کیومرث ابراهیمی

استاد گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

[ 1 ] - تعیین طبقه‌بندی کیفی آب‌ بر اساس حداقل پارامترهای کیفی (مطالعۀ موردی: رودخانۀ کارون)

رودخانه­ها یکی از مهم­ترین منابع تأمین آب شیرین به­شمار می­روند. محدودیت این منابع ضرورت حفظ کیفیت آن­ها را نشان می­دهد. به‌منظور پایش کیفی منابع آب معمولاً از شاخص­های کیفیت آب استفاده می­شود. هر کدام از این شاخص بر اساس پارامترهای کیفی مشخصی محاسبه می­شوند که فرآیند نمونه­برداری و تعیین مقدار این پارامترها زمان­بر و پرهزینه است، لذا یافتن روشی دقیق که در آن با حداقل پارامترهای کیفی بتوان طبقۀ­...

[ 2 ] - بررسی اثر نوسانات اقلیمی بر سفره‌های آب زیرزمینی چندلایه (مطالعۀ موردی: دشت گرگان)

در بسیاری از مناطق خشک و نیمه‌خشک، تأمین آب موردنیاز بخش‌های مختلف، تنها از طریق منابع آب ‌زیرزمینی امکان‌پذیر است. هدف مقالۀ حاضر، بررسی اثر نوسانات اقلیمی بر سفره‌های آزاد و تحت‌فشار هم‌مکان در یک سامانۀ آب‌ زیرزمینی چندلایه است. برای این منظور، آبخوان دشت گرگان با استفاده از شاخص‌های خشک‌سالی هواشناسی و هیدرولوژی DI، PNI، SPI و GRI و روش تحلیل هم‌بستگی بررسی شد. در این بررسی از آمار 19 ایستگ...

[ 3 ] - برآورد ضریب هوادهی در مدیریت کیفی آب رودخانۀ دیناچال، با استفاده از روابط تجربی و روش های عددی

برآورد دقیق ضریب هوادهی، با توجه به تأثیر آن بر اکسیژن محلول رودخانه، از گام‌های مهم و ابتدایی مدل‌سازی برای مدیریت کیفی منابع آب مربوطه است. هدف اصلی مقالۀ حاضر، ارزیابی میزان تأثیرپذیری اکسیژن محلول رودخانۀ دیناچال از ضریب هوادهی است. برای ‌این منظور، نمونه‌های کیفیت آب در بازه‌ای به طول 2 کیلومتر از رودخانه، در شهریور 1391 برداشت شد. پارامترهای اصلی کیفیت آب اندازه‌گیری‌شده در نمونه‌ها عبارت...

[ 4 ] - ارزیابی الگوریتم های جستجوی مستقیم و ژنتیک در بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام - یک سیلاب از کارون

در این پژوهش، کارایی الگوریتم جستجوی مستقیم در بهینه سازی پارامترهای مدل غیرخطی ماسکینگام جهت روندیابی سیل ویلسون و یک سیل از رودخانه کارون ارائه شده است. روندیابی سیل ویلسون به منظور مقایسه کارایی الگوریتم جستجوی مستقیم با سایر الگوریتم های فراکاوشی متداول و روندیابی یک سیل از رودخانه کارون نیز به دلیل بررسی بیشتر قابلیت این الگوریتم در روندیابی سیل در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آم...

[ 5 ] - مطالعه تغییرات فصلی خودپالایی رودخانه کارون

مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه، اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه حداکثر بار آلودگی قابل تحمل در رودخانه را فراهم می کند. در مقاله حاضر به مطالعه تغییرات فصلی پدیده خودپالایی رودخانه کارون پرداخته شده است. برای این منظور در طول 113 کیلومتر از رودخانه متغیرهای کیفی DO، BOD، نیترات و کلیفرم با استفاده از مدل QUAL2Kw شبیه سازی و مطالعه گردید. داده های سال 1389 به دلیل کفایت مورد نیاز به منظور واسنجی ...

[ 6 ] - اهمیت تحلیل روند دبی های پیک سالانه در سامانه های هشدار سیل

زمینه و هدف: تحلیل روند، یک ابزار مهم برای بدست آوردن اطلاعات قابل اعتماد آینده از وقوع سیل برای حوضه­ های آبریز است. آزمون تحلیل روند، به برنامه­ ریزی برای کاهش ریسک و پیشگیری از خطرات سیل در سامانه­ های هشدار سیل به­ عنوان یک ابزار آینده­ پژوه کمک می­کند. هدف اصلی مقاله حاضر تحلیل روند دبی­ های پیک سالانه در حوضه­ آبریز جاجرود است. روش: در این مقاله از اطلاعات آماری دبی پیک سالانه ایستگاه­های...

[ 7 ] - مقایسه اطلاعات بارش ماهواره‌ای PERSIANN و TRMM-3B42 V7 با مشاهدات ایستگاه‌های زمینی (مطالعه موردی: حوضه گرگان‌رود)

Precipitation is an important element of the hydrologic cycle and lack of this data is one of the most serious problems facing research on hydrological and climatic analysis. On the other hand, using satellite images has been proposed by many researchers as one of practical strategies to estimate precipitation. The present paper aims to evaluate the accuracy of satellite precipitation data, pro...

[ 8 ] - ارزیابی وضعیت کیفی رودخانه کارون بر اساس شاخص کیفیت آب و استفاده از GIS

در سال‏های اخیر کیفیت آب رودخانۀ کارون تحت تأثیر آلاینده‏های مختلفی از جمله زه‏آب کشاورزی و فاضلاب‏های شهری و صنعتی قرار داشته است. شاخص کیفیت آب و GIS، می‏توانند به‌منظور پشتیبانی اقدامات مدیریتی در این رودخانه استفاده شوند و از قابلیت مدل‏های سری زمانی نیز می‏توان برای پیش‏بینی تغییرات کیفیت در آینده بهره برد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت رودخانۀ کارون بر‌اساس شاخص کیفیت آب با استف...

[ 9 ] - ارزیابی سالیانه ضریب نرخ بازهوادهی رودخانه کارون (بازه ی ایستگاه ملاثانی تا کوت امیر)

یکی از مهم­ترین پارامترهای مدیریت کیفی منابع آب سطحی میزان اکسیژن محلول آن می­باشد. ضریب نرخ بازهوادهی توصیف‌کننده جذب فیزیکی اکسیژن از اتمسفر به داخل آب است. مقادیر اکسیژن محلول در مدل­سازی کیفی حساسیت زیادی حتی به تغییرات کم ضریب نرخ بازهوادهی داشته و برآورد صحیح آن بسیار مهم است. هدف اصلی مقاله حاضر انتخاب بهترین روابط برآورد ضریب نرخ بازهوادهی از بین 29 رابطه پرکاربرد پیشنهادی بر اساس مدل­س...

[ 10 ] - ارائه و ارزیابی یک روش پیشنهادی در تعیین مناسب ترین کاربرد پساب

افزایش تقاضا برای آب در بخش‌های مختلف، باعث افزایش اهمیت استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه‌شده (پساب) برای کاربردهای گوناگون شده است. هدف از مقاله حاضر ارائه یک روش پیشنهادی در تعیین مناسب‌ترین کاربرد پساب بر اساس سطح کیفیت آن است. برای نیل به این هدف مشخصات 60 نمونه پساب ماهانه برای پنج سال (1391 تا 1395) و شانزده پارامتر از هر نمونه از تصفیه‌خانه شهر اراک تهیه و پس از تعیین شش گزینه ممکن مصرف پساب...

