نتایج جستجو برای: performance

تعداد نتایج: 1049806  

2004
Bill Tomlinson

This paper presents a method for evaluating the relative empathic ability of different characters. The method is based on the premise that human actors are able to give more compelling performances when acting opposite a more empathic acting partner. The method involves causing one or more human actors to engage in a short interaction with each character, videotaping these performances, showing...

2010
Franci PUŠAVEC Antun STOIĆ Janez KOPAČ

Preliminary note The industry is under increasing pressure of the financial crisis, global competition, stricter environmental legislation and supply-chain demand. To tackle these issues, a sustainable development trend has to be assured synergetically on all the levels/fields, including machining processes. This paper promotes sustainable production via an improvement of machining technologies...

2010
Fred Wegman Siem Oppe

In order to obtain political interest in road safety problems and to learn from other countries’ ‘good practices’, it is often helpful to compare one’s own safety situation with that of other countries. In a number of projects tools have been developed for such comparisons. These tools range from simple ratings of countries on their safety outcomes, such as the annual number of fatalities per c...

2004

Planning a construction project through breaking the project down into smaller individual operations of construction processes relies on an accurate estimate of the operational productivity. A model (based on 212 real construction operations) which is capable of producing such estimates is utilised to experiment with operational performance, through varying the number of resources involved in t...

1992
David N. Perkins Gavriel Salomon

Transfer of learning occurs when learning in one context enhances (positive transfer) or undermines (negative transfer) a related performance in another context. Transfer includes near transfer (to closely related contexts and performances) and far transfer (to rather different contexts and performances). Transfer is crucial to education, which generally aspires to impact on contexts quite diff...

2012
Elisabetta Parodi Mauro Vannucci

Serious Games are recognized as one of the most promising innovative learning technologies in the short-medium term. Even if it is wide recognized the empowerment of learning they provide, there are few means to trace and measure learners‘ performances during game sessions. This paper describes a Competence Performance Analyser tool that keep trace of the players‘ activity in the shape of event...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390

this study investigated the effects of planning on second-language written production with regard to task type. the participants were 75 iranian learners of english as a foreign language attending a private foreign language institution. they were asked to complete two different types of writing tasks (expository writing task and argumentative writing task) in different planned conditions (indiv...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1390

this study compared the different effects of form-focused guided planning vs. meaning-focused guided planning on iranian pre-intermediate students’ task performance. the study lasted for three weeks and concentrated on eight english structures. forty five pre-intermediate iranian students were randomly assigned to three groups of guided planning focus-on-form group (gpfg), guided planning focus...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390

با بکارگیری کوریلیشن و آنوا در قسمت اول و تی تست در قسمت دوم آنالیز داده ها انجام گردیدکه نهایتا رابطه بین برخی فاکتورهای خلاقیت و نوشتار یافت شد

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1389

abstract poor reading comprehension can result in failure in using references, benefiting from professional gatherings and resources, keeping up with the growing body of knowledge in the virtual world of the internet, and failing to achieve in efl programs. the purpose of the present quasi-experimental study was to explore the effects of background knowledge and previewing narrative and expos...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید