جمشید یزدانی چراتی

استادیار/ گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

[ 1 ] - بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کهیر مزمن

مقدمه : هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات کهیر مزمن بر کیفیت زندگی در افراد مراجعه کننده به کلینیک های آلرژیک طوبی و بوعلی سینا ساری می باشد. روش کار: این مطالعه توصیفی در سال 1388-1391 در کلینیک های آلرژی طوبی و بوعلی سینا شهر ساری انجام شد. پرسشنامه استاندارد مربوطه بر اساس اندکس کیفیت زندگی درماتولوژی (DLQI) انتخاب شده که حاوی مشخصات دموگرافیک، مشخصات بیماری و سوالات مختلف مربوط به کهیر مزمن ب...

[ 2 ] - Effectiveness of Vitamin D Supplement Therapy in Chronic Stable Schizophrenic Male Patients: A Randomized Controlled Trial

In this study, the aim was to determine whether adding vitamin D to the standard therapeutic regimen of schizophrenic male patients with inadequate vitamin D status could improve some aspects of the symptom burden or not. This study was an open parallel label randomized clinical trial. Eighty patients with chronic stable schizophrenia with residual symptoms and Vitamin D deficiency were recruit...

[ 3 ] - Correlation Between Sun Protection Factor and Antioxidant Activity, Phenol and Flavonoid Contents of Some Medicinal Plants

Long exposure of UV radiation increases risk of skin diseases such as cancer and photoallergic reactions. UV-B (280-320 nm) radiation is mainly responsible for inducing skin problems. Skin protection is a suitable method in the fight against ultraviolet radiation induced damage. Various synthetic agents have been used as photo protective but because of their potential toxicity in humans, they h...

[ 4 ] - Effectiveness of Vitamin D Supplement Therapy in Chronic Stable Schizophrenic Male Patients: A Randomized Controlled Trial

In this study, the aim was to determine whether adding vitamin D to the standard therapeutic regimen of schizophrenic male patients with inadequate vitamin D status could improve some aspects of the symptom burden or not. This study was an open parallel label randomized clinical trial. Eighty patients with chronic stable schizophrenia with residual symptoms and Vitamin D deficiency were recruit...

[ 5 ] - Correlation Between Sun Protection Factor and Antioxidant Activity, Phenol and Flavonoid Contents of Some Medicinal Plants

Long exposure of UV radiation increases risk of skin diseases such as cancer and photoallergic reactions. UV-B (280-320 nm) radiation is mainly responsible for inducing skin problems. Skin protection is a suitable method in the fight against ultraviolet radiation induced damage. Various synthetic agents have been used as photo protective but because of their potential toxicity in humans, they h...

[ 6 ] - رابطه منبع کنترل و مذهبی بودن با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1389

    Background and Purpose: The mental health is one of the pillars of health, especially in effective and constructive classes in a society. The essential dynamics, development and promotion of the society are due to mental health. We consider religion as a means that relate us to a higher and eternal power that is God. It can be a very strong psychological support. The purpose ...

[ 7 ] - پیروی از رفتارهای سنتی بعد از زایمان و برخی عوامل مرتبط با آن در شهرستان گنبدکاووس

سابقه و هدف: مادران دوران زایمان و پس از آن را در زمینه فرهنگی خاص خود، یعنی آداب و رسوم، باورهای فرهنگی، مذهبی و ارزش‌های رایج حاکم بر جامعه تجربه می‌کنند. هدف از این مطالعه تعیین رفتارهای سنتی بعد زایمان و تأثیر مؤلفه‌های دموگرافیک، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی بر انجام آن است. مواد و روش‌ها: مطالعۀ حاضر از نوع توصیفی بوده که در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان گنبد کاووس دو م...

[ 8 ] - The Investigate Factors on Screening of the Breast Cancer Based on PEN-3 Model in Iranian Northern Women

Introduction: As much as the women`s behavior for the premature diagnosis of the breast cancer is affected by the cultural and social factors, the purpose of this study is to investigate factors associated with screening accordance with the model PEN-3. Materials and Methods: The present study was cross-sectional. The samples studied were women above 20 years and the sample size was 1416 peo...