[ 11 ] - تخمین ضریب پخش طولی در جریان‌های سطحی با استفاده از آنالیز ابعادی

ضریب پخش طولی یکی از پارامترهای مهم در حل معادله انتقال آلودگی در جریان‌های سطحی می‌باشد. در مقاله حاضر رابطه جدیدی به منظور برآورد دقیق‌تر ضریب پخش طولی در جریان آب‌های سطحی ارائه شده است. این رابطه با استفاده از داده‌های 176 رودخانه و کانال مختلف و کاربرد تکنیک آنالیز ابعادی بدست آمد. رابطة جدید ارائه شده با 18 رابطة منتخب برای مجموعة داده‌های فوق‌الذکر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از دو...

[ 12 ] - بررسی دقت اطلاعات بارش شبکه‌بندی شده جهانی در حوضه دریاچه ارومیه

در این مقاله به ارزیابی دقت اطلاعات چهار پایگاه بارش شبکه­بندی شده جهانی شامل CRU، GPCC، PCDR و DEL در حوضه دریاچه ارومیه پرداخته شده است. بدین منظور از بارش مشاهداتی در شش ایستگاه همدیدی شامل ارومیه، مهاباد، تکاب، تبریز، مراغه و سقز بین سال­های 1984 تا 2013 استفاده شد. ارزیابی­ها بر اساس ضریب کارایی نش-ساتکلیف (NSE)، ضریب همبستگی (CC)، جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) و Bias انجام گرفت. نتایج در ...

[ 13 ] - افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با کاربرد مدل WAPABA

مقاله حاضر با هدف افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با استفاده از مدل WAPABA و مقایسه کارایی آن با مدل SALAS در ایستگاه­های هیدرومتری شمال استان مرکزی برای سال آبی 90-89 انتخاب شده است. کاربست مدل­ها با استفاده از داده­های تاریخی مربوطه واسنجی شدند. سپس ارزیابی عملکرد هر یک از مدل‌ها با استفاده از معیارهای مختلف دقت سنجی (CE،RMSE،R2و MAE) انجام شد. برای محاسبه معیارهای کارایی از مقادیر شبیه­سازی­شده ...

[ 14 ] - اثر توأم نوسانات فصلی دمای سطح آب خلیج فارس و دریای مدیترانه بر پیش‌بینی آبدهی ماهانۀ رودخانۀ کرخه

در مقالة حاضر، اثر توأم نوسانات فصلی دمای سطح آب خلیج فارس و دریای مدیترانه بر پیش‌بینی آبدهی ماهانة رودخانة کرخه بررسی شده است. در این راستا، روش داده‌کاوی تجزیه به مقادیر منفرد (SVD) برای تشخیص گره‌های اثرگذار دریاها بر اقلیم منطقه و ایجاد سری‌های زمانی هم‌بسته از دمای سطح آب و جریان رودخانه استفاده شده است. همچنین، مدل شبکة عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته (GRNN) بر مبنای صحت‌سنجی متقاطع برای تشخیص ...

[ 15 ] - تعیین ضریب پخش طولی با انجام آزمایش‌های ردیابی

تاکنون سه رویکرد شامل آزمایش‌های ردیابی، انتگرال‌گیری از پروفیل سرعت و کاربرد رابطه‌های تجربی به عنوان روش‌های متداول به منظور برآورد ضریب پخش طولی در رودخانه‌ها و انهار به کار رفته است. در مقالة حاضر معادلة جدید ضریب پخش طولی بر مبنای داده‌های برداشت‌شده از آزمایش‌های ردیابی با استفاده از ردیاب نمک و کاربرد دو گروه مختلف از روابط بنیادی تجربی این ضریب تعیین و ارزیابی شده است. برای این منظور طو...

[ 16 ] - شبیه‌سازی توزیع دو بعدی رطوبت خاک طی آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

آگاهی از مقدار و توزیع رطوبت در آبیاری زیرسطحی در مدیریت آب مزرعه اهمیت فراوان دارد. هدف این پژوهش شبیه‏سازی توزیع پساب در خاک با درنظرگرفتن اثر جذب ریشه و تبخیر از سطح خاک، تحت آبیاری قطره‏ای زیر‏سطحی، بود. بدین منظور، مزرعه‏ای آزمایشی انتخاب و کاهو در آن کاشته شد تا داده‏های مورد نیاز از آن جمع‏آوری شود. ویژگی‏های هیدرولیکی خاک با استفاده از داده‏های واقعی پتانسیل ماتریک و رطوبت حجمی خاک تعیی...

