریک عصب پرونئال و شاخص HbA1C در  مبتلایان به دیابت نوع 2

Background and Objective: Diabetic peripheral neuropathy (DPN) is a common sequela of diabetes. Late diagnosis of DPN may result in ulcer and amputation of the lower limbs. Electrodiagnostic (EDX) testing is the golden standard for DPN assessment. However, due to the limitations of EDX testing, the estimation of EDX indices using a regression model is of utmost importance. Herein, we sought to ...

[ 12 ] - اثر دو نوع تمرین اسکات و پرس پا بر تغییرات مرکز فشار پا و نیروی عمودی عکس‌العمل زمین هنگام پایین آمدن از پله

سابقه و هدف: موقعیت مرکز فشار و مقدار نیروی عمودی عکس­العمل زمین (GRFz) در فعالیت­های مختلف روزمره ازجمله راه رفتن و تردد از پله­ها با آسیب­های اندام تحتانی و کمر مرتبط است. هدف این پژوهش بررسی اثر دو شیوه تمرینات مقاومتی مختلف بر متغیرهای بیومکانیکی نظیر تغییرات نیروی عمودی عکس‌العمل زمین و جابه­جایی داخلی-خارجی مرکز فشار پاها (COPx) طی پایین آمدن از پله بود. مواد و روش­ها: تعداد 20 نفر از دان...

[ 13 ] - فعالیت الکترومیوگرافی عضلات نگهدارنده ستون مهره‌ای با استفاده از تصاویر اولتراسوند و پروتکل SENIAM در بیماران اسکولیوز

زمینه و هدف: بررسی فعالیت عضلانی در بیماران اسکولیوز اهمیت کلینیکی دارد. هدف از این مطالعه مقایسه اثر نحوه الکترودگذاری بر اساس توصیه­های SENIAM با روش اولتراسوند بر میزان فعالیت ثبت شده در عضلات نگهدارنده ستون مهره­ای بود. روش­ شناسی: تعداد 10 دختر مبتلا به اسکولیوز نوجوانی ناشناخته با انحنای دوبل در این مطالعه شرکت کردند. در وظایف حرکتی سوپرمن، ابداکشن بازو و Quadruped  فعالیت الکترومیوگرافی ...

[ 14 ] - Effect of Fatigue on Knee Kinematics and Kinetics During Walking in Individuals With Flat Feet

Purpose: Flat feet associates with altered knee kinematics, kinetics, as well as knee pain. Fatigue of plantar intrinsic foot muscles may increase the navicular drop. However, it is unclear how fatigue influences the knee pain in individuals with flat feet. The purpose of this study was to assess the effect of fatigue on knee kinematics and kinetics in flat feet people during walking. Methods:...

[ 15 ] - ارزیابی تعادل دینامیکی بیماران پارکینسون هنگام راه رفتن در مقایسه با افراد سالم

Purpose: Walking pattern in patients with Parkinson's disease (PD) is abnormal, and dynamic balance of these patients is not clear yet. The objective of this study was to analyze the dynamic balance of patients with PD during walking and comparing it with normal elderly individuals.  Methods: This is an Ex-post - facto research study design. Twelve male patients with PD (mean age: 64.0&...

[ 16 ] - اثر خستگی عضلات کمربند شانه ای بر نیروی عکس‌العمل زمین، زاویه مفصل آرنج و شانه و دقت طی شوت پنالتی هندبال

Objective: Fatigue is an integral part of sports that can affect athletic performance. The aim of this study was to determine the effect of shoulder girdle muscle fatigue on ground reaction force, Elbow and shoulder angle, and accuracy in handball penalty throws. Methods: 10 healthy male handball player with no history of injury in the shoulder (mean age 9/18 years, weight 79/72 kg, height 179...

[ 17 ] - تعامل بین درون دادهای بینایی و حسی– عمقی برای کنترل دینامیکی پوسچر در افراد سالم

Objectives: Poor dynamic balance may expose an individual to the risk of falling. The role of proprioception systems have been well addressed in the literature; however, majority of previous studies have been conducted in static conditions. The main objective of this study was to evaluate the dynamic postural control of healthy individuals during perturbation on their base of support in eyes op...

[ 18 ] - تجزیه و تحلیل کینماتیک مفاصل اندام فوقانی هنگام اجرای مهارت ضربه مشت مستقیم با سه روش مختلف تمرینی در دو گروه آماتور و نخبه

Objective: The aim of this study was to comare the Kinematics Analysis of attackting arm of Boxors when they perform punching using three techniques: shadow boxing, punch against punching bag and punch against guard of opponent. The influence of technical skill level was also investigated by comparing two groups: elite Boxors and Amateurs. Methods: The study was carried out on 10 elite Boxors ...

[ 19 ] - ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریکی و عملکرد شنای کرال سینه و قورباغه در دختران نوجوان شناگر

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between anthropometric characteristics and crawl and breaststroke performance in adolescent girl swimmers with an emphasis on ratio of length and width of limbs to the height of subjects. Methods: Twenty adolescent female swimmers voluntarily participated in this study. Anthropometric variables, including height , lengt...

[ 20 ] - شناسایی ریتم فعالیت عضلات کمربند شانهای در پرتاب آهسته و سریع توپ هندبال در افراد با و بدون سندرم درد شانه

مقدمه و اهداف تحقیقات گذشته نتایج متناقضی را در مورد فعالیت عضلات شانه­ی افراد دارای سندروم گیرافتادگی شانه و در ورزشکاران پرتابی گزارش کرده­اند، هدف از مطالعه حاضر شناسایی ریتم فعالیت عضلات کمربند شانه­ای در پرتاب آهسته و سریع توپ در افراد با و بدون سندرم درد شانه می­باشد. مواد و روش­ ها آزمودنی­ها شامل 12 نفر سالم (سن 3±23 سال، وزن 12±64 کیلوگرم) و 12 نفر بیمار (سن 4±27 سال، وزن 14±60 کیلوگرم...

[ 21 ] - اثر خستگی بر متغیرهای زمانی- مکانی و گشتاور عضلانی مچ پای افراد دارای صافی کف پا هنگام راه رفتن

مقدمه و اهداف کف پای صاف با تغییر راستای استخوانی و فعالیت عضلات همراه است و با خستگی زودرس این افراد حین ایستادن، راه رفتن و دویدن همراه است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر خستگی بر متغیرهای زمانی-مکانی راه رفتن و گشتاور عضلانی مچ پای افراد دارای صافی کف پا هنگام راه رفتن و مقایسه آن با افراد سالم بود. مواد و روش‌ها تعداد 10 نفر از دانشجویان دارای کف پای صاف دانشگاه بوعلی سینا همدان با میانگین سن (1...

[ 22 ] - تحلیل دامنه حرکتی و سرعت زاویه ای مفاصل اندام تحتانی در بیماران دارای رباط صلیبی قدامی بازسازی شده هنگام فرود از ارتفاع

 Aims and background: Anterior cruciate ligament injury is the most common ligament injury of the lower limb that necessitates reconstruction as a proper treatment approach. It is now up to the researchers to ask, are the altered kinematic patterns in the lower limbs corrected by this reconstruction? The present study aims to analyze the range of motion and angular velocity of the lower limb jo...

[ 23 ] - تأثیر کفی کفش با گوه خارجی بر نیروهای عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری در گام برداری افراد مبتلا به استئوآرتریت داخلی زانو

 Aims and background: The purpose of this study was to investigate the effect of lateral wedge insole on ground reaction forces and loading rate in patients with knee osteoarthritis. Materials and methods: Ten individuals with medial knee osteoarthritis and 10 healthy subjects with similar age, height and mass were studied. The kinetic variables and walking speed of the subjects were calculated...

[ 24 ] - تأثیر یک دوره تمرین تقویت عضلانی همراه با بیوفیدبک الکترومیوگرافی بر اصلاح راستای کشکک و کاهش درد زانو در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی رانی

زمینه و هدف: بیوفیدبک الکترومیوگرافی به‌عنوان ابزاری نسبتاً جدید در کمک به رفع اختلالات عملکرد عضلانی مطرح ‌شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین تقویت عضلانی همراه با بیوفیدبک الکترومیوگرافی بر اصلاح راستای کشکک و کاهش درد زانو در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی بود، تعداد 22 آزمودنی زن مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی به‌صورت تصادف...

[ 25 ] - مقایسه اثر تمرین تقویتی اسکات و پرس پا بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات چهارسر ران هنگام پایین آمدن از پله

سابقه و هدف: تمرینات اسکات و پرس پا از شیوه‌هایی است که برای تقویت عضلات اندام تحتانی مورد استفاده قرارمی‌گیرد. هدف مطالعه حاضر مقایسه اثر تقویت عضلات چهار سر رانی در دو تمرین اسکات و پرس پا بر عملکرد این عضله در فعالیت پایین‌آمدن از پله می‌باشد. مواد و روش‌ها: تعداد 20 نفر از دانشجویان مرد سالم به دو گروه مساوی به نام‌های اسکات و پرس‌پا تقسیم شدند. این گروه‌ها به مدت 12 جلسه به ترتیب به تمرینا...

[ 26 ] - Comparision the timing of lower limb muscles activity in the stance phase of running between athletes with reconstructed anterior cruciate ligament and healthy

ABSTRACT Introduction: after reconstructing the anterior cruciate ligament, in order to prevent re-injury of the ligament, evaluation of neuromuscular function is of clinical importance in coordinating the onset time and time to peak of lower limb's muscles activity. Aim: Therefore the purpose of this study was to compare the timing of muscles activity in the stance phase of running between a...