حسن زاده, شاپور

گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

[ 1 ] - بررسی اثرات لاکتو فرین در کاهش مسمومیت رویانی ناشی از سیکلو فسفامید: مطالعه باروری آزمایشگاهی در موش

مقدمه: سیکلو فسفامید به عنوان یک داروی شیمی ­درمانی که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می­ گیرد اثرات جانبی متعددی نظیر سمیت­ های تولید مثلی را موجب می ­گردد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات محافظتی احتمالی لاکتو فرین با ویژگی­ های ضد التهابی و آنتی ­اکسیدانت در برابر سمیت تولید مثلی سیکلو فسفامید در موش می ­باشد. مواد و روش ­ها: برای انجام این مطالعه تجربی،  32 موش ماده بالغ نژاد NMRI به چهار ...

[ 2 ] - تأثیر عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر لقاح داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنین‌ها در موش سفید کوچک آزمایشگاهی

زمینه و هدف: گیاه بومادران یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین گیاهان دارویی با خواص آنتی‌اکسیدانتی بالقوه است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گل بومادران در سه دوز مختلف بر توان باروری آزمایشگاهی و روند رشد رویانی در موش‌های سفید کوچک آزمایشگاهی انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 24 موش سفید کوچک آزمایشگاهی نر (نژاد NMRI)، به‌طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: گروه اول ...

[ 3 ] - تأثیر سفتریاکسون بر هیستولوژی، هیستومورفومتری، هیستوشیمی ‌بافت بیضه و خصوصیات اسپرم در موش سوری

زمینه و هدف: سفتریاکسون آنتی‌بیوتیکی از نسل سوم خانواده سفالوسپورین‌ها بوده و اثر وسیع‌الطیفی بر باکتری‌ها دارد. اخیراً نیز اثرات سوء آن بر سیستم تولیدمثلی مطرح شده است. این مطالعه با هدف اصلی بررسی اثرات نامطلوب سفتریاکسون بر بافت بیضه در موش سوری بالغ انجام شد. روش بررسی: 40 قطعه موش سوری نر بالغ به‌طور تصادفی در پنج گروه دسته‌بندی شدند: گروه کنترل که سرم فیزیولوژی دریافت کردند؛ گروه‌های آزمای...

[ 4 ] - مقایسه اثر محافظتی اسانس و عصاره آبی گیاه بومادران با ویتامین E بر آسیب ناشی از آترازین بر فولیکول های تخمدانی موش صحرایی

Background and purpose: Atrazine causes some biological effects including atresia in ovarian folicules. Essense and aqueous extract of Achillea milifolium and vitamin E are important due to prevention of atresia. Therefore, the effects of these substances were evaluated in ovarian tissue. Materials and Methods: 42 adult female rats were used. 1st and 2nd groups were received atrazine at rate...

[ 5 ] - اثرات عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر روی پارامترهای اسپرمی و تغییرات آپوپتوزی متعاقب استفاده از داروی سیکلوفسفامید در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی

Background and purpose: Cyclophosphamide (CP) is a chemotherapy drug extensively used as an antineoplastic agent in treatment of various cancers. However, it is known to cause several adverse effects including reproductive toxicity. Achillea millefolium (AM) is a medicinal plant with potential antioxidant properties. The aim of this investigation was to evaluate the effects of different doses o...

[ 6 ] - ارزیابی بیومکانیکی داربست سه بعدی زیستی تهیه شده از تاندون شترمرغ به عنوان گرافت

هدف اصلی در مهندسی بافت ایجاد ساختاری مشابه ساختار طبیعی موجود در بدن موجود زنده، جهت ترمیم آسیب‌های بافتی است. همواره مشکلاتی در انجام پیوند بافت وجود داشته است. از جمله کمبود منابع بافتی مناسب و پس‌زدن ایمونولوژیک بافت‌های پیوند زده شده است؛ در مهندسی بافت یکی از جدیدترین روش‌ها به منظور کاهش واکنش ایمنی بدن نسبت به بافت پیوند زده شده، روش سلول‌زدایی بافت است. تعداد 12 نمونه تاندون آشیل شترمر...

[ 7 ] - اثر محافظتی جلبک اسپیرولینا (آرترواسپیرا پلاتنسیس) بر لقاح آزمایشگاهی و رشد جنین در موش‌های ماده دریافت‌کننده سیکلوفسفامید

زمینه و هدف: سیکلوفسفامید که به‌طور رایج به‌عنوان داروی ضد سرطان مورداستفاده قرار می­گیرد، باعث آسیب به بافت تخمدان و ناباروری می­شود. این مطالعه باهدف ارزیابی اثرات محافظتی داروی جلبک اسپیرولینا بر روی لقاح آزمایشگاهی و رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش‌های دریافت‌کننده سیکلوفسفامید طراحی شد. مواد و روش‌ها: 40 موش سفید کوچک آزمایشگاهی ماده بالغ به 8 گروه تقسیم شدند. گروه اول به‌عنوان...