محسن فروغی پور

دانشیار گروه مغزو اعصاب، ‌دانشگاه‌علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - سیستم خبره فازی تشخیص سردردهای شایع دارای علائم تقریبا یکسان

مقدمه سردرد یکی از شایع ترین شکایت‌ها در جامعه امروزی است. برای درمان انواع سردرد، اولین قدم تشخیص دادن نوع سردرد است. هدف از این پژوهش این است که با استفاده از منطق فازی و سیستم‌های فازی، به افتراق و تشخیص سردردهای شایع پرداخت. روش کار این مطالعه از نوع همبستگی می باشدو از سال 1393-1395 در مطب متخصص نورولوژی انجام شده است.با استفاده از منطق فازی، سیستم خبره ای برای تشخیص انواع سردرد ارائه شده ...

[ 2 ] - بررسی میزان ناتوانی(EDSS)و عوارض کبدی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس تحت درمان با رسیژن و بتافرون و مقایسه این دو گروه با هم

مقدمه  مولتیپل اسکلروزیس از بیماری های شایع و مزمنی است که سیستم عصبی مرکزی را درگیر می کند. در حال حاضر ربیف در پیشگیری از حملات استفاده می گردد. رسیژن نام ایرانی داروی ربیف است که در کنترل بیماری MS به کار می رود. با توجه به اینکه مدت کوتاهی است رسیژن به بازار دارویی ایران وارد شده است و عملا جایگزین نوع آمریکایی ربیف شده است هنوز مطالعه ای جامع و دقیق بر اثرات درمانی آن و عوارض کبدی انجام نش...

[ 3 ] - بررسی سردرد در بیماران مبتلا به سندرم وقفه تنفسی خواب تشخیص داده شده در آزمایشگاه خواب بیمارستان ابن سینا مشهد

مقدمه :  سندرم وقفه تنفسی خواب، یک اختلال نسبتا شایع وابسته به خواب است که با دوره های مکرر انسداد گذرای راههای هوایی طی خواب مشخص میشود. علائم اصلی ، خروپف با صدای بلند و خواب آلودگی روزانه است ولی طیفی از شکایات بالینی شامل سردردهای صبحگاهی، اضطراب و افسردگی  ممکن است این بیماران را نزد پزشک بکشاند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط  سردرد  با  سندرم وقفه تنفسی خواب می باشد. روش کار:  در این مط...

[ 4 ] - بررسی تاثیر دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی (دور و نزدیک) بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقدمه هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سه نوع دستورالعمل توجه درونی، بیرونی نزدیک و بیرونی دور بر اکتساب و یادگیری تکلیف تعادلی بیماران مبتلا به ام اس است. روش کار این مطالعه توصیفی و نیمه تجربی در سال 1390 در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. نمونه آماری در این مطالعه30 بیمار مبتلا به ام اس بود که به شیوه تصادفی از بین بیماران مبتلا به ام اس شهر مشهد انتخاب شدند و به همین روش نمونه‌ها به سه گ...

[ 5 ] - بررسی یافته های پتانسیل برانگیخته بینائی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مقدمه مالتیپل اسکلروزیس یکی از بیما ریهای شایع نورولوژیک می باشد که به دلیل تنوع علائم ، دوره های عود و بهبودی حملات و پیشرفت آنها و بالاخره طیف سنی بیماران که اغلب جوانا ن فعـال و کارآمـد مـی بـا شـند، از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. التهاب عصب بینائی در این بیماری شایع است و پتا نسیل برانگیختـه بینـائی در اکثریت بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس که دارای التهاب عصب بینائی هـستند، غیـر طبیعـی...

[ 6 ] - مقایسه اثرات درمانی اکسی بوتینین و دتروزیتول بر اختلالات ادراری در هشتاد بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری مزمن و شایع سیستم عصبی مرکزی است که عمدتاً در بالغین جوان و به خصوص در جنس مونث بروز می کند. یکی از عوارض آن اختلالات ادراری می باشد که تشخیص و درمان آن در بهبود کیفیت زندگی بیماران اهمیت شایانی دارد.   هدف از این مطالعه بررسی فراوانی اختلالات ادراری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و مقایسه اثرات درمانی و عوارض جانبی دو داروی اکسی بوتینین (داروی مرسو...

