علیرضا الهی

دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - اعتباریابی و روایی‌سنجی ابزار سنجش پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش

هدف از انجام پژوهش حاضر، استانداردسازی (سنجش روایی و پایایی) پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه‌های بدنسازی شهرستان ایلام که دست کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی داشته‌اند، تشکیل دادند. ملاک حجم نمونه لازم برای گردآوری داده‌ها با توجه به تعداد سؤالات (21سوال) در تحلیل عاملی به این منظور 194 نفر مشتریان مراجعه کننده به باشگاه‌های بدنسازی و پرورش ا...

[ 2 ] - ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل حضور مشتریان در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های پرورش اندام ایلام

هدف از انجام پژوهش حاضر توصیف و تعیین رابطه بین تبلیغات دهان به دهان و تمایل حضور مشتریان باشگاه‌های پرورش اندام ایلام بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه‌های بدنسازی شهرستان ایلام که دست کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی داشته‌اند را تشکیل دادند. به این منظور 280 مشتری از باشگاه‌های بدنسازی به صورت تصادفی انتخاب شد و اطلاعات لازم مربوط به ویژگی‌های فردی از طریق چک‌لیست و پرسش‌نام...

[ 3 ] - تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی

در این مقاله، تعداد 167 مقاله انتشار یافته در 16 شماره اولیه نشریه علوم حرکتی و ورزش از سال 1381 تا 1389 مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. ابزار تحقیق شامل یک چک ­لیست کدگذاری بود که روایی محتوایی و صوری آن توسط 6 نفر از اساتید متخصص در زمینه تحلیل محتوا تایید شد. با توجه به کم بودن داده­ها و عدم دخالت نظرات شخصی از ضریب توافق بین کدگذاران صرف نظر شد. نتایج نشان داد میانگین ماه­های مورد استفاده ...

[ 4 ] - پیش‌بینی تمایل حضور مجدد مشتریان ورزشی از طریق مولفه‌های رضایت‌مندی

چکیده هدف: بازاریابی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین وظایف سازمان‌های ورزشی است. در این میان رضایت‌مندی مشتری نقطه آغاز برقراری یک رابطه طولانی‌مدت بین سازمان و مشتریانشان است. از این‌رو، در این پژوهش به پیش‌بینی تمایل برای حضور مجدد مشتریان باشگاه‌های پرورش اندام با سنجش مولفه‌های رضایت‌مندی پرداخته شده است. روش‌شناسی: با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، تعداد 350 پرسشنامه را ...

[ 5 ] - رابطه بین سبک رهبری و منبع قدرت مربیان تیم‌های لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنان

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک رهبری و منبع قدرت مربیان تیم های لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنان و اهداف فرعی تحقیق، اولویت‌بندی سبک‌های رهبری و منابع قدرت مربیان بود. به این منظور کلیه بازیکنان لیگ‌ برتر والیبال کشور در سال 1387 به پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش (چلادورای و صالح، 1980) و اعمال قدرت (سوسمان و دیپ، 1989) پاسخ دادند. روایی این پرسشنامه‌ها توسط 10 نفر از استادان ...

[ 6 ] - موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران

هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع پیش روی توسعه درآمدزایی حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران بود. به این منظور با استفاده از روش تحقیق کیفی به مصاحبه های عمیق با نخبگان آگاه از موضوع مورد بررسی پرداخته شد. جمع آوری داده ها تا حد رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مطابق با مبانی تحقیقات کیفی، تحلیل یافته ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام گردید. نتایج نشان داد مهم ترین موانع موجود...

[ 7 ] - تعیین نقش میانجی وجدان‌ کاری و بدبینی سازمانی در ارتباط بین سرمایه روان‌شناختی و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران

تحقیق حاضر به منظور تعیین نقش میانجی وجدان‌ کاری و بدبینی سازمانی در ارتباط بین سرمایه روان‌شناختی و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران انجام گرفت. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است و جز پژوهش‌های همبستگی است. جامعة آمار پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دادند (745=N). حجم نمونه 273 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌های سرمایه روانشنا...

