بابک متشرع زاده

دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع دانشگاه تهران، کرج

[ 1 ] - تأثیر کاربرد سطوح مختلف نیترات کلسیم بر برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک و تغذیه‌ای گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicu Mill)

این تحقیق به‌منظور بررسی و ارزیابی تأثیر سطوح مختلف نیترات کلسیم بر پاسخ­های تغذیه­ای و صفات رشدی گیاه گوجه‌فرنگی رقم ویوا و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی انجام شد. تیمارها شامل T0: شاهد (بدون کاربرد کود شیمیایی)،T1 : توصیۀ کاربرد خاکی نیترات کلسیم 50 کیلوگرم در هکتار از هنگام نخستین هفتۀ تشکیل میوه به مدت 8 هفته و درمجموع 400 کیلوگرم، T2: کاربرد نیترات کلسیم بنابر نتایج آزمون خاک‎ و نیاز گی...

[ 2 ] - کارایی برخی جدایه‌های ریزوبیومی بومی مولد ACC-دآمیناز در تعدیل تأثیرات سوء اتیلن تنشی بر شاخص‌های رشد کلزا (.Brassica napus L)

     در این پژوهش، توانایی 32 جدایۀ ریزوبیومی بومی (26 جدایه متعلق به گونۀ سینوریزوبیو[j1] م ملیلوتی (Sm)، 4 جدایه متعلق به گونۀ ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار فازئولی (Rlp) و 2 جدایه متعلق به گونۀ ریزوبیوم لگومینوزاروم بیووار ویسیه (Rlv)) متحمل به شوری، برای استفاده از ACC به‌عنوان تنها منبع تأمین‌کنندۀ نیتروژن در محیط کشت RMM ارزیابی شد. براساس نتایج، 25 جدایه برای ACC-دآمیناز مثبت ارزیابی شدند...

[ 3 ] - بررسی اثر محلول پاشی آهن و آلودگی سرب بر برخی صفات فیزیولوژی دو هیبرید ذرت علوفه ای در یک خاک آهکی

به‌منظور بررسی برخی صفات فیزیولوژی گیاه ذرت در وضعیت آلودگی سرب به‌همراه محلول­پاشی آهن، تحقیقی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و در گلخانه اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح سرب (صفر، 100، 200 و400 میلی‌گرم درکیلوگرم خاک)، دو رقم ذرت (260 و 704) و چهار سطح محلول­پاشی سولفات آهن (صفر، دو، چهار و شش در هزار) بود. سرب سبب کاهش حجم ریشه، ارتفاع بخش ­هوایی، وزن خشک بخش ­ه...

[ 4 ] - اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین (سرب، مس، روی ومنگنز) ریشه گیاه گندم در منطقه دره زرشک، استان یزد

آلودگی زمین‌های زراعی مشکل گسترده مناطق معدنی است و این احتمال وجو دارد که با انتقال آلاینده ها به زنجیره‌ی غذایی موجب تجمع آن ها در بافت های گیاهی و حیوانی شده و برای سلامتی آن ها خطر آفرین گردد. این پژوهش با هدف اندازه گیری غلظت فلزات سنگین (سرب، مس، روی و منگنز) در ریشه‌ی نمونه های گندم روستاهای محدوده کانسار مس دره زرشک صورت گرفت تا در پایش های آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور...

[ 5 ] - تعیین غلظت فلزات سنگین (Cu، Pb، Zn) در ریشه گیاه درمنه (Artemisia sp.) در اراضی طبیعی اطراف معدن مس دره زرشک، تفت، یزد

به علت مشکلات محیط زیستی ناشی از فعالیت های معدن کاری مطالعه و بررسی آلاینده های حاصل از چنین فعالیت هایی از جمله فلزات سنگین در مناطق بهره برداری از معادن ضروری به نظر می رسد. تحقیق حاضر با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین مس، سرب و روی در ریشه دو گونه از گیاه درمنه شامل درمنه کوهی (Artemisia aucheri) و درمنه دشتی (Artemisia sieberi) در اراضی طبیعی اطراف معدن مس دره زرشک بدون در نظر گرفتن نقش سایر م...

[ 6 ] - تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شده بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و تغذیه‌ای لوبیاچیتی

امروزه، با توجه به محدود بودن منابع آب در دسترس و از طرفی رشد جمعیت و افزایش نیاز به آبیاری، به‌کارگیری هر راهکار به‌منظور صرفه‌جویی در آب و نیز افزایش سطح زیر کشت اهمیت زیادی دارد. این پ‍‍ژوهش، به‌منظور بررسی تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شده بر برخی خصوصیات کمّی و کیفی لوبیاچیتی لاین 01437-G انجام شد. آزمایش در قالب طرح آزمایشی کاملاً تصادفی در چهار سطح (0، 50، 75 و 100 درصد فاضلاب) اجرا شد. نتا...

