نتایج جستجو برای: chrysidinae

تعداد نتایج: 4  

ژورنال: :حشره شناسی گیاهان زراعی 0

زنبورهای خانواده ی chrysididae گروه نسبتاً بزرگی از زنبورهای aculeata را شامل می شوند که به­علت جذابیت رنگ متالیک خود و هم­چنین نقش مهم آن ها در کنترل بیولژیک و تعادل طبیعی، همواره به­عنوان گروه جالبی از زنبورها شناخته شده اند. با وجود تعدد گونه های این خانواده در دنیا، در ایران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته­اند. در این تحقیق نمونه­های موجود این خانواده در موزه­ی حشرات هایک میرزایانس، بزرگ­ترین مو...

ژورنال: :آفات و بیماریهای گیاهی 0
لیلی پوررفیعی گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران حسینعلی لطفعلی زاده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجا ن شرقی، تبریز علیرضا شایسته فر گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک مینا رمضانی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان

زنبورهای خانواده ی chrysididae به دلیل رنگ آمیزی براقی که دارند گروه جالبی از زنبورها به شمار می آیند که در ایران کمتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق تعداد 30 گونه متعلق به 9 جنس از زنبورهای زیرخانواده ی chrysidinae از خانواده chrysididae در شمال غرب کشور جمع آوری و مطالعه گردید. از میان گونه های شناخته شده، 25 گونه برای فون ایران جدید می باشند. تعدادی از نمونه ها نیز برای دنیا...

حسینعلی لطفعلی زاده علیرضا شایسته فر لیلی پوررفیعی مینا رمضانی

زنبورهای خانواده‌ی Chrysididae به دلیل رنگ‌‌آمیزی براقی که دارند گروه جالبی از زنبورها به شمار می‌آیند که در ایران کمتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق تعداد 30 گونه متعلق به 9 جنس از زنبورهای زیرخانواده‌ی Chrysidinae از خانواده Chrysididae در شمال‌غرب کشور جمع‌آوری و مطالعه گردید. از میان گونه‌های شناخته شده، 25 گونه برای فون ایران جدید می‌باشند. تعدادی از نمونه‌ها نیز برای دنی...

خانواده Chrysididae یکی از خانواده ­های بسیار متنوع از زنبورها می ­باشد که به نام زنبورهای فاخته یا طلایی مشهور هستند که تا به حال بیش از 3000 گونه از 84 جنس از آن­ها در سراسر جهان شناسایی شده است و این در حالی است که بسیاری از آن ها، هنوز کشف نشده ­اند. در بررسی حاضر، فون زنبورهای طایفهElampini (Hymenoptera: Chrysididae) در طی سال های 1392 تا 1396 در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌ بر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید