نتایج جستجو برای: کامفرول

تعداد نتایج: 31  

چکیده سابقه وهدف: زعفران (طلای قرمز)، گران‌ترین ادویه جهان، کلاله‌های خشک شده کرکوس ساتیووس است. افزودنی خوراکی، رنگ و طعم دهنده به غذا، رنگ کردن منسوجات و کاربرد دارویی در طب سنتی از جمله مصارف زعفران می‌باشد. با توجه به معایب روش‌های حرارتی مواد غذایی مانند افت خواص حسی و تغذیه‌ای و هزینه‌ی بالا، در چند دهه اخیر تمایل به استفاده از روش‌های غیر حرارتی مانند پرتودهی افزایش یافته است. پرتودهی به...

مهدی طاهری

به منظور بررسی تاثیر تراکم های مختلف گیاهی و تنش کم آبی بر عملکرد کامفرول در گیاه دارویی کاسنی، این تحقیق در سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان انجام گرفت. آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل دورآبیاری 50، 100 و 150 میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر و تراکم گیاهی به ترتیب با 6، 9، 12 و ...

دارویی هستند و برای مقابله با ویروسها و سلولهای سرطانی استفاده می‌شوند. هدف از این تحقیق، استخراج و اندازه‌گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ نمونه‌های مختلف گل‌محمدی کشت شده در باغ گیاه‌شناسی ایران (تهران) با منشأ مناطق غربی بود. پنج گرم نمونه تازه گل‌محمدی توسط دستگاه آسیاب برقی خرد و توسط مخلوط متانول و اسید استیک (90:10) عصاره‌گیری شد. عصاره حاصل به 30 میلی‌لیتر حجم رسانده...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی 0
کامکار جایمند k jaimand research institute of forests and rangelands, tehran, iran p.o.box: 13185 - 116, tel: +98 – 21 - 4419901-5, fax: +98 – 21- 44196575تهران، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، صندوق پستی: 116 – 13185، تلفن: 5- 4419901 (021)، نمابر: 44196575 (021) محمدباقر رضایی mb rezaee 1- department of medicinal plants, research institute of forests and rangelandsبخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشورسازمان اصلی تایید شده: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع محمدحسن عصاره mh asareh 2- department of biotechnology, research institute of forests and rangelandsگروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشورسازمان اصلی تایید شده: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع سیدرضا طبایی عقدایی sr tabaei aghdaei 2- department of biotechnology, research institute of forests and rangelandsگروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشورسازمان اصلی تایید شده: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع سعیده مشکی زاده s meshkyzadeh 1- department of medicinal plants, research institute of forests and rangelandsبخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشورسازمان اصلی تایید شده: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

مقدمه: فلاونوییدها طبقه بزرگی از پلی فنل ها با بیش از 4000 ترکیب هستند، اغلب مسؤول رنگ زرد، قرمز و ارغوانی گل ها، میوه ها و سبزیجات در گیاه هستند . فلاونوییدها نقش آنتی اکسیدانی را در فتوسنتز گیاهان به عهده دارند ، فلاونوییدها دارای اثرات آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، جلوگیری کننده سرطان و محافظت کننده از قلب می باشند. هدف : هدف از این تحقیق، استخراج و اندازه گیری ترکیب های فلاونوییدی کامفرول و کو...

ژورنال: :تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 2010
کامکار جایمند محمدباقر رضایی محمدحسن عصاره سیدرضا طبایی عقدایی سعیده مشکی زاده

دارویی هستند و برای مقابله با ویروسها و سلولهای سرطانی استفاده می شوند. هدف از این تحقیق، استخراج و اندازه گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ نمونه های مختلف گل محمدی کشت شده در باغ گیاه شناسی ایران (تهران) با منشأ مناطق غربی بود. پنج گرم نمونه تازه گل محمدی توسط دستگاه آسیاب برقی خرد و توسط مخلوط متانول و اسید استیک (90:10) عصاره گیری شد. عصاره حاصل به 30 میلی لیتر حجم رسانده...

جایمند, کامکار, رضایی, محمدباقر, طبایی عقدایی, سیدرضا , عصاره, محمدحسن , مشکی‌زاده, سعیده ,

مقدمه: فلاونوییدها طبقه بزرگی از پلی‌فنل‌ها با بیش از 4000‌ ترکیب هستند، اغلب مسؤول رنگ زرد، قرمز و ارغوانی گل‌ها، میوه‌ها و سبزیجات‌ در گیاه هستند‌. فلاونوییدها نقش آنتی‌اکسیدانی را در فتوسنتز گیاهان به عهده دارند‌، فلاونوییدها دارای اثرات‌ آنتی‌اکسیدانی، ضد‌التهابی، جلوگیری‌کننده‌ سرطان و محافظت‌کننده از قلب می‌باشند. هدف‌: هدف از این تحقیق،‌ استخراج و اندازه‌گیری ترکیب‌های فلاونوییدی کامفر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده شیمی 1393

در این تحقیق برهم‏کنش سه ترکیب پلی فنولی طبیعی جنیستین، کامفرول و رزوراترول با لیزوزیم سفیده‏ی تخم مرغ مورد مطالعه قرار گرفته است. لیزوزیم یکی از آنزیم‏های مونومری با کد e.c.3.2.1.17 است و با نام‏های مورامیداز وn- استیل‏مورامید‏ گلیکان‏هیدرولاز نیز شناخته شده است. جنیستین (4،5،7-تری‏هیدروکسی ایزوفلاون) با نام آیوپاک 5،7-دی‏هیدروکسی-3-(4-هیدرو‏کسی‏فنیل)‏کرومن-4-اون یکی از ایزوفلاونوئیدهای طبیعی ...

ژورنال: :تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 2013
کامکار جایمند هلن اهرابی اصلی زهرا بهراد

فلاونوییدها طبقه بزرگی از پلی فنل ها با بیش از 4000 ترکیب هستند که در گیاه نقش آنتی اکسیدانی را در فتوسنتز به عهده دارند و در انسان دارای اثرهای آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی، جلوگیری کننده سرطان و محافظت کننده از قلب می باشند. ترکیب کوئرستین و کامفرول در گروه فلاونول ها قرار دارند و برای مقابله با ویروس ها و سلول های سرطانی استفاده می شوند. هدف از این تحقیق، استخراج و اندازه گیری ترکیب کوئرستین و ک...

ژورنال: :تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 0
کامکار جایمند دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور هلن اهرابی اصلی کارشناس ارشد، اداره کل استاندارد استان تهران، زهرا بهراد کارشناس ارشد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

فلاونوییدها طبقه بزرگی از پلی فنل ها با بیش از 4000 ترکیب هستند که در گیاه نقش آنتی اکسیدانی را در فتوسنتز به عهده دارند و در انسان دارای اثرهای آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی، جلوگیری کننده سرطان و محافظت کننده از قلب می باشند. ترکیب کوئرستین و کامفرول در گروه فلاونول ها قرار دارند و برای مقابله با ویروس ها و سلول های سرطانی استفاده می شوند. هدف از این تحقیق، استخراج و اندازه گیری ترکیب کوئرستین و ک...

فلاونوییدها طبقه بزرگی از پلی‌فنل‌ها با بیش از 4000 ترکیب هستند که در گیاه نقش آنتی‌اکسیدانی را در فتوسنتز به‌عهده دارند و در انسان دارای اثرهای آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی، جلوگیری‌کننده سرطان و محافظت‌کننده از قلب می‌باشند. ترکیب کوئرستین و کامفرول در گروه فلاونول‌ها قرار دارند و برای مقابله با ویروس‌ها و سلول‌های سرطانی استفاده می‌شوند. هدف از این تحقیق، استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین و ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید