قدرت رحیمی میانجی

استاد، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

[ 1 ] - پویش ژنگانی نشانه‌های انتخاب مرتبط با بیماری ورم پستان در گاو هلشتاین آلمانی

اهلی­سازی و انتخاب به‌شدت در ویژگی‌های ظاهری و رفتاری حیوان‌های اهلی امروزی تغییر ایجاد کرده است. در این مسیر انتخاب­های انجام‌شده توسط انسان نشانه­های قابل شناسایی را در ژنگان (ژنوم) گاوهای امروزی به جا گذاشته که آشکار­سازی این نشانه­ها می­تواند به اصلاح و بهبود ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در این دام‌ها کمک کند. امروزه بیماری ورم پستان یکی از مهم‌ترین چالش­های اقتصادی در صنعت گاو شیری است که به‌طو...

[ 2 ] - همراهی همردیف‌های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس

هدف این پژوهش، بررسی همراهی همردیف (آلل)­های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته­های تک­هسته­ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس بود. حیوانات موردبررسی (347 حیوان) شامل 155 گوسالۀ آمیختۀ هلشتاین-شاروله، 60 گوسالۀ ناشی از آمیزش حیوانات نر هلشتاین- شاروله با حیوانات مادۀ هلشتاین، 46 گوسالۀ ناشی از آمیزش حیوانات مادۀ هلشتاین- شاروله با حیوانات نر شاروله و 86 گوسالۀ هلشتاین بودند. همۀ حیوانات در ه...

[ 3 ] - Association of Melatonin Receptor 1A Gene Polymorphisms with Production and Reproduction Traits in Zandi Sheep

Melatonin regulates some major physiological processes such as maturation and function of reproductive system, pubertal development, seasonal reproduction and adaptation. The activation of melatonin hormone is mediated by melatonin receptor. Previous studies showed melatonin receptor 1A gene (MTNR1A) is highly polymorphic in seasonally breeding species. The aim of the present study was detectio...

[ 4 ] - Association between growth hormone gene polymorphisms and growth traits in Cyprinus carpio from the Caspian Sea

Growth hormone (GH) is the most important hormone that controls somatic cell growth and the syntheses of protein, fat, and carbohydrates. This study was to identify gene polymorphism of GH-1 using PCR- single strand conformation polymorphism (SSCP) technique and its association with growth traits including condition factor (CF), body weight (BW) and total length (TL) in common carp (Cyprinus ca...

[ 5 ] - Genetic variability of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) cultured in Iran using molecular RAPD markers

In the present study we evaluated the amount and distribution of genetic variation by using RAPD marker variation of 12 markers loci in three broodstock groups of rainbow trout. A total of 47 polymorphic bands were observed in Iranian strain, average number of bands was 10 and average number of polymorphic bands per primer was 3.92. The total detected bands in rainbow trout strain originated fr...

[ 6 ] - تاثیر تغذیه اسید لینولئیک مزدوج بر تست تحمل گلوکز و تغییرات گلوکز خون گاوهای هلشتاین

سابقه و هدف: اسیدلینولئیک مزدوج نام عمومی برای گروهی اسیدچرب با 18 کربن و دارای دو پیوند دوگانه است که با یک پیوند ساده از هم جدا شده‌اند و بر تعدادی از فرآیندهای بیولوژیک تاثیر می‌گذارند. اسید لینولئیک مزدوج می‌تواند تولید برخی از سایتوکین‌های پیش‌التهابی که در فرآیند مقاومت به انسولین دخالت دارند را مهار کند. تاثیر اسیدلینولئیک مزدوج بر کاهش چربی شیر سبب شد تا به عنوان یک راهبرد تغذیه‌ای برای...

[ 7 ] - شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با صفات تولیدمثلی در گوسفند بلوچی با استفاده از نشانگرهای با تراکم بالا

در این تحقیق، یک پویش ژنومی برای شناسایی جایگاه‏های مؤثر بر صفات تولیدمثلی در گوسفند بلوچی انجام شد. به این منظور، نمونه‏برداری خون از 96 رأس میش همراه با داده‏های فنوتیپی مربوط به صفات تولیدمثلی شامل مجموع وزن همزادان متولد شده، میانگین وزن همزادان در تولد، مجموع وزن همزادان شیرگیری شده، میانگین وزن همزادان شیرگیری شده و تعداد بره‏های زنده در شش ماهگی  در چهار نوبت زایش بدست آورده شد. پس از اس...

[ 8 ] - شناسایی جهش در دو ژن کاندید با پتانسیل مقاومت در برابر آنفلوآنزا و سالمونلا در برخی از سویه‌های مرغ بومی و تجاری ایران

در این تحقیق چند شکلی‌های‌ آللی در ژن‌های کاندید Mx و SLC11A1 دخیل در سیستم ایمنی در برخی از سویه‌های مرغ بومی عمومی، آذربایجان غربی، مرندی، مازندرانی و نیز سویه‌های مرغ‌ تجاری گوشتی و تخم‌گذار با استفاده از تکنیک PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 300 قطعه مرغ انتخاب و برای شناسایی جهش در جایگاه‌های ژنی Mx و SLC11A1 به ترتیب از آنزیم‌های Hyp81 و SacI استفاده شد. در جایگاه ژنی Mx، برای آلل...

[ 9 ] - بررسی تاثیر افزودن آلوئه ورا (Aloe barbadensis) به جیره غذایی بر عملکرد رشد و برخی شاخص‌های خونی وسرمی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در چالش با ساپرولگنیا پارازیتیکا

در این تحقیق اثرات آلوئه ورا بر عملکرد رشد، شاخص­های خون­شناسی و بیوشیمیایی سرم و مقاومت ماهی در برابر ساپرولگنیا پارازیتیکا به مدت 8 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. پودر آلوئه ورا به میزان 0، 5، 10 و 15 گرم بر کیلوگرم به جیره ی غذایی پایه اضافه شد و در پایان 8 هفته تغذیه، ماهیان در معرض قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا قرارگرفتند. نتایج نشان داد که تمامی تیمارهای تغذیه شده با آلوئه ورا افزایش معنی داری ...

[ 10 ] - تنوع ژنتیکی درون و بین نژادهای ایرانی، فرانسوی و دانمارکی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از آنالیز PCR-RFLP قطعات DNA میتوکندری

هدف از این پژوهش، بررسی میزان تنوع ژنتیکی بین و درون نژادهای قزل­ آلای رنگین­کمان ایرانی، فرانسوی و دانمارکی بود. DNA میتوکندریایی 135 نمونه (45 نمونه از هر نژاد)، به روش فنل کلروفوم استخراج شده و با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره­ای پلیمراز چند شکلی طول قطعات حاصل از هضم (PCR-RFLP) مورد مطالعه قرار گرفت. قطعات شامل 986 جفت باز از D-loop و 974 جفت باز از سیتوکروم b تکثیر و با آنزیم­های هضم مختلف...

[ 11 ] - جدا سازی ژن GH-1 از GH-2 در ماهی سفید به وسیله توالی یابی و استفاده از آنزیمهای برشی

در ژنوم ماهیان در اثر فرآیند مضاعف شدن در طول تکامل، دو کپی از هورمون رشد (GH-1 و GH-2) وجود دارند. هدف از پژوهش حاضر جداسازی ژن GH-1  ز GH-2 در ماهی سفید دریای خزر  با استفاده از تکنیک توالی یابی و معرفی آنزیم های برشی اختصاصی برای این دو جایگاه می­باشد. به این منظور، 5 قطعه ماهی سفید به طور تصادفی انتخاب و نمونه­های مورد نیاز برای استخراج DNA از باله دمی جداسازی شدند. پس از استخراج DNA به روش...

[ 12 ] - برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات رشد گوسفند لری بختیاری با مدل های معادلات ساختاری

برای تجزیه ژنتیکی صفات رشد گوسفند لری بختیاری با مدل‌های معادلات ساختاری و مدل­های چند متغیره استاندارد از داده­های فنوتیپی و شجره­ای جمع­آوری شده طی سال­های 1390-1374 در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری استفاده شد. صفات مورد بررسی شامل وزن تولد، میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، وزن شیرگیری، میانگین افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی و وزن شش ماهگی بودند. سه مدل مختلف شا...

[ 13 ] - تنوع ژنتیکی جایگاه‌های TLR4 و IL2 دخیل در سیستم ایمنی در چند نژاد مرغ بومی ایران

I   In this study, allelic polymorphism in candidate genes of TLR4 and IL2 involved in the immune system in four Iranian indigenous chickens were examined using PCR-RFLP technique. A total of 200 birds including common, West Azerbaijan, Marandi, Mazandarani indigenous chicken breeds were selected. For detection of mutation in TLR4 (257 bp) and IL2 (600 bp) genes the PCR products were digested b...

[ 14 ] - کاوش ژنومی برای ردیابی نشانه‌های انتخاب در اسب نژاد ترکمن

Abstract Selection not only increases the frequency of new-useful mutations but also remains some signals throughout the genome. Since these areas are often control economically important traits, identifying and tracking these areas is the most important issue in the animal genetics. The aim of this study was to detecting signals of selection in the genome of Turkmen horse using 70K SNP chip...

[ 15 ] - کاوش ژنومی نشانه های انتخاب در گاوهای بومی نژاد سرابی و تالشی ایران

The aim of this study was to find the footprint of selection in native Sarabi and Taleshi cattle breeds 296 cattle from two breeds were sampled and genotyped. by 40 k microarray of illumine company. 43 animals were removed because their ACR was below 0.09. Markers were filtered with minor allele frequency (MAF) equal 0.01 and Hardy-Weinberg equilibrium test (10-6). After filtering, 28782 marker...

[ 16 ] - مطالعه چند شکلی های تک نوکلئوتیدی ناحیه مجتمع عمده پذیرش بافتی مرتبط به سیستم ایمنی در مرغ های تجاری گوشتی و تخم گذار

زمینۀ مطالعه: ناحیه  مجتمع عمده پذیرش بافتی (MHC) مرغ‌ها در صفات تولیدی، پاسخ‌های ایمنی، مقاومت به بیماری‌های عفونی و روابط فیلوژنتیکی، دارای اهمیت زیادی است. هدف: این تحقیق به منظور بررسی چند­شکلی­های تک نوکلئوتیدی ناحیه ژنی MHC مرتبط به سیستم ایمنی در مرغ­های تجاری گوشتی و تخم­گذار انجام گرفت. روش‌کار: در این تحقیق یک‌صد نمونه خون از مرغ­های تجاری گوشتی و تخم­گذار اخذ و DNA­ی ژنوم...

[ 17 ] - بررسی تفاوت بیان ژن RASGRP3 در پاسخ پرنده به آنفلوانزا نسبت به پرنده‌ی سالم با استفاده از آنالیز داده‌های بیان ژن و PCR کمی

    ژن RASGRP3 یکی از ژن­هایی است که اثرگذاری آن بر پیامد آلودگی آنفلوانزا در میزبان بسیار محتمل است.  این ژن پاسخ التهابی را کاهش داده و در واقع آستانه­ای برای ممانعت از پاسخ التهابی شدید که منجر به آسیب بافت­های میزبان می­شود، تنظیم می­نماید.  به منظور بررسی دخالت این ژن در پاسخ میزبان به آنفلوانزا از آنالیز داده­های ترنسکریپتوم موجود در پایگاه­های داده­ای و سپس PCR کمی استفاده نمودی...

[ 18 ] - Detection of Lack of Function Mutation of P.R12X in SLC37A2 Locus in Montbeliarde and Holstein Cattle

The aim of this study was to identify the lack of function mutation of p.R12X affecting reproductive problems and abortion in SLC37A2 gene by PCR-SSCP and sequencing methods in Holstein and Montbeliarde cows, For this purpose, 250 blood samples (150 Holstein and 100 samples of Montbeliarde) were prepared and DNA was extracted by kit. A pair of specific primers was designed with Oligo7 software ...