[ 7 ] - بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص‎های اکولوژیکی آلودگی در اراضی اطراف معدن ذغال‌سنگ گلندرود استان مازنداران

بررسی خاک‎های اطراف اکثر معادن ذغال سنگ در نقاط مختلف دنیا، آلودگی به فلزات سنگین از قبیل سرب، کادمیوم، روی، مس، منگنز و نیکل را نشان می‎دهد. پالایش آلودگی خاکها و اراضی اطراف معادن، یک چالش بزرگ برای باز گرداندن بهره‎وری و باروری آن و ایجاد مجدد چرخه‎های اکولوژیکی است که این امر با شناسایی گونه‎های گیاهی مناسب و همچنین اصلاح به وسیله برخی مواد اصلاح کننده مناسب، بر روی چنین اراضی تخریب شده، مح...

[ 8 ] - اثر کمپوست و باکتری محرک رشد در بهبود شرایط رشد گیاه استبرق (Calotropis Procera) در خاک آلوده به نفت خام

با توجه به اینکه ایران یکی از بزرگترین تولید کننده‌های نفت خام در دنیا به شمار می‌رود، لذا در حین عملیات‌های مختلف، خاک در معرض آلودگی به نفت خام و مشتقات آن قرار می‌گیرد. استفاده از روش هایی که در آن از گیاه و ریزسازواره به صورت همزمان استفاده شود می‎تواند به عنوان یک راه حل مبتکرانه باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کاربرد ماده‎آلی و باکتری محرک رشد گیاه بر پالایش خاک آلوده توسط یک گونه درخت...

[ 9 ] - ارزیابی فعالیت بعضی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان تحت سمیت کادمیوم در دو رقم گندم

سابقه و هدف: گندم یکی از غلاتی است که به ویژه در کشورهای در حال توسعه و پر جمعیت دارای نقش مهمی در تامین غذای افراد جامعه است. اولین پاسخ گیاهان به محض قرار گیری در معرض سطوح بالای فلزات سنگین از جمله کادمیوم، تولید گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) است. مواد و روش‌ها: این پژوهش طی سه زمان نمونه‌برداری (30، 45 و 60 روز پس از کشت بذر) در دو رقم گندم نان ایرانی در قالب آزمایشی فاکتوریل بر پایه طرح کامل...

[ 10 ] - تأثیر افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفری و کادمیوم خاک در جذب کادمیوم توسط گندم و سورگوم

یکی از عواقب رشد و توسعه صنعتی، افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن در اتمسفر بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف دی‌اکسیدکربن و کادمیوم در جذب کادمیوم و رشد گندم و سورگوم اجرا گردید. بدین ترتیب یک آزمایش گلخانه‌ای در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل با استفاده از گلدان‌هایی حاوی 5/3 کیلوگرم خاک اجرا شد. تیمارها شامل 4 سطح کادمیوم (0، 10، 20 و 40 میلی‌گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک) (از نمک نیترات کادمی...

[ 11 ] - بررسی تاثیر سرب بر برخی ویژگی‌های رویشی هشت رقم ذرت در یک خاک آهکی

امروزه آلودگی خاک‌ها به فلزات سنگین، یکی از نگرانی‌های مهم زیست محیطی به شمار می‌رود. در بین فلزات سنگین، سرب بدلیل، اثراتی که می‌تواند بر سلامتی انسان و محیط زیست داشته باشد، به عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی به شمار می‌رود. این تحقیق در شرایط گلخانه‌ای و با هدف بررسی توانایی ارقام مختلف ذرت در تجمع فلز سرب در اندامهای خود اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح سرب (صفر، 100، 200 و 400 میلی‌...

[ 12 ] - بررسی تغییرات جذب عناصر کم‌مصرف و پرمصرف در گیاه دارویی پونه (Mentha Pulegium L.) کشت شده در شرایط گلخانه‌ای تحت تاثیر عناصر مس و روی

در این پژوهش، جذب عناصر کم‌مصرف و پر مصرف توسط گیاه دارویی پونه در یک خاک دچار کمبود و بیش‌بود عناصر مس و روی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل شامل سه سطح مس ( صفر، 5 و 25 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک از منبع سولفات مس) و سه سطح روی (صفر، 10 و 50 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک از منبع سولفات روی) و برهمکنش آنها در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه طراحی و اجرا شد. نتایج نشا...

[ 13 ] - کاهش اثرات تنش شوری در گیاه کلزا (.Brassica napus L) در اثر تلقیح با ریزوبیوم‌های محرک رشد گیاه

یک آزمایش گلخانه‌ای به منظور بررسی تاثیر باکتری‌های ریزوبیومی محرک رشد گیاه بر رشد و ترکیب یونی کلزا تحت تنش شوری، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، اجرا شد. چهار سطح شوری 0، 3، 6 و 9 دسی‌زیمنس‌برمتر با استفاده از مخلوط املاح NaCl و 2MgCl در گلدان‌ها اعمال گردید. بذور کلزا با جدایه‌های انتخاب شده (2T= مقاوم به شوری، حل‌کننده فسفات‌های نامحلول معدنی، 3T= مقاوم به شور...

[ 14 ] - تأثیر تیمارهای آلی و معدنی بر غلظت فلزات سنگین در یک خاک آلوده و اندام هوایی تربچه

این تحقیق بر روی خاک‌های آلوده مجاور کارخانه سرب و روی در استان زنجان، انجام گرفت و طی آن اثر دو نوع ماده آلی و سه نوع ماده معدنی در تثبیت آلودگی‌ در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل باگاس‌نیشکر و سبوس‌برنج در سه سطح 5/12، 25 و 50 گرم در کیلوگرم خاک، زئولیت در سه سطح 50، 100 و 150 گرم در کیلوگرم خاک، خاک فسفات معدن آسفوردی یزد در سه سطح 10، 30 و 50 گرم د...

[ 15 ] - The effect of bicarbonate on iron (Fe) and zinc (Zn) uptakes by soybean varieties

Bicarbonate anion, has a very high concentration in the calcareous soil, and in fact, is the main cause of chlorosis in calcareous soils. This study was conducted to evaluate eight soybean cultivars with iron deficiency and bicarbonate presence. The present research was carried out with the aim of assessing the effect of irrigation with water containing bicarbonate on enzyme activities and Fe a...

[ 16 ] - Investigating the effects of plant growth promoting bacteria and Glomus Mosseae on cadmium phytoremediation by Eucalyptus camaldulensis L.

This research aims to study the effect of Mycorrizal fungus and Plant-Growth-Promoting Bacteria (PGPB) on Cadmium (Cd) uptake by one-year-old Eucalyptus Camaldulensis seedlings. The treatments have involved three levels of heavy metal (0, 30, and 60 mg/kg) for Cd, and three bacterial levels (no bacteria (B0), Bacillus (Ba105), and Pseudomonas (Ps36, Ps448)), inoculated with mycorrhizal fungus G...

[ 17 ] - Investigating the effects of plant growth promoting bacteria and Glomus Mosseae on cadmium phytoremediation by Eucalyptus camaldulensis L.

This research aims to study the effect of Mycorrizal fungus and Plant-Growth-Promoting Bacteria (PGPB) on Cadmium (Cd) uptake by one-year-old Eucalyptus Camaldulensis seedlings. The treatments have involved three levels of heavy metal (0, 30, and 60 mg/kg) for Cd, and three bacterial levels (no bacteria (B0), Bacillus (Ba105), and Pseudomonas (Ps36, Ps448)), inoculated with mycorrhizal fungus G...

[ 18 ] - تأثیر مس و روی بر ویژگی‌های رشدی، غلظت برخی عناصر معدنی و ظرفیت انتقال عناصر به دمکرده و جوشانده گیاه دارویی بالنگوی شهری(Lallemantia iberica F. & C.M) کشت شده در شرایط گلخانه‌ای

In order to investigate the effect of different levels of Copper (Cu) and Zinc (Zn) on morphological traits of dragon’s head, concentration of Cu, Zn, Fe, Mn, P and K in root and shoot and concentration of Cu and Zn in infusion and decoction, a greenhouse experiment was conducted as factorial based on complete randomized design with three replications. Treatments consisted of three levels of Cu...

[ 19 ] - تأثیر کاربرد مس و روی برغلظت و جذب عناصر غذایی کم‎مصرف (مس، روی، آهن و منگنز) و پرمصرف (فسفر) در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L) در شرایط گلخانه‎ای

In order to investigate the effect of different levels of Cu and Zn on absorption of micronutrient (Cu, Zn, Fe and Mn) and macronutrient (P) in root and shoot Satureja hortensis, an experiment was conducted as factorial based on complete randomized design with three replications. The treatments consisted of three levels of Cu (0, 5 and 25 mg/kg CuSO4) and three levels of Zn (0, 10 and 50 mg/kg ...

[ 20 ] - تأثیر مصرف بهینه کود بر غلظت عناصر غذایی و نسبت مولی اسید فیتیک به روی در ارقام ایرانی لوبیا قرمز در مراحل مختلف تکامل دانه

Phytic acid is the main source of organic phosphorus in grains of legumes and cereals. It has great ability of bonding with metals and minerals such as iron, zinc and calcium. As a result, the solubility of these elements and their absorption capability by human will be reduced. This greenhouse research was carried out with the aim of studying the variations of phytic acid to zinc molar ratio a...

[ 21 ] - تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم

هدف پژوهش حاضر، بررسی میانگین غلظت ریزمغذی‌ها شامل مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم نان (Triticumaestivum) در مرحلۀ به ساقه رفتن در خاک آلوده به کادمیوم بود. تیمار‌های آزمایش به‌ترتیب شامل سه سطح کادمیوم صفر (تیمار شاهد (Cd0)، 40 (Cd40) و 80 (Cd80) میلی‌گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک) و 14 رقم گندم (‘بهار’، ‘نیک‎نژاد’، ‘مرودشت’، ‘پارسی’، ‘سیوند’، ‘شیراز’، ‘روشن’، ‘پیشتاز’، ‘آزاد...

[ 22 ] - بررسی تأثیر پتاسیم و روی بر برخی واکنش‎های گندم (Triticum aestivum L.) به تنش شوری

شوری از مهمترین تنش­های غیر زنده و محدودکننده تولید محصولات کشاورزی به شمار می­رود. به منظور بررسی اثرات تغذیه‎ای عناصر غذایی پتاسیم و روی در کاهش اثرات سوء تنش شوری بر برخی پاسخ­های گندم، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر مبنای طرح پایه کاملاً تصادفی در دو خاک شور و غیر شور با سه تکرار انجام شد تیمارهای مورد بررسی شامل سه سطح روی (صفر، 5 و 10 میلی گرم در کیلوگرم روی خالص از منبع سولفات روی) و سه سطح ...

[ 23 ] - اثر کم آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد ذرت

بحران آب یکی از مسائل اساسی در مناطق خشک و نیمه‌خشک مانند ایران است. بنابراین استفاده از منابع آب نامتعارف، در جایی که آب با کیفیت مناسب در دسترس نیست، رو به فزونی است. ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، فاضلاب تصفیه شده شهری ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ می­تواند ﻧﻴﺎﺯ ﻏﺬﺍﻳﻲ گیاه را نیز تأمین کند. این پژوهش با استفاده از طرح فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی بر روی گیاه ذرت با دو تیمار نوع آب آبیاری (فاضلاب ت...

[ 24 ] - واکنش ارقام مختلف کلزا با تیپ رشد زمستانه به تنش کمبود فسفر

فسفر به دلیل حلالیت و تحرک اندک در خاک‌های زراعی دنیا و نقش حیاتی ترکیبات آن در متابولیسم سلول گیاهی، به‌عنوان عنصر غذایی پرمصرف برای گیاه در نظر گرفته می‌شود. شناسایی رقم‌هایی از گیاهان که به‌صورت کارآمدی بتوانند فسفر را جذب و مصرف کنند، می‌تواند باعث کاهش هزینه مالی و زیست‌محیطی کاربرد کودهای فسفره گردد. کلزا به‌عنوان گیاه دانه روغنی در سطح وسیعی در جهان و نیز در ایران کشت می‌گردد. در این تحق...

[ 25 ] - اثر شوری و خاک آلوده به فاضلاب بر جذب کادمیوم توسط گیاه ذرت

آلودگی محیط‌زیست توسط فلزات سنگین، به­ویژه آلودگی خاک با کادمیوم، یکی از چالش­های محیط‌زیست محسوب می­شود. در این پژوهش از روش گیاه­پالایی جهت اصلاح یک خاک آلوده به کادمیوم همراه با شوری استفاده شد. این مطالعه در دو سطح شوری آب آبیاری (0 و 3 دسی­زیمنس بر متر) و سه سطح آلودگی خاک (0 و 20 میلی­گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک و نسبت یک به یک خاک و خاک آلوده به فاضلاب) اجرا شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و ...