[ 7 ] - تظاهرات عصبی و روانشناختی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیک

مقدمه: بیماری لوپوس اریتماتو سیستمیک یک بیماری خود ایمنی سیستمیک است که علت آن ناشناخته است. این بیماری تظاهرات کلینیـکی متعددی دارد. از اختلالات عمده و شدیدی که در این بیماری ممکن است پدیدار شود،اختلالات عصبی وروانشناختی است. با توجه به اهمیت تظاهرات عصبی، نیاز به بررسی زود هنگام و درمانهای جدی است. هدف این تحقیق بررسی تظاهرات عصبی روانی بیماران مبتلا به لوپوس بوده است. روش کار: این تحقیق، تو...

[ 8 ] - عارضه پارکینسون ناشی ازداروهای روانگردان در بیماران اسکیزوفرن

مقدمه: داروهای روانگردان بخش مهمی از درمان بیماران را در روانپزشکی شامل می شوند.اما عوارض جانبی همانند پارکینسونیسم دارویی، مشکلات فراوانی به وجود آورده که از علل عمده قطع درمان از سوی بیماران است. هدف از این مطالعه بررسی عارضه پارکینسیون در بیماران مبتلا به اسکیزوفرن که داروهای روانگردان استفاده می کنند بوده است. روش کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرن در سال 1378 در ب...

[ 9 ] - بررسی تأثیر اضافه کردن لیزر کم توان به درمان دارویی در بیماران مبتلا به سندرم سوزش دهان: کارآزمایی بالینی تصادفی

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر اضافه کردن تابش لیزر کم توان به درمان دارویی در بیماران مبتلا به سندرم سوزش دهان (BMS) بود. مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی یک سویه کور، تعداد 20 بیمار (17 زن و 3  مرد) مبتلا به BMS انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در تمام بیماران، درمان دارویی با سیتالوپرام تجویز شد. در گروه تجربی، تابش با لیزر کم توان InGaAlP (nm660، mW 200، J/c...

[ 10 ] - Methamphetamine Related Radiculopathy: Case Series and Review of Literature

Background: Peripheral nervous injury and neuromuscular complications from methamphetamine abuse has not been reported. The mechanism is not yet identified. Methods: Eight patients with lower extremity weakness following methamphetamine abuse were reported during December 2009 to May 2010. Results: Patients presented with lower extremity weakness. All patients were co-abusers of methamphetami...

[ 11 ] - Efficacy of combination therapy of Methotrexate and Vitamin A in low risk gestational trophoblastic neoplasia treatment

Introduction: Methotrexate as a single agent chemotherapy in most women with low risk gestational trophoblastic neoplasia (GTN) has been associated with high treatment rate. Combination of methotrexate with Vitamin A due to reduced number of chemotherapy regime courses is one of the treatment options for patients with low-risk GTN. Therefore, this study was performed with aim to determine the e...

[ 12 ] - Efficacy of combination therapy of Methotrexate and Vitamin A in low risk gestational trophoblastic neoplasia treatment

Introduction: Methotrexate as a single agent chemotherapy in most women with low risk gestational trophoblastic neoplasia (GTN) has been associated with high treatment rate. Combination of methotrexate with Vitamin A due to reduced number of chemotherapy regime courses is one of the treatment options for patients with low-risk GTN. Therefore, this study was performed with aim to determine the e...

[ 13 ] - O22: Principles of Treatment in Neuro-Inflammation Disorders

Treating Central Nervous System (CNS) neuro-inflammational disorders is of great importance. A key aspect of this treatment includes regulation of Cell-Mediated and humoral immune systems. Previous treatment mostly consisted of systemic immunosuppressive drugs. In addition to having adverse side effects, these drugs were also inefficient, such as methotrexate- Cyclophosphamide-Azathioprine. Rec...

[ 14 ] - The Visuospatial Episodic Memory in Persian-speaking Patients with Multiple Sclerosis

Background and purpose: Memory dysfunction is one the most common challenges of patients with Multiple Sclerosis (MS). Memory has a major role in daily life and influences social communication of individuals. The aim of this research was to investigate the function of nonverbal episodic memory in Persian speaker patients with MS. Materials and methods: In this cross-sectional study, 46 patient...

[ 15 ] - Midwifery Students' Satisfaction with Logbook as a Clinical Assessment Means in Mashhad University of Medical Sciences, 2010

Introduction: Although the majority of student assessments in medical sciences relates to their clinical competencies, adopting an assessment method which fulfills students’ satisfaction has always been a great challenge. In recent years logbooks have been used in the clinical evaluation of midwifery students in Mashhad University of Medical Sciences. So, the present study determines students' ...