[ 17 ] - ارائه و ارزیابی شاخص جدید MRDI در پایش خشک‌سالی (مطالعة موردی: حوضة گرگان‌رود)

استفاده از شاخص‌‌های خشک‌سالی به منظور شناسایی، پایش، و جلوگیری از آثار خشک‌سالی در مقیاس‌های مختلف زمانی و مکانی بسیار مهم است. هدف پژوهش حاضر ارائه و ارزیابی یک شاخص جدید خشک‌سالی، به نام MRDI، و مقایسة آن با شاخص MSPI بر اساس شاخص‌های بارش استانداردشدة SPI و شناسایی خشک‌سالی در مقیاس‌‌های زمانی مختلف با رویکرد آماری PCA در حوضة آبریز گرگان‌رود است. بر اساس نتایج، شاخص جدید چندمتغیرة زمانی MR...

[ 18 ] - ارزیابی راندمان مالی کشاورزان با تکیه بر تعیین ارزش اقتصادی آب

بخش کشاورزی بیشترین مصرف آب را به خود اختصاص داده است. از این‌رو، تعیین ارزش اقتصادی آب به عنوان یک کالای اقتصادی و راندمان مالی کشاورزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی مقاله حاضر تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی و راندمان مالی کشاورزان در شهرستان خنداب از استان مرکزی است. برای این منظور محاسبه میزان عملکرد محصولات زراعی گندم، جو، یونجه و ذرت یک مدل‌ ریاضی بومی استفاده شد. قیمت آب کشاورزی...

[ 19 ] - تعیین دبی زیست‌محیطی بومی سفیدرود

دبی زیست‌محیطی توصیفی از زمان‌بندی، کیفیت و کمیّت آب مورد نیاز برای پایداری اکوسیستم آبی است. هدف مقالۀ حاضر، ارزیابی روش‌های متداول تعیین دبی زیست‌محیطی و ارائۀ روش بومی سفیدرود است. دبی زیست‌محیطی سفیدرود با کمک روش‌های هیدرولوژیکی، هیدرولیکی و شبیه‌سازی زیستگاه بررسی شد و نتایج به‌دست‌آمده به صورت یک پیشنهاد بومی در غالب درصدی از میانگین دبی سالانه بیان شد. طبق ابلاغیۀ وزارت نیرو، شیوۀ تعیین ...

[ 20 ] - بررسی تأثیر فاز گرم ENSO بر سیلاب های لحظه ای در دو اقلیم ایران

با توجه به تلفات جانی و خسارت­های اقتصادی سیلاب، بررسی و تحلیل این پدیده حدی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تحقیقات بسیاری تأثیر سیگنال­های اقلیمی را بر شدت، مدت و زمان وقوع سیلاب نشان داده است. در این مقاله با استفاده از شاخص نینوی اقیانوسی (ONI)، تأثیر فاز مثبت النینو نوسانات جنوبی اقیانوس آرام بر وقوع سیلاب­ها در حوضه گرگان­رود ـ قره­سو بعنوان اقلیم مرطوب و مدیترانه­ای و همچنین حوضه طشک ـ بخت...

[ 21 ] - کاربرد مشاهدات ماهواره‌ی GRACE در پایش خشکسالی (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی آبریز مرکزی کشور)

پایش خشکسالی یکی از ارکان اصلی مدیریت خشکسالی است. از این‌رو محقیقان همواره به دنبال یافتن راهی برای پایش هرچه دقیق‌تر این پدیده هستند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی کارایی مشاهدات ماهواره‌ی بازیابی گرانش و آزمایش اقلیمی (GRACE) در پایش خشکسالی در حوضه‌ی مرکزی ایران بین سال‌های 2016-2002 است. با پرتاب این ماهواره امکان پایش بی‎هنجاری‌های ذخیره‌ی کل آب (TWSA) برای کل جهان با دقت بالا فراهم شد. با ت...

[ 22 ] - ارزیابی اثر تغییر کاربری اراضی بر تغذیه آب زیرزمینی در آبخوان چندلایه

فعالیت‌های انسانی با تغییر در کاربری اراضی، فرآیندهای هیدروژئولوژیک را تحت تاثیر قرار داده است. در این مقاله تاثیر تغییرات تاریخی کاربری اراضی بر میزان تغذیه هر یک از لایه‌های آزاد و تحت‌فشار آبخوان استان گلستان مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از نقشه‌های کاربری اراضی سال‌های 1363، 1384 و 1392 استفاده شد. همچنین به منظور ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر پتانسیل تولید رواناب و تغذ...

[ 23 ] - ارزیابی داده های ماهواره ایTRMM 3B42RT V7 و CMORPH به منظور تخمین بارش در حوضه گرگانرود

با توجه به اهمیت داده­های بارش در علوم مختلف و عدم وجود شبکه­ ی باران ­سنجی گسترده و مناسب لازم است داده­ های بارش به نحوی برآورد شوند. یکی از بهترین راه­های برآورد بارش، استفاده از داده­ های ماهواره­ ای است. البته ضروری است که ارزیابی دقت ­این داده­ ها قبل از استفاده انجام شود. در مقاله حاضر به ارزیابی دقت داده­ های بارش ماهواره­ای CMORPH و 3B42RT V7 TRMM در حوضه گرگانرود پرداخته شده است. بدین...

[ 24 ] - ارزیابی استراتژی‌های‌ میانگین‌گیری وزنی رتبه‌ای در ترکیب مدل‌های پیش‌بینی کننده جریان مطالعه موردی: رودخانه کرخه

پیش‍بینی ماهانه جریان رودخانه در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت منابع آب نقش کلیدی ایفا می‌کند. در مقاله حاضر برای افزایش دقت پیش‌بینی‌‌ جریان ماهانه رودخانه کرخه در محل ورودی به سد کرخه در فصل زمستان از تکنیک ترکیب مدل‌ها استفاده شده است. بدین منظور، پنج مدل شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی رگرسیون تعمیم یافته، رگرسیون بردار پشتیبان، K نزدیک‌ترین همسایگی و رگرسیون خطی با ساختار بهینه به عنوان مدل‌های منفر...

[ 25 ] - تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رویکرد قیمت گذاری بر اساس نوع محصول در استان مرکزی

توسعه اقتصادی و کاربرد بهینه منابع آب نیازمند آن است که آب به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته شده و با رویکرد اقتصادی مدیریت شود .هدف پژوهش حاضر تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی بر اساس نوع محصول و راندمان مالی کشاورزان در هفت شهرستان از استان مرکزی در سال زراعی 1393-1392 می باشد. برای این منظور با توسعه یک مدل ریاضی بومی ارزش اقتصادی آب برای چهار محصول گندم، یونجه، جو و ذرت علوفه ای از سه روش...

[ 26 ] - ارزیابی رویکرد پیش‌پردازش میانگین متحرک در تدقیق پیش‌بینی جریان ورودی به سدها توسط مدل رگرسیون بردار پشتیبان

پیش‌بینی دقیق هیدرولوژیکی یک ابزار کلیدی در برنامه­ریزی‌های منابع آب است. از این‌رو در این مقاله با بهره­گیری از مدل­های رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)، رگرسیون چند متغیره­ی خطی  (MLR)و خود همبسته‌ی میانگین متحرک (ARMA)، جریان ورودی به سدهای بختیاری و رودبار لرستان پیش­بینی شده است. به منظور پیش­پردازش داده­های ورودی مدل­ها از رویکرد میانگین متحرک استفاده شد. برای ارزیابی کارایی مدل­ها از معیارهای...

[ 27 ] - شبیه‌سازی و بررسی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه طالقان با استفاده از مدل ریاضی

One of the factors leading to the contamination of water resources is human activity, producing waste materials. In this paper, the effects of contamination on the water quality of Taleghan River, was simulated using of Qual2k model and the seasonal changes were evaluated. The qualified data collected during two months, August (as the dry season) and February (as the wet season), were used in t...

[ 28 ] - افزایش دقت تحلیل های زمین آماری با کاربرد روش های برون یابی و همگن بندی در بارش روزانه ی حوضه کارون

در این مقاله با ارزیابی روش های مختلف زمین آماری در سه سناریوی مختلف به ارزیابی تأثیر تکنیک های همگن بندی مناطق و برون یابی بارندگی در افزایش دقت این روش ها در تحلیل داده های بارش در مقیاس روزانه و در حوضه ی آبریز کارون پرداخته شده است.. در سناریوی اول، تنها روش‌های زمین‌آماری شامل میانگین متحرک وزنی، کریجینگ، کوکریجینگ و TPSS و در سناریوی دوم محدوده‌ی پژوهش براساس روش خوشه‌بندی به نواحی همگن ت...

[ 29 ] - توسعه مدل ریاضی AWPM برای تعیین ارزش اقتصادی آب

امروزه با توجه به محدودیت های کمی و کیفی منابع آب، تعیین ارزش واقعی آب می­تواند تاثیر به سزایی در مدیریت  تقاضا و مصرف آن داشته باشد. در این پژوهش برای تعیین دقیق قیمت آبّآب، یک مدل ریاضی بومی توسعه داده شد. داده های منطقه صوغان، از استان کرمان برای اجرای مدل مورد استفاده قرار گرفت و قیمت آب برای هر یک از محصولات، به دست آمد. قیمت به دست آمده برای آب از روش قیمت گذاری بر اساس نوع محصول در منطقه ...

[ 30 ] - Comparison of the environmental flow assessment methods involving case studies of Karaj and Talar Rivers

Environmental flow is explained as the period of time, quantity and the amount of required water for maintaining the water, fresh, the river’s ecosystem, human beings’ welfare and the life depending on the water. The main goal of this paper is to investigate and compare the hydrological methods including Tennant, aquatic flow, Tessman, analysis of the flow duration curve and the flow duration c...

[ 31 ] - ارزیابی پایداری توسعه آب زیرزمینی در سفره چندلایه (مطالعه موردی: آبخوان استان گلستان)

ارزیابی یک سامانه به مجموعه‌ای از شاخص‌ها که بیانگر وضعیت حال و آینده آن باشد، نیاز دارد. آبخوان‌های چندلایه به دلیل تفاوت در فرآیندهای تغذیه و تخلیه‌ی هر لایه، دارای پیچیدگی‌های خاصی است. هدف از این مقاله بررسی پایداری سفره‌های آزاد و تحت‌فشار آبخوان آبرفتی استان گلستان است. آمار مورد استفاده شامل مقادیر بارندگی ماهانه 19 ایستگاه باران‌سنجی، مقادیر رقوم سطح آب 19 چاه مشاهده‌ای در سفره آزاد و س...

[ 32 ] - A comparison of parametric and non-parametric methods of standardized precipitation index (SPI) in drought monitoring (Case study: Gorganroud basin)

The Standardized Precipitation Index (SPI) is the most common index for drought monitoring. Although the calculation of this index is usually done by using the gamma distribution fitting of precipitation data, studies have shown that for accurate monitoring of drought, the optimal distribution of precipitation in each month should be determined. On the other hand, in non-stationary time series,...

[ 33 ] - کاربرد برنامه‌ریزی سازشی و شاخص‌های فازی- مکانی در ارزیابی سناریوهای تخصیص آب، (مطالعه موردی: حوضه ارس)

     در مدیریت به هم پیوسته منابع آب، ارزیابی سناریوهای تخصیص آب پیچیده و از اهمیت بالایی برخوردار است. شاخص­های متفاوت و بعضاً متناقضی در مدیریت منابع آب مطرح­اند و این شاخص­ها مقادیر متفاوت در مکان‌های مختلف حوضه دارند. لذا ارزیابی سناریوهای تخصیص آب مستلزم انجام تحلیل­های چندمعیاره مکانی می­باشد. هدف مقاله حاضر، ارزیابی سناریوهای تخصیص منابع آب با استفاده از یک سیستم پشتیبان تصمیم­گیری مکانی ...

[ 34 ] - ارزیابی عملکرد مدل‌های AWBM، Sacramento و SimHyd در شبیه‌سازی رواناب حوضه امامه با استفاده از بهینه‌ساز واسنجی خودکار الگوریتم ژنتیک

یکی از روش­های معتبر در شبیه­سازی فرآیند پیچیده و غیرخطی بارش–رواناب استفاده از مدل­های هیدرولوژیکی است. هدف مقاله حاضر بررسی کارایی سه مدل بارش-رواناب­ یکپارچه و مفهومی AWBM، Sacramento و SimHyd در شبیه­سازی رواناب روزانه در خروجی حوضه آبریز معرف امامه با کاربرد بهینه­ساز واسنجی خودکار الگوریتم ژنتیک است. مشابه سایر مدل­های هیدرولوژیکی، در هر سه مدل مذکور محدوده تغییر پارامترها زیاد است و با ت...

[ 35 ] - تخمین آزمایشگاهی ضرایب پراکندگی طولی و عرضی رسوب‌های ماسه‌یی در حالت اشباع

در پژوهش حاضر با طراحی و ساخت یک مدل آزمایشگاهی از محیط متخلخل اشباع و همگن، انتقال آلاینده شبیه‌سازی شد. هدف اصلی، ردیابی پراکندگی آلودگی در مقیاس آزمایشگاهی و تدقیق ضرایب پراکندگی طولی و عرضی آلودگی بود. از ماسه‌ی یکنواخت با قطر ۲٫۵−۱ میلی‌متر و از نمک طعام با سه غلظت ۵، ۷٫۵ و ۱۰ گرم در لیتر به‌عنوان ردیاب استفاده شد. از دستگاه E‌C متر جهت داده‌برداری استفاده و پس از آن مقادیر غلظت متناظر با ...

[ 36 ] - ارزیابی کاربرد آنتروپی شانون در تعیین کیفیت آب‌های سطحی (مطالعه موردی: رودخانه‌های کارون و بابلرود)

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کاربرد آنتروپی شانون در تعیین کیفیت آب‌های سطحی می‌باشد. به‌منظور تخصیص وزن به هر یک از پارامترهای کیفیت آب از روش آنتروپی شانون و وزن‌دهی‌های سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. در این پژوهش داده های ماهانه کلسیم، منیزیم، بی‌کربنات، سدیم، سولفات، EC، pH وTDS از سال 1394-1347 برای رودخانه‌های کارون در ایستگاه‌های هیدرومتری اهواز، دارخوین، گتوند و ملاثانی و رودخانه بابلرود...

[ 37 ] - بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک برخی درختان مقاوم به خشکی در شرایط طبیعی

خشکی یکی از مهم­ترین تنش­های محیطی است که مورفولوژی و فیزیولوژی گیاهان را زیر تأثیرخود دارد. پژوهش حاضر برای اندازه­گیری برخی عوامل فیزیولوژیک چهار گونه از درختان مقاوم به خشکی در محدودة اراضی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. شاخص­های فیزیولوژیک چهار گونة...

[ 38 ] - An Improvement on the Estimation of River ECs using ANN Models and ANFIS involving PCA Analysis, Case Study; Nekarood River, IRAN

Estimation of changes in water quality parameters including electrical conductivity along a river is essential. In this paper, ANN and ANFIS-SC were used to estimate the ECs of the Nekarood River, North Iran, from 1992-2013. The study period was divided into two periods of dry and wet, based on the river flow rate. Then, Using the PCA, the effective parameters in EC estimation were determined...

[ 39 ] - کاربرد مبانی آب مجازی در افزایش ارزش اقتصادی منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی: دشت اراک)

امروزه ارزش اقتصادی منابع آب به عنوان شاخصی مهم در مصرف بهینه و مدیریت عرضه و تقاضای آب بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر با ارتقاء و کاربرد یک مدل ریاضی موجود تعیین ارزش اقتصادی آب، اثر آب مجازی در افزایش ارزش اقتصادی منابع آب بررسی شده است.  این بررسی برای دشت اراک و محصولات استراتژیک گندم، جو، یونجه و ذرت علوفه­ای در سه حالت وزن­دهی مساحت تحت کشت، حجم آب مصرفی و درآمد محصول ...

[ 40 ] - تعیین ضریب زوال آلودگی رودخانه‌های تالار و بابلرود

برآورد دقیق ضریب زوال آلودگی با توجه به تاثیر آن در مصرف اکسیژن محلول رودخانه­ها از موارد مهم در مدیریت کیفیت منابع آب است. هدف مقاله حاضر برآورد ضریب زوال دو رودخانه تالار و بابلرود با اندازه گیری های میدانی و تدقیق روابط تجربی پرکاربرد در دو فصل بهار و تابستان است. پارامترهای کیفی شامل DO، BOD، pH، EC، نیترات، فسفات و درجه حرارت در رودخانه تالار در 5 ایستگاه به طول 4 کیلومتر و در بابلرود در 3...

[ 41 ] - توسعه سامانه پیش‎بینی چند مدلی بارش ماهانه در حوضه آبریز سفیدرود

پیش‌بینی بارش یکی از ابزارهای مهم در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب به حساب می‌آید. اخیراً از روش‌های جدیدی به نام مدل‌های دینامیکی جو برای پیش‌بینی بسیاری از متغیرهای هیدرو-اقلیمی از جمله بارش استفاده می‌شود. قبل از استفاده از پیش‌بینی‎های این مدل‌ها در برنامه‌ریزی و تصمیم‏گیری، لازم است ارزیابی دقت و تصحیح اریبی آن‌ها انجام شود. از این رو هدف مقاله حاضر، تصحیح اریبی و ترکیب نتایج پیش‎بینی بارش ...

نویسندگان همکار

شهاب عراقی نژاد 21

Hosseini-Moghari, Seyed Mohammad 5

ایمان کریمی راد 3

محمدحسین امید 3

فرشته مدرسی 3

هاجر فضل الهی 3

مهدی محمدی قلعه نی 2

دزفولی, دنیا 2

عبداللهی, بنفشه 2

عبدالمجید لیاقت 2

عبدالحسین هورفر 2

Bayat, Soghand 2

مهدی عباسی 2

دنیا دزفولی 1

رضا کراچیان 1

سمیه مقیمی نژاد 1

حسنی, نعمت 1

عسگری, علی 1

عظیمی, وحید 1

ایمان کریمی راد 1

مجتبی مروج 1

مهدی رحیمی 1

مهدی محمدی قلعه نی 1

بهنام رشیدی 1

فاطمه نایب لویی 1

فریبرز عباسی 1

مهدی همایی 1

مهدی کوچک زاده 1

حسین دهبان 1

محمدعلی اسماعیلی موخر فردویی 1

فاطمه فتاح‌پور 1

محمد علی اسماعیلی موخر فردویی 1

قدوسی, حسام 1

هدی پور نیک تراش, پگاه 1

جهانگیر پرهمت 1

فاطمه کاراندیش 1

فریماه امیدی 1

Mahdi, Yasi 1

Araghinejad, Shahab 1

ابراهیم مکلف سربند 1

جلال عطاری 1

محمدرضا محمدی وند 1

محمدرضا ناظم 1

فاطمه آخونی پورحسینی 1

زهرا جعفری 1

سیدحمید متین خواه 1

Mohammadi, Parva 1

روح اله فتاحی 1

رستم صادقی تالارپشتی 1

جواد بذرافشان 1

حسین دهبان 1