× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Mahmoud Reza Jaafari

Nanotechnology Research Center, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran

[ 1 ] - Curcumin: Reintroduced Therapeutic Agent from Traditional Medicine for Alcoholic Liver Disease

Alcoholic liver disease (ALD) is the main cause of chronic liver disease across the world and can lead to fibrosis and cirrhosis. The etiopathogenesis of ALD is related to ethanol-induced oxidative stress, glutathione reduction, abnormal methionine metabolism, malnutrition, and production of endotoxins that activate Kupffer cells. Curcumin is an active ingredient of the rhizome of turmeric. The...

[ 2 ] - The effect of nano-curcumin on HbA1c, fasting blood glucose, and lipid profile in diabetic subjects: a randomized clinical trial

Objective: Diabetes mellitus is defined as a group of metabolic diseases characterized by hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both or insulin resistance. Curcumin inhibits NF-κB signaling pathway. The aim of this study is evaluation of the effect of Nano-curcumin on HbA1C, fast blood glucose and lipid profile in diabetic patients. Materials and Methods:...

[ 3 ] - The role of nanoliposome bilayer composition containing soluble leishmania antigen on maturation and activation of dendritic cells

Objective(s): Dendritic cells (DCs) play a critical role in activation of T cell responses. Induction of type1 T helper (Th1) immune response is essential to generate protective immunity against cutaneous leishmaniasis. The intrinsic tendency of liposomes to have interaction with antigen-presenting cells is the main rationale to utilize liposomes as antigen carriers. In the present study, the e...

[ 4 ] - A novel atheroprotective role of MF59-like adjuvant when co-administered with CETP vaccine in rabbit model of atherosclerosis

Objective(s): In this study, for the first time, MF59 adjuvant was used to develop a cholesteryl ester transfer protein (CETP) vaccine. The efficacy of the vaccine was compared with the efficacy of CETP vaccine formulated with Alum/CpG, the formulation that its immunogenicity has been already demonstrated in rabbit and mice. Materials and Methods: Tetanus toxoid- CETP peptide (TT-CETP) was mixe...

[ 5 ] - Antifungal activity of Zataria multiflora essential oil-loaded solid lipid nanoparticles in-vitro condition

Objective(s): The aim of the present study was to prepare, characterize, and evaluate solid lipid nanoparticles (SLNs) containing Zataria multiflora essential oil (ZEO). Materials and Methods: In this study, Z. multiflora essential oil-loaded solid lipid nanoparticles (ZE-SLNs) were prepared to improve its efficiency in controlling some fungal pathogens. SLNs containing Z. multiflora essential ...

[ 6 ] - The role of ISCOMATRIX bilayer composition to induce a cell mediated immunity and protection against leishmaniasis in BALB/c mice

Objective(s):Development of new generation of vaccines against leishmaniasis is possible because long-term protection is usually seen after recovery from cutaneous leishmaniasis. ISCOMATRIX is particulate antigen delivery system composed of antigen, cholesterol, phospholipid and saponin. In this study, the role of ISCOMATRIX bilayer composition made by different phase transition temperature (Tc...

[ 7 ] - Development of RNA aptamers as molecular probes for HER2+ breast cancer study using cell-SELEX

Objective(s): Development of molecules that specifically recognize cancer cells is one of the major areas in cancer research. Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) is specifically expressed on the surface of breast cancer cells. HER2 is associated with an aggressive phenotype and poor prognosis. In this study we aimed to isolate RNA aptamers that specifically bind to HER2 overexpressi...

[ 8 ] - Preparation and characterization of different liposomal formulations containing P5 HER2/neu-derived peptide and evaluation of their immunological responses and antitumor effects

Objective(s):Tumor-associated antigen (TAA) subunit-based vaccines constitute promising tools for anticancer immunotherapy. However, a major limitation in the development of such vaccines is the poor immunogenicity of peptides when used alone.The aim of this study was to develop an efficient vaccine delivery system and adjuvant to enhance anti-tumor activity of a synthetic HER2/neu derived pept...

[ 9 ] - Nanolipoparticles-mediated MDR1 siRNA delivery reduces doxorubicin resistance in breast cancer cells and silences MDR1 expression in xenograft model of human breast cancer

Objective(s): P-glycoprotein (P-gp) is an efflux protein, the overexpression of which has been associated with multidrug resistance in various cancers. Although siRNA delivery to reverse P-gp expression may be promising for sensitizing of tumor cells to cytotoxic drugs, the therapeutic use of siRNA requires effective carriers that can deliver siRNA intracellularly with minimal toxicity on targe...

[ 10 ] - Safranal-loaded solid lipid nanoparticles: evaluation of sunscreen and moisturizing potential for topical applications

Objective(s): In the current study, sunscreen and moisturizing properties of solid lipid nanoparticle (SLN)-safranal formulations were evaluated. Materials and Methods:Series of SLN were prepared using glyceryl monostearate, Tween 80 and different amounts of safranal by high shear homogenization, and ultrasound and high-pressure homogenization (HPH) methods. SLN formulations were characterized ...

[ 11 ] - Sphingomyelin Liposomes Containing Soluble Leishmania major antigens Induced Strong Th2 Immune Response in BALB/c Mice

  Objective(s): Soluble Leishmania antigens (SLA) provide suitable protection against leishmaniasis in murine model when delivered by an appropriate delivery system. Liposomes have been shown to be suitable vaccine delivery systems against leishmaniasis, however, the phospholipase-A (PLA) activity of SLA is a drawback to prepare a stable liposomal SLA. One strategy to overcome this problem migh...

[ 12 ] - Comparison of in vivo Adjuvanticity of Liposomal PO CpG ODN with Liposomal PS CpG ODN: Soluble Leishmania Antigens as a Model

Objective(s)CpG oligodeoxynucleotides (CpG ODNs) have been shown to have potent immunostimulatory adjuvant activity for a wide range of antigens. Due to susceptibility of phosphodiester CpG ODNs (PO CpG) to nuclease degradation, nuclease-resistant phosphorothioate CpG ODNs (PS CpG) were currently utilized in an in vivo model. In this study, according to some recently reported drawbacks with PS ...

[ 13 ] - Preparation, Characterization and Evaluation of Sun Protective and Moisturizing Effects of Nanoliposomes Containing Safranal

Objective(s) The objective of this study was to prepare, characterize and evaluate the nanoliposomes containing safranal as a natural sunscreen and moisturizer factor. Materials and Methods The experimental formulations included homosalate reference, nanoliposomes containing 0.25, 0.5, 1, 2, 4 and 8% safranal and empty liposomes. The liposomes were prepared using fusion method and homogeniza...

[ 14 ] - Immunization Against Cutaneous Leishmaniasis by Alginate Microspheres Loaded With Autoclaved Leishmania Major (ALM) and Quillaja Saponins

Leishmania antigens are weak immunogens and need to be potentiated by various adjuvants and delivery systems. Alginate microspheres as an antigen delivery system and Quillaja saponins (QS) as an immunoadjuvant have been used to enhance the immune response against Autoclaved Leishmania major (ALM). Microspheres were prepared by an emulsification technique and characterized for size, encapsulatio...

[ 15 ] - Nano Liposomes labeled with 99mTc-HMPAO, A Novel Agent for Blood Pool Imaging

In-vitro labeling of RBC with 99mTc is an intricate procedure and there is always a need foran alternate blood pool imaging agent. The aim of this study was to prepare an effective nanosized liposome (NLs) similar to human RBC for blood pool scintigraphy. This study formulatesPEG-NLs and non-PEG-NLs using film method plus high pressure homogenization technique.Biodistribution studies were perfo...

[ 16 ] - Optimization of a Method to Prepare Liposomes Containing HER2/Neu-Derived Peptide as a Vaccine Delivery System for Breast Cancer

The purpose of this study was to optimize a method for the encapsulation of P5 peptide, a new designed peptide containing MHC class I epitopes from rat HER2/neu protein, into liposomes as an approach for breast cancer vaccine formulation. The efficiency of liposomal encapsulation of peptides is generally low and development of an optimized method to increase encapsulation efficiency is a big ch...

[ 17 ] - Protective Effects of Vitamin C and NAC on the Toxicity of Rifampin on Hepg2 Cells

Rifampin, an antibiotic widely used for the treatment of mycobacterial infections, produceshepatic, renal and bone marrow toxicity in human and animals. In this study, the protectiveeffects of vitamin C and n-acetylcysteine (NAC) on the toxicity of rifampin on HepG2 cellswere investigated.Human hepatoma cells (HepG2) were cultured in 96-well M of rifampin in the presence ofmicroplate and expose...

