نتایج جستجو برای: viability of the system

تعداد نتایج: 23968178  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391

چکیده ندارد.

Journal: :ITEGAM- Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications (ITEGAM-JETIA) 2018
Lorena Camurça dosSantos, Bruna BarbosaMatuti,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

ترجمه با گسترش زبان آغاز شده و اهمیت آن روز به روز افزایش می یابد، و برای اولین بار به عنوان شاخه ای از دانش و روشی برای انتقال علوم، فرهنگ و تجربه در در دوره قاجار در ایران آغاز شد. در حقیقت متون تاریخی از اولین متونی هستند که در ایران ترجمه شدند چرا که به سیاستمداران آن دوره کمک می کردند تا به علل موفقیت جهان غرب و پیشرفت هایشان در طول تاریخ پی ببرند، بنابراین به تدریج ترجمه این گونه متون رون...

Journal: :Sustainable Energy Technologies and Assessments 2021
NajibHamisu Umar, BirinchiBora, ChandanBanerjee, PallaviGupta, NamwarAnjum,

Journal: :INFRASTRUCTURE PLANNING REVIEW 2009
MasanobuKII, AtsushiMARUYAMA, SatoshiKAI,

Journal: :International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 2018
RavindraSontakke, HarshaHaridas,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389

رشد انفجاری تکنولوژی فرصت های آموزشی مهیج و جدیدی را پیش روی فراگیران و آموزش دهندگان گذاشته است. امروزه معلمان برای اینکه در امر آموزش زبان بروز باشند باید روش هایی را اتخاذ نمایند که درآن ها از تکنولوژی جهت کمک در یادگیری زبان دوم و چندم استفاده شده باشد. با در نظر گرفتن تحولاتی که رشته ی آموزش زبان در حال رخ دادن است هم اکنون زمان مناسبی برای ارزشیابی نگرش های موجود نسبت به تکنولوژی های جدید...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391

این مطالعه به بررسی عوامل روانشناختی کریستوادردو رمان دوربس لسینگ،فرزندبنجم و بن دردنیای واقعی می بردازد.موفقیت یا شکست کاراکترهادر تکمیل شکست تتیزی یه کمک بدر وهم از مهم ترین دغدغه محقق می باشد.به بررسی تحلیل روانشناختی تمامی کاراکترها خصوصا بن برداخته و به دنبال نشانه هایی از جامعه شیشه ای کریستوا می باشد.

Journal: :Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 2011
Michael M.Zayek, Riley F.Trimm, Charles R.Hamm, Keith J.Peevy, John T.Benjamin, Fabien G.Eyal,

Objective: In recent years, antiviral drugs have been used widely in the glob to prevent and treat viral diseases. They injected into eggs to eliminate pathogens and prevent of egg transmission of disease, but the adverse effects of drugs have always been a major concern. There is little information available about the safety of antiviral drugs in the embryonated eggs of birds. The objective of...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید