محمد تقی شاکری

استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

[ 1 ] - بررسی مقایسه ای گلوکز خون وریدی و خون مویرگی در زنان باردار تحت غربالگری دیابت بارداری

مقدمه دیابت بارداری با عوارض و مرگ و میر دوران جنینی و پری ناتال همراه است. غربالگری آن به روش کلاسیک آنالیز گلوکز خون وریدی ، گران و زمانبر است. هدف مطالعه، بررسی مقایسه ای اندازه گیری گلوکز خون وریدی و مویرگی با گلوکومتر در زنان باردار تحت غربالگری دیابت بارداری است. روش کار در این مطالعه توصیفی مقطعی، که در سال 1393 در مرکز شهید قدسی مشهد 256 زن باردار با گلوکومتر روی خون مویرگی و همزمان ...

[ 2 ] - بررسی رابطه شاخص های تن سنجی با ابتلا به دیابت

مقدمه  چاقی به عنوان مهمترین عامل خطرساز ابتلا به دیابت نوع 2 شناخته شده است و شاخص های مختلف تن سنجی شامل دور کمر، دور باسن و شاخص توده بدنی به نوعی گویای مشکل چاقی هستند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط این شاخص ها با ابتلا به دیابت است. روش کار در یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1389 در شهر مشهد, تعداد 7000 فرد بالای 30 سال از نظر دیابت غربالگری شدند. این افراد ازمیان کلیه افراد تحت پوشش مرا...

[ 3 ] - نقش مصرف فولات بر سطح سرمی هموسیستئین و ویتامین B12 در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین

مقدمه بیماریدیابت دارای عوارض زیادی است. متفورمین در بیماران دیابتی به طور گسترده مصرف می شود که عوارضی همچون کاهش ویتامینB12 و افزایش هموسیستئین دارد.افزایش هموسیستئین می تواند ریسک بیماری های قلبی عروقی را بالا ببرد.درمان با اسیدفولیک از این افزایش جلوگیری کرده و باعث افزایش ویتامین B12 نیز می شود. روش کار  این مطالعه کارآزمای بالینی در بیمارستان امام رضا مشهد در سال 1390 الی 1391انجام شد....

[ 4 ] - بررسی شیوع فشار خون بالا در جوانان و تعیین عوامل خطر مرتبط آن در شهر مشهد

مقدمه پرفشاری خون یکی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی است که خطر بیماری های قلبی عروقی را زیاد         می کند. بروز پرفشاری خون در همه ی رده های سنی شامل جوانان در حال ازدیاد است. در برخی مطالعات بیان شده است سطح و نوع فشار خون در جوانان در جمعیت های مختلف متفاوت است. این مطالعه به بررسی شیوع پرفشاری خون در جوانان ساکن مشهد [M.KH.R.1] در سالهای 1389 تا 1390می پردازد. روش کار این مطالعه مقطعی ...

[ 5 ] - بررسی مقایسه ای میزان آلبومین ادرار در زنان مبتلا به فشار خون بالا در سه گروه قبل ازیائسگی و بعد از یائسگی و هیسترکتومی شده

مقدمه در این مطالعه با انتخاب سه گروه از زنان مختلف با فشار خون بالا به بررسی مقایسه ای میزان آلبومین ادرار با   دوره های مختلف فعالیت هورمونی زنانپرداخته شده است. روش کار در این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1388 سه گروه از زنان مبتلا به فشار خون بالاشامل پره منوپوز، منوپوزو هیسترکتومی شده که به کلینیک سر پایی بیمارستان قائم (عج) مراجعه نموده اند انتخاب شدند. حجم نمونه 125 نفر که 50 نفر شامل پ...

[ 6 ] - بررسی وجود تروپونین I قلبی در سرم بیماران با حمله حاد بیماری انسدادی مزمن ریه

مقدمه بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) بیماری با محدودیت جریان هوا است که به طور کامل برگشت پذیر نیست این نوع بیماری تخمین زده می شود که تاسال 2020  سومین علت مرگ ومیر خواهد بود. کیفیت زندگی بیماران COPD از نظر سلامتی با تعداد وشعله ور شدن بیماری رابطه دارد. بیومارکرهایی مانند تروپونین I قلبی سرم، علاوه بر بیماریهای قلبی ممکن است در بیماری COPD طی حمله حاد شعله ور شدن نیز مثبت بوده و در بیماران ب...

[ 7 ] - بررسی ارتباط بین فصول مختلف سال و بروز جداشدگی شبکیه مرکز تحقیقات چشم - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقدمه بررسی اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به جداشدگی شبکیه،و بررسی ارتباط بین بروز جداشدگی شبکیه و تغییر فصل، هدف این مطالعه است. جداشدگی رگماتوژن شبکیه نوعی از دکولمان است که به دنبال یک پارگی در شبکیه و نفوذ مایع به فضای ساب رتینال ایجاد می شود . روش کار در این مطالعه توصیفی گذشته نگر 416 بیمار مبتلا به جداشدگی شبکیه که بین سالهای 1382 تا 1385 در بیمارستان خاتم الانبیا تحت عمل جراحی اسکلرال باکلی...

[ 8 ] - بررسی میزان فراوانی سندرم متابولیک در زنان بستری در بخش روانپزشکی

مقدمه در سالهای اخیرشیوع سندرم متابولیک درجمعیت بیماران روانی بیش از معمول گزارش شده است . درایران مطالعات چشمگیری در رابطه با شیوع این سندرم دربین بیماران روانی انجام نشده، و ازآنجا که عامل نژاد جزء عوامل تأثیرگذار بر آن است، بررسی شیوع سندرم متابولیک درجمعیت بیماران روانی ایران مفید به نظر می رسد . روش کار در یک مطالعه توصیفی مقطعی تعداد130 بیمار زن بستری دربخش روانپزشکی بیمارستان22بهمن مشهدا...

[ 9 ] - عوامل موثر بر پاسخ به درمان دریافت کنندگان استرپتوکیناز در انفارکتوس حاد میوکارد

مقدمه شیوع بیماری های ایسکمیک قلبی، بویژه انفارکتوس حاد میوکارد و همچنین بروز آن در سنین پایین تر افزایش یافته است و درمان هایی که در مراحل حاد انفارکتوس قلبی صورت می گیرد در پیش آگهی و کیفیت زندگی بیماران نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان تاثیر استرپتوکیناز در درمان آنفارکتوس حاد میوکارد بر اساس متغیرهای مختلف است. روش کار این مطالع ه که یک مطالعه کارآزمایی بالینی...

[ 10 ] - شناسایی مولکولی گونه های عامل یل شمانی زو جلدی در شهرستان سبزوار

مقدمه لیشمانیازیس جلدی یک عفونت انگلی است که به عنوان یک مشکل بهداشتی در بخشهایی از ایران بویژه شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی محسوب می شود. مخازن بیماری در دو فرم خشک و مرطوب متفاوت است ، لذا جهت مبارزه با این بیماری تعیین گونه انگل لازم است.DNA هر انگل همانند سایر موجودات زنده ویژه همان انگل است، لذا می توان با استفاده از آن اقدام به تعیین گونه نمود . در این مطالعه با استفاده از تکنیک PC...

[ 11 ] - مقایسه ی میزان تفاوت بین رفرکشن سیکلوپلژیک و غیر سیکلوپلژیک در گروههای مختلف سنی « مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، بیمارستان خاتم الانبیاء( ص ) »

مقدمه هنگام تعیین مقدار عیوب انکساری ، تطابق چشم یک عامل مداخله گر محسوب می شود. عمل سـیکلوپلژی، بـه معنی استفاده از یک داروی سیکلوپلژیک به منظور فلج نمودن تطابق، جهت تعیین مقـدار دقیـق عیـوب انکـساری چشم است. این مطالعه با هـدف مقایـسه ی میـزان تفـاوت بـین رفرکـشن سـیکلوپلژیک و غیـر سـیکلوپلژیک در گروههای مختلف سنی و نیز بررسی تاثیراحتمالی سـه عامـل جـنس، شـغل و نـوع عیـب انکـساری بـر میـزان ا...

[ 12 ] - بررسی کمبود کوبالامین و اسید فولیک در سالمندان شهر مشهد با تعیین نقطه برش توسط شاخص های آزمایشگاهی

مقدمه   کمبود کوبالامین و فولات در سالمندان شایع است. معرفی یک نقطه برش برای تخمین کمبود کوبالامین و فولات در حدود پایین و بینابینی قبل از بروز علایمآنمی، عصبی ادراکی و روانی در سالمندان ضروری به نظرمی رسد.   روش کار   در این مطالعه تحلیلی- توصیفی در سال 1385،280 سالمند بالای 65 سال از مناطق 12 گانه شهر مشهد در بیمارستان امام رضا (ع) پذیرش شدند. توسط پزشک عمو می معاینات فیزیکی به عمل آمد وسایر ...

[ 13 ] - بررسی فراوانی آلودگی میکروبی سطوح محیط کار کلینیکی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقدمه: سطوحی که به طور شایع هنگام کار دندانپزشکی لمس می‌شوند می‌توانند به عنوان منبع انتقال عفونت عمل کرده و موجب ایجاد عفونت متقاطع گردند. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی آلودگی میکروبی تعدادی از سطوح در دانشکده دندانپزشکی مشهد بود. مواد و روش‌ها: نمونه‌های مطالعه از سه سطح مختلف سر یونیت، دستگیره چراغ و تابوره به صورت تصادفی از 10 درصد یونیت‌های فعال دانشکده دندانپزشکی مشهد تهیه گردید. نمونه...

[ 14 ] - بررسی ارتباط مزاج گرم و سرد با علائم سندرم پیش از قاعدگی

مقدمه: یکی از مسائل روان تنی که با عملکرد تولید مثل در ارتباط است و با اختلالات خلقی و عاطفی ارتباط دارد، سندرم پیش از قاعدگی است. بر اساس نظریات طب سنتی، مزاج فرد می تواند تعیین کننده خصوصیات جسمانی، روانی و عاطفی او باشد. نگرش ها و حالت های روانی افراد بر اساس نظریات طب سنتی به مزاج فرد وابسته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط مزاج گرم و سرد با علائم سندرم پیش از قاعدگی انجام شد. روش کار: ...

[ 15 ] - سطح شادمانی در بارداری و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان مشهد در سال 1392

مقدمه: شادمانی، یکی از معیارهای سلامت روان بوده و به قضاوت فرد از مطلوبیت زندگی اش اطلاق می گردد. بارداری تجربه ای است که باعث تغییرات جسمی، روانی و اجتماعی زیادی می شود اما می تواند تظاهری از احساس خود شکوفایی و تثبیت هویت زنانه بوده و باعث افزایش شادمانی شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح شادمانی در بارداری و عوامل مرتبط با آن انجام شد. روش کار: این مطالعه همبستگی در سال 92-1391 بر روی 300 زن...

[ 16 ] - بررسی نیازهای آموزشی درک شده زنان آسیب دیده در رابطه با رفتارهای پرخطر جنسی

مقدمه: توجه به نیازهای آموزشی بهداشتی زنان به دلیل نقش حساسی که در اجتماع دارند، بایستی در درجه اول اهمیت قرار گیرد. یکی از گروه های زنان آسیب دیده در جامعه، زنان تن فروش می باشند که به دلیل برخورداری از میزان بالای روابط جنسی حفاظت نشده، باید در اولویت برنامه های آموزشی در حیطه پیشگیری از روابط پرخطر جنسی قرار گیرند. مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی درک شده زنان آسیب دیده در رابطه با رف...

[ 17 ] - بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و زایشگاه های بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر مشهد در سال 93-92

مقدمه: کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی، دو متغیری هستند که اخیراً به لحاظ اهمیت، مورد توجه بسیاری از مدیران قرار گرفته‌اند. شرایط کاری گوناگون، باعث ایجاد کیفیت‌ زندگی کاری و تعهدات ‌سازمانی متفاوت در هر سازمان می‌شود و سنجش این دو متغیر در حرفه مامایی با وجود اهمیت بالا محدود می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی- درمانی و زایش...

[ 18 ] - بررسی تأثیر اجرای برنامه ورزشی با توپ زایمانی در بارداری بر میزان اضطراب زنان نخست باردار

  مقدمه: بارداری و زایمان، علی رغم مفرح بودن می تواند با نگرانی و اضطراب همراه باشد. اضطراب در طول بارداری باعث بروز عوارض مختلف و جبران ناپذیری می شود. تاکنون روش های متفاوتی برای کاهش اضطراب در بارداری مطرح شده است که از جمله این راهکارها، انجام حرکات ورزشی با توپ زایمان در بارداری می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر اجرای حرکات ورزشی با توپ زایمان بر میزان اضطراب زنان نخست باردار انجام ش...

[ 19 ] - بررسی تأثیر حمایت تلفنی بر شدت تهوع و استفراغ نیمه اول بارداری در زنان نخست باردار

مقدمه: تهوع و استفراغ در 85-70 درصد از بارداری ها رخ می دهد و با حمایت روانی و تغییراتی در رژیم غذایی و شیوه زندگی قابل کاهش است. با پیشرفت تکنولوژی، تلفن در دسترس ترین گزینه برای اکثر افراد می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر حمایت تلفنی بر شدت تهوع و استفراغ نیمه اول بارداری در زنان نخست باردار انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1392 بر روی 60 زن باردار مراجعه کننده به ...

[ 20 ] - ارتباط ارزش فرزند با میزان باروری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

مقدمه: میزان باروری با عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است که شناسایی دقیق این عوامل ضرورت ‌دارد. مفهوم "ارزش فرزندان"، ماهیت و درجه ارزیابی والدین از فرزندانشان است که بر اهمیت ساختار اجتماعی تأکید می‌کند. با مقایسه مطالعات انجام شده در بین نسل‌ها و فرهنگ‌های مختلف و کاهش نرخ رشد سالانه جمعیت در ایران و پیامد های آن، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط ارزش فرزند با باروری زنان انجام‌ شد. رو...

[ 21 ] - تأثیر ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر کیفیت زندگی جنسی و خشنودی زناشویی زنان نخست زا بعد از زایمان

مقدمه: مشکلات جنسی تجربه شده توسط زنان نخست زا ممکن است باعث کاهش کیفیت زندگی آنان شود. کاهش قدرت عضلات کف لگن بعد از زایمان، از دلایل عمده ای است که تأثیر منفی بر عملکرد جنسی زنان در دوره پس از زایمان دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر ورزش های تقویت کننده عضلات کف لگن بر کیفیت زندگی جنسی زنان نخست زا بعد از زایمان انجام شد. روش کار: این کارآزمایی بالینی درسال 1392 بر روی 79 زن نخست زا با سا...

[ 22 ] - تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا

مقدمه: بارداری طولانی، یکی از مشکلات مامایی و شایع ترین علت القاء زایمان محسوب می‏شود که علاوه بر عوارض مادری و جنینی، میزان سزارین را افزایش می‏دهد. بر اساس مطالعات انجام شده، مصرف خرما در شروع و پیشرفت زایمان نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مصرف خرما در اواخر بارداری بر شروع زایمان در زنان نخست زا انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1392 بر روی 210 زن نخست زای 35-18...

[ 23 ] - بررسی ارتباط استرس شغلی و شادمانی ماماهای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392

مقدمه: استرس، تجربه مشترک بشر است که پیامدهای قابل توجهی در سلامتی آنها دارد. استرس شغلی به طور خاص به صورت ناتوانی در مقابله و کنار آمدن با فشارهای شغلی می باشد که باعث می شود فرد در پی آن، تعادل فیزیکی و روانی خود را از دست بدهد. شادمانی یکی از مؤلفه های سلامت روان می باشد که با استرس رابطه متقابل دارد؛ به گونه ای که تجربه استرس، احساس شادمانی را کاهش می دهد و سلامت روانی فرد مورد تهدید قرار ...

[ 24 ] - بررسی ارتباط تنش شغلی ماماها باناخوشیهای پیرامون قاعدگی

مقدمه: علائم ناخوشی پیرامون قاعدگی از شایعترین اختلالات ناشی از قاعدگی است. این علائم علاوه بر تأثیر روی کیفیت زندگی زنان باعث کاهش بهره‌وری اقتصادی یک کشور شده و پارامتر مفیدی برای تحقیق در زمینه اثرات شغلی بر روی سلامت و بهداشت باروری زنان است. هدف از این مطالعه تعیین میزان تنش شغلی ماماها و ارتباط آن با دیسترس پیرامون قاعدگی است. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی و بر روی 150 مامای ...

[ 25 ] - بررسی میزان انجام آزمایشات غربالگری سرطانهای پستان و دهانهی رحم در میان متخصصین زنان و مامایی

مقدمه: آزمایشات غربالگری سرطانهای دستگاه تناسلی زنان و پستان، توانسته است کاهش قابل توجهی در میزان بـروز و نیز مرگ و میر این سرطانها ایجاد نموده و تـا حـدی در پیشـرفت درمـان نیـز مـؤثر باشـد . میـزان انجـام آزمایشـات غربالگری سرطانهای دهانهی رحم و پستان در بین متخصصین زنان و مامایی می تواند بازتابی آگاهی دهنده نسـبت بـه اهمیت این آزمایشها و میزان استفاده از آن در میان عموم باشد. مطالعه با ای...

[ 26 ] - بررسی ارتباط فاکتورهای باروری و قاعدگی، و مصرف ضد بارداری‌های خوراکی با سرطان روده بزرگ؛ "یک مطالعه موردی- شاهدی در شمال شرق ایران"

مقدمه: سرطان روده بزرگ یکی از سرطان‌هایی است که قویاً تحت تأثیر فاکتورهای محیطی می‌باشد. در سال 1980، هورمون‌های زنانه به عنوان یکی از فاکتورهای مرتبط با این سرطان مطرح شدند و از آن به بعد مطالعات گوناگونی در این زمینه صورت گرفت. در این پژوهش، حوادث قاعدگی، باروری و مصــرف قرص ضد بارداری خوراکی، در دو گروه مورد (زنان بالای 45 سال مبتلا به سرطان روده بزرگ) و شاهد مورد مقایسه قرار داده شدند. روش ...

[ 27 ] - سقط طبی در سه ماهه اول بارداری با استفاده از میزوپروستول

مقدمه: سقط القاشده، عبارت است از ختم بارداری به روش طبی یا جراحی، قبل از دستیابی جنین به قابلیت ادامه حیات، به دلایل جنینی و یا مادری. با توجه به عوارض جراحی و بیهوشی، نیاز به بستری‌شدن بیمار در بیمارستان، و صرف وقت و هزینه، در دهه اخیر، روش‌های طبی جایگزین روش‌های جراحی شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی سقط طبی در سه ماهه اول بارداری با استفاده از میزوپروستول بود. روش کار: در این مطالعه توصیف...

[ 28 ] - مقایسه سرمادرمانی با پودوفیلین در درمان زگیل تناسلی

مقدمه: زگیل تناسلی یکی از بیماریهای شایع منتقله از راه جنسی است که توسط ویروس پاپیلومای انسانی ایجاد می شود. پودوفیلین عصاره گیاهی است که از دیر باز در درمان زگیل تناسلی مورد استفاده قرار می گرفته است. این دارو خاصیت جلوگیری کننده از تقسیمات سلولی (آنتی میتوتیک) داشته و اثر مستقیمی بر سلولهای اپی تلیال دارد. از طرفی نیتروژن مایع که ماده ای است که بطور وسیع در سرما درمانی (کرایوتراپی) استفاد...