[ 26 ] - تأثیر بیوچار و تیمار‌های زیستی بر غلظت عناصر غذایی (فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن و منگنز) گیاه‎تاج‎خروس (Amaranthus) در یک خاک آلوده به ترکیبات نفتی

وجود ترکیبات نفتی در خاک سبب بروز مشکلات زیست محیطی می‎گردد، لذا تلاش برای پالایش این اراضی ضروری به نظر می‎رسد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف بیوچارهای حاصل از پسماند زباله شهری و باکتری‎ تجزیه کننده هیدروکربن‎های نفتی بر میزان عناصر غذایی موجود در گیاه تاج­خروس صورت پذیرفت. تیمارها شامل نفت خام (در سه سطح: (P0) 0،(P1) 5/2 و(P2) 5 درصد وزنی)، بیوچار حاصل ازکمپوست زباله شهری(Bcm) و زب...

[ 27 ] - بررسی تأثیر زئولیت و رطوبت خاک بر افزایش جذب کود فسفات، پتاسیم قابل‌جذب خاک و شاخص‌های زراعی ذرت

به علت محدودیت دسترسی گیاهان به فسفر در خاک به‌خصوص خاک‌های آهکی، بررسی راهکارهای افزایش قابلیت جذب فسفر به‌وسیله گیاه اهمیت ویژه‌ای دارد. در این پژوهش، تأثیر مدیریت زمان آبیاری و وجود زئولیت و وجود منافذ مصنوعی ایجادشده (ماکروپور) در جذب فسفر به‌وسیله گیاه ذرت به‌طور هم‌زمان و به‌طور مستقل موردبررسی قرار گرفت. آزمایش به شکل گلدانی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام و تیمارها شامل وجود و...

[ 28 ] - تغییرات کیفیت بیوچار تولید شده از کود گاوی در طی فرایند پیرولیز آهسته در دماهای مختلف

 به تازگی بیوچار به دلیل پتانسیل بهبود باروری خاک، غیر متحرک کردن آلودگی‏ها و همچنین یک روش مناسب برای ترسیب کربن در خاک مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، از کود گاوی در دماهای مختلف در طی فرآیند پیرولیز آهسته (300،400، 500، 600 و 700 درجه سانتی‏گراد) و در شرایط بدون اکسیژن بیوچار تهیه گردید و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن اندازه‌گیری شد. آزمایش‌های لازم به منظور بررسی اثر درجه حرارت پیرولی...

[ 29 ] - ارزیابی کارایی مدل‌های رگرسیون چند‌متغیره و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) در پیش‌بینی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در شاخسارۀ گندم نان (Triticum aestivum) تحت سمیت کادمیم

هدف از انجام این تحقیق مقایسة کارایی مدل‌های رگرسیون چند‌متغیره و شبکة عصبی مصنوعی (ANN) جهت پیش‌بینی مقدار فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، آسکوربات پراکسیداز (APX) و پراکسیداز (POX) در شاخسارة گندم (Triticumaestivum) رقم الوند در خاک آلوده به کادمیم بود. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح کادمیم (صفر (شاهد)، 25، 50 و 100 میلی‌گرم کادمیم در کیلوگرم خاک) بود. پس...

[ 30 ] - بررسی تأثیر کمپوست زبالۀ شهری و باکتری‎های تجزیه‎کنندۀ هیدروکربن‎های نفتی بر جذب عناصر غذایی در نهال سپستان (Cordia myxa L.)در خاک آلوده به نفت خام

استخراج و پالایش سوخت‎های فسیلی، سبب آلودگی منابع خاک و از دسترس خارج‌شدن قسمت عظیمی از اراضی شده است. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف مادة آلی و باکتری‎های تجزیه‎کنندة هیدروکربن‎ها بر میزان عناصر غذایی نهال سپستان صورت پذیرفت. تیمارها شامل نفت خام (0، 3 و 6 درصد وزنی)، کمپوست زبالة شهری (0، 5 و 10 درصد حجمی) و باکتری (بدون باکتری و دارای باکتری psu141 و psu27ps) بود. نتایج نشان داد که ...

[ 31 ] - ارزیابی تغییرات جذب عناصر معدنی در گیاه دارویی بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) تحت تاثیر مقادیر مختلف مس و روی

روی و مس از عناصر غذایی ضروری کم‌مصرف گیاه و در غلظت‌های زیاد، عاملی تنش‌زا برای گیاهان و محدودکنندة رشد و جذب سایر عناصر غذایی‌ به‌شمار می‌روند. هدف این پژوهش، بررسی جذب عناصر کم‌مصرف (مس، روی، آهن و منگنز) و پرمصرف (فسفر و پتاسیم) در گیاه دارویی بالنگوی شهری در خاک دچار کمبود، کفایت و بیش‌بود عناصر مس و روی است. تیمارها شامل سه سطح مس (صفر، 5 و 25 میلی‌گرم مس در کیلوگرم از منبع سولفات مس) و س...

