فریبا رضائی طلب

گروه داخلی

[ 1 ] - جدا سازی نوموسیستیس جیرووسی ازبیماران ریوی با یا بدون نقص ایمنی ( یک مطالعه مولکولی )

مقدمه :ذات الریه نوموسیستییکی ازجدی ترین عفونت های تهدید کننده زندگی در بیماران دارای ویروس نقص ایمنی اکتسابی می باشد.هم چنین می تواند در بیماران دچار سرکوب ایمنی که تحت درمان با داروهای کاهش دهنده ایمنی هستند رخ دهد.  افراد با ایمنی سالم نیز می توانند ناقل نوموسیستیس جیرووسی باشند. هدف از این مطالعه بررسی وجود و  فراوانی نوموسیستیس جیرووسی در بیماران ریوی بود. روش کار:در این مطالعه توصیفی مقطع...

[ 2 ] - مقایسه اثرات داروی لاموتریژین و لویتراستام و داروهای لاموتریژین و الپروات سدیم در بیماران مبتلا به اپی لپسی

مقدمه تشنج یک اختلال در عملکرد فیزیولوژیک نورون های کورتیکال مغز است که اغلب مزمن بوده و نیاز به درمان طولانی دارد. هر چه داروی انتخابی در درمان تشنج موثرتر بوده وعوارض کمتری داشته باشد، مفیدتر است. بنابراین در این مطالعه سعی شده که مقایسه اثر داروی لوتیراستام با داروی والپروات سدیم به صورت اضافه درمانی در کنترل تشنجات در بیماران صرعی پرداخته شود. روش کار در این مطالعه کوهرت ( هم گروهی) 200 بیم...

[ 3 ] - معرفی نوجوان مبتلا به آپنه خواب با تظاهرات روان پزشکی

مقدمه  سندرم وقفه تنفسی خواب با دوره های مکرر قطع یا کاهش جریان هوای تنفسی در طول خواب مشخص میشود و می تواند با نشانه های روان پزشکی همراه باشد. معرفی بیمار دختر 18 ساله  با تشخیص افسردگی و به علت دو بار اقدام به خودکشی در بیمارستان روان پزشکی بستری شد. به علت عدم پاسخ دارویی ، تحت درمان با شوک الکتریکی قرار گرفت. معاینه، چاقی شدید و هیپرتروفی آدنوییدها نشان داد. جهت بیمار پلی سومنوگرافی انجام ...

[ 4 ] - بررسی سردرد در بیماران مبتلا به سندرم وقفه تنفسی خواب تشخیص داده شده در آزمایشگاه خواب بیمارستان ابن سینا مشهد

مقدمه :  سندرم وقفه تنفسی خواب، یک اختلال نسبتا شایع وابسته به خواب است که با دوره های مکرر انسداد گذرای راههای هوایی طی خواب مشخص میشود. علائم اصلی ، خروپف با صدای بلند و خواب آلودگی روزانه است ولی طیفی از شکایات بالینی شامل سردردهای صبحگاهی، اضطراب و افسردگی  ممکن است این بیماران را نزد پزشک بکشاند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط  سردرد  با  سندرم وقفه تنفسی خواب می باشد. روش کار:  در این مط...

[ 5 ] - انتخاب و مقایسة عملکرد ویژگی‌های بهینة استخراج‌شده از سیگنال گفتار برای تشخیص خودکار بیماری پارکینسون

در سال‌های اخیر، محققین تلاش‌های زیادی برای تشخیص بیماری پارکینسون از طریق یافتن ارتباط آن با سیگنال گفتار افراد انجام داده‌اند. همچنین پژوهش‌هایی در تعیین شدت بیماری و ارتباط آن با اختلالات صوتی انجام شده است. هدف این مقاله، ارزیابی و مقایسة توانایی دسته‌ ویژگی‌های مختلف استخراجی‌ از سیگنال گفتار، در تشخیص بیماری پارکینسون است. برای این منظور، 12 دسته ویژگی از سیگنال گفتار ارزیابی شده‌‌اند، تح...

[ 6 ] - Sleep Overlap Syndrome

Overlap syndrome, which is known as the coexistence of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and obstructive sleep apnea (OSA), was first defined by Flenley. Although it can refer to concomitant occurrence of any of the pulmonary diseases and OSA, overlap syndrome is commonly considered as the coexistence of OSA and COPD. This disease has unique adverse health consequences distinct from ...

[ 7 ] - O 18: Autoimmune Dementia

Dementia is defined as significant acquired cognitive impairment in one or more cognitive domains that represents a significant decline from previous baseline and interferes with independence in daily activities. Autoimmune dementia is a term that has been used to describe a steroid-responsive autoimmune disorder characterized by a rapidly progressive dementia with a fluctuating course. Even co...

[ 8 ] - Comparing the Effects of Training Based on Continuous Care Model and Telehealth on Quality of Sleep in Pregnant Women

Background: Quality of sleep disorder is a common problem during pregnancy. Training based on continuous care model and telehealth has improved the quality of health care and may also ameliorate quality of sleep. Aim: The present study was conducted to compare the effects of training on the quality of sleep in pregnant women on the basis of continuous care model and telehealth. Method: This thr...

[ 9 ] - ارتباط شدت بی‌خوابی با رضایت زناشویی در زنان باردار

زمینه و هدف: تغییراتی‌که در دوران بارداری ایجاد می‌شود؛ به‌طور قطع سبب تغییر در روابط زناشویی زنان می‌گردد. یکی از تغییرات دوران بارداری، تغییر در الگوی خواب و بی‌خوابی است، اما آیا اینکه بین رضایت زناشویی در دوران بارداری و بی‌خوابی رابطه‌ای وجود دارد، یا خیر؟ مشخص نیست. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط شدت بی‌خوابی با رضایت زناشویی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد ا...

[ 10 ] - Factors Affecting Patients’ Adherence to Continuous Positive Airway Pressure Therapy for Obstructive Sleep Apnea Disorder: A Multi-Method Approach

Background: Continuous positive airway pressure (CPAP) is the gold standard therapy for treating obstructive sleep apnea (OSA) disorder. However, patients’ adherence to its regular use is poor. The present study aimed to determine the adherence rate to CPAP therapy by identifying factors affecting its regular use and its associated problems and discomforts among a sample population in Mashhad (...