[ 8 ] - تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامة بازاریابی رابطه‌مند تماشاگران ورزشی

توسعة تاکتیک بازاریابی رابطه‌مند می‌تواند سودآوری صنعت ورزش را افزایش دهد. برای ارزیابی این تاکتیک، پژوهشگران به‌دنبال ابزار معتبر و پایا هستند؛ ازاین‌رو، در مطالعة حاضر به تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامة 28 سؤالی بازاریابی رابطه‌مند مشتریان ورزشی که کیم (2008) طراحی کرده است، پرداخته شد. این پرسش‌نامه شامل مؤلفه‌های اعتماد، تعهد، رضایت ارتباطی، خودارتباطی، صمیمیت، عشق به تیم، و عمل متقابل است ک...

[ 9 ] - سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی

این پژوهش با هدف شناسایی سبک‌های تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی انجام شد. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریة داده‌بنیاد بود. مصاحبه‌هایی نیمه‌ساختاریافته و عمیق با سه گروه شامل متخصصان بازاریابی و بازاریابی ورزشی، تولیدکنندگان- عرضه‌کنندگان پوشاک ورزشی و مشتریان پوشاک ورزشی انجام شد (تعداد = 56). نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و گلوله‌برفی تاحد اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده‌...

[ 10 ] - اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران بر‌اساس مدل AIDA

دیرزمانی است که تبلیغات از اجزای درآمدهای بالقوۀ رویدادهای ورزشی محسوب می‌شود. ارزیابی اثربخشی تبلیغات، سرمایه‌گذاران، حامیان مالی و سایر شرکت‌هایی که از طریق ورزش اقدام به تبلیغ کرده‌اند را در ارائۀ تبلیغاتی تأثیرگذارتر یاری کرده و بر افزایش سهم فروش آن‌ها مؤثر بوده است. دراین‌راستا، هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران بود. ابزار مورد‌ا...

[ 11 ] - تدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعۀ ورزش

امروزه، پیچیدگی و محیط متغیر، لزوم به‌­روز­بودن و آشنایی مدیران با فرایندها و رویه­‌های نوین مدیریت در سازمان­ها را بیش از پیش نمایان می­سازد؛ ازاین‌رو، پژوهش­ حاضر با هدف بررسی نگرش فرانوگرایی در مدیریت و اثر آن در توسعۀ ورزش ­انجام گرفت. روش پژوهش، هم­بستگی بوده وبه شکل میدانی صورت گرفته است. جامعۀ این پژوهش را متخصصان و صاحب­نظران حوزۀ مدیریت و ورزش تشکیل دادند. محقق از روش نمونه­ گیری نظری ...

[ 12 ] - عوامل و چالش‌های درونی مدیریت برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

باشگاه‌های فوتبال ایران و سازمان لیگ فوتبال به­منظور جذب و حفظ هواداران و درآمدزایی بیشتر، باید از طرق مختلف خود را به ­برندی معتبر تبدیل کنند تا هم مورد توجه عموم و رسانه‌ها باشند و هم­ برای بنگاه­های اقتصادی و تجاری جذابیت داشته باشند. جذب­کردن هواداران بیشتر و افزایش وفاداری آن­ها، همگی به مدیریت صحیح برند مربوط می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل و چالش‌های داخلی مؤثر بر برند باشگاه­...

[ 13 ] - مؤلفه‌های پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورهای شرکت‌کننده در بازی‌های المپیک

بازی­های المپیک، بزرگترین رویداد ورزشی جهان می­باشد و کشورها ­سال­ها قبل از برگزاری مسابقات، با ­برنامه­ریزی­های بلند­مدت، میان­مدت و کوتاه­مدت سعی در به­دست­آوردن بهترین نتایج ­دارند؛ به­همین­دلیل، پیش­بینی مؤلفه­های موفقیت کشورها در این مسابقات از اهمیت زیادی برخوردار است. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی به­منظور تعیین مهم­ترین مؤلفه­های پیش­بین بر موفقیت کشورها استفاده گرد...