[ 32 ] - تأثیر تیمارهای کودی پتاسیم و روی بر جذب عناصر پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی و نسبت K+/ Na+ و برخی پاسخ های فیزیولوژیک دو رقم کلزا در شرایط تنش شوری

شوری با تجمع بعضی یون‎های مضر در گیاه، سبب بروز اثرهای فیزیولوژیک منفی در رشد می‎شود. به­منظور بررسی تأثیر پتاسیم، کلسیم، منیزیم و روی بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی دو رقم کلزا در شرایط تنش شوری، آزمایشی در سال 1393 به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کرت‌های کامل تصادفی با دو عامل (عامل رقم و کود) و 4 تکرار در محل گلخانه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، واقع در کرج انجام یافت. عامل کودی در 4...

[ 33 ] - تاثیر سطوح مختلف زئولیت غنی شده بر عملکرد ماده خشک، اجزای عملکرد و جذب برخی عناصر غذایی (فسفر، پتاسیم، روی و مس) در دو رقم ذرت سینگل کراس(704 و 260)

         زئولیت از جمله کانی­های طبیعی است که دارای ارزش غذایی می­باشد. ارائه ترکیبات و فرمولاسیون­های جدید کودی متناسب با نیاز کشاورزی پایدار و ارگانیک از جمله ضرورتهای جامعه امروزی محسوب می­گردد. به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف زئولیت غنی­ شده ( با ماده آلی و برخی عناصر غذایی ) بر عملکرد ماده خشک، اجزای عملکرد و جذب عناصر غذایی در دو رقم ذرت سینگل کراس (704 و 260) آزمایشی به صورت فاکتوریل ب...

[ 34 ] - اثر آلودگی سربی خاک بر غلظت سرب در گیاه و برخی صفات فیزیولوژیک در ارقام مختلف ذرت علوفه‌ای

به منظور بررسی اثر آلودگی سربی خاک بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح سرب در خاک ]صفر(شاهد)، 100 ، 200 و400 میلی‌گرم بر کیلوگرم[ و هشت رقم ذرت سینگل‌کراس260، 301، 302، 500، 604، 647، 704 و دبل‌کراس370 بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که، تیمارهای سرب، اثر معنی‌داری (01/0>P) بر...

[ 35 ] - بررسی جذب پتاسیم و کادمیوم در ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش کادمیوم

آگاهی از اثرات مخرب کادمیوم بر مقدار پتاسیم در ارقام مختلف گندم، به‌عنوان محصولی راهبردی در تأمین امنیت غذایی کشور اهمیت دارد. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت تغذیه‌ای پتاسیم در ارقام مختلف گندم تحت تنش کادمیوم بود. برای این منظور آزمایشی فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. تیمار‌های آزمایش شامل سه سطح کادمیوم (صفر (شاهد، Cd0)، 40 (Cd40) و 80  (Cd80) میلی‌گرم کادمیوم بر کیلوگرم خاک) و 14 ...

[ 36 ] - تاثیر کاربرد کادمیوم و سرب بر میزان جذب این عناصر و رشد دو رقم لوبیا چیتی

در سال های اخیر بخش عمده ای از اراضی کشاورزی در نتیجه فعالیت های صنعتی، معدن کاوی، ذوب فلزات، آبیاری با فاضلاب و کوددهی، به فلزات سنگین آلوده شده است و کیفیت خاک و سلامت تولیدات گیاهی راکاهش داده است. این پژوهش به منظور بررسی پاسخ های گیاهی دو رقم لوبیا چیتی محلی خمین و  G01437به آلودگی کادمیوم و سرب در شرایط گلخانه و در یک خاک آهکی به اجرا در آمد. در یک آزمایش فاکتوریل و طرح کاملا تصادفی، کادم...

[ 37 ] - جذب و انتقال عناصر کم مصرف (آهن، مس، روی و منگنز) در ارقام مختلف لوبیا تحت شرایط کمبود و عدم کمبود آهن در خاک

یکی از مشکلات مهم خاک­های آهکی در مناطق خشک و نیمه‌خشک کاهش آهن و روی قابل‌جذب می‌باشد. راه­های مختلفی برای رفع کمبود در این خاک­ها وجود دارد که موثرترین و اقتصادی‌ترین روش، استفاده از ارقام  عنصرکارا می‌باشد. این تحقیق به منظور ارزیابی تأثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی، مس و منگنز در 12 رقم تجاری لوبیا (قرمز، سفید و چیتی)، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار...

[ 38 ] - بررسی ویژگی‌های رشدی و اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) با کاربرد مس و روی

چکیده        مس و روی از عناصر کم‌مصرف ضروری بوده و جزء فلزات سنگین طبقه‌بندی می‌شوند، بنابراین کمبود و بیش‌بود آن‌ها در خاک، موجب بازدارندگی رشد گیاهان می‌شود. هدف از این تحقیق، بررسی اثر غلظت‌های متفاوت مس و روی بر برخی از صفات مورفولوژیک، میزان اسانس و هم‌چنین تعیین سرنوشت این عناصر در فرآیند اسانس‌گیری است. آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل شامل مصرف خاکی مس (صفر، پنج و 25 میلی‌گرم بر کیلوگرم...

[ 39 ] - بررسی پاسخ های تغذیه ای ارقام مختلف گندم به سیلیسیم در یک خاک آهکی

با توجه به روند رو به رشد جمعیت کشور و نقش عمده گندم در تأمین انرژی و پروتئین آحاد جامعه، ضرورت نگرش جدید در مدیریت مزرعه به وجود می­آید که به وسیله آن تولیدکنندگان کشاورزی بتوانند تغییرات داخل مزرعه را شناسایی نموده و با مدیریت این تغییرات در جهت افزایش محصولات زراعی و افزایش بهره وری گام بردارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سطوح و منابع مختلف کاربرد سیلیسیم بر ماده­خشک تولیدی، غلظت و جذب عناص...

[ 40 ] - تأثیر تیمارهای روی و پتاسیم بر فعالیت‌های‎ آنتی‎اکسیدانی و پاسخ‎های فیزیولوژیک کلزا در خاک شور

تنش شوری یکی از عوامل تأثیرگذار بر محصولات کشاورزی در مناطق خشک جهان است. در این شرایط تأثیر تیمارهای کودی پتاسیم و روی بر تولید گونه‎های فعال اکسیژن طی پژوهشی به‎صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه عامل (رقم، کود و زمان) و سه تکرار در گلخانه بررسی شد. نتایج نشان دادند که کاربرد تیمار پتاسیم در رقم ساری‎گل و لیکورد موجب افزایش به‎ترتیب %1/49 و %4/14 فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD...

[ 41 ] - تاثیر کاربرد زئولیت بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیک گیاه خارمریم (Silybum marianum) در شرایط تنش شوری

تنش شوری از عوامل موثر و مخرب در رشد گیاه و فعالیت‌های فیزیولوژیک آن محسوب می‌شود. به‌منظور بررسی کاربرد خاک­مصرف زئولیت روی تعدیل تنش شوری بر صفات رویشی و فیزیولوژیک گیاه دارویی خارمریم، آزمایشی در سال 1395 در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفیبا سهتکرار<stro...

[ 42 ] - افزایش کارائی زیستی نیتروژن گیاه سویا با جهش در باکتری بردی‌ریزوبیوم ژاپنیکوم‌ همزیست آن

برای افزایش کارائی زیستی نیتروژن گیاه سویا، از 4 سویه باکتری بردی­ریزوبیوم ژاپنیکوم‌ همزیست آن، سویه بومی RS117 بر اساس آزمایشات میکروسکوپی، تلقیح با گیاه و تعیین توالی ژن16S rRNA انتخاب شدند. سپس این سویه به شکل محلول در محیط YMB با دزهای 0 تا 5000 گری با فاصله­ 500 گ...

[ 43 ] - اثر آبیاری با شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در اندام هوایی درختان صنوبر و زبان‌گنجشک

در این تحقیق تأثیر آبیاری با شیرابۀ زبالۀ شهری بر مقدار عناصر شیمیایی بافت اندام هوایی درختان صنوبر و زبان‌گنجشک بررسی شد. تیمارها شامل غلظت‌های مختلف شیرابه (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد) بود. نتایج بررسی اثر متقابل گونه و غلظت شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در بافت اندام هوایی درختان نشان داد که با افزایش غلظت شیرابۀ زباله مقدار عناصر غذایی میکرو به‌جز عنصر روی، همچنین مقدار عناصر غذایی ما...

[ 44 ] - تأثیر منابع مختلف سیلیسیم و نانو سیلیسیم بر برخی پاسخ‌های مورفو فیزیولوژیکی گیاه استویا rebaudiana Bertoni) (Stevia

‌یکی از راهکارهای بهبود امنیت غذایی جمعیت رو به افزایش جهان، افزایش مقدار تولید در واحد سـطح است. برخی عناصر غذایی نظیر سیلیسیم ضمن بهبود کارایی جذب سایر عناصر، کیفیت تولید را نیز افزایش می‎دهند. در این پژوهش، تأثیر منابع مختلف سیلیسیم شامل سیلیکات پتاسیم در دو سطح 400 و 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم، سیلیکات کلسیم در دو سطح 400 و  200 میلی‌گرم بر کیلوگرم، هیومیستار سیلیسیم در دو سطح 400 و 200 میلی‌گ...

[ 45 ] - مقایسه کارایی باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی در بهبود رشد و عملکرد گیاه گندم

امروزه استفاده بی‎رویه از کودهای شیمیایی در زمین‎های کشاورزی به دلیل نگرانی‏های زیست محیطی مورد بحث است، بنابراین یافتن راهکارهای جایگزین برای کاهش اثرات مضر فعالیت‎های کشاورزی حائز اهمیت است. هدف از این تحقیق، بررسی پتانسیل جدایه‏های فراریشه‏ای و درون‏رست جداسازی شده از ریشه گیاه گندم به منظور بررسی ویژگی‏های محرک رشد و اثر آن‌ها بر شاخص‎های رشد گیاه گندم و کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفر بود. ب...

[ 46 ] - بررسی برخی پاسخ های مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کشمش ژاپنی (Hovenia dulcis L. ) تحت تنش سرب، شوری و نیترات

پژوهش حاضر، با هدف بررسی پاسخ‎های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نهال کشمش ژاپنی تحت شرایط تنش شوری، نیترات و فلز سنگین سرب اجرا شد. محلول نیترات در سه سطح (غلظت صفر،30، 60 mg L-1)، محلول سرب در سه سطح (غلظت صفر، 300 و600 mg L-1) و شوری (قابلیت هدایت الکتریکی) در سه سطح (تیمار شاهد ، 3، 6 dS m-1)، اعمال و نهال گیاهان برای مدت چهار ماه در شرایط گلخانه‎ای بررسی شدند. نتایج حاصله نشان داد بیش­ترین ...

نویسندگان همکار

حسینعلی علیخانی 11  

ثواقبی, غلامرضا 7  

غلامرضا ثواقبی 6  

حسین میر سیدحسینی 3  

جواد هادیان 3  

داود سقفی 2  

امیرحسین حمیدیان 2  

سید علی اصغر میرجلیلی 2  

عصمت اسماعیل زاده 2  

تیمور سهرابی 2  

ریحانه زارع میرک اباد 2  

کیوان ولی زاده راد 2  

حمایت عسگری لجایر 2  

Mehdi Zariee 2  

Sama kamal-poor 2  

Sina Azimi 2  

ایمان جوادزرین 2  

فرهاد مشیری 2  

مسعود پارسی نژاد 2  

احمد علی پوربابایی 2  

سید محسن حسینی 1  

فرزانه بخردی 1  

مجتبی دلشاد 1  

میثم ضربی زاده 1  

مهدی تفویضی 1  

سهراب اشرفی 1  

مائده چیت ساز 1  

محمدعلی زارع چاهوکی 1  

مهدیه دالوند 1  

ایمان جوادزرین 1  

علی احمدی 1  

&#039;گلاره خانبلوکی 1  

مهدی تفویضی 1  

منصوره کریمی 1  

فریدون نورقلی پور 1  

محمد مهدی طهرانی 1  

الهام فتحی دره نیجه ء 1  

فرهاد میرزایی 1  

حمید حبیبی 1  

امیرحسین شکوهی 1  

حمیده نوری 1  

لیلا محمدی 1  

مهدی بهشتی 1  

مهدی خزایی 1  

حمایت عسگری لجایر 1  

سمیه صابریان رنجبر 1  

رضا معالی امیری 1  

نادر خادم مقدم 1  

سارا صفی خانی 1  

عباس امینی 1  

محمد رضا چائی چی 1  

کورس خوشبخت 1  

جواد پیرولی بیرانوند 1  

سید پژمان شیرمردی 1  

علیرضا عباسی 1  

آیدا معزی پور 1  

احمد رمضانی 1  

رضا اولادی 1  

کامبیز پورطهماسی 1  

رضا مالمیر 1  

فرزانه بخردی 1  

لیلا تبریزی 1  

حسن اعتصامی 1  

سمیه امامی 1  

فریدون سرمدیان 1  

سپیده کلاته جاری 1  

سیده مهسا حسینی 1  

محسن کافی 1