محسن رضاییان

استاد گروه آموزشی پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات محیط کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

[ 1 ] - بررسی میزان شیوع دیابت بارداری در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نامه به سردبیر ما با علاقه فراوان مقاله "بررسی میزان شیوع دیابت بارداری در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز" منتشر شده در شماره اسفند 1391 را مطالعه کردیم (1). در این مطالعه، پس از بررسی 21 مقاله مرتبط، نشان داده شد که میزان شیوع دیابت بارداری در ایران در مجموع 9/4% می‌باشد. نویسندگان محترم مقاله همچنین نتیجه‌گیری کردند که "شیوع دیابت بارداری در ایران نسبتاً بالا نمی‌باشد، ولی با توجه به...

[ 2 ] - Validity and Reliability of the Preventing Hookah Smoking (PHS) Questionnaire in Adolescents based on the Protection Motivation Theory

Background: Considering the importance of preventing smoking hookah in adolescents and the lack of a standard questionnaire in this field, this study aimed to develop and validate a Persian Preventing Hookah Smoking (PHS) Questionnaire in adolescents based on the Protection Motivation Theory. Materials and Methods: After conducting focus groups discussion, reviewing the literature and scientifi...

[ 3 ] - An Introdtion to Pitorial Essay

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هفدهم، مرداد 1397، 393-394       مقدمه‌ای بر مقالات تصویری An Introdtion to Pitorial Essay   محسن رضائیان[1]،[2]   مقالات تصویری یکی از انواع مقالات آموزشی در علوم سلامت است که در آن، نویسندگان سعی می‌کنند با بهره‌گیری از تصاویر فراوانی که استانداردهای لازم آموزشی را داشته باشند، پیرامون یک موضوع خاص،...

[ 4 ] - مقدمه‌ای بر مرور مفهومی

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هفدهم، تیر 1397، 292-291     مقدمه‌ای بر مرور مفهومی   An Introduction to Scoping Review   محسن رضائیان[1]،[2]   در سخن سردبیری آبان ماه سال 1396 مجله دانشگاه به انواع مقالات مروری و شیوه‌ی نگارش آن‌ها پرداختیم. در آن مقاله به سه دسته اصلی از مقالات مروری یعنی مروری سنتی، مروری نظام‌مند و فرا تحلیل‌ها...

[ 5 ] - بررسی فراوانی خوددرمانی در دانشجویان پزشکی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۵

Background and Objectives: Self-medication as one of the major health-social issues can cause many problems for the individual and society. Considering the increasing prevalence of drug abuse in the community, especially among young people, the present study aimed to determine the frequency of self- medication in medical students studying at Rafsanjan University of Medical Sciences in 2016. ...

[ 6 ] - پنج سال پس از طغیان بزرگ مسمومیت با الکل متانول در رفسنجان

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هفدهم، اردیبشهت 1397، 186-185   پنج سال پس از طغیان بزرگ مسمومیت با الکل متانول در رفسنجان Five Years after methanol mass poisoning outbreak in Rafsanjan   محسن رضائیان[1]،[2]   در خردادماه سال 1392 مصادف با ماه می‌سال 2013 میلادی یک طغیان (outbreak) بزرگ ناشی از مسمومیت با الکل متانول در شهر رفسنجان رخ داد. هدف ...

[ 7 ] - دستورالعمل‌هایی برای استفاده از نرم‌افزار آموزشی پاورپوینت در آموزش علوم سلامت

  The valuable PowerPoint software if apply correctly would be able to revolutionized learning process. The aim of the present article is therefore to provide some basic guidelines for using this software in teaching biomedical sciences. Key words: PowerPoint, Teaching, Biomedical sciences  

[ 9 ] - فهرست سؤالات مربوط به اخلاق انتشار

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هفدهم، فروردین 1397، 2-1         فهرست سؤالات مربوط به اخلاق انتشار   Publication ethics checklist     محسن رضائیان[1]،[2]     اخیراً Sengupta و Honavar در مقاله خود تحت عنوان " اخلاق انتشار"، فهرست سؤالاتی را معرفی کرده‌اند که نویسندگان می‌توانند قبل از ارسال مقاله خو...

[ 10 ] - نگاهی انتقادی به گزارش سازمان بهداشت جهانی پیرامون پیشگیری از خودکشی

  Background and Objectives: Suicide is a vast public health problem all over the world. Therefore, all countries need to design efficient strategic programs in order to deal with this phenomenon. The report of the World Health Organization entitled “Preventing suicide: a global imperative”, which has been published in 2014, can significantly help countries to design such prog...

[ 11 ] - انتشار پیشین

  اخیراً برای یکی از نویسندگان محترم مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان این سؤال مطرح شده بود که آیا می‌تواند اصل مقاله خود را که قبلاً در یک همایش ارائه نموده برای چاپ به مجله دانشگاه نیز ارسال نماید؟ پاسخ به این سؤال مستلزم در نظر گرفتن چند نکته است که طرح آنها می‌تواند برای همه خوانندگان و نویسندگان فرهیخته مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مفید باشد. بنابراین، در این سخن سردبیری به شر...

[ 12 ] - بررسی رفتار خودکشی در نیروهای نظامی ایرانی: یک مطالعه مروری منظم

  Background and Objectives: Suicide is a phenomenon that is common among young people and is divided into different types. Self-mutilation is a part of suicide behavior and is a major problem among the military forces, especially the soldiers. This systematic review aimed to assess the prevalence of suicidal behavior in Iranian military forces. Materials and Methods: The present review ...

[ 13 ] - انتشار مشترک

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره شانزدهم، دی 1396، 900-899   انتشار مشترک Joint Publication   محسن رضائیان[1]،[2]   در سخنان سردبیری شماره‌های پیشین درباره شیوه‌های گوناگون انتشار، مطالبی به رشته تحریر در آمده است [4-1]. در یکی از این سخنان، به موضوع انتشار همزمان یک مقاله در بیش از یک نشریه اشاره شد. بر اساس موازین اخلاق انتشار، نویسندگان از ان...

[ 14 ] - بررسی اپیدمیولوژیک وضعیت بیماران مبتلا بهHIV/AIDS تحت پوشش مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری شهر بندرعباس در سال‌های 1384 تا 1394

  Background and Objectives: The epidemic Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and Human Immunodeficiency Virus (HIV) is the most serious public health threat in the world now. HIV affects the human immune system and causes damage of catching opportunistic infections. The epidemic pattern of the disease is strongly dependent on high risk behaviors as a major factor in the community....

[ 15 ] - به کدام مجله، مقاله خود را ارسال کنیم؟

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره شانزدهم، آذر 1396، 806-805   به کدام مجله، مقاله خود را ارسال کنیم؟ To What Journal We Should Submit Our Manuscript?   محسن رضائیان[1]،[2]   یکی از سؤالات مهمی که محققین به هنگام نگارش مقاله خود با آن روبرو می‌شوند، این است که: " مقاله خود را به کدام مجله باید ارسال نمایند؟ [3-1]" برای پاسخگویی به این س...

[ 16 ] - مروری روایی بر اپیدمیولوژی مذهب با تأکید بر رفتار خودکشی

 Religion can be considered as a belief and behavioral system that shape do and do not do issues of life. Furthermore, religion rituals determine fundamental human moments including birth, puberty, marriage and death and as a result, religion has a significant impact on human life within communities. The chief aim of the present article is to investigate the substantial effects of religion...

[ 17 ] - نگارش مقالات مروری برای نشریه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

   سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره شانزدهم، آبان 1396، 702-701         نگارش مقالات مروری برای نشریه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Writing Review Articles for JRUMS   محسن رضائیان[1]،[2]     مقالات مروری که به جمع‌بندی شواهد موجود پیرامون یک موضوع خاص می‌پردازند، در افزایش دانش بشری به ویژه در حوزه سلامت، از اهمیت...

[ 18 ] - چند نمونه مورد نیاز است؟

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره شانزدهم، مهر 1396، 592-591         چند نمونه مورد نیاز است؟     How many samples are needed?   محسن رضائیان[1]،[2]     به هنگام طراحی مطالعات پژوهشی در حوزه سلامت، یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که مطرح می‌گردد این است که به چند نمونه احتیاج است تا بتوان به سؤال تحت مطالعه و یا فرضیه ...

[ 19 ] - گزارشی از بیست و نهمین کنگره انجمن بین‌المللی برای پیشگیری از خودکشی

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره شانزدهم، شهریور 1396، 492-491     گزارشی از بیست و نهمین کنگره انجمن بین‌المللی برای پیشگیری از خودکشی   A Report from the 29th World Congress of the International Association for Suicide Prevention (Iasp) محسن رضائیان[1]،[2]   بیست و نهمین کنگره انجمن بین المللی برای پیشگیری از خودکشی از تاریخ 18 تا 22 ژول...

[ 20 ] - رفتار خودکشی غیرکشنده و مشخصات مرتبط با آن در دانشجویان کشورهای با اکثریت مسلمان: گزارشی از یک طرح پژوهشی بین‌المللی در حال انجام در ایران

Suicide is one of the important public health problems especially within youth population of the world. Previous studies have shown that deliberate self harm has higher frequency among youth population within Muslim countries. Whilst Islam condemns suicide it is not clear that why youth Muslims commit more deliberate self harm compared with youths from other religions. Therefore, an internation...

[ 21 ] - معرفی آزمون‌های آماری برای مقایسه یک پیامد در بین دو گروه

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره شانزدهم، مرداد 1396، 394-393     معرفی آزمون‌های آماری برای مقایسه یک پیامد در بین دو گروه   Introducing the Statistical Tests for Comparing an Outcome between two Groups   محسن رضائیان[1]،[2]   در سخن سردبیری یکی از شماره‌های پیشین مجله دانشگاه، به موضوع بسیار مهم "باز پس‌گیری مقالات منتشر شده ب...

[ 22 ] - انتشار پروتکل کارآزمایی‌ها توسط نشریه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره شانزدهم، تیر 1396، 292-291 انتشار پروتکل کارآزمایی‌ها توسط نشریه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Publication of Trials’ Protocol by JRUMS محسن رضائیان[1]،[2] کارآزمایی‌ها، بهترین و کامل‌ترین نوع مطالعات اپیدمیولوژیک هستند که می‌توانند منجر به تأیید یا رد یک رابطه علیتی شوند [1]. از همین‌رو، در طر...

[ 23 ] - چگونه در نگارش بخش روش‌های مطالعه از دستبرد علمی در امان باشیم

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره شانزدهم، خرداد 1396، 190-189 چگونه در نگارش بخش روش‌های مطالعه از دستبرد علمی در امان باشیم How to Avoid Plagiarism in Writing the Methods Section of an Article محسن رضائیان[1]،[2] M. Rezaeian در سخن سردبیری شماره زمستان سال 1388 مجله، به موضوع بسیار مهم دستبرد علمی (Plagiarism) و دستبر...

[ 25 ] - بررسی عادت‌های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1394

Background and Objective: Study is a process in which information comes into mind. Learning study skills by the students can lead to their greater academic success. This study aimed to evaluate the study methods of Rafsanjan University of Medical Sciences students in 2015. Material and Methodology: In this cross-sectional study, 508 students were selected by stratified random sampling and co...

[ 26 ] - بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و ارتباط آن با کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شهرستان سیرجان در سال 1395

Association between Health–Related Quality of Life and Glycemic Control in Type 2 Diabetics of Sirjan City in 2015 S.S. Mazloomy Mahmood Abad[1], M. Rezaeian[2], A. Naghibzadeh Tahami[3], R. Sadeghi[4] Received: 04/09/2016      Sent for Revision: 19/10/2016      Received Revised Manuscript: 07/01/2017     ...

[ 28 ] - بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1392

Background and Objective: Critical thinking is the type of thinking that follows evidence in order to achieve a reliable result. The present study aimed to assess the critical thinking among faculty members of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2013 on the basis of age, gender, type of employment, academic rank, administrative activities, teaching experiences, number of courses, and ty...

[ 29 ] - چگونه کلیدواژه‌های مقاله خود را انتخاب کنیم

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره پانزدهم، بهمن 1395، 1002-1001 چگونه کلیدواژه‌های مقاله خود را انتخاب کنیم How to select the keywords of our article محسن رضائیان[1]،[2] M. Rezaeian به هنگام نگارش یک مقاله، از نویسندگان توقع می‌رود که سه تا پنج کلیدواژه مناسب مقاله خود را مشخص نمایند. جای کلیدواژه‌ها در انتهای خلاصه مقاله است. انتخاب صحیح ...

[ 30 ] - شیوع افکار و اقدام به خودکشی و عوامل خطر مرتبط با آن در دانشجویان ایرانی: یک مطالعه مروری منظم

Background and Objective: Suicide is a very important issue and because the students are active members of society, suicide behaviors among them are more important. Several factors are involved in students’ suicide behaviors and by identifying these factors it would be possible to prevent suicide among them. The aim of this review was to determine the prevalence of suicidal thoughts and a...

[ 31 ] - بیست و پنج مقاله داغ مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره پانزدهم، دی 1395، 902-899 بیست و پنج مقاله داغ مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان          Top 25 Hottest Articles of Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences محسن رضائیان[1]،[2] M. Rezaeian داغ‌ترین مقالات، پرخواننده‌ترین مقالاتی در نظر گرفته می‌شوند که از س...

[ 32 ] - مجلات یغماگر با دسترسی آزاد

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره پانزدهم، آبان 1395، 808-807 مجلات یغماگر با دسترسی آزاد Predatory Open Access Journals محسن رضائیان[1]،[2] M. Rezaeian پیدایش و رشد «مجلات با دسترسی آزاد» (Open Access Journals) در سالیان اخیر، نویدبخش دوره جدیدی از چاپ و انتشار یافته‌های نوین علمی بود. قرار بود که در این دوره جدید، نویسندگان یک ...

[ 33 ] - چگونه می‌توان میزان دیده شدن یک مقاله منتشرشده را افزایش داد؟

The existing evidence highlights that the published articles by scholars of Muslim countries including Iran receive less citations compared with their comparable fellow scientists from countries with similar per capita income. The aim of the current article is to provide some techniques which can increase the visibility of the published articles. There is a strong likelihood that by increasing ...

[ 34 ] - چگونه پاراگراف‌های یک مقاله را سازماندهی کنیم؟

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره پانزدهم، آبان 1395، 690-689 چگونه پاراگراف‌های یک مقاله را سازماندهی کنیم؟ How to Organize the Paragraph of an Article? محسن رضائیان[1]،[2] M. Rezaeian همانطور که قبلاً به آن اشاره گردید، در نگارش متون علمی کلمات، جملات و پاراگراف‌ها از موقعیت و اهمیت شایان توجهی برخوردار هستند. کاربرد صحیح این ابزار شگفت‌انگ...

[ 35 ] - باز پس‌گیری مقالات منتشر شده به دلیل اشتباهات آماری

5سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره پانزدهم، مهر 1395، 592-591 باز پس‌گیری مقالات منتشر شده به دلیل اشتباهات آماری Retraction of the Published Articles due to Statistical Errors محسن رضائیان[1]،[2] M. Rezaeian در شماره شهریور ماه سال 1393 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به مسئله بازپس‌گیری (Retraction) مقالات علمی منتشر شده پرداختیم [1]....

[ 36 ] - ضعف نظام نوین انتشارات در انتخاب داوران مناسب

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره پانزدهم، شهریور 1395، 502-501                   ضعف نظام نوین انتشارات در انتخاب داوران مناسب The Weakness of Modern Publishing System in Identyfing Suitable Reviewers محسن رضائیان[1] M. Rezaeian یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که سردبیر...

[ 37 ] - مروری روایی بر اپیدمیولوژی خودسوزی

Self-immolation is considered to be one of the most violent methods of suicide, which has not yet thoroughly been recognized. Scientific studies are needed to understand the ethnic, social, and cultural root causes of this phenomenon. Therefore, the present narrative review article is explaining the epidemiology of self-immolation based on the existing knowledge. Evidence suggests that self-...

[ 38 ] - پیوستن، گفتگو و مراقبت

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره پانزدهم، مرداد 1395، 388-387 پیوستن، گفتگو و مراقبت Connect, Communicate and Care محسن رضائیان[1] M. Rezaeian برای نخستین بار در سخن سردبیری مهرماه سال 1387، روز دهم سپتامبر یعنی «روز جهانی پیشگیری از خودکشی» را به خوانندگان فرهیخته مجله دانشگاه معرفی نمودیم. در همان سخن سردبیری اشاره گردید که رو...

[ 39 ] - ارزیابی نتایج آزمون جامع علوم پایه پزشکی دانشجویان ورودی سال‌های 1383 لغایت 1388 در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

Background and Objectives: Continuous assessment of grade levels, particularly in medical universities is of great importance. One of the most important tests that could indicate students’ progress is medical comprehensive examination of basic sciences. This study aimed to evaluate the results of the comprehensive basic sciences examination in the medical students of Rafsanjan University ...

[ 40 ] - دستکاری تصاویر: «مبرا» یا «فریب‌آمیز»؟

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره پانزدهم، تیر 1395، 294-293 دستکاری تصاویر: «مبرا» یا «فریب‌آمیز»؟ Image Manipulation: Innocent or Fraudulent? محسن رضائیان[1] M. Rezaeian یکی از مسائلی‌که مجلات علوم پزشکی با آن رو به رو هستند، دستکاری تصاویری است که محققین در طی مطالعه خود ثبت کرده‌اند. دستکاری تصاویر معمولاً در دو ...

[ 41 ] - مروری بر کتاب «جغرافیای انسانی معاصر: فرهنگ، جهانی‌سازی، چشم‌انداز»

مروری بر کتاب مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 15، تیر 1395، 378-377 مروری بر کتاب «جغرافیای انسانی معاصر: فرهنگ، جهانی‌سازی، چشم‌انداز» A review on the book “Contemporary Human Geography: Culture, Globalization, Landscape” محسن رضائیان[1] M.Rezaeian در شماره شهریورماه سال 1393 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، این توفیق به دست آمد ت...

[ 42 ] - ضرورت بازنگری مکرر در نسخه اولیه یک مقاله

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره پانزدهم، خرداد 1395، 194-193 ضرورت بازنگری مکرر در نسخه اولیه یک مقاله The Necessity of Multiple Revision of the First Draft of an Article محسن رضائیان[1]                           &...

[ 43 ] - تأثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی جهت ارتقاء رفتارهای پیش‌گیری‌کننده از ایدز در آرایشگران مرد سیرجان

Background and Objectives: The AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) epidemic is considerably widespread across the world, turning out to be an exigent problem. Some groups such as barbers have a more effective role in HIV/AIDS transmission. The aim of this study was to assess the effects of an educational intervention based on the Health Belief Model (HBM) to enhance HIV-preventive beha...

[ 44 ] - معرفی واژه‌ اختصاری پیکوز

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره پانزدهم، اردیبهشت 1395، 100-99 معرفی واژه‌ اختصاری پیکوز Introducing the PICOS Abbreviation محسن رضائیان[1] M. Rezaeian واژه اختصاری پیکوز PICOS در نگارش بخش مواد و روش‌های مطالعات مداخله‌ای (Interventional Studies)، جایگاه و کاربرد ویژه‌ای دارد. این نکته به خاطر آن است که حرف P از ابتدای کلمه بیمار (Pati...

[ 45 ] - آیا مقالات علمی در حوزه سلامت به نسبت حجم مشکلات موجود منتشر می‌شوند؟

One of the most important issues in studying scientific published articles within the health domain is to determine whether scientific articles are published based on the bulk of the existing problems. Unfortunately, the results of the carried out studies have highlighted that in certain situations the existing problems within the health domain are not investigated based on their dimension and ...

[ 46 ] - طبقه‌بندی انواع مقالات بر اساس میزان ارزش آن‌ها در تعدیل ممارست بالینی

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره پانزدهم، فروردین 1395، 2-1 طبقه‌بندی انواع مقالات بر اساس میزان ارزش آن‌ها در تعدیل ممارست بالینی Classification of Types of Articles Based on Their Values in Modifying Clinical Practice محسن رضائیان[1] M. Rezaeian در طول سالیانی که از نشر مقالات علمی در حوزه سلامت می‌گذرد [1]، در نگارش این مقالات تغیی...

[ 47 ] - پریزما؛ موارد ترجیحی در گزارش مقالات مروری منظم و فراتحلیل

Today, understanding of systematic reviews and meta-analyses and their practical use is essential for who concerned with society's health. Most of the medical reports invoked to these reviews and statements and it is necessary for scientific experts to be familiar with their performing rules and the way of their writing. The basic sciences specialists and clinical professionals study them to ...