[ 29 ] - Effect of Progressive Muscle Relaxation on depression, anxiety, and stress of primigravid women

Background: Hormonal changes in pregnancy can alter a person's emotions and feelings. The most common mental disorders during pregnancy are anxiety and depression. Relaxation is one of the interventions that increases comfort through affecting the sympathetic system, and can probably reduce psychological tension in pregnant women. Aim: To investigate the effect of progressive muscle relaxation ...

[ 30 ] - Evaluation of the Diagnostic Accuracy of Oral and Maxillofacial Lesions in Referred Patients to Oral Medicine Department of Mashhad Dental School and the Educational Implications

Background: Medical error is defined as an adverse event caused by medical management, which can be prevented. The aim of this study was to investigate the accuracy of diagnosis of oral and maxillofacial diseases made by health care practitioners. Methods: A descriptive cross sectional study was done between Apr. 2009 and Mar.2010. 372 Patients with oral and maxillofacial lesions who had referr...

[ 31 ] - Classification and Biomarker Genes Selection for Cancer Gene Expression Data Using Random Forest

Background & objective: Microarray and next generation sequencing (NGS) data are the important sources to find helpful molecular patterns. Also, the great number of gene expression data increases the challenge of how to identify the biomarkers associated with cancer. The random forest (RF) is used to effectively analyze the problems of large-p and smal...

[ 32 ] - Comparison of Interferon-Gamma (IFNG) +874 T/A Single Nucleotide Polymorphism in Hepatitis C Virus Infected Patients and Non-Infected Controls in Mashhad, Iran

Background and Objectives: Interferon-gamma is an important cytokine, which facilitates immunity against intracellular pathogens. Several factors, including genetic variations of cytokine-producing genes have been shown to influence the progression and severity of Hepatitis C virus (HCV) infection. Methods: Between January and D...

[ 33 ] - Comparison of Vaginal Misoprostol with Foley Catheter for Cervical Ripening and Induction of Labor

At times, despite an unripe cervix, induction of labor may be needed. In these cases, a safe and suitable method should be considered for cervical ripening and pregnancy termination. The aim of this study is the comparison of vaginal misoprostol with Foley catheter for cervical ripening and induction of labor. This randomized clinical trial was performed on 108 pregnant women who had referred t...

[ 34 ] - Screening for Celiac Disease Using Anti Tissue Transglutaminase in Patients with Esophageal SCC between 2004 and 2009

  Introduction: Esophageal Squamous-Cell Carcinoma (SCC) is one of the most common malignancies in Iran. To reduce the incidence of esophageal SCC, it is important to recognize the controllable risk factors and prevent them. Celiac disease is widely known as a possible risk factor for esophageal SCC.  Thus, we decided to assess the frequency of celiac disease in esophageal SCC patients in North...

[ 35 ] - Intergenerational Comparison of Value of Children among Urban Women Population in Mashhad, Iran, 2014

Introduction: The theory of value of children refers to the needs which children provide for their parents. Considering the close relationship between the value orientation of people with the decisions in organizing life and forming a family, including having children, and according to decreased fertility rate in Iran, the present study was performed with aim of intergenerational comparison of ...

[ 36 ] - Comparison of Vaginal Misoprostol with Foley Catheter for Cervical Ripening and Induction of Labor

At times, despite an unripe cervix, induction of labor may be needed. In these cases, a safe and suitable method should be considered for cervical ripening and pregnancy termination. The aim of this study is the comparison of vaginal misoprostol with Foley catheter for cervical ripening and induction of labor. This randomized clinical trial was performed on 108 pregnant women who had referred t...

[ 37 ] - بررسی علل عدم اهدای خون در افراد واجد شرایط شهر مشهد در سال 1385

  چکید ه   سابقه و هدف   کمبود داوطلبان واجد شرایط اهدای خون در بسیاری از کشورها تبدیل به یک بحران شده و برنامه‌های هدفمند در جهت تامین خون و فرآورده‌های آن، به یک فوریت تبدیل شده است. هدف این مطالعه بررسی آگاهی و نگرش افراد واجد شرایط اهدا درباره اهدای خون و یافتن عوامل تاثیرگذار در ارتقای برنامه‌های جذب اهداکنندگان بود.   مواد و روش‌ها   مطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود. پرسشنامه مورد نظر ب...

[ 38 ] - بررسی سطح شادمانی ماماهای شاغل در زایشگاه و ارتباط آن با کیفیت عملکرد ارتباطی آن‌ها در سال 1392

بررسی سطح شادمانی ماماهای شاغل در زایشگاه و ارتباط آن با کیفیت عملکرد ارتباطی آن‌ها در سال 1392   تاریخ دریافت 19/01/1394 تاریخ پذیرش 28/03/1394  چکیده  پیش‌زمینه و هدف: شادی یک احساس پایدار در هیجان‌های مثبت و درک واقعیت زندگی می‌باشد. نوع احساس و علائم فیزیولوژیکی شادی، ازجمله تغییرات چهره یا لحن کلام، بر اصل رابطه ما با دیگران و کیفیت آن، قویاً تأثیر می‌گذارد. عملکرد ارتباطی به‌عنوان مهم‌ترین...

[ 39 ] - مقایسه منابع شکل گیری تصویر عمومی پرستاری و اهمیت آنها از دیدگاه پرستاران و مردم

مقدمه: تصویر عمومی از پرستاری یکی از چالش‌های بلند مدت این حرفه است. شناسایی منابع شکل‌گیری تصویر عمومی پرستاری، بدنه مدیریتی پرستاری را قادر می‌سازد که با برنامه ریزی دقیق‌تر قادر به مواجهه اصولی با این چالش باشند. هدف: این مطالعه مقایسه منابع شکل گیری تصویر عمومی پرستاری از دیدگاه مردم شهر مشهد و پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی این شهر است. مواد و روش‌ها : این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی ...

[ 40 ] - Critical appraisal of fundamental items in approved clinical trial research proposals in Mashhad University of Medical Sciences

Background: Writing, designing, and conducting a clinical trial research proposal has an important role in achieving valid and reliable findings. Thus, this study aimed at critically appraising fundamental information in approved clinical trial research proposals in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS) from 2008 to 2014.    Methods: This cross-sectional study was conducted o...

[ 41 ] - بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان ورودی از کنکور سراسری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی1393-1394

مقدمه: اختلالات روان‌شناختی، مشکلاتی برای دانشجویان که از اقشار مستعد و برگزیده‌ی جامعه هستند ایجاد کرده و بر عملکرد تحصیلی آنان  اثر گذاشته و رشد روانی، عاطفی و اجتماعی آنان را مختل می‌کند. این مطالعه با هدف بررسی سلامت روان دانشجویان ورودی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از کنکور سراسری در سال تحصیلی 1394-1393 انجام شده است. روش­کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی روی  973 نفر  دانشجویان سال اول (340 ن...

[ 42 ] - Overexpression of High-Mobility Motor Box 1 in the Blood and Tissues of Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma

Introduction: Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is one of the most common cancers in the world. Extra- and intra-cellular high-mobility motor box 1 (HMGB1) proteins are invovled in the pathogenesis and prognosis of cancer. Regarding this, the present study was conducted with the aim of investigating the expression of HMGB1 protein and mRNA levels in the blood, tumor tissue, and mar...

[ 43 ] - مقایسه رضایت زناشویی در مردان بدون فرزند با مردان دارای اولین و دومین فرزند در گذر به والد شدن

اهداف: رضایت زناشویی در مراحل مختلف زندگی زوجین متفاوت است. تولد فرزند به‌عنوان یک دوره ویژه، ممکن است با توجه به پتانسیل افراد، چالش‌های مختلفی ایجاد کند، لذا این مطالعه باهدف مقایسه رضایت زناشویی در مردان بدون فرزند با مردان دارای اولین و دومین فرزند درگذر به والد شدن انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه همبستگی در سه گروه 60 نفری از مردان بدون فرزند، با اولین و دومین فرزند انجام شد. نمونه‌گی...

[ 44 ] - Comparison of the Effect of Pressure on Bladder-GV20 and Gallbladder-GV20 on Labor Pain Intensity among the Primiparous Women: A Randomized Clinical Trial

Background: The cycle of pain, fear, and anxiety may lead to prolonged labor and cesarean section. Acupressure is one of the methods for pain relief. Aim: Therefore,this study aimed to compare the effect of acupressure on bladder-GV20 and gallbladder-GV20 points on the labor pain in primiparous women. Method: This randomized clinical trial was conducted on 158 primiparous women, who referred to...

[ 45 ] - The Impact of a High-risk Sexual Behavior Prevention Program via Mobile Application on Sexual Knowledge and Attitude of Female Students

Background & aim: The prevalence of high-risk sexual behaviors among different social groups has been considered as a serious health-related threat in recent years. Given the importance of raising awareness and health among the youth and preventing high-risk behaviors, the present study was conducted to investigate the effect of a high-risk sexual behavior prevention program via mobile applicat...

[ 46 ] - Comparison of ordinary logistic regression and robust logistic regression models in modeling of pre-diabetes risk factors

Background: Regarding the increased risk of developing type 2 diabetes in pre-diabetic people, identifying pre-diabetes and determining of its risk factors seems so necessary. In this study, it is aimed to compare ordinary logistic regression and robust logistic regression models in modeling pre-diabetes risk factors. Methods: This is a cross-sectional study and conducted on 6460 people, over ...

[ 47 ] - تعیین عوامل مرتبط با دریافت شوک‎های به‌جا و نابه‌جای ICD در بیماران قلبی

 Background and Aim: The QRS duration is a strong predictor of mortality, particularly in heart failure patients. However, studies on the usefulness of QRS duration, as a predictor of ventricular arrhythmic events in ICD patients, have proved to be contradictory. Since in patients with implantable cardioverter defibrillator (ICD), all of the malignant ventricular arrhythmias are recorded and tr...

[ 48 ] - The Relationship Between Gender-Role Beliefs, Household Labor Division and Marital Satisfaction in Couples

Introduction: Marital satisfaction is important for several reasons, including individual and mental health of the husband, wife and children. One of the main factors in marital satisfaction is the division of household tasks, which varies according to the gender-role beliefs of the couples.  Objective: This study aims to examine the association between marital satisfaction, division of househ...

[ 49 ] - The Relationship of Gender Role Attitude and Division of Household labor with Couples' Perceived justice

Background & aim: Given the advancements in science, technology, and cultural globalization, Iranian families has changed in several aspects affecting individual’s perception of justice in division of household labor. Therefore, we sought to evaluate the correlation of gender role attitude and household labor division with perceived justice in couples. Methods: The present correlational study w...

[ 50 ] - Diagnostic Value of Risk Nomogram for the Prediction of Postpartum Hemorrhage Following Vaginal Delivery

Background: Postpartum hemorrhage (PPH) is considered as one of the major causes of maternal mortality worldwide. The most effective risk factors have been suggested in various studies on risk nomogram for the prediction of PPH. Aim: This study aimed to determine the diagnostic value of the risk nomogram for the prediction of PPH. Method: Thi...

[ 51 ] - Assessment of the Relationship between Fear and Self-efficacy of Childbirth during Labor in Primipara Women

Fear of childbirth is an important and prevalent problem during pregnancy and delivery. Self-efficacy of childbirth is one of the factors playing an important role in the fear of delivery. This study aimed to determine the relationship between the fear and self-efficacy of childbirth during labor in primipara women. This descriptive and analytical study was conducted on 100 primipara women in O...

[ 53 ] - بهداشت دست؛ دانشجویان پزشکی چقدر میدانند؟

مقدمه: بهداشت دست مهم‎ترین روش کاهش عفونت‎های مرتبط با مراقبت سلامت است. هدف اصلی این پژوهش بررسی سطح دانش و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه بهداشت دست بود. روش کار: مطالعه به روش مقطعی انجام شد. دو گروه از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال 96 به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. (کارآموزان در ابتدای ورود به بالین و دستیاران ت...

[ 54 ] - The Relationship between Transition to Parenthood and Marital Satisfaction in Housewives and Employed Women

Background & aim: Birth of the first child is one of the major life events for every woman. This event can make extensive changes in couple’s life, which lead to the reduction of marital satisfaction or incidence of conflicts in wifehood and parenthood. Regarding this, the present study was conducted to determine the relationship between transition to parenthood and ma...

[ 55 ] - Socioeconomic background of students in Mashhad University of Medical Sciences: A comparative study

Background: Various factors have been found to affect the medicine study and academic performance of medical students, among which the socioeconomic factors seem to have a major role in applicants’ success when they enter medical schools. The purpose of this study was to investigate the socioeconomic status of medical students of Mashhad University of Medical Sciences and to co...

[ 56 ] - In-vitro Study of Photothermal Anticancer Activity of Carboxylated Multiwalled Carbon Nanotubes

Background and Objective: Multi-walled Carbon Nano Tubes (MWCNTs) as an important element of nanosciences have a remarkable absorption in the region of NIR window (650-900 nm) which can overcome the limitations of deep treatment in photothermal therapy. To disperse MWCNTs in water, it is proposed to attach carboxylated functional group (-COOH) to MWCNTs in order to increase dispersivity in wate...

[ 57 ] - Investigating the impact of physical-mental exercises on depression after Premature Birth: a clinical trial

Background and Aim: Preterm delivery, and the consequences are include premature newborn, hospitalization in the NICU ward, psychological damage to mother and heart family performing low-cost, practical interventions can play an important role in promoting maternal health by to reduce psychological trauma. Therefore, the present study was performed to determine the impact of physical-mental exe...

[ 58 ] - Investigating the impact of counseling with an approach based on acceptance and commitment therapy on self-efficacy of choosing vaginal delivery in primigravid women

Background & Aim: Self-efficacy is onechr('39')s belief in successful behavior. According to studies, mothers who have lower self-efficacy find delivery unattainable. The purpose of this study was to determine the effect of acceptance- and commitment-based counseling on self-efficacy in primiparous women. Methods: This clinical trial study was performed on 70 first pregnant women with gestatio...

[ 59 ] - Effect of self-hypnosis on the experience of delivery fear and duration of labor in primiparity: A randomized clinical trial

Background and Aims: Fear of delivery in females can lead to negative side effects, such as the experience of long and hard labor. Reduction of delivery fear is one of the goals of natural delivery program, and hypnosis has been considered a way to reduce this fear. With regard to the contradictory results of the studies in this field, this study aimed to determine the effect of self-hypnosis o...