[ 9 ] - مقایسۀ اثر طب فشاری با طب فشاری و روغن والرین بر رضایت از خواب و ضربان قلب در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد: یک مطالعۀ کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده

Introduction: The aim of this study was to compare the effect of acupressure and valerian oil on sleep satisfaction, heart rate and Heart Rate Variability in patients with acute coronary syndrome. Methods: This study is a clinical trial on 90 patients with acute coronary syndrome. Samples of the population selected of Sample available then randomly assigned in each group. The group of acupress...

[ 10 ] - بررسی تظاهرات پوستی و بیماری های عفونی همراه در بیماران مبتلا به هپاتیت های ویروسی بستری شده در یک بیمارستان ارجاعی در شمال ایران

Background and purpose: Viral hepatitis is a systemic infection that mainly affects the liver. We studied the prevalence of skin lesions and infectious diseases including hepatitis A and B virus infection in patients attending Qaemshahr Razi Teaching Hospital, Iran 2013-2015. Materials and methods: In this retrospective descriptive study, records of patients diagnosed with hepatitis were inv...

[ 11 ] - بررسی میزان آگاهی نوجوانان دختر از بهداشت باروری و تمایل به ارتباط با مادران در این خصوص

Background and purpose: Adolescent-mothers communication about reproductive health is one of the strategies that could decrease youth risky behaviors. This study aimed to find out the desire for communication, its level and content between adolescents and their mothers on reproductive health. Materials and methods: In a descriptive study, 655 high school girls in Mazandaran, Iran were select...

[ 12 ] - ارزیابی مدل های پارامتریک و نیمه پارامتریک در تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان معده

Background and purpose: One of the most common methods used to estimate the effects of explanatory variables on survival time, is Cox semi parametric model. However, under certain circumstances, accelerated failure time parametric models are superior to the Cox model. The purpose of this study was to assess the efficiency of parametric and semi-parametric models in survival analysis of patients...

[ 13 ] - به کارگیری بیز تجربی در تهیه نقشه جغرافیایی بروز بیماری سل در استان مازندران طی سال‌های 90-1384

Background and purpose: Due to the increasing information about illnesses and deaths, classified map is of appropriate methods for analyzing this type of data. Standardized infection rates are commonly used in disease mapping but had many defects. This study aimed to compare the Poisson regression models and empirical Bayes models to prepare geographical map of tuberculosis incidence in Mazanda...

[ 14 ] - تعیین عوامل مؤثر بر خطر فوت ناشی از تصادفات جاده‌ای استان مازندران با استفاده از مدل مخاطرات متناسب کاکس

Background and purpose: Nowadays one of the major problems around the world is traffic accidents and its consequences. Annually, 25 to 27 thousands of people lose their lives in motor vehicle accidents in Iran. This study aimed to investigate the effective factors on death caused by road accidents. Materials and methods: Information of deceased persons during the years 2009 to 2000 in suburban...

[ 15 ] - بررسی رابطه مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و فن‌آوری اطلاعات در پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1391

Background and purpose: Today, most organizations have recognized the value of their invisible assets and seek multiple methods to use them efficiently. One of these invisible assets is knowledge and knowledge management is a process of creating value from knowledge implementation. Execution of knowledge management requires paying attention to important factors such as organizational culture a...

[ 16 ] - بکارگیری تحلیل بقاء در برآورد طول عمر بیماران مبتلا به سرطان معده

Background and purpose: Due to the difficulty of diagnosis, esophageal and gastric cancers have a special position in Mazandaran Province. Ïn this province, gastric cancer is considered to be one the most important causes of mortality therefore, this study was conducted to investigate the survival of patients with gastric cancer in Mazandaran. Materials and methods: Ïn this historical Çoho...

[ 17 ] - بررسی الگوی جغرافیایی و دموگرافیک مرگ و میر ناشی از سرطان معده در استان مازندران در سال های 1384-1380

Background and purpose Stomach cancer is the 2nd cause of mortality in the world and one of the most important causes of mortality in Mazandaran Province. Therefore, this study was designed to explain geographical and demographic patterns of mortality caused by stomach cancer in Mazandaran province and to identify the high-risk areas. Materials and methods: Â descriptive study was conducte...

[ 18 ] - همسرآزاری طی دوران بارداری در استان مازندران (90-1389)

زمینه و هدف : بارداری نه‌تنها سبب کاهش یا توقف خشونت علیه زنان نمی‌شود؛ بلکه حتی می‌تواند سبب شروع یا تشدید آن گردد. این مطالعه به منظور تعیین انواع همسرآزاری طی دوران بارداری در استان مازندران انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی - تحلیلی به عنوان بخشی از یک مطالعه کوهورت آینده‌نگر روی 1500 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان مازندران از بهمن 1389 تا شهریور 1390 انجام گردی...

[ 19 ] - معادلات برآورد تعمیم یافته و کاربرد آن در تحلیل داده های کولیک شیرخوارگی

Introdiuction and objective: Many Studies about Epidemiology and medical sciences that measured desired outcome at frequently individuals over times are done based on a longitudinal design. the features of a data set is repeated observes . For this reason , requirement of independence observation in longitudinal data is violated that causes this kind of data needs the specific statistical metho...

[ 20 ] - The Study of Epidemiology of Tuberculosis in Bane (Kurdistan) between 2003 and 2010

Background and purpose: Tuberculosis is a bacterial infection that is commonly caused by Mycobacterium Tuberculosis. As Kurdistan province is close to Iraq (risky due to political instability in recent years), the Bane city had high interaction with Iraq, so the aim of this study was to evaluate the prevalence of tuberculosis in Bane (Kurdistan) between 2003 and 2010. Materials and Methods: Thi...

[ 21 ] - بررسی ارکان تفویض اختیار و ارتباط آن با رضایت شغلی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی

سابقه و هدف: دستیابی به مرتبه ای از شکوفایی، آرزوی هر انسانی است. در دنیای امروز آنچه که بخشی از دقت، بودجه و توجه صاحب نظران را به خود اختصاص داده است توجه به کرامت انسانی در سازمان ها است. اثرات این توجه افزایش بهره وری در سازمان و رضایت شغلی کارکنان را بدنبال خواهد داشت. تعلق خاطر کارکنان ،آنان را وادار به تلاش بیشتر و مشارکت در فعالیت ها می نماید و جدیت و مسئولیت پذیری را بدنبال خواهد داشت....

[ 22 ] - اپیدمیولوژی سل در استان لرستان طی سال‌های 87-1381

Background & Objectives: Tuberculosis (TB) is one of the major infectious diseases in Iran and has pulmonary and extra-pulmonary manifestations. Considering the differences in the distribution of the cases across different regions, we decided to study the geographical distribution, epidemiologic characteristics, and disease pattern in Lorestan. Methods: This ecologic (descriptive analytical) su...

[ 23 ] - مقایسه تاثیر اریترومایسین و عصاره زنجبیل بر میزان حجم باقیمانده معده بیماران دارای دستور گاواژ در بخش مراقبت های ویژه

سابقه و هدف: حجم باقیمانده معده به عنوان یک پارامتر مهم برای تخلیه معده و تحمل تغذیه در نظر گرفته می شود. این حجم قبل از هر بار تغذیه اندازه گیری می شود و تاثیر مستقیمی روی حجم و زمان تغذیه بعدی دارد. یکی از گیاهان دارویی موثر بر سرعت تخلیه معده زنجبیل است.، این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر اریترومایسین و عصاره زنجبیل بر حجم باقیمانده معده در بیماران دارای دستور گاواژ در بخش مراقبت های ویژه انجام...