[ 49 ] - تفاوت ما بین واژه اراتم (Erratum) و واژه کوریجندوم (Corrigendum)

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 14، بهمن 1394، 912-911 تفاوت ما بین واژه اراتم (Erratum) و واژه کوریجندوم (Corrigendum) The Difference Between Erratum and Corrigendum محسن رضائیان[1] M. Rezaeian واژگان اراتم (Erratum) و کوریجندوم (Corrigendum)، ریشه لاتین دارند [1]. این دو واژه زمانی در چاپ و انتشارات مقالات علمی به کار م...

[ 52 ] - تأثیر آموزش بر اساس مدل بزنف در ایجاد عملکرد خود آزمایی پستان در زنان 45-20 سال شهرستان سیرجان: یک مطالعه کارآزمایی آموزشی

Background and Objective: All women at any ages are at risk of breast cancer and the risk will increase by aging. Rapid diagnosis of breast cancer and prompt treatment will survive the patients. There are definite documents that indicate breast self-examination is an effective method for prevention of death, but many women do not perform it regularly based on recommended screening programs. Thi...

[ 53 ] - راه‌حل‌های ارائه شده برای تورش انتشار

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 14، مهر 1394، 534-533       راه‌حل‌های ارائه شده برای تورش انتشار   The Solutions Offered for Publication Bias   محسن رضائیان[1] M. Rezaeian   در سخن سردبیری شماره پیشین مجله دانشگاه به پدیده تورش انتشار پرداختیم و آن را به معنای انتشار بیشتر مقالاتی با نتیجه مثبت و یا نتیجه‌ معنی‌دار آماری ...

[ 54 ] - روایی و پایایی مقیاس جهت گیری پرهیز از درمان نگهدارنده با متادون در ایران: یک گزارش کوتاه

Background and Objective: Methadone maintenance therapy is a comprehensive treatment plan in which methadone is used as a substitution long therapy in people with Opioid dependent. The aim of the present study is to translate and determine the validity and reliability of Abstinence Orientation Scale (AOS) in Iran. Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out in Rafsanjan...

[ 55 ] - تورش انتشار

 

[ 56 ] - بررسی شیوع سرمی ایمونوگلوبولین‌های IgG و IgM ضد توکسوپلاسما گوندی در مادران باردار مراجعه کننده به زایشگاه نیک‌نفس رفسنجان و بند ناف نوزادان آنها در سال ۱۳۹۲

Background and objective: Toxoplasma gondii is a protozoan that infects at least 30-60 percent of human beings in many countries including Iran. The present study was aimed to determine the seroprevalence of anti-toxoplasma IgG and IgM immunoglobulins in pregnant women and their newborns, as well as to investigate its association with some potential epidemiological factors. Materials a...

[ 57 ] - نگارش مقاله از پایان‌نامه‌ها: تأکیدی بر نقش اساتید راهنما

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 14، مرداد 1394، 352-351 نگارش مقاله از پایان‌نامه‌ها: تأکیدی بر نقش اساتید راهنما Writing Article from Theses: An Emphasizes on the Supervisors’ Role محسن رضائیان[1] M. Rezaeian نگارش مقاله از پایان‌نامه‌های مقاطع مختلف تحصیلی، امر بسیار مبارکی است که باید همواره مورد توجه و ت...

[ 58 ] - بررسی مهارت‌های ارتباطی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۲

Background and Objective: The learning quality of students would be increased provided that university professors and academy members utilize appropriately communication skills. Therefore, this study was conducted in order to investigate the status and level of communication skills of Rafsanjan University of Medical Sciences (RUMS) faculty members. Materials and Methods: In this cross-...

[ 59 ] - بررسی الگوی مسمومیت حاد در مسمومین مراجعه‌کننده به بخش اورژانس بیمارستان علی‌ابن‌‌ابیطالب ‌(ع) شهرستان رفسنجان از ابتدای مهر 1392 لغایت پایان شهریور 1393

Background and Objective: Acute poisoning is one of the most common reasons for emergency department visits around the world. The knowledge of the pattern of poisoning would help to identify the risk factors and allow early diagnosis. The current study aimed to examine the pattern of acute poisoning in cases referred to the emergency department of Ali-ebn Abi Taleb Hospital of Rafsanjan....

[ 60 ] - چه زمانی مقاله حاصل از یک پژوهش را به رشته تحریر در آوریم؟

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 14، خرداد 1394، 174-173       چه زمانی مقاله حاصل از یک پژوهش را به رشته تحریر در آوریم؟   When to Write the Article Derived from a Research?     محسن رضائیان[1] M. Rezaeian   یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که پژوهشگران ممکن است با آن روبه‌رو گردند، این است که: "چه زمانی مقاله حاصل از یک پژوهش ر...

[ 62 ] - بررسی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان دوره کارورزی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۲

Background and Objective: Every nation needs to organize research activities for its development and promotion. Since students are recognized as dynamic and future-makers in any society, therefore it is necessary to determine and resolve their research drawbacks. This research was aimed to identify the probable drawbacks and present suitable resolutions in this regard. Materials and ...

[ 63 ] - چگونه یک نامه به سردبیر بنویسیم؟

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره چهاردهم، فروردین 1394، 2-1         چگونه یک نامه به سردبیر بنویسیم؟     How to write a letter to the Editor?       محسن رضائیان[1] M. Rezaeian     نامه به سردبیر را می‌توان کوتاه‌ترین مقاله غیر پژوهشی (Non-research article) قلمداد نمود که در نوع خود می‌تواند بی‌نظیر بوده و ب...

[ 64 ] - ضرورت نگارش مقالات علمی با ارزش‌تر در حوزه سلامت

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 13، اسفند 1393، 1104-1103       ضرورت نگارش مقالات علمی با ارزش‌تر در حوزه سلامت   The Necessity of Writing More Valuable Articles in Health Domain   محسن رضائیان[1] M. Rezaeian     شواهد و مدارک موجود نشان می‌دهند که تعداد مقالات منتشر شده در حوزه سلامت به سرعت فزاینده‌ای در حال رشد می‌...

[ 65 ] - چگونه می توان پژوهشگران جوان را از سوء رفتارهای پژوهشی حفظ نمود

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 13، بهمن 1393، 1020-1019       چگونه می توان پژوهشگران جوان را از سوء رفتارهای پژوهشی حفظ نمود   How to protect young researchers from research misconduct    محسن رضائیان[1] M. Rezaeian     در سخن سردبیری شماره قبل مجله دانشگاه ]1[، با انواع سوء رفتارهای پژوهشی و طبقه‌بندی آن‌ها به تقلب‌های...

[ 66 ] - کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین طرح غربالگری دیابت: یک کارآزمایی آموزشی

Background and Objective: Diabetes is a chronic disease capable of causing serious complications affecting the circulatory and nervous systems, kidneys, eyes, and feet, and is associated with high rates of morbidity and mortality. Given the enormous economic and social burdens of diabetes, screening is performed in health care service centers.. This study was conducted to determine the eff...

[ 67 ] - طبقه بندی سوء رفتارهای پژوهشی

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 13، دی 1393، 924-923       طبقه بندی سوء رفتارهای پژوهشی   Classification of Research Misconduct   محسن رضائیان[1] M. Rezaeian   خلافکاری‌های پژوهشی (Research misconduct) مشتمل بر طیف وسیعی از رفتارهای بسیار مخرب تا رفتارهای کمتر مخربی را در بر می‌گیرد که می‌توان مهمترین آنها را به شرح زیر ط...

[ 68 ] - مراحل آماده‌سازی، ارسال، تجدید نظر و چاپ یک مقاله

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 13، آذر 1393، 738-737     مراحل آماده‌سازی، ارسال، تجدید نظر و چاپ یک مقاله   The development, submit, revise and publication stages of an article   محسن رضائیان[1] M. Rezaeian   مراحل آماده‌سازی، ارسال، تجدید نظر و چاپ یک مقاله مستلزم صرف وقت و دقت بسیار زیادی از طرف نویسندگان آن می‌باشد. این مر...

[ 69 ] - ضرورت تجدید نظر در بیانیه استروب به منظور پوشش دادن مطالعه اکولوژیک

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 13، آبان 1393، 654-653       ضرورت تجدید نظر در بیانیه استروب به منظور پوشش دادن مطالعه اکولوژیک   The Necessity of Revising the STROBE Statement in Order to Cover Ecological Studies     محسن رضائیان[1] M. Rezaeian     در سخن سردبیری شماره شهریور سال 1392 مجله دانشگاه، خوانندگان، داوران ...

[ 70 ] - مقایسه مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۱۳۹۲

Background and Objective: Critical thinking is one of the most important types of thinking and a necessary skill for accurate decision-making. The aim of this study's to investigate and compare the critical thinking disposition in various educational levels of medical students of Rafsanjan University of Medical Sciences. Materials and Methods:In this cross-sectional study Ricketts Cr...

[ 71 ] - معرفی شبکه بهبود کیفیت و شفافیت پژوهش‌های سلامت

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 13، مهر 1393، 580-579       معرفی شبکه بهبود کیفیت و شفافیت پژوهش‌های سلامت   Introducing the Enhancing the Quality and Transparency of Health Research Network     محسن رضائیان[1] M. Rezaeian     در چهار سخن سردبیری شماره‌های پیشین، خوانندگان، داوران و نویسندگان فرهیخته مجله را با چهار...

[ 72 ] - اپیدمیولوژی خودکشی و اقدام به آن در شهرستان‌های لارستان و گراش در سال‌های 1391-1387

Background and Objective: Suicide is an important public health problem so that it is the third cause of death in 15-34-year-old individuals. The aim of this study was to survey epidemiology of suicide and attempted suicide in Larestan and Gerash. Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out on suicides and attempted suicides in Larestan and Gerash during 2008 to ...

[ 73 ] - باز پس گیری مقالات منتشر شده

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره سیزدهم، شهریور 1393، 496-495       باز پس گیری مقالات منتشر شده Retraction of the published articles       محسن رضائیان[1] M. Rezaeian     بازپس‌گیری (Retract) مقالات منتشر شده زمانی رخ می‌دهد که مجله‌ای به علتی که بعد از چاپ یک مقاله مشخص می‌گردد، در اطلاعیه‌ای اعلام می‌نماید که مقاله چا...

[ 74 ] - چگونه گزارش داوری یک مقاله را به رشته تحریر درآوریم

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره سیزدهم، مرداد 1393، 406-405       چگونه گزارش داوری یک مقاله را به رشته تحریر درآوریم How to Write Down the Report of Reviewing an Article       محسن رضائیان[1] M. Rezaeian      در فرایند بررسی مقالاتی که برای چاپ به مجلات معتبر علمی ارسال می‌گردد، مرور همتایان سردبیری (Editorial pe...

[ 76 ] - چگونه بخش نتیجه‌گیری یک مقاله را به رشته تحریر درآوریم؟

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره سیزدهم، خرداد 1393، 206-205         چگونه بخش نتیجه‌گیری یک مقاله را به رشته تحریر درآوریم؟ How to Write the Conclusion Section of an Article?       محسن رضائیان[1] M. Rezaeian         بخش نتیجه‌گیری یک مقاله، یکی از مهم‌ترین بخش‌های مقاله است که در انتهای بخش بحث جای می‌گیر...

[ 77 ] - مروری بر «دایره‌ المعارف اپیدمیولوژی»

مروری بر کتاب مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره سیزدهم، خرداد 1393، 306-305       مروری بر «دایره‌ المعارف اپیدمیولوژی» A Review on the “Encyclopedia of Epidemiology”   محسن رضائیان[1] ئM. Rezaeian               کتاب دایره‌المعارف اپیدمیولوژی در دو جلد، مشتمل بر 1240 صفحه در سال 2008 میلادی توسط انتشارات SAGE  به ز...

[ 78 ] - چرا باید مقاله بنویسیم؟

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره سیزدهم، اردیبهشت 1393، 110-109       چرا باید مقاله بنویسیم؟ Why we should write an article?     محسن رضائیان[1] M. Rezaeian     دلایل بسیار زیادی برای نگارش یک مقاله وجود دارد. اگرچه، همیشه تمامی این دلایل جنبه مثبت ندارند و این امکان وجود دارد که تعداد بسیار اندکی از دانشمندان به دلای...

[ 79 ] - مقالات غیر پژوهشی

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره سیزدهم، فروردین 1393، 1044-1043       مقالات غیر پژوهشی Non-Research Articles     محسن رضائیان[1] M. Rezaeian     صفحات مجلات در حوزه‌های گوناگون دانش و معرفت بشری و از جمله علوم مربوط به سلامت، گاهی اوقات مزین به چاپ مقالاتی می‌گردند که از آن‌ها به عنوان مقالات غیر پژوهشی ((Non-research a...

[ 80 ] - مقایسه شیوع نوزادان نارس و کم وزن در نژاد ایرانی و افغانی در زایشگاه نیک نفس رفسنجان در سال 1390

Background and Objective: Preterm birth and low birth weight are considered as causes of morbidity and mortality, developmental disorders and child abnormalities. Since health outcomes differ on ethno-racial groups and there is little information among hand with regards to the said matter in Iran, this study was designed to survey the preterm and low birth weight prevalence on Iranian a...

[ 81 ] - بازبینی‌های نهایی قبل از ارسال یک مقاله

  سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره دوازدهم، اسفند 1392، 956-955     «بازبینی‌های نهایی قبل از ارسال یک مقاله» Final Checks before Submitting an Article   محسن رضائیان[1] M. Rezaeian   تجربه سردبیری اینجانب نشان می‌دهد که یکی از مهمترین دلایل رد شدن یک مقاله، عدم تطابق آن با دستورالعمل مجله و همین‌طور سهل‌انگاری نویسندگان در تایپ و...

[ 82 ] - شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارمندان سیستم اداری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1391

Background and Objective: Musculoskeletal disorders are one of the most important causes of disability and absenteeism in the world. Therefore, the objective of this study was to investigate the prevalence of musculoskeletal disorders among university office workers. Materials and Methods: This cross-sectional study was done with a census appproach on 400 employees of administrative sy...

[ 83 ] - متن، جدول یا نمودار؟

  سخن سردبیر   Editorial   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   دوره دوازدهم، بهمن 1392، 872-871       متن، جدول یا نمودار؟           Text, Table or Diagram?     محسن رضائیان [1]   M. Rezaeian     نویسندگان مقالات علمی در بخش یافته‌ها مبادرت به گزارش نتایج مطالعه علمی خود در قالب متن، جدول و یا نمودار می‌نمایند. اگرچه به نظر می‌رسد که نگارش بخش یافته‌ها ساده می‌باشد، اما همواره گزینش این نکته که چ...

[ 84 ] - پیش‌بینی نتایج یادگیری بر اساس تجربه دوره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1392

  Background and Objectives: Learners attitude of teaching - learning environment have a particular effect on learning skills and improving their performance during the course and their satisfaction after professional education. This study was designed to Predict learning outcomes based on the perceptions of the courses in Rafsanjan University of Medical Sciences.   Material and Methods: This c...

[ 85 ] - ترتیب نگارش بخش‌های مختلف یک مقاله

  سخن سردبیر   Editorial   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   دوره دوازدهم، دی 1392، 784-783       ترتیب نگارش بخش‌های مختلف یک مقاله           The Order of Writing the Different Sections of an article     محسن رضائیان [1]   M. Rezaeian     بیش از چند دهه نمی‌گذرد که دانشمندان براساس تجربیات به دست آمده، ساختاری را برای نگارش یک مقاله عنوان کرده‌اند که با حروف اختصاری IMRaD شناخته می‌شود ] 1 [ ....

[ 86 ] - چگونه مطالعات مربوط به دقت در آزمون‌های تشخیصی را گزارش نماییم

  سخن سردبیر   Editorial   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   دوره دوازدهم، آذر 1392، 680-679       چگونه مطالعات مربوط به دقت در آزمون‌های تشخیصی را گزارش نماییم           How to report studies relevant to diagnostic accuracy     محسن رضائیان [1]   M. Rezaeian   در مطالعات مربوط به دقت آزمون‌های تشخیصی، معمولاً نتایج یک آزمون تشخیصی جدید یا آزمون نشانگر (Index test) با نتایج آزمون استاندارد مرجع...

[ 87 ] - بررسی فراوانی انواع خشونت خانگی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۹۱

  Background and Objectives : Domestic violence is a public health problem. This study aimed to determine the prevalence of domestic violence types in women referred to health care centers in Rafsanjan city in 2012 .   Materials and Methods: This cross-sectional study encompassed 540 women refering to the seven health care centers, by multi-stage sampling method. Data collection tool was a self...

[ 88 ] - تاریخچه نگارش مقالات علمی

  سخن سردبیر   Editorial   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   دوره دوازدهم، آبان 1392، 598-597       تاریخچه نگارش مقالات علمی       The History of the Scientific Article Writing     محسن رضائیان [1]   M. Rezaeian     تاریخچه نگارش مقالات علمی می‌تواند موضوعی بسیار جذاب و در عین حال آموزنده باشد. از همین رو، در این سخن سردبیری و با بهره‌گیری از منابع موجود [1]، نگاهی گذرا به این تاریخچه جالب خوا...

[ 90 ] - بررسی وضعیت انتشار مقاله از پایان‌نامه‌های دفاع شده در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در فاصله سال‌های 1386-1372

  Background and Objectives: Thesis as a research activity and also the final part of the curriculum of medical students may be a vital source for the production of science and technology. Therefore, the aim of this study was to evaluate the percentage of students' theses approved for the MD degree in Rafsanjan University of Medical Sciences (RUMS) that published in the peer-reviewed Journals b...

[ 93 ] - نقش حیاتی مروری بر متون در فرآیند پژوهش

  سخن سردبیر   Editorial   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   دوره دوازدهم، تیر 1392، 258-257       نقش حیاتی مروری بر متون در فرآیند پژوهش           The Vital Role of the Literature Review in the Research Process     محسن رضائیان [1]   M. Rezaeian     در آیه نورانی شماره 133 سوره مبارکه طه آمده است که: " گفتند چرا آیت روشنی از جانب خدایش برای ما نمی‌آورد؟ آیا آیات کتب پیشین بر آنها نیامد؟" در ا...

[ 94 ] - با یک مقاله رد شده چه باید کرد؟

  سخن سردبیر   Editorial   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   دوره دوازدهم، خرداد 1392، 174-173       با یک مقاله رد شده چه باید کرد؟     What Shall Do with a Rejected Manuscript?     محسن رضائیان [1]   M. Rezaeian     بهترین لحظه‌ برای یک سردبیر، زمانی است که وی نامه پذیرش یک مقاله را امضاء می‌نماید. این نکته به این معنی است که از یک طرف تمامی زحمات، تلاش و بودجه‌ای که پژوهشگران برای انجام کار ...

[ 95 ] - چگونه مقالات مروری منظم و فرا تحلیل‌ها را گزارش کنیم

  سخن سردبیر   Editorial   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   دوره دوازدهم، اردیبهشت 1392، 88-87     چگونه مقالات مروری منظم و فرا تحلیل‌ها را گزارش کنیم   How to report systematic reviews and meta-analyses     محسن رضائیان [1]   M. Rezaeian     تعداد مقالات پژوهشی اصیل که در حوزه‌های گوناگون معرفت بشری و به‌ویژه در حوزه سلامت به رشته تحریر در می‌آیند، با سرعت شتابانی افزایش می‌یابند. برای نمونه...

[ 98 ] - چگونه یک سرنامه بنویسیم

  سخن سردبیر   Editorial   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   دوره یازدهم، شماره چهارم ، مهر و آبان 1391، 300-299     چگونه یک سرنامه بنویسیم   How to Write a Covering Letter     محسن رضائیان [1]   M. Rezaeian     مقالاتی که به منظور بررسی و چاپ به مجلات علمی- پژوهشی ارسال می‌گردند، باید همراه با نامه آغازینی باشند که معمولاً به آن سرنامه یا Covering letter می‌گویند. این نامه که خطاب به سردبیر مج...

[ 99 ] - چگونه به نظرات داوران پاسخ دهیم

  سخن سردبیر   Editorial   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   دوره یازدهم، شماره سوم ، مرداد و شهریور 1391، 186-185     چگونه به نظرات داوران پاسخ دهیم   How to Answer to the Comments of the Reviewers     محسن رضائیان [1]   M. Rezaeian     زمانی‌که نویسندگان، مقاله خود را جهت چاپ به مجله مورد نظرشان ارسال می‌کنند و در صورتی ‌که مقاله ارسالی در حیطه تخصصی مجله قرار داشته و مطابق با استانداردهای م...

[ 100 ] - مروری بر ابعاد گوناگون دانشکده‌های پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع

  Background and Objectives : Nowadays, the necessity of revising medical education programs towards accountability for societies’ needs are extensively considered. Given the necessity of dealing with this issue in the medical education curriculum of our country, Iran, the aim of the present article was to determine the different dimensions of socially accountable medical schools.   Materials a...

[ 102 ] - خطاهای شایع در مرحله بازخوانی نسخه قبل از چاپ مقاله

  سخن سردبیر   Editorial   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   دوره دهم، شماره سوم ، پاییز 13 90، 164-163     خطاهای شایع در مرحله بازخوانی نسخه قبل از چاپ مقاله   Common Errors in Proof Stage       محسن رضائیان [1]   M. Rezaeian     همان‌طور که در سخن سردبیری شماره پاییز سال 1389 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به آن اشاره گردید، آخرین مرحله قبل از چاپ یک مقاله علمی، مطالعه و تأیید نسخه قبل از چ...

[ 103 ] - مشکلات مجلات محلی در حوزه سلامت و راه‌های مقابله با آنها

  M. Rezaeian [1]     Received: 11/12/2010 Sent for Revision: 04/01/2011 Received Revised Manuscript: 08/03/2011 Accepted: 18/03/2011     Background and Objectives : Local journals also known as "small journals" are those published for fulfilling the scientific needs of certain communities. The present article is dealt with the problems of these journals and provides some suggestions on how to ...

[ 105 ] - جعل و تحریف داده‌ها

  سخن سردبیر   Editorial   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   دوره دهم، شماره اول ، بهار 13 90، 2-1     جعل و تحریف داده‌ها   Fabrication and Falsification of Data     محسن رضائیان [1]   M. Rezaeian     مقالات علمی که حاصل ماه‌ها و یا سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر محققین و دانشمندان می‌باشند ، باید به شکلی کاملاً اخلاقی و صادقانه به رشته تحریر درآیند تا منجر به پیشرفت‌های علمی گردند. صداقت در پژوهش و ...

[ 106 ] - انتشار اضافی

  سخن سردبیر   Editorial   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان   دوره نهم، شماره چهارم ، زمستان 138 9، 248-247     انتشار اضافی   Redundant Publication     محسن رضائیان [1]   M. Rezaeian     در سخن سردبیری زمستان 1388 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که به موضوع «اخلاق انتشار» ( Publication Ethics ) پرداخته بود [1]، به مواردی از عدم رعایت اخلاق انتشار توسط نویسندگان یک مقاله از جمله «سرقت علمی» ( Pl...

[ 114 ] - خودکشی در دین اسلام

The scientific investigation on the role of religion on the suicide rates has begun by the end of the nineteenth century. Nevertheless, these studies have been focused on the comparison of suicide rates between Protestants and Catholics. Given the enormous diminishing effect of Islam on suicide rates within Islamic communities, the history of scientific studies on this issue dates back only t...

[ 115 ] - حفاظت محیط زیست در اسلام

The wise God, has created the environment based on the set goals logic and purposes. God has ercated eveything quantitatively and qualitatively in a proper manar. God has declared in the Quran: "Verily, all things have we created by measure" and/or in another verse he says: "And the earth, we have spread it out, creating firm standing mountains, and grown in it every thing in balance". This s...

[ 116 ] - How to become a professor in epidemiology?

No Abstract ...................................................................................................................................................................................................................  

[ 117 ] - Epidemiology of mortality among road accident victims in the south of Kerman Province, Iran, from 2012 to 2015

Background: Road accidents and their resulting deaths are important issues in the Iranian society. Identifying the distribution of mortality as a result of road accidents has a significant role in preventing this problem. The aim of this study was to investigate the frequency of road deaths in Southern Kerman Province, Iran, from 2012 to 2015. Materials and Methods: In this cross-sectional stu...

[ 118 ] - Lighting intensity in university libraries of Rafsanjan, Iran, in 2014

Background: Lighting is a basic need for human beings and affects their physical, physiological, and psychological behavior. The required level of lighting for visual performance must be provided in order to ensure health and wellbeing. Students spend much of their time studying in libraries, and thus, sufficient lighting is necessary in libraries. Therefore, the aim of the present study was to...

[ 119 ] - Measuring the Level of Participation and Autonomy among people with Type II diabetes, Rafsanjan, Iran (2016)

Background: A disease impacts patients’ participation level in their individual and social life through impacting their physical and mental performance. Due to the increasing prevalence of diabetes mellitus (DM), and the importance of patients’ participation and quality of life (QOL) and the determination of the most important aspects affected by the disease in the participation and...

[ 120 ] - Quality of life and its correlation with violence and social support among women with HIV/AIDS in Shiraz, Iran, in 2015

Background: Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) is a fatal viral disease which can affect the patient’s immune system and render the patient susceptible to opportunistic infections. In recent years, the number of women with HIV acquired through sexual transmission has increased. Therefore, due to the importance of quality of life (QOL) among these women and the impact of violence a...

[ 121 ] - A comparison on the ratio of deaths from cardiovascular disease on holidays and working days at Ali-ibn Abi Talib Hospital in Rafsanjan, Iran, in 2010-2014

Background: Every year, eating, exercise, work, and travel patterns change during the holidays and these behavioral changes at a larger scale may cause death due to cardiovascular disease (CVD). Considering the importance of CVD, the present study was conducted for the first time in Iran to determine the differences in the ratio of deaths due to CVD on holidays and working days. Materials an...

[ 122 ] - Prevalence of iron deficiency anemia and some related factors among pregnant women referred to healthcare centers in Bandar Lengeh, Iran, in 2015

Background: Iron deficiency anemia (IDA) during pregnancy is a common nutritional disorder with adverse effects for the baby, such as premature birth and low birth weight, and the mother, such as cardiovascular symptoms and reduced physical and mental strength. Therefore, identifying factors affective on IDA will assist the improvement of the health of the mother and fetus. This study aimed to ...

[ 123 ] - Prevalence of Staphylococcus aureus nasal carriers and antibiotic resistance among staff of clinical wards in Nikuee Hospital, Qom, Iran, in 2012

Background: Nosocomial infections are an important cause of hospital mortalities. Staphylococcus aureus (S. aureus) carriers among medical staff are an important source of nosocomial infections. The purpose of this study was to investigate the prevalence of the nasal carriers of S. aureus and antibiotic resistance in staff of Nikuee Hospital, Qom, Iran. Materials and Methods: In this cross-s...

[ 124 ] - Factors associated with quality of sleep of nurses at Rafsanjan University of Medical Sciences, Iran, in 2013

Background: Sleep and rest are basic physiological human needs. Nurses work irregularly in morning, afternoon, and evening shifts; therefore, they are at greater risk of sleep problems than others. The aim of this study was to identify the factors related to sleep quality of nurses at Rafsanjan University of Medical Sciences, Iran. Materials and Methods: This cross-sectional study was conduc...

[ 125 ] - Geographical epidemiology of common methods of suicide and suicide attempts during the years 2010-2013 in Fars Province, Iran

Background: One of the important aspects of the epidemiologic study of suicide and its related behaviors is the identification of suicide methods. This study aimed to investigate the geographical epidemiology of common methods of suicide and suicide attempts in Fars Province located in Southwestern Iran during the years 2010-2013. Materials and Methods: The present study was conducted on 17,...

[ 126 ] - Diverse types of review studies based on their approach to retrieving and summarizing original findings

 Background: We are living in an era in which different branches of science are growing very rapidly. Therefore, retrieving and summarizing all new valid findings on a specific subject is one of the most important priorities of scientists. The aim of the present article is to categorize different review studies within the health domain based on their approach to retrieving and summarizing ...

[ 127 ] - Developing a questionnaire in occupational epidemiological research: Some common sense guidelines

  Background: The most common method of collecting data in any area of human health research is to apply a questionnaire. However, if extreme cautiousness is not taking into account while designing a questionnaire, the gathered data might be ineffective. Therefore, the aim of the present article is to discuss some of the most important set of guidelines in designing a questionnaire. &nb...

[ 128 ] - Epidemiological characteristics of suicide cases in Rafsanjan from 2004 to 2009: the roles of family disputes and unemployment

  Background: Suicide can be defined as an intentional act of self harm that leads to death. The aim of the present study was to determine the epidemiological characteristics of suicide cases which were recorded by Rafsanjan Legal Medical Organization from 2004 to 2009.   Materials and Methods: This descriptive study was carried out in the year 2010 in Rafsanjan County of Kerman ...

[ 129 ] - Epidemiology of occupational exposure to needlestick and body fluids among doctors and medical students in Rafsanjan University of Medical Sciences

  Background: Health care workers occupationally are exposed to blood and other body fluids which might increase their risk of acquiring blood-borne pathogens and psychological stress . The aim of the present study was to determine the lifetime occupational exposure to needlestick injuries and body fluids among doctors and medical students in Rafsanjan University of Medical Sciences (2009)...

[ 130 ] - پیش‌بینی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس تجربه دوره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  زمینه و هدف: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، برای مقایسه نتایج به دست آمده از سنجش عملکرد یادگیرندگان با هدف‌های آموزشی یا هدف‌های یادگیری انجام می‌شود. در این مطالعه هدف، تعیین پیش‌بینی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس تجربه دوره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بود.   روش کار: این مطالعه مقطعی در سال تحصیلی 1391 انجام شد. نمونه، به صورت تصادفی سهمیه‌ای بر اساس رشته (پزشکی، دندانپزشکی، پ...

[ 131 ] - دانش، بینش و عملکرد مردان بازنشسته شهرستان رفسنجان نسبت به پیشگیری از سرطان پروستات

زمینه و هدف: سرطان پروستات بیماری است که به طور عمده در مردان مسن رخ می‌دهد و در صورت تشخیص در مراحل اولیه قابل درمان می‌باشد. از آنجا که آگاهی افراد از این موضوع باعث بهبود نگرش و تأثیر مثبت روی عملکرد آنها می‌شود، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی دانش، بینش و عملکرد مردان بازنشسته شهرستان رفسنجان نسبت به پیشگیری از سرطان پروستات انجام شد. روش تحقیق: این مطالعه توصیفی در سال 1385 بر روی400 نفر از م...

[ 132 ] - تعیین کننده‌های میزان باروری عمومی در جمعیت شهری و روستایی ایران در سال 1379

مقدمه: نسبت میزان باروری عمومی می‌تواند برای پیشگویی دقیق رشد جمعیت به کار رود. هدف اصلی مطالعه بوم‌شناسی حاضر، بررسی مقدار تأثیر پاره‌ای از متغیرهای اجتماعی و بهداشتی بر روی میزان باروری عمومی زنان ایرانی است. روش کار: داده‌های این مطالعه از بررسی ویژگی بهداشتی و جمعیتی که در سال 1379 در سطح استان‌های کشور انجام شده بود اقتباس گردید. با استفاده از روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره میزان باروری ...