نویسندگان همکار

Mehdi Jabbari Nooghabi 8  

Shahla Nourani 5  

Naghmeh Mokhber 4  

Masoumeh Mirteimouri 3  

Ali Taghipour 3  

Nahid Golmakani 3  

Sedigheh Ayati 3  

Fatemeh Vahid Roudsari 3  

Fatemeh Seraj shirvan 3  

Masoumeh Kordi 3  

Fariba Rezai Talab 2  

زهرا هادی زاده طلاساز 2  

Fatemeh Tara 2  

Hasan Vosoughinia 2  

A Ale davood 2  

Moradi, Maryam 2  

فریده اخلاقی 1  

نیکو صابونی 1  

امیر رسولیان 1  

مریم عمادزاده 1  

زهرا مظلوم خراسانی 1  

زهره موسوی 1  

محمد جواد مجاهدی 1  

محمد حسین حسنی 1  

مریم حامی 1  

میترا احدی 1  

فاطمه اورعی قدوسی 1  

مهدی حسن زاده 1  

نیلوفر صدقی 1  

مجید ابریشمی 1  

مهدی سخائی 1  

میرنقی موسوی 1  

علی عمادزاده 1  

مریم عمادزاده 1  

علی اشراقی 1  

عبدالرحیم رضایی 1  

عباس شیردل 1  

ترانه موحد 1  

صدیقه کرباسی 1  

فاطمه خوراکیان 1  

لیدا بهرامیان 1  

کیارش قزوینی 1  

زهرا محبی دهنوی 1  

فرزانه جعفرنژاد 1  

مرتضی مجاهدی 1  

بی بی مرضیه هاشمی اصل 1  

علیرضا سجادی 1  

ناهید گلمکانی 1  

رباب لطیف نژاد رودسری 1  

علی بابایی 1  

منا لرکی 1  

مهین تفضلی 1  

زهرا حجازی نیا 1  

محمد علی سردار 1  

ناهید گلمکانی 1  

کبری میرزاخانی 1  

رباب لطیف نژاد رودسری 1  

زهرا عابدیان 1  

نرجس عباس زاده 1  

الهام فاضلی 1  

حسین شاره 1  

زهرا زارع 1  

ناهید گلمکانی 1  

نیره خادم 1  

فاطمه آقایی میبدی 1  

معصومه کردی 1  

جواد صالحی فدردی 1  

سهیلا محمدی ریزی 1  

لیلی حفیظی 1  

معصومه کردی 1  

آسیه سادات فتاحی معصوم 1  

Farnaz Sadat Seyed Ahmadi Nejad 1  

negar Asghari Pour 1  

Abbas Javadzade Bolouri 1  

Atessa Pakfetrat 1  

Hasan Hoseinpour Jajarm 1  

Maryam Basirat 1  

Zahra Delavarian 1  

Ali Najafi 1  

Malihe Ram 1  

Abbas Esmaeelzade 1  

Alireza Pasdar 1  

Fatemeh Nategh 1  

Hamed Hatami 1  

Hamid Reza Sima 1  

Homan Mosanan Mozafari 1  

Hosein Nomani 1  

Mitra Ahadi 1  

Mohammad Reza Sarvghad 1  

Mojtaba Meshkat 1  

Samaneh Sepahi 1  

Seyed Mousalreza Hoseini 1  

Sina Gerayli 1  

Sina Rostami 1  

Zahra Meshkat 1  

Elham Mokhtari Amirmajdi 1  

Kamran Ghaffarzadehgan 1  

Ramin Sharifan 1  

Siavosh Abedini 1  

Elham Fazeli 1  

نورانی سعدالدین, شهلا 1  

هادی زاده طلاساز, زهرا 1  

حسین پور, زهره 1  

حشمتی نبوی, فاطمه 1  

صالح مقدم, امیررضا 1  

عبدالهی, سیده اشرف 1  

Ali-Reza Amirabadizadeh 1  

Hossein Bonakchi 1  

Hossein Nezami 1  

Masoumeh Sadeghi 1  

الهام ناوی پور 1  

حسین تیره 1  

راضیه یوسفی 1  

Farnaz Mohajertehran 1  

hossein ayatolahi 1  

kamran khazaeni 1  

nooshin mohtasham 1  

Elaheh Mansouri 1  

Shapour Badiee Aval 1  

Elnaz Dehghani 1  

Fatemeh Erfanian 1  

Talat Khadivzadeh 1  

جمالی, جمشید 1  

حیدری بکاولی, علیرضا 1  

طیبی, محمد 1  

قوامی قنبرآبادی, وحید 1  

نظری حیانو, حسین 1  

Seraj, Fatemeh 1  

Nazpari Ashouri 1  

Sima Saeedi Aval Nooghabi 1  

Ali Hadianfar 1  

Bita Dadpour 1  

Hossein Aghajani 1  

Reza Afshari 1  

Seyed Ehsan Saffari 1  

حسین ذاکری 1  

سید طه حسینی فرح آبادی 1  

سید محمد موسوی 1  

طهورا افشاری صالح 1  

لحیا افشاری صالح 1  

محمد حسن اعلمی 1  

Abbas Makarem 1  

Ramin Daneshvar 1  

M H Zare 1  

Abedian, Zahra 1  

Azhari, Amin 1  

Haji Mohammad Khani, Samane 1  

Talebi, Mahdi 1  

M, Amiri 1  

M, Firoozi 1  

R, SHoja 1  

Afiat, Maliheh 1  

Boroumand Rezazadeh, Mahnaz 1  

Fathi, Mehdi 1  

Kamalimanesh, Batool 1