جواد مختاری

دانشیار گروه مهندسی نساجی دانشکده فنی گیلان

[ 1 ] - مقایسه خواص فیزیکی پارچه‌های پلی استری پوشش‌دهی شده با نانو ذرات پلی (3-آلکیل تیوفن) با روش پلیمرشدن همزمان و روش رسوب دهی بخار شیمیایی‌

در این تحقیق، پارچه پلی­استری با پوششی از نانوذرات پلی (3- آلکیل­تیوفن) به روش پلیمرشدن شیمیایی و لایه نشانی بخار شیمیایی تهیه شده است. پوشش­دهی منسوج  در محفظه پلیمرشدن در مدت زمان مشخص و دمای مورد نیاز (°C40 و h 8 در پلیمرشدن همزمان و°C65 و h2 در روش لایه نشانی بخار شیمیایی) انجام شده است. مقاومت سطحی نمونه­های پوشش­دهی شده توسط ولت متر دیجیتال اندازه­گیری شده است که درروش لایه نشانی بخار شیم...

[ 2 ] - Fabrication and Characterization of Nanocapsules of PLGA Containing BSA Using Electrospray Technique

Objective(s): Encapsulated pharmaceuticals are presently the object of comprehensive investigations in many research centers due to their increased therapeutic efficiency, bioavailability, and high dissolution rate. There are different procedures for encapsulation and choice of procedure influences the size of particles for intended applications. Methods:...

[ 3 ] - مروری کوتاه بر روش‌های تهیه داربست‌های متخلخل سه‌بعدی از راه الکتروریسی-قسمت دوم: روش‌های شیمیایی

داربست از اجزای اصلی مهندسی بافت است که نقش عمده آن، آماده‌سازی محیطی مناسب برای تعیین شکل بافت است. در حقیقت، داربست قابلیت پشتیبانی از چسبندگی و تکثیر سلول را دارد.در مهندسی بافت، ساختارهای نانوالیافی سه‌بعدی، به‌دلیل شباهت به بافت‌های بدن انسان ترجیح داده می‌شوند. داربست‌های متخلخل سه‌بعدی به‌عنوان قالب ساختاری در تولید بافت به‌کار می‌روند، ردیف‌های علامت‌دهی را برای سلول‌ها فراهم می‌کنند و ...

[ 4 ] - مروری کوتاه بر روش‌های تهیه داربست‌های سه‌بعدی و متخلخل از راه الکتروریسی- قسمت اول: روش‌های فیزیکی

داربست‌های نانوالیافی نسبت سطح به حجم زیاد و تخلخل تنظیم‌پذیر دارند. این ویژگی‌ها باعث پیش‌رفت فعالیت‌های سلولی، مانند چسبندگی و نفوذ می‌شود. این داربست‌ها، بعضی از خواص کلیدی ماتریس برون‌سلولی طبیعی را ارائه می‌دهند. الکتروریسی در مقایسه با سایر فرایندهای تولید نانوالیاف، روشی ساده و متنوع است. روش نام‌برده، به‌علت توسعه و اصلاحات اخیر در فناوری آن، تبدیل به روشی محبوب برای تولید داربست‌های سه...

[ 5 ] - رویکردی نوین در شبیه‌سازی فاکتور انعکاسی پارچه‌های پوشش داده شده با نانوذرات

پوشش‌دهی پارچه با نانوذرات به منظور ایجاد تغییر و اصلاح خصوصیات طیفی و انتشاری آنها فناوری جدیدی است که در سال‌های اخیر معرفی شده است. این روش حوزه جدیدی از منسوجات با کارایی بالا مانند استتار، پارچه‌های محافظ در مقابل پرتو فرابنفش، سلول‌های خورشیدی و منسوجات خنک‌کننده را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین رویکردها در تخمین فاکتور انعکاسی این منسوجات استفاده از مدل‌های مختلف براساس ت...

[ 6 ] - استتار منسوج پنبه‌ای در ناحیه مرئی و زیر قرمز نزدیک با استفاده از رنگزای خمی

سه رنگزای خمی آبی 6، زرد 2 و قرمز 13 برای ایجاد استتار در ناحیه زیر قرمز نزدیک و تقلید طیف انعکاسی سه نوع برگ سبز استاندارد روی کالای پنبه‌ای به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که طیف انعکاسی کالای رنگرزی شده با مخلوطی از رنگزاها هنگامی که درصد رنگزای خمی آبی 6 نسبت به وزن کالا برابر 0.85 % و 1.2 % باشد، بیشترین شباهت را با طیف انعکاسی برگ سبز دارد که نشان‌دهنده نقش مهم خمی آبی 6 در استتار زیر قرم...

[ 7 ] - رنگرزی کالای پنبه/ پلی‌استر با مواد رنگزای راکتیو انتخابی/ دیسپرس تحت شرایط خنثی

استفاده از پارچه‌های بافته شده از مخلوط الیاف طبیعی و مصنوعی به منظور بهره‌مند شدن از خواص مطلوب هر یک از اجزاء، متداول می‌باشد. روش شناخته شده برای رنگرزی این نوع کالاها، استفاده از مواد رنگزای راکتیو/ دیسپرس و یا مخلوط آنهاست که برای رنگرزی جزء پنبه‌ای با رنگزای راکتیو از قلیا استفاده می‌شود. از آنجایی که افزودن قلیا سبب بروز مشکلاتی از جمله ایجاد نایکنواختی در رنگرزی شده و از طرفی زمان‌بر اس...

[ 8 ] - رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید

در این تحقیق، یکسری از مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید بر روی پارچه پشمی به کار برده شدند. قابلیت رنگرزی مواد رنگزای جدید و ویژگی‌های رنگرزی آنها از قبیل یکنواختی، ثبات شستشویی، ثبات نوری، ثبات سایشی، ثبات در برابر عرق بدن در شرایط قلیایی و اسیدی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تمامی مواد رنگزای به کار رفته قادر هستند پارچه پشمی را به فام قرمز تا...

[ 9 ] - رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با مواد رنگزای دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید و یک رنگزای راکتیو

رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با سه ماده رنگزای دیسپرس بر پایه مشتقات نفتالیمید به همراه یک ماده رنگزای راکتیو بررسی شد. دو تا از این مواد رنگزا حاوی گروه استر و یکی از آنها حاوی گروه الکیل است. مواد رنگزای دیسپرس حاوی گروه استر به همراه رنگزای راکتیو قادرند پارچه‌های پلی‌استر و پنبه را به طور موفقیت‌آمیزی در روش دو مرحله‌ای یک حمامه رنگرزی نمایند. این مواد رنگزای دیسپرس نشان دادند ...