[ 14 ] - رابطۀ علی باورها، نگرش به تبلیغات از طریق ورزش و تبلیغات عام

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطۀ علی باورها، نگرش نسبت به تبلیغات از طریق ورزش و نگرش نسبت به تبلیغات عام با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری، تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی تهران تشکیل داده بودند. بدین‌منظور، پرسشنامه در میان نمونه‌ای متشکل از 324 نفر از تماشاگرانی که برای دیدن بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران در استادیوم آزادی حاضر بودند توزیع شد. نتایج نشان داد که باوره...

[ 15 ] - اعتباریابی و رواسازی ابزار ارزیابی قابلیت های یادگیری سازمانی در فدراسیون های ورزشی ایران

هدف از مطالعه حاضر اعتباریابی و رواسازی ابزار ارزیابی قابلیت­ های یادگیری سازمانی در فدراسیون­ های ورزشی ایران بود. این تحقیق از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارشناسان 52 فدراسیون ورزشی به تعداد 700 نفر بود. از بین جامعه مذکور، 185 کارشناس به روش تصادفی ساده گزینش شده و پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی، توسط آن­ها تکمیل شد. ابزار اندازه­ گیری، پرسشنامه گومز و همکاران (2005)، ...

[ 16 ] - پیش بینی توان صحه گذاری ورزشکاران بر قصد خرید مشتریان

هدف از تحقیق حاضر، پیش بینی توان صحه گذاری ورزشکاران بر قصد خرید مشتریان بود. این تحقیق به صورت مطالعه موردی بر روی حسین رضازاده انجام گرفت. بدین منظور از پرسشنامه استاندارد ابعاد صحه گذاری ورزشکار (برانستین2005) و پرسشنامه تجانس ورزشکار/ محصول (کامیس و گوپتا 1994) استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، تعداد 30 پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی بر روی مشتریان یکی از فروشگاه های شهروند که به طو...

[ 17 ] - چرا استرات‍ژی‌ها در عمل با شکست مواجه می‌شوند؟ مطالعه‌ای کیفی در نظام ورزش ایران

یکی از دغدغه‌های اصلی استراتژیست‌ها و مدیران عالی سازمان‌ها، پیاده‌سازی مؤثر استراتژی‌های تدوین‌شده است. به‌گونه‌ای که بیگر (2001) بیان می‌کند، 90 درصد استراتژی‌های تدوین‌شده در زمان معین خود پیاده‌سازی نمی‌شوند. در نظام ورزش ایران نیز وضعیت به همین منوال است. در دهه‌ی گذشته، برنامه‌های استراتژیک متعددی در سطح ورزش کشور تدوین شده‌است، ولی مطالعه‌ی وضع موجود،  حاکی از عدم اجرای کامل و دستیابی به...

[ 18 ] - مشکلات مربیان ورزش اراک و ارائۀ راه‌کارهای حل آن‌ها

مربیان ورزش از مهم­ترین منابع انسانی در ورزش محسوب می­شوند که به نظر می­رسد با مشکلاتی در حیطۀ مربیگری مواجه باشند. هدف کلی این تحقیق، بررسی مشکلات مربیان ورزش و یافتن راه­کارهایی برای حل آن‌هاست. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ مربیان مرد فعال هیئت­های ورزشی شهرستان اراک بودند (در مجموع 334 نفر) که بر اساس جدول برآورد حجم نمونۀ مورگان 180 نفر از آن­ها به­صورت تصادفی-طبقه‌ای به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب ...

[ 19 ] - پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو )

در دو دهه اخیر، علاقمندی به کیفیت خدمات در صنعت ورزش افزایش پیدا کرده است؛ به گونه ای که امروزه، کیفیت خدمات یکی از مهم ترین سرفصل ها در زمینه مدیریت خدمات و بازاریابی ورزشی است. بدین منظور این پژوهش با هدف پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو) به عنوان ابزاری جهت سنجش کیفیت خدمات ادراک شده تماشاگران طراحی و اجرا شده است. با مطالعه پیشینه پژوهش، پرسشنامه ای 20 سوالی...

[ 20 ] - Determining the Reliability and Validity of the Persian Version of a Sports Nostalgia Questionnaire

Marketers apply a variety of approaches to attract customers and gain more profits. One method is the utilization of nostalgia marketing. The use of nostalgic sport characters has not been sufficiently studied. This research determined the reliability and validity of the questionnaires presented in the studies Evoked Nostalgia by Pascal et al. (2002), Familiarity with Nostalgic Character by Mey...

[ 21 ] - مطالعه تعیین روابط علی انگیزه‌ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی: نقش میانجی درگیری ذهنی

رویدادها جذابیت مقاصد و یکی از  گزاره‌های کلیدی بازاریابی در ارتقاء اماکن به جهت جذب روزافزون گردشگران محسوب می‌شوند. از‌این‌رو هدف از پژوهش حاضر مطالعه تعیین روابط علی انگیزه‌ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی با ملاحظه نقش میانجی درگیری ذهنی بود. روش‌‌ پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری مورد نظر گردشگران غیرتهرانی حاضر در بازی برگشت، شهرآورد استقلال و پرسپولیس فص...

[ 22 ] - The Impact of Team Reputation and Team Quality on the Loyalty of the Fans of Iranian National Volleyball Team: A Mediating Role of Satisfaction

Background. Attention to the loyalty of fans to the long-term success of sports organizations has become increasingly important. On this note, it seems necessary to pay attention to the variables that predict and influence the loyalty of spectators. Objectives. The aim of this study was to determine the mediating role of satisfaction in the effect of team reputation and team quality on the loy...

[ 23 ] - نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران

هدف از این پژوهش تعیین نقش مسئولیت اجتماعی بر عملکرد تیمی باشگاه پرسپولیس با میانجیگری رضایتمندی هواداران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری کلیۀ هواداران باشگاه پرسپولیس و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳95 نفر بود. از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی گالبریث (۲۰۱۰)، رضایتمندی الیور (۱۹۹۳) و برای سنجش عملکرد تیمی از پرسشنامه های برگرفته از پژوهش های گلن ...

[ 24 ] - کاربرد کهن‌الگوها برای تعیین شخصیت برند سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران

برندسازی یک راهبرد بسیار کاربردی برای متمایزشدن در صنایع مختلف خدماتی و تولیدی است. در دنیای امروز، شرکت‌ها و سازمان‌ها علاوه‌بر رقابت برای به‌دست‌آوردن بازار محصولات و خدمات، در تلاش برای ایجاد همسویی ادراکات ذهنی مشتریان با خودشان (محصول، برند و شرکت) هستند؛ ازاین‌رو، یکی از مفاهیم موجود در برند که سازمان‌ها را در رسیدن به این هدف یاری می‌کند، شخصیت برند است که به‌عنوان عاملی برای تجز...

[ 25 ] - تبیین دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگوی پارادایمی: مطالعه ای کیفی

دیپلماسی ورزش پدیده جدیدی است که به دنبال افزایش تعامل برای بازکردن افق‌ها و دیدگاه‌های جدید و کمک به درک فرهنگ بین مردم جهان است. در این پژوهش که از نوع مطالعات کیفی و با رویکرد گرندد تئوری انجام شده است به تبیین جوانب مختلف پدیده دیپلماسی ورزشی پرداخته شد. جامعه پژوهش شامل صاحب‌نظران و مدیران این حوزه در تئوری و عمل بود که در بین آن‌ها نمونه پژوهش به شکل هدفمند و غیرتصادفی و در برخی موارد گلو...

[ 26 ] - Ranking the obstacles to effective strategy implementation in Iran sport system based on analytical hierarchy process (AHP)

The aim of this study was to rank and analyze the barriers to implementing strategies in the sports system. For this purpose Analytical Hierarchy Process was used. Participants in this study compromised experts and scholars who were familiar with the strategic management in the formulation or implementation of the strategies involved in the sport (n =21). in order to provide couples with the sc...

[ 27 ] - The comparison among fans loyalty motivations, supportive career and attendance in popular soccer pro-league clubs

The purpose of this study was comparison among of Fans loyalty motivation, supportive career and attendance in Iran’s popular soccer pro league clubs (Persepolis, Esteghlal, Teraktorsazi and Sepahan). The design applied in this research was descriptive-correlation.  The populations were whole pro league soccer fans in competition between Persepolis and Sepahan (with 55000 populations) and Esteg...

[ 28 ] - The relationship of service quality, customer satisfaction and loyalty with future intention for participation of fitness centers (Case study Rasht Township)

The purpose of this study was to determine the relationship of service quality, customer satisfaction and attitudinal loyalty on future intention of participations in fitness and aerobic centers of Rasht Township. The design of this study was correlational. The population of study includes all costumers of aerobic and fitness centers in Rasht that have one year attendance in this clubs. So, Acc...

[ 29 ] - Estimation of Competitive Balance in Iran’s Football Pro League

Nowadays the subject of competitive balance in sport events is getting huge attention in world economic science. CB in sport means what team will win in a competition. In this research the status of CB in Iran’s football pro league is studied. It’s obvious that if Football league in terms of economic is supposed to be dynamic and alive in economic area, they must follow a suitable of CB. Data g...

[ 30 ] - آسیب شناسی اجرای برنامه درسی تربیت بدنی و سلامت دوره اول متوسطه بر اساس الگوی اکر

چکیده هدف پژوهش حاضر، شناسایی آسیب های موجود در اجرای برنامه درسی تربیت بدنی و سلامت دوره اول متوسطه مطابق با الگوی علمی اَکر بود. جهت انجام پژوهش از روش پژوهش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل متخصصان (اساتید دانشگاه و مؤلفان برنامه درسی)، کارشناسان و معلمان تربیت بدنی دبیرستان های دولتی شهر تهران بود. انتخاب نمونه آماری شامل 18 متخصص به شیوه نمونه گیری هدفمند، 88 معلم زن...

[ 31 ] - تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجراو ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با رویکرد SWOT

هدف از مطالعه حاضر، تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجرا و ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان بود. این تحقیق از نوع توصیفی و از نوع کاربردی بوده و جامعه آمارى پژوهش 500 نفر � 1ff8 �ود که شامل متولیان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان اعم از معاونین تربیت بدنی، کارشناسان و کارمندان و همچنین معلمان تربیت بدنی شهرستان‌های استان لرستان بودند و نمونه‌ى آمارى پژوهش با استفاده از جدول مو...

[ 32 ] - تعیین اثر تصویر برند یک شخصیت مشهور ورزشی بر وفاداری و تمایل به خرید مصرف‌کنندگان: مطالعه موردی حسن یزدانی قهرمان المپیک

هدف از تحقیق حاضر، تأثیرگذاری تصویر برند یک شخصیت مشهور ورزشی روی وفاداری هواداران به محصولات تبلیغ‌شده توسط وی و تمایل به خرید آن‌ها از آن محصول است. بدین منظور از پرسش‌نامه‌های استاندارد تصویر برند ورزشکاران(ارای و همکاران،2013)، تمایل به خرید(دیالو،2012)و(کاترین ومییر،2010) و وفاداری به برند هواداران(کارول و آهوویا،2006)و(بنت و رندل تیلی،2002) استفاده شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، تعداد...

[ 33 ] - تعیین روابط علی درگیری ذهنی و قصد رفتاری گردشگران رویداد ورزشی

هدف از پژوهش حاضر تعیین روابط علی درگیری ذهنی و قصد رفتاری گردشگران رویداد ورزشی با ملاحظه نقش میانجی تصویر مقصد و رضایت و همچنین اثر تعدیلگری همراهان سفر بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس روش گردآوری داده‌ها از نوع ‌توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر گردشگران غیرتهرانی حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس بودند. نمونه مکفی مبتنی بر نرم افزار PASS تعداد 382 نفر با استفاده از روش ...

[ 34 ] - The Relationship of Individuals’ Attitude toward Advertising Through Sports with Their Beliefs: A Study of Football Spectators

The purpose of this research is to predict the individualchr('39')s attitude through their beliefs about advertising by using sports. This research is practical and is of the correlation method which was carried out as a field study. The statistical population was the spectators present at Azadi Stadium and according to the content of Cochran sample, 342 of the spectators were randomly chosen a...

[ 35 ] - Development And Validation Of Scale To Measure Internal Branding In Sport Federations.

The purpose of the present study was to develop and validate a scale to measure internal branding in sport federations. Therefore, the methodology of the present study, from the point of view of purpose, is applied and in terms of data gathering, it is a correlation type that is specifically based on structural equation modeling using Smart PLS 3 software. The population of this study consisted...