[ 18 ] - DDA/TDB liposomes containing soluble Leishmania major antigens induced a mixed Th1/Th2 immune response in BALB/c mice

Objective(s): Leishmaniasis is a complex parasitic disease that represents a major public health problem. Despite numerous attempts over the past decades, yet there is no effective vaccine against human leishmaniasis probably due to the lack of suitable adjuvants. In this study, a first generation liposomal-based Leishmania vaccine was developed using soluble Leishmania major antigens (SLA) and...

[ 19 ] - Immunization Against Cutaneous Leishmaniasis by Alginate Microspheres Loaded With Autoclaved Leishmania Major (ALM) and Quillaja Saponins

Leishmania antigens are weak immunogens and need to be potentiated by various adjuvants and delivery systems. Alginate microspheres as an antigen delivery system and Quillaja saponins (QS) as an immunoadjuvant have been used to enhance the immune response against Autoclaved Leishmania major (ALM). Microspheres were prepared by an emulsification technique and characterized for size, encapsulatio...

[ 20 ] - Nano Liposomes labeled with 99mTc-HMPAO, A Novel Agent for Blood Pool Imaging

In-vitro labeling of RBC with 99mTc is an intricate procedure and there is always a need foran alternate blood pool imaging agent. The aim of this study was to prepare an effective nanosized liposome (NLs) similar to human RBC for blood pool scintigraphy. This study formulatesPEG-NLs and non-PEG-NLs using film method plus high pressure homogenization technique.Biodistribution studies were perfo...

[ 21 ] - Optimization of a Method to Prepare Liposomes Containing HER2/Neu-Derived Peptide as a Vaccine Delivery System for Breast Cancer

The purpose of this study was to optimize a method for the encapsulation of P5 peptide, a new designed peptide containing MHC class I epitopes from rat HER2/neu protein, into liposomes as an approach for breast cancer vaccine formulation. The efficiency of liposomal encapsulation of peptides is generally low and development of an optimized method to increase encapsulation efficiency is a big ch...

[ 22 ] - Protective Effects of Vitamin C and NAC on the Toxicity of Rifampin on Hepg2 Cells

Rifampin, an antibiotic widely used for the treatment of mycobacterial infections, produceshepatic, renal and bone marrow toxicity in human and animals. In this study, the protectiveeffects of vitamin C and n-acetylcysteine (NAC) on the toxicity of rifampin on HepG2 cellswere investigated.Human hepatoma cells (HepG2) were cultured in 96-well M of rifampin in the presence ofmicroplate and expose...

[ 23 ] - تأثیر نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماری‌زای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer

به‌منظور مرتفع کردن مشکلات استفاده از اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) (ناپایداری، تبخیر و تجزیه در مقابل شرایط محیطی و شیمیایی (نور، اکسیژن، رطوبت، pH)) و افزایش کارایی آن در کنترل عوامل قارچی بیماری‌زای Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer از سیستم حامل نانوذرات لیپیدی جامد (Solid Lipid Nanoparticle) استفاده شد. این تحقیق در مرکز تحقیقات نانوفناوری دانشکده...

[ 24 ] - The effect of berberine nanomicelles on hepatic cirrhosis in bile duct-ligated rats

Objective (s): The anti-fibrotic effect of chronic berberine (BBR) had demonstrated previously in a rat model of bile duct ligation (BDL). The aim of present study was to investigate hepatoprotective effect of BBR nanomicelles on liver cirrhosis induced by BDL in male rats.Materials and methods: After 21 days of drugs’ treatments, the serum and tissue levels of hepatic markers were measured and...

[ 25 ] - Evaluation of leishmanicidal effect of Euphorbia petiolata extract by in vivo anti-leishmanial assay using promastigotes of Leishmania major

Objective: The extract of different species of Euphorbia has been successfully used as a remedy for treatment of cutaneous leishmaniasis. The aim of this study was to assess the in vitro leishmanicidal effect of Euphorbia petiolata (E. petiolata) extract. Materials and Methods: Ethanolic percolated and methanolic Soxhlet extract of E. petiolata on promastigotes of L. major at different concentr...

[ 26 ] - Novel nanomicelle formulation to enhance bioavailability and stability of curcuminoids

Objective(s): Curcuminoids, comprising curcumin, demethoxycurcumin (DMC) and bisdemethoxycurcumin (BDMC), are bioactive phytochemicals with numerous pharmacological effects. Oral biological availability of curcuminoids is low due to the low aqueous solubility and rapid metabolism. This study aimed at fabricating a nanomicellar curcuminoid formula with enhanced pharmacokinetic properties. Materi...

[ 27 ] - Organ toxicity attenuation by nanomicelles containing curcuminoids: Comparing the protective effects on tissues oxidative damage induced by diazinon

Objective(s): Diazinon (DZ) is an organophosphate pesticide that induces oxidative damage in different organs. The aim of this study was to compare the effectiveness of nanomicelles containing curcuminoids (NCUR) and natural curcumin (CUR) in attenuating the oxidative damage induced by DZ in male rats. Materials and Methods: After a single intraperitoneal (IP) injection of DZ (100 mg/kg), the r...

[ 29 ] - Interactive anticancer effect of nanomicellar curcumin and galbanic acid combination therapy with some common chemotherapeutics in colon carcinoma cells

Objective: In the current investigation, we aimed to study the combined cytotoxicity of curcumin, as a nanomicellar formulation, and galbanic acid (Gal), dissolved in DMSO against the murine C26 and human Caco-2 colon carcinoma cells. Further, curcumin potential for cisplatin and doxorubicin (Dox) co-therapy was studied. <span styl...

[ 30 ] - Cytotoxic effects investigation of nanomicelle and free curcuminoids against cancer and normal cells

Abstract Curcumin, which is derived from the turmeric rhizomes (curcuma longa) as a natural polyphenol, is a substantially lipophilic molecule. This commonly used substance is employed as a spice and coloring agent in food and contains potent antioxidant, as well as anti-inflammatory, and anti-proliferative tumor activities. The developed nanomicelle formulations of curcumin are used to ...

[ 31 ] - On the Benefit of Nanocurcumin on Aluminium Phosphide-induced Cardiotoxicity in a Rat Model

Objectives: Cardiotoxicity is considered the primary cause of death in aluminum phosphide (ALP)-poisoned cases. Curcumin, the active ingredient of turmeric, is a potent protective polyphenol compound against cardiac diseases including cardiotoxicity. This study aimed to examine the probable cardioprotection potential of nanocurcumin in a rat model of ALP-induced cardiotoxicity. Methods: T...

[ 32 ] - Chemotherapeutic activity of Silymarin combined with doxorubicin liposomes in 4T1 breast cancer cells

Cancer is the second leading cause of death worldwide. Despite great efforts over many years, today cancer treatment is not very effective. The main reasons for cancer chemotherapy failure are high cytotoxicity, low response rates in solid tumors, and development of resistance. Different experimental studies have shown that drug combination using low toxicity natural compounds such as polypheno...

[ 33 ] - Docetaxel delivery using folate-targeted liposomes: in vitro and in vivo studies

Objective(s): Folate-targeted liposomes have been well considered in folate receptor (FR) overexpressing cells including MCF-7 and 4T1 cells in vitro and in vivo. The objective of this study is to design an optimum folate targeted liposomal formulations which show the best liposome cell uptake to tumor cells.Material and Methods: In this study, we prepared and characterized different targ...

[ 34 ] - The protective effects of curcumin and curmumin nanomicelle against cirrhotic cardiomyopathy in bile duct-ligated rats

Objective(s): Cirrhotic cardiomyopathy refers to cardiac muscle dysfunction caused by liver cirrhosis. Seemingly, free radicals and inflammatory factors play a critical role in the pathophysiology of cardiomyopathy. Curcumin has the anti-inflammatory, antioxidant, and anticancer properties . However, the therapeutic indications of this compound are limited due to its low absorption, rapid metab...

[ 35 ] - Comparison of liposomal formulations incorporating BMP-2 peptide to induce bone tissue engineering

Objective(s): Fabricating a biomimetic scaffold platform combined with controlled release of bioactive agents is a practical approach for bone tissue engineering. Controlled delivery of peptides and growth factors which play a significant role in osteogenesis is an important issue reducing the associated adverse effects and leading to cost-effectiveness. Materials and Methods: We develope...

[ 36 ] - Liposomal gp100 vaccine combined with CpG ODN sensitizes established B16F10 melanoma tumors to anti PD-1 therapy

Objective(s): Program death 1 (PD-1)/ program death-ligand 1 (PD-L1) pathways, as the main inhibitory checkpoints, induce immunosuppression in the tumor microenvironment (TME). Despite the importance of inhibitor checkpoint receptor (ICR) blockers, their outcomes have been limited by the low immune response rate and induced acquired resistance. Pre-existing tumor-speci...