Alireza Bagheban

Physiotherapy Research Center, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

[ 1 ] - Metabolomics diagnostic approach to mustard airway diseases: a preliminary study

Objective(s): This study aims to evaluate combined proton nuclear magnetic resonance (1H NMR) spectroscopy and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) metabolic profiling approaches, for discriminating between mustard airway diseases (MADs) and healthy controls and for providing biochemical information on this disease. Materials and Methods: In the present study, analysis of serum samples ...

[ 2 ] - مقایسه روش‌های پارامتری و نیمه‌پارامتری در برآورد پارامترهای مدل شکنندگی در مطالعه بررسی عوامل موثر بر بقا ایمپلنت‌های کاشته شده در دهان

سابقه و هدف: به منظور در نظر گرفتن ناهمگنی و وابستگی ایجاد شده بین واحدهای آزمایشی در مطالعات بقاء از مدل‌های شکنندگی استفاده می‌شود. برای برآورد پارامترها در مدل‌های شکنندگی روش‌های پارامتری و نیمه پارامتری در نظر گرفته می‌شود. در روش پارامتری برای شکنندگی و مخاطره پایه یک توزیع پارامتری در نظر می‌گیرند اما در روش نیمه‌پارامتری توزیعی برای تابع مخاطره پایه در نظر گرفته نمی‌شود و پارامترها توس...

[ 3 ] - بررسی تاثیر حامی همتا بر الگوی رشد شیرخواران کمتر از یکسال

  مقدمه: وضعیت تغذیه و رشد جسمی و روانی شیرخوار بر تندرستی انسان در تمام طول زندگی موثر است. راهکارهای مختلفی برای دستیابی به رشد بهینه شیرخوار به کار برده شده است. یکی از این راهکارها استفاده از حمایت های غیر حرفه ای است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر  حامی همتا بر الگوی رشد شیرخواران کمتر از یکسال انجام شده است. مواد و روش ها: در این کار آزمایی بالینی، تعداد 240 زن نخست زا به صورت تصادفی...

[ 4 ] - بررسی تأثیر قطر و طول ایمپلنت بر میزان بقای آن در جانبازان ایرانی با استفاده از مدلهای شکنندگی

Background and purpose: The aim of this study was to investigate the relationship between the implant survival rates and the length and diameter in disabled veterans attending Qazi Tabatabai Dental Clinic, Tehran, Iran during 2000-2010. Materials and methods: A retrospective study was conducted in 181 disabled veterans referring to Qazi Tabatabai Clinic. They received 1,255 implants from thr...

[ 5 ] - مقایسه تاثیر طب فشاری در نقطه SP6 و رفلکسولوژی پا بر شدت درد مرحله اول زایمان

مقدمه:زایمان ازدردناک ترین مواردی است که زنان درطول زندگی خودتجربه می کنند.طب فشاری ورفلکسولوژی روشهایی ساده،ارزان وغیرتهاجمی بوده که برای تسکین درد بکارمیروند.این مطالعه با هدف مقایسه تاثیرطب فشاری درنقطه یSP6 و رفلکسولوژی پا بر شدت درد وطول مدت مرحله اول زایمان انجام گرفت. روش کار: تحقیق به شیوه کارآزمایی بالینی با 106 زن بارداردربخش لیبر بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران انجام شد.با درنظرگرفتن ...

[ 6 ] - رابطه سبک رهبری با عدالت سازمانی درک‌شده پرستاران

مقدمه: اولین و مهم‌‌ترین منبعی که کارکنان درخصوص اجرا یا عدم اجرای عدالت در سازمان با آن مواجه هستند، سرپرست یا مدیر مستقیم فرد است که به نوعی نسبت به کارکنان اختیار تام دارد. هدف: این پژوهش، تعیین رابطه سبک رهبری سرپرستاران و عدالت سازمانی درک‌شده توسط پرستاران بوده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی می‌باشد که در سال 1393 در بیمارستان‌های آموزشی عمومی وابسته به دانشگاه علوم پ...

[ 7 ] - تاثیر بازی های فضای مجازی بر عملکرد اندام فوقانی کودکان فلج مغزی همی پلژی

مقدمه و اهداف با توجه به اینکه کودکان فلج مغزی همی­پلژی از دست مبتلا کمتر استفاده می کنند، بهبود عملکر دست در درمان بسیار قابل توجه است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بازی­های دودستی ایکس باکس-کینکت بر بهبود عملکرد دست مبتلا در کودکان همی­پلژی 4 تا 14 ساله مراکز شهر تهران بود. مواد و روش ­ها دراین کارآزمایی بالینی 34 نفر بطور تصادفی به دو گروه مداخله و درمان تقسیم شدند. از  همه نمونه­ها تست QUEST...

[ 8 ] - اثر تمرینات تعادلی در بهبود کیفیت زندگی و درد زنان یائسه مبتلا به استئوپنی

مقدمه و اهداف پوکی استخوان شایع­ترین بیماری متابولیک استخوان است که با کاهش تراکم معدنی و کیفیت ساختار استخوان یک عامل مهم بیماری­زا در زنان شناخته می­شود. در ایران بیش از 70% زنان و 50% مردان بالای 50 سال به استئوپروز یا استئوپنی مبتلا هستند. رایج­ترین بیماری­های مرتبط با پوکی استخوان، درد، محدودیت­های حرکتی، کاهش عملکرد و آسیب­های روان­شناسی، بیماری­های مزمن ثانویه به دنبال شکستگی است که باعث...

[ 9 ] - تغییرات عیب انکساری قبل و بعد از جراحی ترابکولکتومی و شنت

مقدمه و اهداف در سال‌های اخیر مطالعات بسیاری نشان داده است که تغییرات آستیگماتیسم قرنیه پس از جراحی ترابکولکتومی رخ می‌دهد و تاکید بر استیپ شدن مریدین عمودی و القای آستیگمات موافق قاعده دارند. در مطالعه حاضر علاوه بر تغییرات آستیگمات و محور آن، میزان تغییرات دوربینی و نزدیک­بینی و مقایسه موارد فوق با جراحی شنت مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش­ ها پژوهش حاضر یک مطالعه مشاهده­ای - تحلیلی است...

[ 10 ] - تعیین اختلاف خروجی سمعک تنظیم شده طبق اهداف تجویزی DSL V5 با شیوه های اندازه گیری گوش واقعی و کوپلر CC 2 در کودکان کم شنوای 3 تا 7 سال

مقدمه و اهداف ارزیابی پروب میکروفن تنها استاندارد طلایی برای تایید عملکرد سمعک است. در کودکان با توجه به تاثیر مثبت تنظیم سمعک با REM بر مهارت­های ارتباطی کودک و همچنین با توجه به اینکه کودکان قادر به بیان مشکلات عملکردی سمعک خود نیستند، اهمیت استفاده از REM بیشتر احساس می­شود؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اختلاف خروجی سمعک تنظیم­شده طبق اهداف تجویزی DSL با روش ارزیابی گوش واقعی و کوپلر 2 سی­سی...

[ 11 ] - بررسی تاثیر کینزیوتیپ بر زبردستی حرکات ظریف و فعالیت های روزمره زندگی در بیماران سکته مغزی: (مطالعه مقدماتی)

مقدمه و اهداف سکته مغزی باعث ناتوانایی زیادی می­شود، اختلال حرکتی اندام فوقانی یکی از شایع­ترین مشکلات بعد از سکته مغزی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر کینزیوتیپ  بر زبردستی حرکات ظریف دست، فعالیت­های روزمره زندگی و اسپاستیسیتی در بیماران سکته مغزی بود. مواد و روش ­ها هشت بزرگسال سکته مغزی با محدوده سنی 63-50 سال، در مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی آزمون-پس ­آزمون شرکت کردند. کینزیوتیپ به صورت I...

[ 12 ] - بررسی تاثیر دو زبانگی بر توانایی مهارت پردازش ساختار ظریف زمانی در افراد ۱۸-۲۵ سال با شنوایی هنجار

مقدمه و اهداف عموما افراد دو زبانه به افراد یا گروه‌هایی اطلاق می‌شود که توانش زبانی آنها در آن دو زبان به ویژه در بعد کلامی در حد کاربران بومی آن دو زبان باشد. بر طبق مطالعات اخیر در افراد دو زبانه نسبت به افراد تک­زبانه٬ پردازش اطلاعات زبانی در حضور نویز به شکل متفاوتی انجام می‌شود. عملکرد درکی زبان دوم در این افراد٬ در حضور نویز در مقایسه با سکوت بیشتر متاثر می­شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاث...

[ 13 ] - تاثیر میزان کشش و وسعت پوشانندگی کینزیوتیپ بر میزان گشتاور اکستانسوری زانو در افراد جوان سالم

مقدمه و اهداف یکی از اثراتی که به کینزیوتیپ نسبت می­دهند افزایش قدرت عضلانی می­باشد. مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است که نتایج متناقضی را ارائه داده است. شاید یکی از دلایل این نتایج متفاوت، تفاوت در نحوه استفاده از کینزیوتیپ باشد. با توجه به اینکه اثرات کینزیوتیپ به عواملی مثل میزان کشش تیپ و میزان پوشانندگی آن ارتباط دارد در مطالعه حاضر اثر این عوامل در ازدیاد فوری قدرت عضلانی بررسی ...

[ 14 ] - تکرارپذیری نرم افزار Synchronization در اندازه گیری پارامترهای ساختاری و نیروی عضله تیبیالیس انتریور: مطالعه اولتراسونوگرافیکی

مقدمه و اهداف مطالعه حاضر به منظور بررسی تکرارپذیری درون آزمونگر نرم­افزار همزمان­سازی(Synchronization) در بررسی همزمان عضله تیبیالیس انتریور از نظر پارامترهای سونوگرافی و دینامومتری در حین انقباض در افراد سالم غیرورزشکار انجام شد. این نرم­افزار به منظور افزایش توانایی در ثبت همزمان تصاویر اولتراسونوگرافی و داده­های دینامومتر استفاده شد. مواد و روش­ها در مطالعه حاضر تکرارپذیری پارامترهای ساختار...

[ 15 ] - بررسی عملکرد تعادلی کودکان 7 تا 12 سال دارای اختلال شنیداری در حال تحصیل در مدارس ناشنوایان استان قم

مقدمه  و اهداف  شیوع نقص شنیداری متوسط تا عمیق در کودکان 1 تا 6 در 1000 کودک است. کودکان مبتلا به ناشنوایی در خطر نقص عملکرد وستیبولار قرار دارند. از آنجایی که دستگاه وستیبولار، مکانیسم های رفلکسی وستیبولار را که تلاش می کنند تا چشم، سر و بدن را در فضا ثابت نگه دارند به کار می اندازد نقص در این دستگاه می تواند بر حساسیت پاسچرال تاثیر بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد تعادلی کودکان 7 تا 12 ...

[ 16 ] - ساخت و هنجاریابی آزمون اعداد دایکوتیک دوتایی در کودکان فارسی زبان

مقدمه و اهداف بیماران دارای اختلال پردازش شنوایی مرکزی غالباً از مشکل در شنیدن یا فهم گفتار در موقعیت­های صوتی یا شنیداری نامطلوب رنج می­برند. این افراد علی­رغم برخورداری از آستانه­های شنوایی طبیعی به خوبی قادر به درک گفتار اعوجاج یافته یا سریع، همچنین درک گفتار در محیط­های پر سرو صدا یا با بازآوایش نیستند. مطالعه حاضر با هدف ساخت آزمون اعداد دایکوتیک دوتایی و هنجاریابی آن در کودکان فارسی زبان ط...

[ 17 ] - تاثیر آنی گرم کردن با ارتعاش کل بدن بر دقت بازسازی نیروی عضلات اکستانسور زانو در افراد جوان سالم

مقدمه و اهداف امروزه از گرم کردن برای کاهش ریسک آسیب و افزایش عملکرد افراد قبل از انجام تمرین استفاده می شود. ارتعاش عمومی بدن یکی از روش های نوین گرم کردن محسوب می شود که به طور روز افزونی مورد توجه قرار گرفته است. علی رغم ازدیاد کاربرد این روش، اثرات ناشی از آن بر روی حس عمقی به خوبی مشخص نشده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات آنی گرم کردن با ارتعاش عمومی بدن بر روی حس نیرو به عنوان شاخص مهم...

[ 18 ] - هنجاریابی آزمون های تونال پردازش زمانی شنیداری در بزرگسالان فارسی زبان

مقدمه و اهداف پردازش زمانی یکی از قابلیت های سیستم شنوایی مرکزی در درک اصوات گفتاری و غیرگفتاری محسوب می شود. نقص پردازش زمانی موجب مشکلاتی نظیر اختلال در درک گفتار تند، تمایز واج ها، درک موسیقی و ریتم می گردد. تاکنون آزمون های مختلفی برای ارزیابی پردازش زمانی شنوایی ساخته شده است که متدوال ترین آنها عبارتند از: آزمون توالی الگوی دیرش Duration Pattern Sequence Test -DPST، آزمون توالی الگوی زیرو...

[ 19 ] - بررسی روایی نسخه ی فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا(DGI-P) در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مقدمه و اهداف ارزیابی توانایی­های راه رفتن و خطر افتادن در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس غالبا در توانبخشی انجام می­گیرد. شاخص راه رفتن پویا از جمله ابزارهایی است که راه رفتن را حین انجام تکالیف مختلف ارزیابی می­کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی روایی نسخه­ی فارسی شاخص راه رفتن پویا در بیماران ام اس است. مواد و روش­ها مطالعه حاضر به شیوه­ی متدولوژی انجام و 62 بیمار مبتلا به ام اس به روش غیر­...

[ 20 ] - اثر مرحله اول بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی و ظرفیت عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

مقدمه و اهداف شیوع نارسایی قلب در حال افزایش است. اثرات مراحل دوم و سومبازتوانی قلبی در کاهش علائم و بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی سرپایی (از بیمارستان ترخیص شده)، مکرراً مورد بررسی قرار گرفته است، لیکن به علت خطرات موجود برای بقای بیماران قلبی در زمان بستری (احتمال کاهش شدید ظرفیت عملکردی بیمار در این مرحله) اثرات مرحله اول بازتوانی قلبی به­ویژه برای مبتلایان به نارسایی قلبی مورد تحقیق قرار ن...

[ 21 ] - بررسی مقایسه ای وظایف نقش والدی بین والدین کودک فلج مغزی و والدین کودک سالم

مقدمه و اهداف وجود کودک فلج مغزی فشارهایی را بر خانواده وارد می­سازد. با توجه به اهمیت عملکرد خانواده در سلامت کلیه اعضا که متأثر از اجرای مناسب نقش­ها خصوصا والدین می­باشد، در مطالعه حاضر وظایف نقش والدینی در خانواده­های کودکان فلج مغزی و کودکان سالم بررسی شد تا تأثیر کودکان فلج مغزی در هر حیطه از وظایف پدران و مادران مشخص گردد. موادوروش­ها در مطالعه حاضر تحلیلی (مورد- شاهدی) و با نمونه­گیر...

[ 22 ] - بررسی اثر کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی: مقاله مروری

مقدمه و اهداف قدرت عضلانی یک جز مهم و اساسی در تعیین عملکرد ورزشکاران است که ممکن است با تیپ بهبود یابد. کینزیوتیپ یک نوع تیپ الاستیک است که جهت بهبود عملکرد عضلانی استفاده می­شود و برای اولین بار در سال 1970 در ژاپن مطرح شد. این نوع تیپ به سرعت در بین ورزشکاران مورد استفاده قرار گرفت و بعد از المپیک 2008 استفاده از آن افزایش یافت. علی­رغم استفاده زیاد از کینزیوتیپ، میزان اثرات آن مورد سوال اس...

[ 23 ] - مقایسه نتایج آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری (نسخه فارسی) در زنان و مردان پیش از سالمندی

مقدمه و اهداف حافظه شنیداری–کلامی، توانایی دریافت تحریکات کلامی، پردازش و ذخیره آن­ها و در نهایت یادآوری موضوعات شنیده شده است و بدون آن زبان معنی و مفهومی نخواهد داشت. یکی از روش­های رایج برای بررسی حافظه شنیداری-کلامی، استفاده از آزمون­های رفتاری عصب روان­شناختی است، به این منظور تاکنون آزمون­های بسیاری معرفی شده­اند که آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری یکی از پرکاربردترین آن­ها است. مطالعه حاضر...

[ 24 ] - اندازه گیری میانگین ضخامت عضله ماستر به روش اولتراسونوگرافی در افراد جوان سالم

مقدمه و اهداف: از اولتراسونوگرافی می­توان برای بررسی ساختار عضلانی-اسکلتی (ضخامت، سطح مقطع، طول فاسیکل­ها و غیره) و بافت استفاده کرد. تعیین اندازه عضله عامل مهمی برای تشخیص سلامت یا بیماری آن عضله است. عضله ماستر یکی از عضلات جاوشی است؛ بررسی تغییرات ضخامت ماستر با توجه به عملکردش روی مفصل، نقش بسزایی در تشخیص علت بسیاری از اختلالات مفصل تمپورومندیبولار، ایفا می­کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی می...

[ 25 ] - بررسی ارتباط صلاحیت بالینی و رضایت شغلی در کاردرمانگران شهر تهران

مقدمه و هدف از آنجا کهتوجه به عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کاردرمانگران اهمیت بسیاری دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط صلاحیت بالینی و رضایت شغلی در کاردرمانگران شهر تهران انجام شد. مواد و روش­ها در پژوهش حاضر 62 نفر کاردرمانگر (18 مرد، 44 زن) شاغل در مراکز دولتی و خصوصی که بین 23 تا 48 سال (58/29,M= 96/6SD=) سن داشتند، شرکت کردند. برای جمع­آوری داده­های پژوهش از پرسش­نامه ارزیابی صلاحیت بالی...

[ 26 ] - بررسی اثرات روش های اکتیو ریلیز و پوزیشنال ریلیز براختلالات عضلانی–اسکلتی: مقاله مروری

مقدمه و اهداف قرار گرفتن طولانی مدت در وضعیت­های نامطلوب، ضرباتی که به­دنبال تصادفات وآسیب­های ورزشی رخ می­دهد، منجر به آسیب بافت نرم می­شود. درمان­های متعددی شامل دارودرمانی، جراحی و فیزیوتراپی مانند درمان دستی، تمرین درمانی به­طور معمول جهت درمان این آسیب­ها استفاده می گردد. آزادسازی بافت نرم شامل انواع فعال و وضعیتی می باشد که جهت کاهش اسپاسم­های عضلانی موضعی استفاده می­شود. تا به امروز به ...