[ 24 ] - بررسی ارکان تفویض اختیار و ارتباط آن با رضایت شغلی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی

سابقه و هدف: دستیابی به مرتبه ای از شکوفایی، آرزوی هر انسانی است. در دنیای امروز آنچه که بخشی از دقت، بودجه و توجه صاحب نظران را به خود اختصاص داده است توجه به کرامت انسانی در سازمان ها است. اثرات این  توجه  افزایش بهره وری در سازمان و رضایت شغلی کارکنان را بدنبال خواهد داشت. تعلق خاطر کارکنان ،آنان را وادار به تلاش بیشتر و مشارکت در فعالیت ها می نماید و جدیت و مسئولیت پذیری را بدنبال خواهد داش...

[ 25 ] - Comparing the Factors Associated with Selecting Normal Vaginal Delivery or Caesarian Section in Nulliparous Women

Background and purpose: One of the major risk factors for the health of mother and child is cesarean section (CS) without medical reasons. This study aimed at addressing the causes associated with selecting delivery method in nulliparous women. Materials and methods: A descriptive comparative study was performed in which the research population included all nulliparous women attending a health...

[ 26 ] - Comparing Marginal Fit and Marginal Gap between Sholder Bevel and 135° Finish Line Designs in Posterior Metal Ceramic Restoration Crowns

Background and purpose: One of the major challenges for dentists is providing the patients with a crown of appropriate marginal fit and marginal gap. Preparation of a 135° finish line has some advantages such as technical ease and appropriate finish line record. Nevertheless, few studies investigated this type of finish line. The current study aimed at comparing marginal fit and marginal gap in...

[ 27 ] - Factors Affecting Hospital Length of Stay Using Mixed Poisson Regression Models

Background and purpose: Modeling of Hospital Length of Stay (LOS) is of great importance in healthcare systems, but there is paucity of information on this issue in Iran. The aim of this study was to identify the optimal model among different mixed poisson distributions in modeling the LOS and effective factors. Materials and methods: In this cross-sectional study, we studied 1256 records, inc...

نویسندگان همکار

وفائی نژاد, محمد 31

Fatemeh Sheikhmoonesi 2

Habibollah Alinia 2

Mehran Zarghami 2

Mona Moshayedi 2

Narjes Hendoiee 2

Rahil Azadbakht 2

Romina Hamzehpour 2

Samineh Fattahi 2

Shahram Ala 2

Shima Mamashli 2

Zahra Kashi 2

Mahdieh Ghaffarloo 2

Majid Saeedi 2

Masoumeh Khalili 2

Mohammad Ali Ebrahimzadeh 2

Reza Enayatifard 2

هاشمی امره ائی, میترا  2

آزیتا صدوق 1

جواد غفاری 1

حسینی, حمزه 1

نقیبی, ابوالحسن 1

Ali Montazeri 1

Davood Shojaizadeh 1

Mahmood Moosazadeh 1

Seyed Abolhassan Naghibi 1

باقری نسامی, معصومه 1

حیدری گرجی, محمد علی 1

رضایی, سمیه 1

پوراسماعیل, زهرا 1

گلی, شهربانو 1

آهنگرکانی, فاطمه 1

بابامحمودی, فرهنگ 1

جامعی, میر محسن 1

حق شناس, محمدرضا 1

رحمت پور رکنی, قاسم 1

عمادی, سید ناصر 1

احمدی باصری, الهام  1

تاتاری, مریم 1

روحانی زاده, حامد 1

کرمی, حسن 1

زمانی کوتنائی, زهره 1

امری مله, پرویز 1

باقری نسامی, معصومه 1

شروفی, سید افشین 1

میرشعبانی, سیده زهرا 1

زمانی کوتنایی, زهره 1

Faraji Lamouki, Hossein 1

Hassanzadeh, Hamideh 1

Khatty Dizabadi, Freshteh 1

Ebrahimi Saravi, Mohammad 1

Jannati, Pooya 1

Khaki, Nasrin 1

Bamdadian, Tahmineh  1

Cheperli, Sahar  1

Sobouti, Farhad  1

Shabankhani, Bijan 1

Fayyaz Movaghar, Afshin  1

Zamane, Farzane  1