[ 133 ] - Introducing “Agreement on what to Measure in Randomised Controlled Trials in Burn Care” Research Project

پروژه پژوهشی "توافق درباره‌ی پیامدهای قابل اندازه‌گیری در کارآزمایی های کنترل‌دار مربوط به مراقبت‌های سوختگی" توسط گروهی از پژوهش‌گران با تجربه، در حوزه سوختگی، زیر نظر دکتر Young از کشور انگلستان در حال انجام می‌باشد. هدف نهایی از انجام این مطالعه، تهیه و تدوین مجموعه‌ای از پیامدهای اساسی (core outcome set (COS)) است که در گزارش کارآزمایی های شاهد‌دار تصادفی مربوط به مراقبت‌های سوختگی باید مور...

[ 134 ] - The Necessity of Knowing How to Search, Retrieve and Critically Appraise the Published Articles for Biomedical Professionals

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هفدهم، دی 1397، 900-899       ضرورت آشنایی با چگونگی جستجو، بازیابی و ارزشیابی نقادانه مقالات چاپ شده برای متخصصین علوم سلامت The Necessity of Knowing How to Search, Retrieve and Critically Appraise the Published Articles for Biomedical Professionals     محسن رضائیان[1]،[2]   M. Rezaeian         تنها در سال 2015 میلاد...

[ 136 ] - گزارشی از نخستین کنگره بین‌المللی سلامت برای صلح

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هفدهم، آذر 1397، 800-799     گزارشی از نخستین کنگره بین‌المللی سلامت برای صلح   A Report from the First International Congress on Health for Peace   محسن رضائیان[1]،[2]   M.Rezaeian   نخستین کنگره بین‌المللی سلامت برای صلح، به همت همکاران فرهیخته دانشگاه علوم پزشکی شیراز از تاریخ 22 لغایت 25 آبا­ن­ماه سال 1397 برگزار گردید....

[ 137 ] - طراحی مطالعه نیمه تجربی

  همان­طور که در سخن سردبیری شماره قبل ذکر گردید [1]، مطالعات مداخله‌ای، مطالعات استاندارد برای سنجش میزان کارآیی یک مداخله در وضعیت سلامت مردم می‌باشند. با این وجود، در برخی از موارد نکته طلایی این مطالعات، یعنی تقسیم تصادفی افراد یا جوامع مورد بررسی، به دو گروه مداخله و شاهد غیر ممکن می‌گردد. برای مثال، برای ارزیابی میزان کارآیی یک برنامه بهداشت عمومی، نظیر کمپین آموزشی ترک قلیان که در یک شه...

[ 138 ] - Interventional Study Design

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هفدهم، مهر 1397، 595-596   طراحی مطالعه مداخله‌ای Interventional Study Design محسن رضائیان[1]،[2] M. Rezaeian   برای اندازه‌گیری کارآیی یک دارو، واکسن، برنامه‌ی بهداشت عمومی و یا هر متغیر دیگری از این دست، مطالعات مداخله‌ای (Interventional Studies) بهترین گزینه هستند. در مطالعات مداخله‌ای که از آنها ممکن است به مطالعات تجربی (E...

[ 140 ] - A study of people who attempted suicide referred to the emergency ward of Ali Ibn Abi Taleb hospital, Rafsanjan, Iran (2016)

Background: Suicide attempts, being considered from among psychiatric emergencies, are under the category of social and health problems that affect the individual, the family, and even the community. This study was conducted to determine people who attempted suicide referred to the emergency ward of Ali Ibn Abi Taleb hospital in the city of Rafsanjan, Iran in 2016. Materials and Methods: This ...

[ 141 ] - Factors associated with malignant skin tumors among patients referred to Ali-ibn Abi Talib Hospital, Rafsanjan, Iran, (2011-2013)

Background: Malignant skin tumors are of the most common types of cancers worldwide. Rafsanjan County, Iran, is geographically located in a warm and arid area. In addition, due to farming activity, a large population of this county is exposed to sunlight. The present study aimed at to determine factors associated with malignant skin tumors among patients referred to Ali-ibn Abi Talib Hospital, ...

[ 142 ] - آشنایی با روش دلفی

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هفدهم، اسفند 1397، 1094-1093             آشنایی با روش دلفی Getting to Know the Delphi Method   محسن رضائیان[1]،[2]   M.Rezaeian   روش دلفی که اسم آن از معبد دلفی Oracle of Delphi از یونان باستان اقتباس شده است، برای اولین بار در دهه 1950 میلادی توسط Rand Corporation مطرح شد [1]. این روش زمانی به کار می‌رود که در خصوص یک...

[ 143 ] - An Introduction to Umbrella Reviews

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هجدهم، مهر 1398، 622-621     درآمدی بر مرور چتری An Introduction to Umbrella Reviews   محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian   آیونیدیس (Ioannidis) در سال 2009 میلادی توضیح روشنی از مرور چتری (Umbrella review) ارائه کرده است. وی توضیح می‌دهد که یک مرور چتری به طور نظام‌مند به جمع‌بندی و ارزشیابی نتایج حاصل از چندین مرور نظام‌مند و ی...

[ 144 ] - An Introduction to the Field Trials Methodology

  The knowledge related to the methodology of the field trial study as a type of intervention studies, yet for many of our researchers is not fully understood. The aim of the current study was a better understanding of conducting this type of research. Field trial studies are done on healthy individuals and aim to prevent. These types of studies such as clinical trials are performed on both i...

[ 145 ] - مطالعات مورد – همگذری (Case Crossover Studies)

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هجدهم، شهریور 1398، 513-514     مطالعات مورد – همگذری (Case Crossover Studies)   محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian   مطالعات مورد - همگذری (Case Crossover Studies) به ویژه برای مشخص کردن تأثیر زودگذر مواجهه بر روی رخداد یک بیماری حاد، مناسب است. در این طراحی، به جای آن‌که یک گروه مجزا برای کنترل انتخاب  شود، هر مورد در نقش کنترل ...

[ 146 ] - Satisfaction Rate Regarding Services Provided in Health-Care Centers and Its Effective Factors in Rafsanjan, 2017: A Descriptive Study

Background and Objectives: Clients’ satisfaction regarding health-care services is one of the indicators of measuring the quality of services provided; therefore, this study aimed to evaluate the satisfaction rate of clients referred to the healthcare centers. Materials and Methods: This descriptive study was carried out on 385 people referring to healthcare centers in Rafsanjan in 2017. To co...

[ 147 ] -

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 18، مرداد 1398، 416-415       مطالعات مورد – هم‌گروهی و مطالعه مورد - شاهدی لانه گزینی شده Case – Cohort Studies and Nested Case- Control Studies                                                             محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian   مطالعات هم‌گروهی (Cohort Studies) اطلاعات گران‌بهایی را درباره مواجهه با عوامل گوناگون ...

[ 148 ] - Comparing Fast Food Consumption in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Healthy Individuals Referring to the Ultrasound Clinic of Moradi Hospital in Rafsanjan in 2017: A Case-Control Study

Background and Objectives: Previous studies have shown that dietary components can be associated with non-alcoholic fatty liver disease )NAFLD). However, few studies have investigated the effect of fast foods consumption on the NAFLD. The purpose of this study was to determine and compare the frequency of monthly consumption of twelve fast food types in two groups of NAFLD and healthy individua...

[ 149 ] - An Introduction to Action Research

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 18، تیر 1398، 323-324             مقدمه‌ای بر پژوهش عملیاتی   An Introduction to Action Research     محسن رضائیان[1]   M.Rezaeian   کرت لوین (1947-1890) Kurt Lewin را بنیانگذار پژوهش عملیاتی Action Research می‌دانند. کاربردی که وی از پژوهش عملیاتی در نظر داشت عبارت بود از: پاسخ‌گویی به یک مسأله اجتماعی که با مشارکت فعا...

[ 150 ] - Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هفدهم، خرداد 1398، 208-207       «پوشش همگانی بهداشت: هرکسی، هرجا»   Universal Health Coverage: Everyone, Everywhere   محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian   سازمان جهانی بهداشت World Health Organization (WHO)  هر ساله  هفتم آوریل (مصادف با هجدهم فروردین) را به عنوان روز جهانی بهداشت گرامی داشته و شعاری را برای آن انتخاب می‌کند. ...

[ 151 ] - Teaching and Learning in Small Groups

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هفدهم، اردیبهشت 1398، 106-105           آموزش و یادگیری در گروه‌های کوچک   Teaching and Learning in Small Groups   محسن رضائیان[1]،[2]   M. Rezaeian   استفاده از گروه‌های کوچک در یادگیری و آموزش سابقه بسیار طولانی دارد. شواهد موجود نشان می‌دهند که کنفسیوس (Confucius) و سقراط (Socrates) در بیش از دو هزار و پانصد سال پیش ا...

[ 152 ] - The Role of Facilitator in Teaching and Learning Within Small Groups: A Continuing Education Article

  Small groups that optimally consist of 8 to 12 members bring about extraordinary opportunities for teaching and learning. Almost all researchers in this area believe that an experienced group facilitator is amongst the most important prerequisites for achieving the desired outcomes. The aim of the current study therefore is to introduce some of the most important guidelines that help a group...

[ 153 ] - Getting to Know the Nominal Group Technique

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هفدهم، فروردین 1398، 2-1             آشنایی با روش گروه صوری Getting to Know the Nominal Group Technique   محسن رضائیان[1]،[2]   M. Rezaeian   در سخن سردبیری بهمن ماه سال گذشته به روش دلفی پرداخته و اشاره کردیم که این روش، یکی از راه‌های دست‌یابی به توافق پیرامون یک موضوع می‌باشد [1]. هدف از نگارش این سخن سردبیری، پرداخت...

[ 154 ] - An Introduction to Focus Group Research

A focus group refers to a group of people who share some common characteristics. A researcher gathers these people in the group in order that they share their points of view and interact with each other over a specific issue. Focus group and Interview group are used interchangeably in the scientific literature and both refer to a method of collecting data in qualitative studies. Given the impor...

[ 155 ] - Effect of different methods of education on oral health in children with hearing impairment: A systematic review

BACKGROUND AND AIM: The aim of oral health education is to prevent oral diseases. Literature review indicates that oral hygiene is poor in children with hearing impairment. Different methods have been used to teach oral health to children with hearing impairment. This systematic review was undertaken to evaluate the efficacy of different methods of oral health ...

[ 156 ] - Prevalence and Risk Factors of Low Birth Weight in Rafsanjan 2017

Background: Low birth weight (LBW) is an effective factor in neonatal mortality and morbidity. Growth retardation and subsequent chronic diseases are other complications of LBW. The goal of the present study was to determine the prevalence and related factors of LBW in Rafsanjan city in 2016. Methods: This cross-sectional study investigated existing data of all live births born in Niknafas Raf...

[ 157 ] - The Relationship of Study and Learning approaches with Students’ Academic Achievement in Rafsanjan University of Medical Sciences

Introduction: Most experts consider learning approach as the fundamental basis of learning dividing it into two parts of deep learning approach and surface learning approach. This is an endeavor to investigate the relationship between learning and study approaches with academic achievement among students in Rafsanjan University of Medical Sciences. Methods: This descriptive cross-sectional stu...

[ 158 ] - A Report from The 30th World Congress of the International Association for Suicide Prevention (IASP)

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هجدهم، آبان 1398، 740-739    سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هجدهم، آبان 1398، 740-739           گزارشی از سی‌امین کنگره انجمن بین المللی برای پیشگیری از خودکشی   A Report from The 30th World Congress of the International Association for Suicide Prevention (IASP)   محسن رضائیان[1]   M. Rezaei...

[ 159 ] - Evaluation of Validity and Reliability of Persian Version of the International Proposal Questionnaires on the Study of Nonfatal Suicidal Behavior in Students of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2018: A Descriptive Study

Background and Objectives: Suicide is one of the most important public health problems especially within youth population. Whilst Islam condemns suicide, suicide attempts among Muslim youths have been reported more than youths from other religions. Therefore, an international research project has been developed with the aim of determining nonfatal suicidal behavior in students within Muslim maj...

[ 160 ] - Standards for Reporting Qualitative Research

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هجدهم، آذر 1398، 860-859       استاندارد‌هایی برای گزارش پژوهش‌‌های کیفی Standards for Reporting Qualitative Research     محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian   تاکنون در مجله علمی دانشگاه، مقالات گوناگونی در خصوص استاندارد‌های تدوین شده برای گزارش شفاف پژوهش‌های کمّی و از جمله کارآزمایی‌‌های بالینی [1] و مطالعات مشاهده‌ای اپیدمیو...

[ 161 ] - Prevalence of Obesity and Overweight in Preschool Children of Rafsanjan City, Iran, in 2018: A Short Report

Background and Objectives: Obesity is one of the major health problems in the developed and developing countries. Therefore, this study was conducted to determine the prevalence of obesity and overweight in preschool children in Rafsanjan. Materials and Methods: In this cross-sectional study, the status of obesity, overweight, normality, weight loss and severe weight loss in 1292 pre-school ch...

[ 162 ] - Would It Be Possible to Have Two Corresponding Authors for One Article?

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هجدهم، دی 1398،       آیا می‌توان دو نویسنده مسئول برای یک مقاله داشت؟   Would It Be Possible to Have Two Corresponding Authors for One Article?     محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian   اخیراً در کارگاه مقاله نویسی که برای اعضاء هیئت علمی یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار کردم، سؤال یکی از شرکت کنندگان این بود که " آیا...

[ 163 ] - The Study of Pulmonary, Renal and Hepatic Status in Door and Window Welders in Rafsanjan in 2018: A Short Report

Background and Objectives: Exposure to welding gases can cause problems and illnesses. Therefore, the aim of this study was to determine the pulmonary, renal and hepatic status of welders in Rafsanjan city. Materials and Methods: This descriptive study was carried out on 78 welders in Rafsanjan city in 2018. To examine the pulmonary, renal and hepatic status of welders, besides using a checkli...

[ 164 ] - Quality of the Articles or Quantity of the Articles?

برای دانشجویان و دانشمندان جوان ممکن است این سؤال مطرح گردد که برای دانشمند شدن، کیفیت یا کمیت مقالات یک فرد است که دارای اهمیت می‌باشد؟ شخصاً، بارها با این سؤال به هنگام برگزاری کارگاه‌های مقاله نویسی مواجه شد‌ه‌ام. Salthammer در انتهای سخن سردبیری خود، دو مثال بسیار جالب می‌آورد تا به روشنی به سؤال فوق پاسخ دهد. او در ابتدا به شیمیدان روسی به نام Yuri Struchkov اشاره می‌کند که در سال 1926 میل...

[ 165 ] - An Introduction to Psychological Autopsy

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره هجدهم، اسفند 1398، 1195-1196       درآمدی بر کالبد شکافی روانشناختی An Introduction to Psychological Autopsy   محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian   کالبد شکافی روان‌شناختی (Psychological autopsy) روشی است که به منظور مطالعه عوامل خطر (Risk factors) در افرادی که خودکشی کرده‌اند، ابداع شده است. در این روش، با نزدیکان فرد متوفی مصا...

[ 166 ] - World and the novel coronavirus disease (COVID-19

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره نوزدهم، فروردین 1399، 2-1         جهان و بیماری کرونا ویروس جدید (کووید-19)                  ) World and the novel coronavirus disease (COVID-19   محسن رضائیان[1]،[2]   M.Rezaeian   به هنگام تکمیل این سخن سردبیری در بیست و سوم فروردین سال 1399 برابر با یازدهم آوریل سال 2020 میلادی، تقریباً صد روز از گزارش رسمی بیماری جدیدی ...

[ 167 ] - Predictors of Oral Health Condition among Pregnant Mothers in Rafsanjan City Based on Theory of Planned Behavior in 2016: A Descriptive Study

Background and Objectives: It is important to observe oral health in the high-risk group of pregnant women because of their and their fetal health. The purpose of this study was to identify the predictors of oral health condition among pregnant mothers in Rafsanjan city based on theory of planned behavior in 2016. Materials and Methods: In the present descriptive study, 100 pregnant women in R...

[ 168 ] - An Introduction to Natural Experiment Studies

در دو سخن سردبیری شماره‌های قبل به مطالعات مداخله‌ای (Interventional and/or experimental studies) [1] و مطالعات نیمه تجربی (studies Quasi-experiment) [2] پرداختیم. همان جا، به این نکته اشاره کردیم که برای اندازه‌گیری کارآیی یک دارو، واکسن، برنامه بهداشت عمومی و متغیرهای دیگری از این دست، مطالعات مداخله‌ای بهترین گزینه هستند. تقسیم تصادفی و کورسازی از مؤلفه‌های اساسی یک مطالعه مداخله‌ای است [1]....

[ 169 ] - Study of Spatial Pattern of Tuberculosis by Geographical Information System in Kerman Province, 2011-2016: An Ecological Study

  Background and Objectives: Tuberculosis (TB) is an infectious disease that more than 95% of its cases and the death caused by it occurs in low and middle income countries. Nowadays Geographical Information System (GIS) software is one of the most useful epidemiologic devices for identifying geographic areas and high risk population for infection by TB. This study was performed in Kerman, Ira...

[ 170 ] - How Much Time Does It Need to Write an Article?

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره نوزدهم، خرداد 1399، 222-221       چقدر زمان برای نوشتن یک مقاله مورد نیاز است؟ How Much Time Does It Need to Write an Article?   محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian   اگر برای شما این سؤال پیش آمده است که: " چقدر زمان برای نوشتن یک مقاله مورد نیاز است؟" خواندن فصل پنجم کتاب "چگونه مقالات بهتر پزشکی بنویسیم" (How to write better m...

[ 171 ] - The Environment and Seating Arrangement of a Small Teaching Group

Small groups which form for teaching and learning process would have substantial outcomes if manage properly. Evidence suggests that environment and seating arrangement of the learners would have considerable impacts on the success of a facilitator to properly use from the dynamics of the group. The aim of the present article is therefore to discuss the appropriate environment and seating arran...

[ 172 ] - How Much Time Does It Need to Get Competence in Biomedical Research?

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره نوزدهم، تیر 1399، 324-323       چقدر زمان برای کسب تبحر در پژوهش‌های علوم سلامت مورد نیاز است؟ How Much Time Does It Need to Get Competence in Biomedical Research?   محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian     در سخن سردبیری شماره گذشته مجله دانشگاه به این موضوع پرداختیم که " چقدر زمان برای نوشتن یک مقاله مورد نیاز است؟" همان‌جا، به...

[ 173 ] - The Goals, Roles and Activities of the International Association for Suicide Prevention (IASP): A Continuing Education Article

The International Association for Suicide Prevention (IASP) is a non-goverment organization dedicated to carry out scientific activities focusing on the prevention of suicidal behavior and universal efforts to achieve goals such as raising awareness of suicide behavior around the world, encouraging individuals to exchange experience, knowledge and skills around countries of the world for more e...

[ 174 ] - How to Cite References While Writing an Article?

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره نوزدهم، مرداد 1399، 429-430       به هنگام نگارش یک مقاله، چگونه می‌توان به منابع استناد نمود؟ How to Cite References While Writing an Article?   محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian     تا کنون در مجله دانشگاه، به ضرورت بررسی دقیق و موشکافانه متون مرتبط، به هنگام نگارش یک مقاله بارها اشاره نموده‌ایم [3-1]. بنیاد دانش بشری، در وا...

[ 175 ] - Methodological Principles and Applications of the Delphi Method: A Narrative Review

Background and Objectives: The appearance of complex issues with insufficient information has resulted in the consensus or unanimity spread. The consensus methods include the nominal group and the Delphi method.The Delphi method is a systematic process to predict and help making decision through survey rounds and information gathering and finally the group consensus. This method has been design...

[ 176 ] - How to Write a Short Report?

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره نوزدهم، شهریور 1399، 554-553       چگونه یک گزارش کوتاه بنویسیم؟ How to Write a Short Report?   محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian     گزارش‌های کوتاه (Short reports) زمانی به رشته تحریر در می‌آیند که داده‌های حاصل از یک مطالعه آنقدر زیاد نباشد که نوشتن یک مقاله کامل را توجیه نماید [1]. هم‌چنین، برخی مجلات نیز علاقمند هستند تا ...

[ 177 ] - Maternal Risk Factors Affecting Low Birth Weight in Rafsanjan Township in 2018: A Case Control Study

Background and Objectives: Low birth weight is one of the most widespread public health problems associated with high infant mortality. This study aimed to identify maternal risk factors affecting low birth weight neonates in Rafsanjan hospitals. Materials and Methods: This case-control study consisted of 120 low birth weight infants (less than 2500 grams) as the case group and 120 normal weig...

[ 178 ] - Imagine the Readers of your article before writing it

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 19، مهر 1399، 646-645       خوانندگان مقاله خود را قبل از نگارش آن تصور نمایید Imagine the Readers of your article before writing it   محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian     هانا (Hanna)، فصل دهم کتاب خود را با عنوان: «تصور نمودن خوانندگان خود» (Envision Your Readers)، مزین نموده است. وی در این فصل از کتاب خود، به این نکته مهم ...

[ 179 ] - Fast Food Consumption and the Risk of Non-Alcoholic Fatty Liver in Adults: A Community-Based Case-Control Study

Background: Despite many studies showing a correlation between fast food consumption and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) known as the silent death, few studies have investigated the effects of different types of fast foods on this disease. This research aimed to evaluate the effect of consuming different types of fast foods on non-alcoholic fatty liver disease. Materials and Methods:...

[ 180 ] - The level of blood lead painter workers Rafsanjan city and its correlation with risk factors for cardiovascular disease in 2019

Introduction: Painters are exposed to various chemical harmful agents such as lead particles in paints. Some studies have suggested a possible association of occupational exposure that may cause cardiovascular effects. Lead is absorbed through the body through the skin, skin, and respiratory tract and penetrates some tissues. Considering the importance of labor health in each countrychr('39')s ...

[ 181 ] - Preparing an Outline Before Writing an Article

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره نوزدهم، آبان 1399، 772-771       تهیه چهارچوب مقاله پیش از نگارش آن Preparing an Outline Before Writing an Article   محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian     تا کنون در مجله دانشگاه پیرامون نگارش یک مقاله علمی، موضوعات فراوانی را در قالب سخن سردبیری تقدیم خوانندگان فرهیخته نموده‌ایم [5-1]. در این سخن سردبیری، قصد داریم به یک نکته...

[ 182 ] - Anxiety, Social Phobia, Depression, and Suicide among People Who Stutter; A Review Study

Background: Mental disorders in people who stutter are controversial among researchers. This review study aims to probe four common mental disorders, including anxiety, social phobia, depression, and suicide in people who stutter (PWS) as well as in people who do not stutter (PWNS). Materials and Methods: For the purpose of this review study, we searched 5 combined keywords, including stutter ...

[ 183 ] - Supervisors Should Be More Vigilant When Their Students Are Writing an Article

در سخن سردبیری شماره مردادماه سال 1394 مجله دانشگاه، به ضرورت چاپ مقاله از پایان­نامه­های مقاطع مختلف تحصیلی اشاره کردیم و در همان جا، از اساتید راهنما درخواست کردیم که به جهت پرهیز از رویداد هرگونه تخلف پژوهشی توسط دانشجویان، نقش فعال­تری را در این زمینه ایفاء نمایند [1]. هم­چنین و پیش از آن، در  سخن سردبیری شماره بهمن و اسفندماه سال 1391 مجله دانشگاه، درخواست نموده بودیم که دانشجویان نقش فعال...

[ 184 ] - Introducing a Guideline for Preparing an Article from a Thesis: A Continuing Education Article

 Introducing a Guideline for Preparing an Article from a Thesis: A Continuing Education Article M. Rezaeian[1]     Received: 14/10/2020  Sent for Revision: 02/11/2020 Received Revised Manuscript: 08/11/2020 Accepted: 09/11/2020     The necessity of publishing articles from diverse levels of education has always been emphasized. This would help to increase the likelihood of the use of th...

[ 185 ] - Read Your Published Papers

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره نوزدهم، دی 1399، 1014-1013       مقالات منتشر شده خودتان را بخوانید Read Your Published Papers     محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian     تا کنون در مجله دانشگاه، پیرامون مطالعه مستمر یک مقاله قبل از چاپ آن توسط نویسندگان، نکات مهمی را به رشته تحریر در آورده‌ایم [3-1]. مطالعه‌ی چند باره یک مقاله، قبل از آن که مقاله منتشر گردد،...

[ 186 ] - Thinking, Planning, Writing and the Final Creation of a Manuscript

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره نوزدهم، بهمن 1399، 1134-1133       تفکر، برنامه‌ریزی، نگارش و تولید نسخه نهایی یک مقاله Thinking, Planning, Writing and the Final Creation of a Manuscript     محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian      فینلی (Finlay)، در مقاله اخیر خود با تمرکز بر روی تهیه مقالات کیفی، نگارش مقاله را یک امر پویا می‌داند که از چهار مرحله به هم پیو...

[ 187 ] - Encouraging Potential Authors to Write Articles for JRUMS

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره نوزدهم، اسفند 1399، 1244-1243       تشویق نویسندگان بالقوه به منظور نگارش مقاله برای مجله دانشگاه Encouraging Potential Authors to Write Articles for JRUMS     محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian      بیش‌تر از یک دهه است که با افتخار سردبیر مجله دانشگاه می‌باشم [1]. در این مدت نهایت تلاش خودم را به عمل آورده‌ام که با نگارش سخن...

[ 188 ] - Frequency of Thoughts and Planning for Suicide Attempt in Paramedical Students of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2019: A Cross-Sectional Study

Background and Objectives: Suicidal ideation is the tendency of a person to die that is highly prevalent among students and due to the important role of paramedical students as future treatment staff, this study was conducted to investigate the frequency of thoughts and planning for suicide attempt among paramedical students in Rafsanjan University of Medical Sciences. Materials and Methods: I...

[ 189 ] - Investigating the Quality of Work Inspection Software of the Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare in Iran Based on Kerman Data: A Descriptive Study

Background and Objectives: Many preventable occupational accidents occur annually in the world. Almost 2228 work accidents occurred in Kerman province from 2012 to 2016. Reports of occupational accidents are recorded in the Work Inspection Software (WIS) by inspectors. The purpose of this study was to investigate the quality of WIS of the Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare in I...

[ 190 ] - An Introduction to Hyper-authorship Phenomenon

 اصطلاح نویسندگان بیش از حد (Hyper-authorship) یا (Mass-authorship) برای مقالاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تعداد نویسندگان آن‌ها از حد متعارف، بسیار فراتر رفته باشد. اگر چه شاید نتوان حد متعارفی برای تعداد نویسندگان یک مقاله مشخص نمود، شواهد موجود نشان می‌دهند که تعداد مقالاتی که نویسندگان آن‌ها از هزار نفر بالاتر می‌باشد، در حال رشد فزآینده‌ای هستند. مطالعه به عمل آمده بر روی مقالات نمایه ش...

[ 191 ] - An Introduction to Living Systematic Reviews

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 20، اردیبهشت 1400، 146-145       درآمدی بر مرورهای نظام‌مند زنده An Introduction to Living Systematic Reviews   محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian    تا کنون در سخنان سردبیری مجله دانشگاه، درباره انواع مقالات مروری، مطالب گوناگونی را به رشته‌ تحریر در آورده‌ایم. هدف از نگارش این مقالات، آشنا ساختن خوانندگان و نویسندگان فرهیخته م...

[ 192 ] - Collaboration in Health Research

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 20، خرداد 1400، 258-257       همکاری در پژوهش‌های علوم سلامت Collaboration in Health Research   محسن رضائیان[1]   M. Rezaeian   همکاری (Collaboration) در پژوهش‌های علوم سلامت، جزء ضروری برای به موفقیت رسیدن چنین پژوهش‌هایی است. قبلاً در یکی از سخنان سردبیری مجله دانشگاه به مقالاتی اشاره کردیم که ممکن است تعداد نویسندگان آن‌ه...

[ 193 ] - Geographical Epidemiology of Suicide (Completed and Attempted) in the Townships Covered by Mazandaran University of Medical Sciences during the Years 2012 to 2016: An Ecological Study

Background and Objectives: Suicide is one of the biggest medical and social problems in the world. The aim of this study was to investigate the geographical epidemiology of suicide (completed- attempted) in the townships covered by Mazandaran University of Medical Sciences during the years 2012 - 2016. Materials and Methods: In this ecological study, information was collected using the checkli...

نویسندگان همکار

Maryam Hejri 83

Vaziri Nejad, R. 10

Ahmadinia, H. 8

صادقی, رضا 5

باختر, مرضیه 4

Fateme Doost Mohammadi 4

Sheikh Fathollahi, M.  3

Taheri Fard, Alireza 3

موحدی, محمد 2

F Zolfizadeh  2

H Yaghoobi  2

Shahrabadi, Effat 2

R Vazirinejad 2

Asadollahi, Z. 2

Hajizadeh, Farzaneh  2

Khalili , Parvin  2

Pouradeli, Sh. 2

Rahmani, Abdollah 2

ایوب شکوفامنش 1

Hossein Fallahzadeh 1

Narges Khanjani 1

Seyed Saeed Mazloomy Mahmoodabad 1

نجفی پور, رویا 1

شعبانی, زیبا 1

نقیب زاده تهامی, احمد 1

مظلومی, سید سعید 1

هاشمی, مهری 1

ایوبی, فاطمه 1

جلال پور, شیلا 1

رحمانی, محمدرضا 1

محسنی, محبت 1

زارع بیدکی, محمد 1

زواری, طاهره 1

زین‌الدینی, ناهید 1

میرزایی, سکینه 1

ایرانپور, عابدین 1

خانجانی, نرگس 1

بیدکی, رضا 1

ترکاشوند, فاطمه 1

مهرابیان, میلاد 1

گروسی, بهشید 1

افتخاری, یحیی 1

زارع بیدکی , محمد  1

عربشاهی پاریزی , عابد  1

H Sharifi  1

M Sanji Rafsanjani 1

A Esmaeili  1

HR Naghizadeh  1

M Mobini  1

Sh Khajehosseini  1

F Nazari 1

SM Hosseini  1

A Heidarpoor 1

M Hadavi 1

M Tashakori 1

N Zia Sheikholeslami  1

A Akbary 1

F Hosieni 1

M Kazemi 1

Z Gorgi 1

Sina Amoozgar 1

Tahereh Eslammanesh 1

Zahra Mohit 1

Rahmani, Kh. 1

Soori, H. 1

Rezaei, B. 1

Arash Shahravan 1

Maryam Alsadat Hashemipour 1

Maryam Rad 1

Bitaraf, Saiid  1

Irannezhad, Najmeh 1

Haghdoost, Aliakbar 1

Najafipour, R. 1

Mousavi, S. A.  1

Ghaffarian, A.  1

Asadpour, M. 1

Farzaneh, Z. 1

Manshoori, A. 1

Mohamadi, N. 1

Ostadebrahimi, H. 1

Dariush Bastam 1

Erfan Vazirinejad 1

Kafi, Mehdi 1

Salandari, Marzie 1

Amir Hossein Shirpoor 1

Moslem Akbari 1

Niloufar Chitsaz zadeh 1

Zahra Moghadasi 1

Zahra Nikdel 1

Habibi, F. 1

Ahmadi, A.K. 1

Ahmadinia, H. 1

Arabi, M. 1

Khalili, P. 1

Pishbin, S.  1