[ 27 ] - بررسی اثر استفاده طولانی مدت از کفش پاشنه بلند بر الگوی فشار کف پایی خانم ها

مقدمه و اهداف پا تنها ساختار آناتومیکی بدن است که حین راه رفتن، با زمین در تماس بوده و به عنوان انتهایی­ترین بخش زنجیره­ی اندام تحتانی در برابر نیروهای وارده مقاومت می­کند. توزیع نامناسب نیروها سبب ایجاد حرکت غیرطبیعی و اعمال استرس زیاد شده و آسیب بافت و عضلات پا را به دنبال دارد و لذا می­تواند طیف گسترده­ای از ناهنجاری­های پا را به وجود آورد. یکی از علل مهم درد و ناراحتی پا می­تواند فشار زیاد ...

[ 28 ] - بررسی تاثیر بازی ساختار یافته بر عملکرد اجرایی کودکان اتیسم با عملکرد بالا 5 – 12 سال

مقدمه و اهداف هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی ساختار یافته بر عملکرد اجرایی کودکان اتیسم با عملکرد بالا 5 تا 12 سال بود. مواد و روش ها پژوهش پیش رو به شیوه­ی نیمه آزمایشی و با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه اجرا شد. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر نیز شامل کلیه­یکودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا 5 تا 12 سال مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران در سال 1394 بودند. نمونه پژوهش 24 کودک اتیسم با...

[ 29 ] - بررسی اثرات یک جلسه ورزش هوازی مداوم و منقطع بر فشار خون محیطی در جمعیت جوان سالم و کم تحرک

مقدمه و هدف تاثیرات مثبت بلندمدت ورزش های هوازی مداوم بر سیستم های مختلف بدن مکرراً گزارش شده، ولی به ندرت به مقایسه­ی تاثیر انواع مداوم و منقطع ورزش هوازی بر فشارخون پرداخته شده است. به­ویژه تاثیر آنی و میزان پایایی آن در روش­های مداوم و منقطع ورزش هوازی بر واکنش­های فیزیولوژیکی قلب مورد مقایسه قرار نگرفته است. با توجه به انگیزه بیشتر افراد برای انجام ورزش­های کوتاه مدت و منقطع و از طرف دیگر شی...

[ 30 ] - بررسی روایی محتوایی و صوری مقیاس تعادلی کودکان (PBS) در کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک

مقدمه و اهداف کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک از لحاظ حرکتی و تعادل مشکلات فراوانی دارند. تعادل یکی از مولفه های ضروری حرکت است که مهارت های عملکردی را تسهیل می­کند. هدف از مطالعه­ی پیش رو ترجمه، بررسی روایی صوری و محتوایی مقیاس تعادلی کودکان (PBS) در کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک بود. مواد و روش ها در پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی از روش روان سنجی استفاده شد. ترجمه‌ی این مقیاس به­صورت پیش رو...

[ 31 ] - مقایسه نتایج آزمون یادگیری شنوایی-کلامی ری دانش آموزان مدرسه عادی و تیزهوشان پسر 12 تا 14سال

مقدمه و اهداف در پژوهش حاضر، هدف مقایسه نتایح آزمون یادگیری نوایی کلامی ری در دو گروه جمعیت دانش آموزان مدارس عادی و تیز هوش است. مواد و روش ها نمونه ای از 148 دانش آموز پسر در محدوده سنی 12 تا 14 سال که به روش نمونه گیری غیراحتمالی برگزیده شده بودند، به دو گروه شامل 75 دانش آموز مدرسه عادی (IQ بین 90-110) و 72 دانش آموز مدرسه تیزهوشان (IQ بین 10-130) تقسیم شدند. سپس بر پایه معاینات سیستم شنوای...

[ 32 ] - مقایسه ضخامت و قدرت عضلات بخش خلفی- زبرین گردن بین مردان گرفتار به گردن درد مزمن غیراختصاصی و مردان سالم به وسیله دستگاه اولتراسونوگرافی و دینامومتر

مقدمه و اهدف ضعف و آتروفی عضلات گردن و پوسچر نامناسب از عوامل اصلی بروز گردن درد در افراد شاغل در ادارات به شمار می روند. در بین لایه های گوناگون عضلات پارااسپاینال عضلاتی که عمقی ترند مشارکت بیشتری در حفظ ثبات سگمنتال ستون فقرات دارند. در بیماران گردن دردی، ضخامت و قدرت عضلات ساب اکسیپیتال ممکن است به علت درد و ناراحتی تغییر کند. هدف از این مطالعه، سنجش ضخامت و قدرت عضلات ساب اکسیپیتال بین مرد...

[ 33 ] - مقایسه زمان شروع فعالیت عضلات شکم در دو سمت تنه هنگام خم کردن اندام زبرین در افراد سالم : مطالعه‌ای درباره‌ی پاسخ‌های وضعیتی تنه

مقدمه و اهداف هدف از این مطالعه بررسی زمان شروع فعالیت عضلات شکم در مقایسه با زمان شروع فعالیت عضله دلتویید اندام بالاتنه غالب هنگام پاسخ‌های وضعیتی پیش بینانه در افراد سالم می باشد. مواد و روش ها در این مطالعه‌ی مشاهده‌ای، 20 نفر خانم (با میانگین سنی25/3سال و22/36kg/m²BMI =) مورد بررسی قرار گرفتند . هنگام انجام حرکت خم کردن سریع شانه‌ی اندام غالب در وضعیت ایستاده ، داده های الکترومیوگرافی عضله...

[ 34 ] - بررسی اثرآنی تحریک الکتریکی عصب پرونئال مشترک برروی ظرفیت فعال سازی بیشترینی گشتاور عضله کوادری سپس در افراد گرفتار به استئوآرتریت زانو

مقدمه و اهداف هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آنی تحریک عصب پرونئال مشترک برروی ظرفیت فعال سازی بیشترینی عضله چهارسررانی در افراد گرفتار به استئوآرتریت زانو بود. مواد و روش ها  15شرکت کننده گرفتار به استئوآرتریت زانو (9 نفر مرد و 6 نفر زن، با میانگین سنی 53/50) در این پژوهش شرکت کردند. بیشترین گشتاور اکستانسوری عضله چهارسرانی با استفاده از یک دستگاه اندازه گیری نیروی عضله به تازگی طراحی شده بود ، ...

[ 35 ] - مقایسه الگوهای عملکرد حرکتی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا با همتایان عادی 12 - 7 سال

مقدمه و اهداف  هدف این مطالعه مقایسه الگوهای عملکرد حرکتی در کودکان اوتیسم با عملکرد بالا با کودکان عادی بود. مواد و روش­ها این پژوهش یک مطالعه مقایسه­ای و از نوع مورد- شاهدی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان 7 تا 12 ساله مدرسه اوتیسم پیک هنر و کودکان عادی از مدارس ابتدایی استان تهران در سال  1393 می­باشد. آزمودنی­های پژوهش شامل 36 کودک 12- 7 ساله گرفتار به اوتیسم با عملکرد بالا از مد...

[ 36 ] - بررسی اثر بانداژ ورزشی مچ پا بر نیروی عمودی واکنش زمین طی آزمون فرود

مقدمه و اهدف پیچ خوردگی مچ پا معمول ترین ضایعه ای است که در فعالیت های ورزشی گزارش شده است. با توجه به میزان شیوع بالا و پیامدهای آن پیشگیری از اولین پیچ خوردگی مچ پا از اهمیت زیادی برخوردار است. حمایت کننده های خارجی مانند بانداژ و بریس به این منظور استفاده می شوند.از جمله روش های پیشگیری می توان به استفاده از حمایت کننده های خارجی مانند بانداژ و بریس ها اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ...

[ 37 ] - مقایسه ی آسیب و ناتوانی به جامانده از شکستگی های اندام زبرین در دو درمان جراحی و غیر جراحی

مقدمه و اهدافشکستگی های اندام فوقانی یکی از رایج ترین شکستگی های سیستم اسکلتی هستند. مداخلات درمانی که برای شکستگی های اندام فوقانی انجام می شود به دو گروه مداخلات جراحی و غیر جراحی تقسیم میشوند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی آسیب و ناتوانی حاصل از این شکستگی ها در دو گروه جراحی و غیر جراحی می باشد.مواد و روش هادر این مطالعه ی توصیفی، 70 نفر بزرگسال بالای 18 سال دارای سابقه ی شکستگی اندام فوقانی که ...

[ 38 ] - مقایسه اثر بخشی یونتوفروزیس آب لوله کشی با جریان مستقیم پیوسته و جریان مستقیم پالس دار بر پر عرق کردنی اولیه کف دست

 مقدمه و اهداف پر عرق کردنی اولیه (Primary hyperhidrosis) یک اختلال عملکردی با علت ناشناخته و برآمده از تحریک بیش از حد اعصاب سمپاتیک  تحریک کننده غدد عرق است. در سالهای اخیر مطالعات زیادی برای بررسی اثر بخشی جریان های گوناگون برروی پرعرق کردنی کف دست صورت گرفته که یکی از این روشها استفاده از جریان مستقیم پالس دار است که بدلیل کاهش خطر سوختگی و شوک الکتریکی، جلوگیری از پلاریته و نداشتن آزار حسی...

[ 39 ] - بررسی مقایسه ای جرأت ورزی و اضطراب در دانش آموزان با اختلال یادگیری مدارس ابتدایی تهران با همتایان عادی

مقدمه و اهداف:با توجه به شیوع اختلال یادگیری و در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی و اعتماد به نفس دانش­آموزان دبستانی، در این تحقیق به بررسی مقایسه­ای اضطراب و جرأت­ورزی در دانش­آموزان با اختلال یادگیری 8 تا 12 ساله شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 با همتایان عادی آنان پرداخته شد. مواد و روش­ها:تحقیق به روش مشاهده­ای توصیفی از نوع مقطعی مقایسه­ای انجام شد.گروه اول شامل دانش­آموزان با ...

[ 40 ] - بررسی روایی ظاهری و محتوایی نسخه فارسی مقیاس خستگی پارکینسون (PFS-16) در افراد مبتلابه پارکینسون

مقدمه و اهداف پارکینسون دومین اختلال نورودژنراتیو شایع بعد از آلزایمر است. چهار علامت اصلی تشخیص بیماری شامل لرزش در زمان استراحت، سفتی،کندی در شروع حرکات و مشکلات کنترل وضعیتی می باشد. افراد مبتلابه پارکینسون به‌طور رایج علائم غیر حرکتی را هم گزارش می‌کنند که در بین آنها، خستگی رایج‌ترین علامت با میزان شیوع 65-40 درصد است که می‌تواند بر روی کیفیت زندگی این افراد تأثیر بگذارد. هدف از این مطالعه...

[ 41 ] - اثر تنظیم سمعک بر اساس ارزیابی گوش واقعی روی بازشناسی گفتار در افراد کم‌شنوا

مقدمه و اهداف ارزیابی گوش واقعی یک روش بررسی خروجی سمعک است که به وسیله‌ی آن می‌توان تمامی ویژگی‌های فردی گوش را در تنظیم سمعک محاسبه نمود و به تارگت تجویزی مورد نظر رسید. هدف از تنظیم سمعک و در نهایت انطباق با تارگت تجویزی به وسیله‌ی ارزیابی گوش واقعی، بالا بردن فهم گفتار در ارتباط روزمره است؛ اما اینکه چه قدر ارزیابی گوش واقعی روی امتیاز بازشناسی لغت اثر می‌گذارد، مساله‌ای است که مورد بررسی ق...

[ 42 ] - بررسی تکرار پذیری درون آزمونگر گونیامتر در حرکات فعال گردن در دختران جوان بدون علامت

مقدمه و اهداف بررسی دامنه ی حرکتی فعال گردن در معاینه و ارزیابی بیماران مبتلا  به اختلالات گردنی به ویژه در تعیین میزان موثر بودن مداخلات صورت گرفته اهمیت بسیار زیادی دارد. گونیامتر از جمله ابزار های رایج برای این کار است که به سبب سهولت استفاده ، حمل آسان و قیمت مناسب ، کاربرد بسیار زیادی دارد. هدف از مطالعه ی پیش رو بررسی تکرار پذیری درون آزمونگر برای ابزار گونیامتر در تمامی حرکات فعال گردن م...

[ 43 ] - تاثیر فوری اعمال ارتعاش کل بدن بر حداکثر قدرت ایزومتریک عضله دوسر بازویی در قدرت های مختلف انقباضی

مقدمه و اهداف امروزه ارتعاش کل بدن (WBV) بعنوان یک مدالیتی جدید ورزشی در بهبود عملکرد عصبی عضلانی بسیار مورد توجه محققین است ولی تاکنون اثرات اعمال فوری آن به صورت غیر مستقیم، همراه با اعمال مقادیر مختلف بار خارجی بر حداکثر میزان قدرت انقباض ایزومتریک (MVC) و فعالیت الکترومیوگرافی (EMG) عضلات اندام فوقانی مشخص نشده است. لذا هدف این مطالعه بررسی اثرات آن یارتعاش کل بدن بر حداکثر قدرت ایزومتریک و...

[ 44 ] - مقایسه وضعیت راستای ستون فقرات و لگن و عملکرد عضلات کف لگن در زنان با و بدون افتادگی احشاء لگنی

مقدمه و اهداف افتادگی احشاء لگنی یکی از انواع اختلالات کف لگن و عارضه ای است که کیفیت زندگی فرد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به شیوع نسبتا بالای افتادگی احشاء لگنی در زنان و لزوم بررسی تاثیر عوامل مستعد کننده این بیماری در جوامع مختلف، این تحقیق با هدف مقایسه وضعیت راستای ستون فقرات و لگن و عملکرد عضلات کف لگن در زنان با و بدون افتادگی احشاء لگنی انجام شد. مواد و روش­ها در مجموع 60 ن...

[ 45 ] - بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات چهارسر زانو در وضعیتهای مختلف چرخشی ران در زنجیره بسته حرکتی در زنان سالم

مقدمه و اهداف با توجه به نقش مهم عضله واستوس مایل داخلی در عملکرد مفصل پاتلوفمورال و لزوم طراحی ورزش های اختصاصی برای آن، هدف از این مطالعه بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات چهارسر زانو در وضعیتهای مختلف چرخشی ران در زنجیره بسته حرکتی در زنان جوان سالم است. مواد و روش ها این مطالعه شبه تجربی با نمونه گیری غیر تصادفی ساده در دسترس بر روی 35 زن جوان سالم صورت گرفت. ثبت فعالیت الکترومیوگرافی با ال...

[ 46 ] - بررسی فعالیت الکتریکی عضلات اطراف زانو در افراد مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال: مقاله مروری

مقدمه و اهداف سندرم درد پاتلوفمورال یکی از شایع ترین بیماری های زانو در جمعیت افراد ورزشکار و غیر ورزشکار است و شایع ترین علت درد جلو زانو و اطراف پاتلا در زمانی است که هیچ پاتولوژی شناخته شده ای وجود ندارد. باوجود شیوع این سندرم، علت شناسی آن تا کنون به صورت شفاف مشخص نشده است و تنها چیزی که گزارش می شود این است که سندرم درد پاتلوفمورال یک سندرم چند عاملی است. درمان بیماران مبتلا به سندرم درد...

[ 47 ] - تاثیر فلکسی بار بر میزان فعالیت عضلات راست کننده ستون فقرات در وضعیت‌های مختلف

مقدمه و اهداف تمرین درمانی بوسیله ابزار نوسان پذیر از روش‌های نسبتا جدیدی است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است. از جمله‌ی این ابزار می‌توان به Flexi-bar و Bodyblade اشاره نمود که در اروپا و آمریکا رواج یافته است. محققین از جنبه‌های مختلفی این ابزار را مورد مطالعه قرار داده‌اند که یکی از آن‌ها بررسی سطح فعالیت و الگوی فعالیت برخی از عضلات هنگام نوسان این وسایل در جهات و وضعیت‌های متفاوت بوده ا...

[ 48 ] - بررسی مقایسه ای قدرت عضلات خلفی فوقانی گردن زنان سالم با زنان مبتلا به سردرد تنشنی مزمن

مقدمه و اهداف سردرد تنشنی شایع ترین نوع سردرد است در اتیولوژی سردرد تنشنی درد میوفاشیا  عضلات گردن  ، نقش مهمی دارد. ضعف عضلات  ناحیه خلفی فوقانی گردن یکی از علائم همراه با درد میوفاشیال این ناحیه می باشد. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه میزان قدرت عضلات خلفی فوقانی گردن بین زنان با سردردتنشنی مزمن و سالم است. مواد و روش‌ها میزان قدرت  عضلات خلفی_ فوقانی گردن و شدت درد  33 زن (17 زن سالم و 16 زن م...

[ 49 ] - بررسی ارتباط زوایای لوردوز کمری و شیب لگن با ضخامت اولتراسونیک عضلات دیواره شکم در زنان جوان سالم

مقدمه و اهداف با توجه به اهمیت پوسچر و سلامت آن در جلوگیری از مشکلات ستون فقرات و شیوع اختلالات پوسچرال در جمعیت جوان، بررسی عناصر ایجاد کننده اختلالات پوسچرال و علل به وجود آمدن آن ضرورت پیدا می کند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین زوایای لوردوز کمری و شیب لگن با ضخامت اولتراسونیک عضلات دیواره شکم در زنان جوان سالم بود. مواد و روش ها در این مطالعه تحلیلی 76 دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی ش...

[ 50 ] - بررسی تکرارپذیری اجزای پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی در ثبت از راه هوایی و استخوانی در افراد هنجار

مقدمه و اهداف هدف از این مطالعه بررسی تکرارپذیری اجزای پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی  با محرک تن برست  در ثبت از راه هوایی و استخوانی در افراد هنجار در کلینیک های که تنها روش فیدبک برای کنترل میزان انقباض عضله قابل دسترسی است. مواد و روش ها 40 فرد جوان هنجار در (19 تا 30 سال با میانگین سنی 62/23 سال) در این بررسی شرکت کردند. آزمونCervical Vestibular Evoked Myogenic (cVEMP) Potentialدر دو مرح...

[ 51 ] - بررسی ارتباط علائم بالینی با یافته های مانومتریک در زنان مبتلا به یبوست عملکردی

مقدمه و اهداف  یبوست عملکردی یکی از انواع یبوست است و مهمترین روش تشخیصی بالینی آن، معیار رم III می­باشد. ابزارهای بیوفیزیولوژیک چون مانومتری آنورکتال نیز به عنوان ابزار تشخیصی یبوست، مورد استفاده قرار می­گیرد. مسائلی چون تحمیل هزینه، دسترسی مشکل، نیاز به دانش تخصصی و عدم پذیرش راحت بیمار، استفاده از آن را با مشکلاتی روبرو کرده است.استفاده از معیار رم III می­تواند راه آسانتر و در ­­دسترس تر نسب...

[ 52 ] - بررسی رابطه ی سلامت روانی و کیفیت خواب دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 92-1391

مقدمه و اهداف کاهش کیفیت خواب و سلامت روانی بر زندگی فردی و تحصیلی دانشجویان از بسیاری از جهات حائز اهمیت است. نظر به اینکه دانشجویان از حساس ترین گروههای جامعه و سازندگان فردای هر کشوری هستند و با توجه به اهمیت سلامت روانی و مشکلات خواب در یادگیری و افزایش توان علمی، مقاله حاضر جهت بررسی رابطه سلامت روانی و کیفیت خواب در دانشجویان دانشکده توانبخشی طراحی شده است.. مواد و روش ها در این مطالعه...

[ 53 ] - بررسی تکرارپذیری روش سونوگرافی برای ارزیابی ضخامت عضله ذوزنقه فوقانی در بیماران مبتلا به نقاط ماشه ای نهفته عضله ذوزنقه فوقانی

مقدمه و اهداف عضله ذوزنقه ای  فوقانی به علت قرار گرفتن در معرض فشارهای دائمی و  میکروتروماها مستعدترین عضله در بدن و ناحیه گردن برای ایجاد و توسعه نقاط ماشه­ای می باشد. بنابراین بررسی ضخامت این عضله نیازمند ابزاری دقیق با تکرارپذیری بالاست .هدف از انجام این مطالعه, تعیین تکرارپذیری سونوگرافی در ارزیابی ضخامت عضله ذوزنقه ای فوقانی  در زنان دچار نقطه ماشه ای نهفته این عضله میباشد. مواد و روش ها م...

[ 54 ] - بررسی اثر فرکانس آگاهی از نتیجه در یادگیری حرکتی در افراد مبتلا به سکته مغزی

مقدمه و اهداف کاهش فرکانس فیدبک افزوده باعث افزایش یادگیری حرکتی می شود. اینکه این یافته  در افراد مبتلا به سکته مغزی، که احتمالا دچار اختلال در مکانیسم های فیدبک داخلی هستند، قابل استفاده باشد به درستی مشخص نیست. هدف از مطالعه حاضر تعیین این نکته است که آیا آسیب مغزی متعاقب سکته مغزی استفاده از فیدبک های افزوده را تحت تاثیر قرار می دهد و آیا این بیماران از تمرین با کاهش فرکانس فیدبک سود خواهند...

[ 55 ] - بررسی تغییرات قوس های ناحیه کمری، پشتی و تیلت لگن طی نخستین بارداری

مقدمه و اهداف در دوره ی بارداری تغییرات فیزیولوژیکی و پوسچرال گسترده ای در بدن ایجاد می شود.  این تغییرات به ویژه در نخستین بارداری بسیار چشمگیر می باشد و به دنبال آنها،  تغییراتی در راه رفتن، تعادل، اندام های تحتانی و گاهی مشکلات نورولوژیکی ایجاد می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات پوسچرال ستون فقرات کمری، پشتی و تیلت لگن طی نخستین بارداری می باشد. مواد و روش ها قبل از مطالعه اصلی، تکرارپ...

[ 56 ] - مقایسه الگوی فعالیت عضلانی اندام تحتانی در حین راه رفتن روی تردمیل و زمین در سرعت های مختلف

مقدمه و اهداف هدف از این مطالعه بررسی الگوی کلی فعالیت عضلانی اندام تحتانی در راه رفتن روی تردمیل و مقایسه آن با الگوی راه رفتن روی زمین در طول مرحله ایستایی بود. مواد و روش ها مطالعه بر روی 25 نفر از دانشجویان دختر سالم 19 تا 25 سال انجام شد. الکترومیوگرافی سطحی از عضلات گاستروکنمیوس خارجی، همسترینگ داخلی و خارجی، واستوس داخلی و خارجی و گلوتئوس مدیوس ثبت شد. نمونه ها بر روی زمین (درمسیر 6  ...

[ 57 ] - اثر آنی کشش استاتیک عضلانی بر خطای بازسازی زاویه مفصل زانو

مقدمه و اهداف علی رغم اینکه تمرینات کشش عضلانی بخش مهمی از  برنامه های توانبخشی بیماریهای عضلانی - اسکلتی و تمرینات ورزشی را تشکیل می دهند، اما مطالعات محدودی اثر آنی کشش عضلانی بر حس عمقی مفاصل  را مورد بررسی قرار داده اند و مطالعات موجود نیز نتایج متناقضی را گزارش کرده اند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر آنی کشش عضلات بر خطای بازساری زاویه در مفصل زانو بود. مواد و روش ها این مطالعه نیم...

[ 58 ] - نقص بازشناسی بیان چهره ای خنثی بین کودکان دارای اُتیسم عملکرد بالا در مقایسه با همتایان بهنجار 7 تا 11 ساله

مقدمه و اهداف افراد مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [1] به احتمال زیاد به دلیل نقص در بازشناسی هیجان چهره نیز دچار نقصان در مهارتهای بین فردی و اجتماعی می­شوند. مطالعه حاضر مقایسه این توانایی بین مبتلایان 11-7 ساله­ی مبتلا به اُتیسم با سطح عملکردی بالا با همتایان بهنجار بود. مقایسه حالت خنثی برای اولین بار صورت گرفت.   مواد و روش ها در این مطالعه 27 کودک مبتلا به اُتیسم با سطح عملکردی بالا و 27 کودک...

[ 59 ] - تاثیر فونوفورزیس هیدروکورتیزون و محلول دی متیل سولفوکساید بر نقاط ماشه ای غیرفعال عضله‌ی تراپزیوس فوقانی

مقدمه و اهداف نقاط ماشه ای مایوفاشیال یکی از رایج ترین علل دردهای عضلانی-اسکلتی می باشد. یکی از روشهای درمان نقاط ماشه ای، فونوفورزیس، یعنی استفاده از امواج اولتراسوند برای افزایش میزان جذب دارو از طریق پوست است، هرچند اطلاعات کمی در مورد مکانیسم این روش درمانی وجود دارد. هیدروکورتیزون از جمله داروهای کورتیکواستروئیدی بوده که برای فونوفورزیس به کار میرود. از آنجایی که دی­متیل­سولفوکساید (DMSO)...

[ 60 ] - بررسی حافظه بخاطرسپاری اعداد در کودکان 7-12 سال

مقدمه و اهداف حافظه بخش جدایی ناپذیر پروسه یادگیری است.ارتباط قوی بین موفقیت تحصیلی و اجزای حافظه کاری و کوتاه مدت وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی سیر تحولی حافظه فراخنای اعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شد. مواد و روش ها در این مطالعه مقطعی- مقایسه ای، 180 دانش آموز مقطع ابتدایی شامل 30 نفر از هر پایه تحصیلی از کلاس اول تا ششم (90 نفر دختر و 90 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخ...

[ 61 ] - تاثیر آنی و کوتاه مدت استرچ استاتیک همسترینگ بر میزان بازشدن فعال دهان

مقدمه و اهداف بدن ما به عنوان یک واحد یکپارچه و هماهنگ است که عمل هر جز از آن بر عملکرد سایر اعضا تاثیر می گذارد. برای پی بردن به این ارتباطات گسترده و پیچیده نیازمند مطالعه هستیم. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی تاثیر کشش همسترینگ بر میزان بازشدن دهان به عنوان بخشی از این سیستم پیوسته است. مواد و روش ها 80 داوطلب سالم،  54 مرد و 26 زن در دامنه سنی 30-18 سال در این مطالعه شرکت کردند و به طو...

[ 62 ] - ساخت وروایی پرسشنامه بررسی وظایف نقش والدینی

مقدمه و اهداف نقش والدین در رشد و پرورش کودکان بسیار مهم و قابل توجه است و شناخت صحیح وظایف این نقش توسط والدین برای کمک بیشتر به کودکانشان بسیار مفید و اساسی است. این پژوهش با هدف ساخت و روایی ابزاری برای بررسی وظایف نقش والدینی انجام شد. مواد و روش ها این پژوهش شامل دو  فاز است. در فاز ابتدایی جمع آوری اطالاعات و انتخاب وظایف در حوزه  نقش والدینی با استفاده از منابعی مانند کتاب، مقالات، ای...

[ 63 ] - مقایسه تاثیر دو روش بستن چشم بطور تمام وقت و پاره وقت در درمان تنبلی چشم (غیر استرابیسمی با شدت متوسط) در کودکان 3 تا 7 سال

مقدمه و اهداف با توجه به اینکه میزان بستن چشم سالم در درمان آمبلیوپی ، بین اپتومتریست ها و چشم پزشکان مختلف، متفاوت است. این مطالعه جهت مقایسه دو روش بستن پاره وقت ( 2 تا 5 ساعت در روز) و تمام وقت( بیش از 6 ساعت در روز) جهت یافتن حداقل زمان موثر در درمان تنبلی چشم غیر استرابیسمی انجام گرفت.  مواد و روش ها این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود و جامعه مورد بررسی ، کودکان شرکت کننده در طرح سن...

[ 64 ] - مقایسه ی ظرفیت شنیداری افراد دوزبانه و تک زبانه با استفاده از آزمون همخوان-واکه دایکوتیک

مقدمه و اهداف قرارگیری در معرض دو زبان منجر به رشد بیشتر سیستم شنوایی می شود. مطالعات رابطه ای بین یادگیری زبان دومو تفاوتهای آناتومیکی و عملکردی در کرتکس مغز افراد دو زبانه را نشان میدهند. با توجه به کثرت افراد دو زبانه، آگاهی از شباهت ها و تفاوت های افراد دوزبانه با تک زبانه و تاثیر یادگیری زبان دوم بر پردازش شنیداری مرکزی مهم است. هدف از این مطالعه بررسی میزان ظرفیت شنیداری افراد دوزبانه و ت...

[ 65 ] - بررسی و مقایسه اثر فوری ارتزهای مختلف داخل و خارج کفشی بر میزان جابجایی مرکز فشار پا در بیماران مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو

مقدمه و اهداف استئوآرتریت زانو شایع ترین بیماری مفصلی است که سهم زیادی در ایجاد ناتوانی در سالمندان دارد و هر دو جنس را به یک نسبت درگیر می نماید. بیماران مبتلا به آرتروز پیشرفته زانو از درد ، محدودیت حرکتی و عملکردی شدید رنج می برند. نسبت درگیری کمپارتمان داخلی به کمپارتمان خارجی در این مفصل بیشتر می باشد. یکی از درمان های محافضه کارانه مورد استفاده در این زمینه استفاده از کفی های با گوه خارجی...

[ 66 ] - آزمون تصور ذهنی از راستای عمود: تأثیر زاویه ی اولیه و زمینه ی بینایی

مقدمه و اهداف آزمون "تصور فرد از راستای عمود (SVV)" درک ذهنی فرد از راستای عمود را تخمین می زند. مطالعات پیشین نشان دادند که افراد دارای عملکرد دهلیزی هنجار، خطّ شاخص SVV را در محدوده ی 2 درجه از محور عمودی واقعی (صفر درجه) تنظیم می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر زاویه ی اولیه بر مقدار SVV در زمینه ی بینایی ثابت و متحرک و همچنین مقایسه ی تأثیر چرخش ساعتگرد و پادساعتگرد زمینه ی بینایی بر مق...

[ 67 ] - بررسی اثر فوری ارتعاش کل بدن بر حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات فلکسور آرنج در افراد غیر ورزشکار و جوان

مقدمه و اهداف ارتعاش کل بدن به عنوان یک شیوه تمرینی موثر برای ساختارهای ماسکلواسکلتال است که ترکیب آن با تمرینات مقاومتی در بهبود قدرت وتوان موثر               می باشد. تاکنون فقط تعداد معدودی از مطالعات اثر ارتعاش کل بدن را بر قدرت عضلات اندام فوقانی  بررسی کرده اند. در اکثر مطالعات تاثیرات ارتعاش کل بدن به طور مستقیم با انجام پرس سینه روی صفحه ارتعاشی بر روی اندام فوقانی مورد مطالعه قرار گرفت...

[ 68 ] - علل نابینائی و کم بینائی در جامعه نابینایان و کم بینایان تحت حمایت سازمان بهزیستی استان اردبیل

مقدمه و اهداف با توجه به اینکه  اختلالات بینائی، هنوز هم یکی از مشکلات بهداشتی و درمانی کشورها می باشد، این مطالعه  جهت تعیین علل نابینائی و کم بینائی در جامعه نابینایان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان اردبیل  انجام گرفت . مواد و روش ها این مطالعه به روش توصیفی و تمام شمار[1] انجام گردید. جامعه مورد بررسی، همه نابینایان و کم بینایان تحت حمایت بهزیستی، واقع در کلیه مناطق شهری و روستائی شهرستانهای ...

[ 69 ] - بررسی تأثیر آنی ماساژ و موبیلیزاسیون ناحیه پا و مچ پا بر روی شاخص های تعادلی افراد سالمند

مقدمه و اهداف افتادن و آسیب های متعاقب آن یکی از بزرگترین چالش های سالمندان است. ارائه روش هایی جهت بهبود شاخص های تعادلی افراد سالمند و جلوگیری از افتادن آنها، از اهداف مهم نظام سلامت جامعه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ماساژ و موبیلیزاسیون ناحیه پا و مچ پا بر تعادل سالمندان می باشد. مواد و روش ها در این مطالعه مردان و زنان داوطلب بالای 60 سال به صورت تصادفی در دو گروه 15 تایی مورد مطالعه...

[ 70 ] - اثر کشش مفصلی در بهبود عملکرد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئوآرتریت شدید زانو

مقدمه و اهداف استئوآرتریت شایع ترین بیماری مفصلی بزرگسالان سرتاسر جهان است که بروز آن با افزایش سن، افزایش می یابد. بیماران مبتلا به استئوآرتریت شدید زانو از درد و ناتوانایی شدید عملکردی شاکی هستند و اغلب درمان های محافظه کارانه در این گروه از بیماران با نتایج ضعیفی همراه می باشد. در این مطالعه اثر کشش مفصلی در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئوآرتریت شدید زانو مورد بررسی قرارگرفت. مواد و...

[ 71 ] - Correlation between Mother-Child Relationship and Participation of Children and Adolescents with Cerebral Palsy in Leisure Time Activities

Objectives: This study aimed at evaluating the correlation between mother-child relationship and the rate of participation of children and adolescents with cerebral palsy in leisure time activities. Methods: This study is a descriptive and correlational research. The statistical population included cerebral palsy children aged 7-17 years with a mother who is at least 25 years old. A sample siz...

[ 72 ] - Application of Outlier Robust Nonlinear Mixed Effect Estimation in Examining the Effect of Phenylephrine in Rat Corpus Cavernosum

Ignoring two main characteristics of the concentration-response data, correlation between observations and presence of outliers, may lead to misleading results. Therefore the special method should be considered. In this paper in to examine the effect of phenylephrine in rat Corpus cavernosum, outlier robust nonlinear mixed estimation is used. in this study, eight different doses of phenylephrin...

[ 73 ] - بررسی تاثیر بسته مشاوره ای استفاده از زمان بر افزایش زمان اوقات فراغت و رضایت از مدیریت زمان مادران کودکان فلج مغزی

مقدمه و اهداف امروزه اطلاعات استفاده از زمان شاخص مناسبی برای تعیین کیفیت زندگی هر فرد می­باشد. با توجه به شیوع فلج مغزی و نیازهای زیاد این کودکان به مادران خود، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر بسته مشاوره­ای استفاده از زمان بر افزایش اوقات فراغت و رضایت از مدیریت زمان مادران کودکان فلج مغزی پرداخته شده است. مواد و روش­ ها در بررسی حاضر از بین مادران مراجعه­ کننده به کلینیک کیمیا طب شهرستان ورامی...

[ 74 ] - تاثیر کفی طبی و تمرینات ورزشی عضلات داخلی کف پا بر اصلاح قوس طولی کف پا، زاویه تیلت لگنی و لوردوز کمری در افراد دارای صافی کف پا: مقاله مروری

مقدمه و اهداف تغییرات وضعیتی اندام تحتانی از جمله صافی کف پا می­تواند منجر به تغییرات غیرطبیعی در راستای محور اندام تحتانی، وضعیت لگن و کمر شود. از آنجا که اعضاء بدن مانند یک زنجیره عمل می­کند و هر قسمت روی قسمت دیگر تاثیرگذار است، این احتمال وجود دارد که تغییر در تراز پا با استفاده از کفی طبی و انجام تمرینات ورزشی کف پا در افراد مبتلا به صافی کف پا، بتواند باعث بهبود ارتفاع قوس طولی داخلی و ا...

[ 75 ] - تطابق فرهنگی و بررسی اعتبار محتوای نسخه فارسی محور یک پرسشنامه معیار تشخیصی برای اختلالات مفصل فکی-گیجگاهی (DC/TMD)

مقدمه و اهداف مطالعه حاضر با هدف دستیابی به یک پرسش­نامه فارسی مناسب برای تشخیص اختلالات مفصل تمپورومندیبولار، به ترجمه، تطابق فرهنگی و بررسی اعتبار محتوای محور یک پرسش­نامه معیار تشخیصی برای اختلالات مفصل فکی-گیجگاهی پرداخته است. مواد و روش­ ها تحقیق حاضر یک مطالعه مقطعی می­باشد. برای ترجمه ابزار، از روش ترجمه رو به جلو-رو به عقب استفاده شد. کیفیت ترجمه و انطباق فرهنگی آن از طریق مقیاس 100 نقط...

[ 76 ] - بررسی اثر کاهش دیجیتالی نویز و جهت داری بر روی آزمون تراز پذیرش نویز و بازشناسی اعداد در نویز

مقدمه و اهداف امروزه علی­رغم پیشرفت‏های اخیر در حیطه پردازش دیجیتالی سمعک‏ها، شمار کثیری از کاربران از سمعک خود راضی نیستند و یکی از مهترین علل آن، عدم فهم خوب گفتار در محیط‏های نویزی است. کاهش دیجیتالی نویز و جهت­داری از جمله فناوری‏هایی هستند که در این امر کمک­کننده می‏باشند. مطالعه حاضر به ارزیابی تاثیر این دو فناوری بر راحتی شنوایی و درک گفتار افراد در نویز با افت شنوایی حسی-عصبی متوسط می‏...

[ 77 ] - ارزیابی مراقبت‌های پرستاری مرتبط با ایمنی بیمار با استانداردها در بخش مراقبت‌های ویژه(ICU)

چکیده زمینه و هدف: ارتقاء کیفیت خدمات درمانی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌های ارایه دهنده خدمات سلامت است. امنیت بیمار به معنای فقدان هرگونه آسیب ناشی از ارایه خدمات بهداشتی و درمانی است. در بخش مراقبت‌های ویژه به دلایلی چون پیچیدگی شرایط بیمار و فرایند درمان، امکان بروز خطا و رویدادهای ناخواسته به حداکثر می‌رسد و نیازمند توجه جدی است. هدف از این مطالعه تعیین میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری مرتبط ...

[ 78 ] - Serum-based metabolic alterations in patients with papillary thyroid carcinoma unveiled by non-targeted 1H-NMR metabolomics approach

Objective(s): As the most prevalent endocrine system malignancy, papillary thyroid carcinoma had a very fast rising incidence in recent years for unknown reasons besides the fact that the current methods in thyroid cancer diagnosis still hold some limitations. Therefore, the aim of this study was to improve the potential molecular markers for diagnosis of benign and malignant thyroid nodules to...

[ 79 ] - بررسی تاثیر دو روش پیگیری مراقبتی تلفنی و پیامکی بر تبعیت از درمان در بیماران جراحی بای پس شریان کرونر

خلاصههدف. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر دو روش پیگیری مراقبتی تلفنی و پیامکی بر تبعیت از ­درمان بیماران پس از عمل جراحی بای پس شریان کرونر، بستری در بخش­های جراحی قلب بیمارستان­های منتخب شهر تهران بود.زمینه. یکی از مهم­ترین جنبه­های مراقبتی و پیگیری بعد از عمل جراحی بای پس شریان کرونر، تبعیت از برنامه درمانی است؛ به گونه­ای که موفقیت جراحی در طولانی مدت به تبعیت از برنامه درمانی وابسته است. روش ...

[ 80 ] - تاثیر حامی همتا بر میزان بارداری هم زمان با شیردهی در زنان نخست زا

مقدمه: بارداری های متوالی و با فاصله کمتر از 2 سال با پیامدهای نامطلوب مادر و نوزاد همراهند. آموزش و حمایت زنان در زمان شیردهی یکی از راهکارهایی است که برای رعایت فاصله مناسب بین موالید به کار گرفته شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر حامی همتا بر استفاده از روش های تنظیم خانواده و میزان بارداری هم زمان با شیردهی در زنان نخست زا در شهر ایلام انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه مدا...

[ 81 ] - بررسی میزان تأثیر پاوربال بر قدرت و میزان فعالیت عضلات شانه

 مقدمه و اهداف عضلات اطراف شانه نقش  بسیار مهمی را در ثبات دینامیک آن فراهم می­کند و لذا برنامه ریزی برای تقویت این عضلات از ضروریات توانخشی عضلانی است . هدف از این مطالعه نیز بررسی اثر پاوربال به عنوان یک روش نسبتا جدید در تمرینات تقویتی بر روی فعالیت عضلات شانه می­باشد. مواد و روش­ها در این مطالعه 75  فرد سالم بطور تصادفی در دو گروه آزمون (50 نفر) و کنترل (25 نفر) قرار گرف...

[ 82 ] - بررسی ضخامت اولتراسونیک عضلات دیواره طرفی شکم در بیماران با کمردرد مزمن غیراختصاصی بر اساس زیرگروه‌های پرسش‌نامه STarT

مقدمهواهداف پرسش­نامه STarT به عنوان ابزاری برای تصمیم­گیری بالینی و انتخاب نوع درمان در بیماران با کمردرد مزمن غیراختصاصی معرفی شده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه ضخامت اولتراسونیک عضلات دیواره طرفی شکم بین زیرگروه­های کمردرد مزمن غیراختصاصی بر اساس پرسش­نامه STarT بود. مواد و روش­ ها 17 بیمار مرد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاص...

[ 83 ] - تاثیر یک دوره درمان آزادسازی مایوفاشیال در ورزشکاران فوتبالیست مبتلا به درد مفصل تیبیوفیبولار فوقانی

مقدمه و اهداف دردهای مفصل تیبیو فیبولار فوقانی در ورزشکاران  فوتبالیست مرد با سابقه جراحی بازسازی رباط صلیبی متقاطع قدامی رایج است.  .هدف از این پروژه بررسی تاثیر یک دوره  درمان آزاد سازی  مایوفاشیال در دردهای مفصل تیبیو فیبولار فوقانی در ورزشکاران  فوتبالیست مرد با سابقه جراحی بازسازی رباط صلیبی متقاطع قدامی با استفاده از پیوند همسترینگ بود. مواد و روش ها م...

[ 84 ] - اثر کینزیوتیپ بر درد، تورم، دامنه حرکتی فعال زانو، قدرت و میزان مهار مفصلی عضله چهارسررانی در بیماران مبتلا به آرتروز زانو

مقدمه و اهداف آرتروز زانو یکی از مشکلات رایج عضلانی-اسکلتی است که می تواند بر فعالیت روزانه بیماران تاثیر بگذارد و باعث ایجاد وابستگی و ناتوانی در فعالیت روزانه شود. ضعف عضله چهارسررانی یکی از مشکلات رایج در بیماران مبتلا به آرتروز زانو می باشد که به مهار مفصلی نسبت داده می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر کینزیوتیپ بر میزان قدرت عضلانی، مهار مفصلی، درد، تورم و دامنه حرکتی فعال زانو در زنان مب...

[ 85 ] - بررسی ارتباط بین قوس ستون فقرات کمری و الگوی توزیع فشار کف پایی در صفحه ساژیتال در افراد با شاخص توده بدنی طبیعی

مقدمه و اهداف مطالعات مروری نشان می­دهد که مطالعات بیشتر بر ارتباط بین تغییر قوس­های ستون فقرات در صفحه فرونتال و الگوی فشار کف پایی متمرکز شده است، در حالی که مطالعه­ای که درباره ارتباط بین تغییرات قوس­های ستون فقرات در صفحه ساژیتال و الگوی فشار کف پایی باشد، یافت نشد. مطالعه حاضر به یافتن ارتباط بین تغییر قوس­های ستون فقرات کمری در صفحه ساژیتال و الگوی فشار کف پایی در ا...

[ 86 ] - بررسی ارتباط بین امتیازات جفت همخوان-واکه صحیح در آزمون همخوان- واکه دایکوتیک با دامنه و زمان نهفتگی موج P300 در بزرگسالان با شنوایی طبیعی

مقدمه و اهداف اطلاعات کمی در مورد امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح در آزمون همخوان-واکه دایکوتیک (DCV) وجود دارد و ماهیت آن بدرستی روشن نیست و به نظر می رسد که با توجه و تمرکز شنیداری در ارتباط باشد.از آنجا که موج P300 یکی از پتانسیل های وابسته به رخدادی است که در شکل گیری آن توجه و تمرکز نیز دخالت دارد،لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین امتیاز جفت همخوان-واکه صحیح با دامنه و زمان نهفتگی مو...

[ 87 ] - Effect of Child Factors on Parental Attitude towards Children and Adolescents with Cerebral Palsy in Iran

Objectives: To determine the role of child factors in the prediction of parental attitudes towards children and adolescents with CP in Iran. Methods: A cross-sectional study design was used. One hundred fifty-two children and adolescents with CP aged 7-17 years (mean = 10.93, SD = 3.46) with a mother aged at least 25 years were selected using systematic random sampling. The Mother-Child Relati...

[ 88 ] - مقایسه ضخامت اولتراسونیک عضلات دیواره شکم در زنان با و بدون پوسچر Sway Back

مقدمه واهداف (SBP) Sway Back Posture یکی از اختلالات پوسچرال شایع در جوانان می­باشد. با در نظر گرفتن اهمیت نقش عضلات دیواره شکم در حفظ و ایجاد ثبات پوسچرال طبیعی، بررسی ارتباط این اختلال پوسچرال با عملکرد عضلات دیواره شکمی ضرورت پیدا می­کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ضخامت اولتراسونیک عضلات دیواره شکم در افراد با و بدون ارتباط SBP طراحی و اجرا شد. مواد و روش ...

[ 89 ] - اثر استفاده یک ماهه از عینک بر سیستم تطابقی و دید دوچشمی بیماران آنیزومتروپ و آیزوامتروپ

مقدمه و اهداف امروزه آنومالی‌های دید دوچشمی در زندگی روزمره بیماران ایزوامتروپ و آنیزومتروپ مشکلاتی به همراه دارد؛ لذا بر آن شدیم بدانیم آیا استفاده از عینک به‌ عنوان اولین اصلاح‌کننده عیوب انکساری، بعد از یک ماه باعث تغییر در دید دوچشمی بیماران دارای عیوب انکساری قابل‌ توجه به ویژه آنیزومتروپ­ها می­شود یا خیر. مواد و روش ­ها ...

[ 90 ] - Assessment of Neonate's Congenital Hypothyroidism Pattern Using Poisson Spatio-temporal Model in Disease Mapping under the Bayesian Paradigm during 2011-18 in Guilan, Iran

Background: Congenital Hypothyroidism (CH) is one of the reasons for mental retardation and defective growth in neonates. It can be treated if it is diagnosed early. The congenital hypothyroidism can be diagnosed using newborn screening in the first days after birth. Disease mapping helps to identify high-risk areas of the disease. This study aimed to evaluate the pattern of CH using the Poisso...

[ 91 ] - بررسی تکرارپذیری روش سونوگرافی برای ارزیابی ضخامت و زاویه pennation عضله ذوزنقه ای فوقانی در حالت استراحت و در حالت انقباض در بیماران خانم مبتلا به نقاط ماشه ای پنهان عضله ذوزنقه ای فوقانی

مقدمه واهداف نقاط ماشه ای مایوفاشیال نقاط بسیارحساسیه ستندکه درباندل های سفت عضله اسکلتی قراردارندودرایجاددردومحدودیت حرکتی نقش داشته ودرنهایت سبب اختلالات عملکردی می شوند.نقاط ماشه ای مایوفاشیال به صورت کلینیکی به دو دسته فعال وپنهان تقسیم می شود.نقاط ماشه ای پنهان شایع ترازنوع فعال آن است.دربین عضلات بدن،عضله تراپزفوقانی پایین ترین آستانه دردفشاری دربرابرفشارآلگومتر،شای...

[ 92 ] - بررسی تاثیر فوری یک جلسه ارتعاش کامل بدن بر روی شاخص های تعادلی در زنان مبتلا به نوروپاتی دیابتی نوع 2

مقدمه و اهداف نوروپاتی دیابتی به علت درگیری اعصاب محیطی، باعث کاهش تعادل می­شود. پژوهش­ های کمی، تغییرات شاخص­ های تعادلی را بعد از استفاده از دستگاه لرزش کلی بدن (Whole Body Vibration) بیان کرده ­اند. هدف مطالعه حاضر، بررسی تغییرات شاخص­ های تعادلی به ­صورت فوری بعد از استفاده از دستگاه لرزش کلی بدن در بیماران نوروپاتی دیابتی نوع دو است. م...

[ 93 ] - The effect of Tecar therapy on pain and tactile sensation of the foot in patients with type II diabetes

Objective: Because of the significant prevalence of diabetes, disability of patients due to the complication of diabetic neuropathy (DN) has been increased. Physiotherapy is one of the treatment methods for DN which can help control the symptoms through modalities such as infrared radiation, electrical stimulation and electromagnetic fields. Tecar therapy is a form of electromagnetic fields. It...

[ 94 ] - Leisure Activity Preferences of Children and Adolescents With Cerebral Palsy in Iran and the Quality of Their Participation

Objectives: To investigate whether Iranian children and adolescents with Cerebral Palsy (CP) participate in their preferred leisure activities. Methods: A group of children and adolescents (n=152; 59.2% male; aged 7-17 years; Mean±SD of age was 10.93±3.46 years old) diagnosed with CP (39.5% hemiplegic; 28.9% quadriplegic; 31.6% diplegic) were selected to complete the children’s assessment of p...

[ 95 ] - Effects of Extracorporeal Shockwave Therapy on Clinical and Neurophysiological Indices of Spasticity Inpatients With Upper Motor Neuron Lesions: A Systematic Review and Meta-Analysis

Objective: Spasticity is one of the components of an Upper Motor Neuron (UMN) lesion that occurs usually after a period of flaccidity in the form of velocity-dependent resistance to passive stretch. Spasticity is a significant cause of limited mobility and disability in neurological diseases. There are several clinical approaches to control spasticity. Recently, Shock Wave Therapy (SWT) has bee...

نویسندگان همکار

Naimi, Sedigheh Sadat 16

Dehghan Manshadi, Farideh  13

Mehdi Rezaee 12

Reza Soltani, Asghar 9

خسرو خادمی-کلانتری 8

Minoo Kalantari 7

فریده دهقان منشادی 7

خسرو خادمی کلانتری 7

نوید میرزاخانی 6

عباس رحیمی 6

محمد محسن روستایی 6

محمد آقازاده امیری 4

هانیه افجعی 4

زهرا شفیعی 3

علی اصغر جامه بزرگی 3

لیلا جلیلوند کریمی 3

مینو خلخالی زاویه 3

سید مجید حسینی 3

مهدی رضایی 3

مهری قاسمی 3

Afsaneh Arefi Oskuie 2

Mostafa Rezaei Tavirani 2

ترک زهرانی, شهناز 2

محمد حسن نهال, منیره 2

چهره, هاشمیه 2

حمید جلیلوند 2

احمدرضا ناظری 2

خسرو خادمی کلانتری 2

سمانه شاکری 2

دلارام بغوری 2

فرشاد اخوتیان 2

علی محمدزاده 2

نوید میرزاخانی 2

اشکان ایرانی 2

زهرا پاشازاده 2

سید مجید حسینی 2

محمد قاسمی برومند 2

لیلا جلیلوندکریمی 2

Alireza Amiri 2

Farzad Gharebashloo 2

BiBi Fatemeh Nobakht Mothlagh Ghoochani 1

Ghazale Aliakbarzadeh 1

Hadi Parastar 1

Mohammad Taghi Naseri 1

Rasoul Aliannejad 1

Shiva Kalantari 1

کرم الهی, ذلیخا 1

امیرعلی اکبری, صدیقه 1

حاج قاسمعلی, سهیلا 1

حشمت, رضا 1

آتش زاده شوریده, فروزان 1

شهاب لواسانی, فریبا 1

منوچهری, هومان 1

سمیرا رستمی 1

سارا ربیعی 1

فرزانه دهقانیان نصرابادی 1

قاسم فخرایی 1

اکبر افشار 1

امین غفاری 1

فتح الله غفاری زاده 1

نورالدین نخستین انصاری 1

سولماز فرزانه 1

هما زرین کوب 1

سید مجید حسینی 1

فرزانه نوروزی نزاد 1

محمد هدایت جو 1

مهدی علیزاده 1

فرناز فتح اله زاده 1

جواد احمدی 1

رضوان رجبعلی پور 1

حسین سلطانپور 1

ملاحت اکبر فهیمی 1

ناهید بلادی مقدم 1

ژاندارک اقلیدی 1

بهروز عطارباشی مقدم 1

سمیه پیلان نژاد 1

سیدعلی جمالیان 1

انوشه قاری 1

خسرو خادمی کلانتری 1

آزاده برنا 1

مژده صفوی نایینی 1

مریم جعفری 1

مهری قاسمی 1

پروین رئیسی رودباری 1

مرضیه محمدی کجیدی 1

عاطفه سیاح 1

نسیم پورجبار 1

پروین دیباج نیا 1

ویدا نیاپرست 1

احمدرضا ناظری 1

الناز علیمی 1

الهام خسروی فرد 1

زهرا جعفری 1

مرضیه شریفیان البرزی 1

هما زرین کوب 1

روح اله حسن پور حیدری 1

عرفان قاسمی 1

مریم خالقی سهی 1

حسین رفسنجانی ده قاضی 1

سیما ضرغامی 1

صادق توکلی 1

میناز اسلامدوست نفوتی 1

زهرا ابراهیم آبادی 1

فریبا تلیکانی 1

احسان کاخکی بیدختی 1

فیروز مددی 1

اسماعیل صادقی 1

ملیکا کنگرانی فراهانی 1

اکرم مسرتی 1

فاطمه اعتمادی 1

ایمان جلیلوند 1

مجید اشرفی 1

هما زرین کوب 1

سعید رحمنی 1

فرناز فتح اله زاده 1

مریم رحمتی 1

پریسا غریب نواز 1

فاطمه رحیمی 1

اکبر زاهدی باروق 1

مهری قاسمی 1

طیبه تقی زاده 1

وحید نجاتی 1

فرزانه یزدانی 1

مهدی رصافیانی 1

مرضیه شریفیان البرزی 1

مسلم شعبانی 1

آزاده شادمهر 1

Farid Zayeri 1

Farzaneh Boroumand 1

Hediye Faghir GhaneSefat 1

سیده مهتا مرعشی پور 1

ساناز معینی 1

الهام احمدی طهرانی 1

سارا توکلی زاده 1

رقیه احمدی 1

فاطمه احمدی 1

محمدابراهیم مهدوی 1

بیات منش, حبیبه 1

زاغری تفرشی, منصوره 1

Ahmad Reza Soroush 1

Mohamad Reza Mohajeri Tehrani 1

Reyhaneh Farrokhi Yekta 1

آتش زاده شوریده, فروزان 1

جدید میلانی, مریم 1

پشت چمن, زهرا 1

کرم الهی, ذلیخا 1

میلاد ایروانی 1

یونس امیری 1

امین نوروزی فشخامی 1

مریم محمدی 1

بهاره سپهری 1

راحله قاسمی پور 1

قاسم محمدخانی 1

لیلا جلیلوند کریمی 1

پریسا رسولی فرد 1

شیما عبداللهی 1

فرشته عزیزی 1

محسن اخگری 1

نسترن علیزاده نیا 1

هاله کنگری 1

Bahare Gholami Chaboki 1

Sadroddin Mehdipour 1

رحیمه فاضلی 1

الناز سهراب زاده 1

فاطمه صنعتی 1

Niajalili, Maryam 1

Sedaghat, Meghdad 1

Alireza Amiri 1

Minoo Kalantari 1

Poursaeed, Fereshteh  1

Tahan, Nahid  1